120 Istoric infintarii A.P.162

A.S.cei care au ajuns din intimplare pe blog sa treaca pe la pagina de Index ca sa se lamureasca ce "ciorba" se gateste aici.
      Fac un istoric cu documentele de infiintare ale A.P.162 special pentru Ene Alina si Dragomir Claudia si de aceea sunt "poze" ca poate asa pricep. Daca nici asa nu pricep vad eu cum dar o sa fac o demonstratie cu cerculete si betisoare. Se poate da un click pe *.jpg-urile din stinga si se vede varianta marita a *.jpg-ului

 

 

        Renumitul P.V. prin care opt oameni de bine au "pus-o" de o asociatie de propietari in calitate de asociati infiind si diferenta pana la 410 propietari care nu au stiut nimic de aceasta facere de "bine". Cu aceasta ocazie au fost imputerniciti doi membrii sa faca demersul la notar semnind in numele celor opt
 

 

 

 

      In consens cei doi membrii fondatori au inregistrat la notar decizia lor. Normal diferenta de propietari lipsa au ramas la statutul de necuvintatoare. De remarcat precizarea notarului care arata ca Fusulan/Branduse :".. confirma exactitatea datelor din tabelele anexate si au mandatul expres al tuturor propietarilor asa cum rezulta din P.V. din data de 25.10.1998".Din acesta cu toata bunavointa eventual se pot deduce ca au participat opt persoane iar "Notarul" nu a verificat corectitudinea datelor mergind pe mina lor.


 

     "Averea" asociatiei este definita la nivel "scara" in bunul sistem comunist si se face abstractie de vaga notiune numita act de propietate si normal incalcind HG400/2003 care precizeaza: ART.11 Acordul de asociere se redacteaza pe baza procesului-verbal al adunarii de constituire si va cuprinde numele, prenumele si domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietatii potrivit actului de proprietate, dupa caz, respectiv contractului de vanzare-cumparare, contractului de construire si procesului-verbal de predare-primire, contractului de schimb sau contractului de donatie, enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietatea comuna si cotaparte din proprietatea comuna ce revine fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta..
     tabelul din stinga justifica afilerea "angro" la "pausal" a scarii A.
  este emis inainte de '89 (ca nu este datat) cind mai eram "locatari" si a fost atasat de cei opt la dosarul de infiintare si ar trebui sa inlocuiasca ce se cere expres in OG 26/2000 care creaza cadrului pentru infiintarea asociatiilor respectiv: Art. 6. -
(1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, asociatii incheie actul constitutiv si statutul asociatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
i) semnaturile asociatilor.
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute la alin. (2) cu exceptia celor de la lit. g) si h)


    Ene Alina are perfecta dreptata cind afirma in raspunsul nr.61007 ca:"Actul indeplinit de notarul public purtand sigiliul si semnatura acestuia este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege." insa nu spune nimic ca notarul consemneaza numai vointa partilor asa ca daca opt persoane doresc sa se asocieze in schimb anexeaza tabele cu inca 410 locatari nu rezulta implicit ca s-a marit numarul de asociati. Recent un moldovean istet s-a declarat urmasul lui Stefan Cel Mare si sigur are de la un notar o declaratie pe propria raspundere in acest sens asta nu inseamna implicit ca poate merge la primaria din Botosani unde o gaseste pe omoloaga lui Ene Alina ca sa fie pus in posesie din cauza ca "are forta probanta prevazuta de lege."

    Alt argument "beton" este ca Asociatia a fost inregistrata la Judecatorie de fapt Asociatia se inscrie in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala si are sediul. Rolul acestui registru este de centralizare a datelor si nu inseamna ca judecatorii au verificat corectitudinea datelor trecute pe "propria raspundere" de asociati argument cu care s-a spalat pe miini si notarul. Acest material a fost pentru mine si o "aplicatie" pe linie de HTML ca pana acuma inca nu m-am jucat cu "poze",asa ca scuzati stingaciile


Upgrade dec.2013 Reformatat pagina din punct de vedere *.html si se vede ca am evoluat! (varianta originala a o gasiti pe weblog.ro)

  

In continuare prezint: Acordul de asociere si  Statutul Asociatiei 
I=120 . V=26867 lived days 22715
                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

click spre "negustori"