096 cerere1


 

Cum am observat ca adresa de mail a serviciului s-a blocat am schimbat placa.Ghinionul lor este ca eu sunt tonomat in toata regula avind o magazie de « placi »Asa ca intr-o zi cu soare am ajuns la sediul primariei camera 1.Se simte mina primarului locul aerisit si bine organizat.Am descoperit masa unde o doamna draguta primea cererile « petentilor » pentru probleme cu Asociatii de Propietari.Dinsa a avut o mica reactie cind m-am prezentat insa s-a comportat impecabil inregistrind cererea de mai jos :

C A T R E PRIMRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
D.J.A.P.L. - SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI
inregistrat pe 07 mai 2007 sub numarul 34885

Subsemnatul solicit ca serviciul dumneavoastra, care are drept de control asupra Asociatiei de Propietari nr.162 conform L234/2002/Art.19 sa-mi obtina urmatoarele documente de la aceasta:

-proces-verbal intocmit anterior constituirii in care se stabileste ;" persoana fizica insarcinata cu intocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunarii de constituire." .-baza juridica HG400 Norme art.9

proces-verbal intocmit cu ocazia constituirii asociatiei de proprietari semnat de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul.-baza juridica HG400 Norme metodologice art.10

Acordul de asociere avind ca anexa un proces-verbal intocmit in doua exemplare originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul. care cuprinde numele prenumele si domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietatii .-baza juridica HG400 Norme metodologice art.11

4. Statutul Asociatie de propietari 162

In baza acestor documente solicit eliberarea unui act administrativ care sa concluzioneze cele dovedite prin aceste documente.Actul imi este necesar pe linie juridica pentru a lamurii situatia si de aceea solicit sa fie eliberat in termenul legal.In situatia cind nu primesc acest act consider in baza OUG 27/2003 respectiv L486/2003 privind procedura aprobarii tacite ca sunteti de acord ca nu exista propietari care sa aiba calitatea de membru al A.P. 162 in special nu apar datele de identificare si semnatura lui Branduse Ieronim respectiv Popescu Colibasi Dan

Daca primesc acest act care confirma clar ce cunosc nu mai am ce cauta in justitie din cauza ca dispare cauza conflictului neexistind nici o obligatie din partea mea.Normal aceasta rezolvare este temporara pana intra A.P.162 in legalitate sau ma mut de aici (am un loc rezervat la cimitirul Municipal),facind demersuri in acest sens fumind zilnic.

Doamnei Dragomir ii solicit sa citeasca scrisoarea intitulata:  094 domnei Dragomir  intrucit  brasovcity.ro  este in greva in primarie si poate vedea ce am solicitat eu, ce a priceput salariata dumneavoastra si cum a reusit sa va scoata la "inaintare" impreuna cu alti doi sefi erarhici.

Multumesc anticipat, si-mi cer scuze pentru greselile ortografice, ortoepice, de punctuatie, morfosintactice si folosirea inadecvata a unitatilor lexico-semantice

Anexa la cerere este baza legala din care rezulta ce trebuie sa cuprinda actele respective ca sa nu se accepte decit cele legale nu oricare hirtie A4 cu titlul respectiv

HG400 Norme metodologice

ART. 7 Asociatiile de proprietari se constituie prin hotararea a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor ........... din cadrul unui condominiu.

ART. 9 Anterior adunarii de constituire, proprietarii ..... se pot intruni pentru a hotari cu privire la infiintarea asociatiei de proprietari sau la transformarea asociatiei de locatari in asociatie de proprietari. Totodata vor hotari si cu privire la persoana fizica sau juridica insarcinata cu intocmirea acordului de asociere si a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora si la data de convocare a adunarii de constituire. Hotararea proprietarilor se consemneaza intr-un procesverbal care se semneaza de toti cei prezenti.

(3) Adunarea de constituire a asociatiei de proprietari este legal intrunita in cvorumul prevazut la art. 7.

(5) Daca nu este intrunit cvorumul,...... hotararea privind infiintarea asociatiei de proprietari poate fi luata cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor prezenti, dar nu mai putin de o treime din numarul proprietarilor.

ART. 10 Acordul proprietarilor privind constituirea asociatiei de proprietari se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit in doua exemplare originale, semnate de toti proprietarii care si-au dat consimtamantul. Procesul-verbal constituie anexa la acordul de asociere.

ART. 11 Acordul de asociere se redacteaza pe baza procesului-verbal al adunarii de constituire si va cuprinde numele,prenumele si domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietatii potrivit actului de proprietate, dupa caz,respectiv contractului de vanzare-cumparare,enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietatea comuna si cotaparte din proprietatea comuna ce revine fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta..

ART. 18 1)Asociatia de proprietari adopta hotarari in adunarea generala, care se tine obligatoriu cel putin o data pe an,de regula, in primul trimestru, si la care au dreptul si obligatia sa participe toti membrii sai. Adunarea generala este alcatuita din toti membrii asociatiei de proprietari.

Toti proprietarii trebuie anuntati despre convocarea oricarei adunari generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 10 zile inainte ca aceasta sa aiba loc.

(4) Asociatia de proprietari poate adopta hotarari, daca majoritatea membrilor sunt prezenti personal sau prin reprezentant. Daca nu este intrunit cvorumul, adunarea va fi suspendata si reconvocata. La adunarea reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate prin votul majoritatii membrilor prezenti. Dovada convocarii membrilor asociatiei de proprietari se face cu afisul de la avizierul

asociatiei si convocatorul semnat de acestia.

HG400 ANEXA Nr. 2
STATUT ART. 6 - Membrii asociatiei de proprietari

Membrii asociatiei de proprietari sunt toti proprietarii......care au semnat acordul de asociere, prezentati in anexa.

Art. 21. Toti proprietarii trebuie anuntati asupra oricarei întruniri a asociatiei de proprietari cu cel putin 10 zile înainte ca aceasta sa aiba loc.

Art. 22 Daca nu este întrunit cvorumul, adunarea poate fi suspendata si reconvocata

La adunarea reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, deciziile pot fi adoptate indiferent de numarul membrilor prezent

---

HG400 ANEXA Nr. 1 Acordul de asociere
Art. 8. - Acordul de asociere trebuie sa contina:

a) adresa proprietatii;

b) numele si prenumele proprietarilor unitatilor locative;

c) descrierea proprietatii, cuprinzând: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, terenul aferent cladirii.

---cut--------

Se observa marele avantaj pe care il ai cind angajezi un avocat cu 8 milioane. Incepi sa gindesti mult mai intens tu ca sa limitezi paguba asa ca iti "rafinezi" pozitia obligind partea adversa sa dea raspunsuri concrete.

Se mai observa avantajul de a fi indoctrinat pe timpul comunismului asupra conceptului de razboi a intregului popor in care se pornea de la idea ca te confrunti cu un inamic superior numeric si mai bine dotat asa ca este firesc ca vremelnic sa pierzi anumite lucruri. Deja am pregatita urmatoare mutare dupa care pot sa spun: Sah!

Admir pozitia neutra a - SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI" care se multumeste sa arate ca din:" din punctul de vedere solicitat conducerii asociaţiei reies următoarele aspecte:"Logic si normal avind in mina cele doua puncte de vedere ar fi trebuit sa le si compare sa stabileasca cine maninca rahat si in functie de asta sa prezinte propriul punct de vedere.Se pare ca domnisoara Ene Alina are reale calitati de "balerina" reusind sa patineze cu gratie pe lustrul subtire de legalitate care este la A.P.162 uita ca nu este "fatuca" care noteaza cu grije ce debiteaza un politician ci este "organ de control" care daca nu este timpit din mama trebuie in permanenta sa puna intrebarea clasica "de ce?"

1.nu sezizeaza ca A.P. uita sa raspunda la multe probleme ridicate de mine

2.pentru ca sa existe ""cititor de apometre", a existat un contract de prestări servicii,"trebuia sa verifice daca exista o hotarire a adunarii generale pentru angajare si suplimentarea bugetului

3.Ce dracul face acesta ca sa primeasca " 3.364.560 ROL ", din aprilie 2003"reprezentind 336.46 RON cind complicatul proces dureaza un minut/apartament (doua genofleziuni)si sunt 400 ap. in total facind intr-o singura zi? Curs la 03/2203 = 1Eu=37.502 ROL 1usd=32,630 ROL

4.pe ce baza "administratorul asociaţi subarendeaza citirea contoarelor ulterior si in fond de ce nu sunt citite acestea de femeile de serviciu mai ales ca pana si RENEL a ajuns la concluzia ca se pot citi ale lor la 3 luni.

5.A vazut dinsa P.V. din sept 2006 care stabilese indemnizatile? Daca acest P.V. nu exista legal "organul de control" trebui sa decida stornarea operatiunii, respectiv indemnizabili sa dea toti banii inapoi cu dobinda in plus amendat presedinte ca a decis, contabila ca a executat si cenzorul ca nu a verificat .Nu este suficient si legal se te rezumi la "baterea obrazului" cind astfel in fapt legiferezi un furt.

6.Ce dracul face Brānduşă Ironim - ca sa primeasca 720 RON lunar cind programul este de 16 ore pe luna? Ce are trecut in fisa postului ca sa completeze orele?

7.ce este aia "sedinta de scara" si cum devine baza legala de retinere a unor sume. Concret a vazut chiar ce scrie pe peticul acela de hirtie? Chiar dinsa gindind la nivel Cute/Paste imi precizeaza ca :" pentru efectuarea lucrărilor de īntreţinere şi reparaţii aprobate de adunarea generală a asociaţiei de proprietari;"

8.uita sa intrebe unde a disparut raspunsul cu repararea acoperisului

9. gindind la nivel Cute/Paste imi precizeaza ca:" Este obligatoriu ca aceste lucrări să fie decontate pe baza documentelor fiscale (facturi şi chitanţe) conform prevederilor legale īn vigoare." In schimb nu se "prinde" ca aceste documente nu exista in evidenta A.P.

10.eu am atras atentia asupra a trei lucruri privind propietarii de la parter si etajul I:

-nu platesc curentul la lift

-nu exista sistem separat de contorizare a acestui consum

-nu platesc service la lift

Gindind la acelasi nivel imi lipeste un articol care spune;" "Prin hotărāre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, pot să nu contribuie la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului" nesezizind ca nu exista in acest sens nici o decizie a A.G.162 mai mult din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord5.bmp) la art 5.5 rezulta ca," nici un propietar nu poate fi exceptat de obligatia de a contribui la cheltuieli comune".Acordul fiind vointa partilor are prioritate in raport cu legea care da cadrul general mai ales cind precizeaza; "pot să nu contribuie la plata cheltuielilor"

Nu sezizeaza incorectitudinea ca sa fie apreciat consumul dupa "ochiometru" tip Branduse situiatie incorecta si ilegala

Cu nonsalanta imi lipeste urmatorul citat;" Celelalte cheltuieli determinate de īntreţinerea / revizia ascensorului se suportă de toţi proprietarii apartamentelor.... fiind o instalaţie comună ca şi acoperişul, faţada, casa scării şi altele asemenea." Fara se sezizeze ca exact acelasi lucru il spuneam si eu

11.Imi propune pe buna dreptate:" vă recomandăm să participaţi la şedinţele adunărilor generale" uitind ca aceasta prezenta legala nu trebuie sa se bazeze pe calitatile mele telepatice ci pe baza unui convocator semnat de mine. Interesant este ca exact aceiasi formulare a fost folosita de avocata in proces citind-ul pe Branduse. Pe ea o inteleg ca poate afirma asemenea timpenie cind a primit 2 milioane onorariu dar "organul de control" care a lucrat "pro bono"?

12.imi reaminteste ca;"aveţi dreptul să vă adresaţi īn scris conducerii asociaţiei de proprietari "162", aceasta fiind obligată să vă răspundă īn maximum 5 zile",uitind daca a inteles ce am scris ca exact de faptul ca nu raspund m-am plins eu printre altele.

13.ma ofer voluntar sa verific actele controlului avind pregatire superioara in domeniu si lucrind numai 30 de ani exact pe probleme de acest gen in calitate de sef serviciu ajungind chiar ordonator secundar de credite (daca stie cineva ce inseamna asta)

Ca simplu cetatean ca sa intrebuintez o expresie lansata de Ceausescu o inteleg perfect pe Ene Alina .Fiind salariata a mea (eu ii platesc salariul din taxele locale) trebuia sa controleze alt salariat al meu (Branduse) asa ca logic si firesc s-au asezat la o cafea si impreuna au albit problema ca nu inutil pe toate ziarele era trecut inainte "proletari din toate tarile uniti-va!"

In aceiasi calitate inteleg necesitatea ca sa fie sprijiniti tinerii cu "dizabilitati" vizuale insa pentru protectia contribuabilor care fac asta acestia nu ar trebui sa aiba dreptul la semnatura.Se pot gasi multe functii de taiat frunza la ciini in varianta I.T. care sa permita un trai decent fara sa mai apara pericolul sa iasa pe frunte ca paduchele.

Cer sa fiu inteles pentru tonul intrebuintat daca sa retine ca problema asta imi manica ficatii din decembrie 2002.

P.S. Ca sa scap de reactile cititorilor cu nivel de gindire DEX: "...va asigur ca greselile ortografice, ortoepice, de punctuatie, morfosintactice si folosirea inadecvata a unitatilor lexico-semantice imi apartin si mi le asum,..."

I=96 V=14003 lived days 22526

 


        pot fi contactat prin E-mail                      Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"