k80 "copy/paste" Raport de audit al performantei bazat pe perceptia cetatenilor
PRIMARIA BRASOV

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy/paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-drive.google 

I. Preambul

Acest audit de performanta are loc în cadrul proiectului intitulat Al treilea spatiu al cetateniei active  al-treilea-spatiu  finantat de EEA Grants (Norvegia, Islanda si Lichtenstein), prin care ne propunem sa dezvoltam competentele de cetatenie activa ale românilor.

Am pornit de la un studiu al  Fundatiei Multimedia  carui concluzii evidentiaza faptul ca Romania este o societate închisa. Participarea civica în afara familiei si a comunitatii imediate este scazuta. De exemplu 6 din 10 români considera ca statul e principalul raspunzator pentru bunastarea cetatenilor, sub 10% dintre români au participat la activitati ce tin de manifestarea civismului si sub 5% dintre ei au semnat vreodata o petitie.

Ca urmare a acestui fapt, proiectul nostru îsi propune sa valorifice potentialul bibliotecilor publice ca "al treilea spatiu" (third space) un mediu social diferit de cele doua medii sociale obisnuite - de acasa si de la locul de munca - "ancora" a vietii comunitatii unde oamenii se retrag din celelalte doua medii pentru a interactiona cu alti membri ai comunitatii, a stabili noi conexiuni si a-si reface resursele de energie si creativitate.

Un comportament complex ca cel de cetatenie activa trebuie sa fie învatat, repetat si pus în practica pentru a se transforma în competenta. Ca urmare, am construit un sistem de interventie comunitara care implica trei faze de actiune: recrutarea a minim 15 cetateni cu atitudine pro-implicare si trecerea lor prin cursuri de formare în cetatenie activa (Grupuri de Actiune Civica - GAC), designul participativ al unui spatiu apartinând bibliotecii publice, unde cetatenii sa se poata întâlni pentru dialog si participare - pe care l-am numit Cuib al Democratiei (pornind de la conceptul de reading nest al lui Marc Reigelman),

si angrenarea grupurilor de cetateni în activitati civice (realizarea unui audit de performanta pentru institutii ale autoritatilor publice locale si pentru un serviciu public local) urmat de stabilirea unui dialog cu autoritatile auditate pentru a le fi prezentate rezultatele auditului si pentru a decide masuri de îmbunatatire a activitatii.

Prezentul instrument de auditare a performantei institutiilor publice se adreseaza reprezentantilor societatii civile dar, în aceeasi masura si administratiei publice, si vine ca o solutie constructiva si pragmatica pentru identificare si corectarea unor lipsuri ce se reflecta în relatia dintre administratie publica, serviciile publice locale si cetatean.

Instrumentul nostru de auditare are ca obiectiv principal calcularea unui indice al integritatii, exprimat numeric între 10 si 50 (10 fiind scorul pentru o institutie publica unde pe- formanta este evaluata de cetateni ca foarte slaba, iar 50 fiind scorul pentru o institutie publica locala unde performanta este evaluata de cetatean la un nivel foarte bun). Din aceste motive, pentru a asigura realismul interpretarii datele obtinute în cercetare am creat o serie de intervale între care, în opinia noastra, scorurilor obtinute li se va atasa un calificativ care va privi nivelul performantei institutiei publice auditate dintr-o anumita comunitate.

Intervalurile pentru scorurile obtinute vor fi etichetate astfel: 10 - 20 puncte - Performanta slaba

21 - 30 puncte - Performanta medie

31 - 40 puncte - Performanta buna

41- 50 puncte - Performanta foarte buna

Scorurile vor fi calculate per scale, îmmultind valoarea mediei cu 10. Scorul final al audi- tului, constituindu-se din media artimetica mediilor.

II. Metodologia cercetarii

A. Realizarea instrumentului de cercetare si aplicarea lui

Operationalizarea conceptelor pentru realizarea instrumentului de cercetare s-a realizat prin metoda acordului expertilor si prin standardizarea pentru România a unei scale privind participarea publica (Rowe & Freher, 2000)

Instrumentul de cercetare a fost pilotat de catre Fundatia Progress prin realizarea unor audituri pentru primariile din Focsani, Timisoara si Cluj în 2009 si pentru primaria locala din Ciucea (jud. Cluj) în 2015.

În cadrul procesului de operationalizare a conceptului, expertii au decis ca termenul de performanta sa fie definit prin intermediul a cinci scale:

1.etica si moralitate;

2.impartialitate si lipsa conflictului de interese;

3.încredere si responsabilitate;

4.calitate si competenta;

5.transparenta si participare.

Instrumentul a fost aplicat sub forma unui chestionar, oferit spre completare de catre operatori de teren (membrii GAC) instruiti în prealabil sa ofere informatii pentru completare. S-a folosit un esantion de convenienta si o întrebare filtru la început, ce urmarea ca respondentii sa fi avut contact nemijlocit cu institutia auditata. Recrutarea respondentilor s-a facut prin intermediul metodei bulgarelui de zapada. Pentru fiecare institutie evaluata s-au  folosit minim 60 de respondenti  , structurati astfel:

Pentru auditul APL, membrii GAC au operat interviuri cu: 45 cetateni, 5 reprezentanti mass-media, 10 functionari din cadrul APL.

Pentru auditul serviciului public local, au fost chestionati: 45 cetateni, 5 reprezentanti mass-media si 5 functionari din acea institutie.

B. Definirea termenilor folositi în chestionar

Va rugam sa folositi urmatoarele definitii pentru a le clarifica respondentilor potentialele neclaritati privind conceptele folosite în chestionar:

1. ETICA SI MORALITATE

Moralitate = conformitate cu principii morale;

Etica = totalitatea normelor de conduita ce caracterizeaza si calauzesc activitatea unui grup profesional / social (ex.: codul de conduita al functionarilor publici);

Corectitudine = lipsa greselilor, gândire logica, constiinciozitate.

2. IMPARTIALITATE SI LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE

Impartialitate = nepartinire, obiectivitate, atitudine impartiala;

Respect = atitudine / sentiment de stima, de consideratie;

Conflict de interese = situatie în care se afla o persoana ce are un interes personal care influenteaza obiectivitatea si impartialitatea activitatii sale.

3. ÎNCREDERE SI RESPONSABILITATE

Încredere = sentiment de siguranta fata de buna-credinta sau sinceritatea unei persoane / institutii.

Responsabilitate = obligatia de a efectua un lucru, de a fi raspunzator, de a da socoteala de ceva, de a accepta si suporta consecintele.

4. CALITATE SI COMPETENTA

Competenta = capacitatea de a exercita anumite atributii având pregatirea profesionala (instruire, expertiza) necesara pentru aceasta.

5. TRANSPARENTA SI PARTICIPARE PUBLICA

Transparenta = desfasurarea activitatii într-o maniera deschisa fata de public, în care ac- cesul liber si neîngradit la informatiile de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatie sa constituie exceptia (în conditiile legii);

Participare publica = modul prin care preocuparile, nevoile si valorile cetatenilor sunt luate în considerare de catre administratia publica locala în procesul de luare a deciziilor.

C. Analiza validitatii / fidelitatii scalelor.

Pentru fiecare scala a fost calculat coeficientul Cronbach Alpha, pentru a testa robustetea instrumentului de cercetare. De asemenea, pentru fiecare scala în parte vor fi prezentate în anexa acestui raport date privind distributia datelor, media si abaterea standard.

III. Rezultatele auditului

Scorul obtinut pentru dimensiunea Etica si moralitate: 30,3 / Nivel performanta: mai degraba medie (Cronbach Alpha .879)

Scorul obtinut pentru dimensiunea Impartialitate si lipsa conflictului de interese: 21,1 / Nivel performanta: mai degraba slaba (Cronbach Alpha .868)

Scorul obtinut pentru dimensiunea Încredere si responsabilitate: 21,2 / Nivel performanta: mai degraba slaba

(Cronbach Alpha .904)

Scorul obtinut pentru dimensiunea Calitate si competenta: 25,9 / Nivel performanta: medie (Cronbach Alpha .912)

Scorul obtinut pentru dimensiunea Transparenta si participare: 16,5 / Nivel performanta: slaba (Cronbach Alpha .896)

Scorul auditului de integritate per institutie este: 23,07; ceea ce înseamna ca Primaria Brasov este perceputa de catre respondenti ca având o performanta mai degraba medie spre slaba.

În exprimarea opiniilor nu exista diferente semnificative în functie de vârsta, genul sau nivelul de educatie al respondentilor.

Este interesant faptul ca exista o relatie de cauzalitate între perceptia calitatii si competentei alesilor locali si evaluarea transparentei si participarii, a încrederii si responsabilitatii precum si a eticii si moralitatii. Cu alte cuvinte, cele trei dimensiuni îi determina pe cetatenii chestionati sa evalueze mai bine, mai pozitiv calitatea si competenta alesilor locali.

Per scale, itemii cu cel mai înalt si scazut scor sunt:

1. Etica si moralitate:

Înalt (2 itemi la egalitate):

Activitatea Primariei Brasov se caracterizeaza prin respectarea literei si spiritului legii.

Comportamentul si limbajul Primarului din Brasov reflecta moralitate si corectitudine.

Scazut:

Activitatea membrilor Consiliului Local din Brasov se caracterizeaza prin înalte standarde de moralitate.

2. Impartialitate si lipsa conflictului de interese:

Înalt:

Activitatea Primariei din Brasov se caracterizeaza prin respectarea intereselor cetatenilor.

Scazut:

Activitatea Consiliului Local din Brasov se caracterizeaza prin impartialitate

3. Încredere si responsabilitate

Înalt:

Primarul din Brasov se bucura de încrederea cetatenilor.

Scazut (2 itemi la egalitate):

Functionarii din Primaria Brasov se bucura de încrederea cetatenilor.

Activitatea membrilor Consiliului Local Brasov se caracterizeaza prin simtul raspunderii.

4. Calitate si competenta:

Înalt:

Activitatea Primarului din Brasov se reflecta într-o buna guvernare a localitatii.

Scazut:

Activitatea functionarilor publici din primaria Brasov se caracterizeaza printr-un grad ridicat de calitate în îndeplinirea atributiilor.

5. Transparenta si participare:

Înalt:

Primaria Brasov le ofera cetatenilor informatii si date pentru a participa la luarea deciziilor locale într-un mod corect.

Scazut:

Primaria Brasov invita persoanele potential afectate de o decizie / politica / masura sa defineasca modul în care doresc sa se implice si care va fi structura procesului de implicare.

Aspecte metodologice

Esantionul a fost unul de convenienta, a fost alcatuit din   40 de femei si 16 barbati=56  , 82% dintre respondenti fac parte din populatia activa a orasului (26-65 ani), 31 de persoane au studii universitare si 15 studii post-universitare.

Cercetarea a avut loc în perioada 1-30.09.2015 si a fost realizata prin operatori de teren.

Inapoi la insemnarea sursa   soricei "civici" castrati
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

click spre "negustori"