094 doamnei Dragomir cu speranta!


 
Info: tot "sapind" am descoperit si Biroul Relatii cu Asociatiile de proprietari din cadrul Primariei Brasov condus de doamna Claudia Dragomir.Este prima data cind a fost suficient sa fac o sezizare prin mail si un functionar al statului sa declanseze automat procedura de verificare a celor semnalate.Se poate deduce din mail ca am pierdut procesul,am pierdut recursul si sunt bun de plata mai mult mi-am angajat un avocat pentru 800 lei iar dupa calculele mele "furtisagul" asociatiei probabil ajunge la cel mult 100 lei.Din pacate la mine problema nu este de suma ci de principiu asa ca normal merg mai departe.

Stimata domna Dragomir,

Confirm primirea adresei nr.30520/19.04.2007 prin care ma anuntati ca veti solicita A.P. 162 un "punct de vedere" privind sezizarea facuta de mine. Am incerca sa o contactez pe domnisoara Ene Alina in data de 16.04. cind m-am deplasat la dumneavoastra la birou. Din pacate dinsa nu a dorit sa stea de vorba cu mine cu toate ca m-am oferit sa astept pana termina o discutie. Mi-a tranzmis ca ma contacteaza telefonic insa nu a facut-o ,am robot si a-si fi vazut. Situatia imi ridica un semn de intrebare din cauza ca o reactie similara am avut-o din partea unui judecator care nu a vrut sa explic problema pe motiv ca "deja este edificat".Rezultatul "edificarii" lui se vede in sentinta data.

Judecatorul prin interpretarea abuziva a notiunii de "independenta justitiei" poate in fapt sa-si privatizeze sala de judecata si sa dea decizii contrare legii fiind foate greu ca legal sa poata fi contracarat in schimb domnisoarei Ene Alina avind o sefa care declara in presa ca urmareste sa oblige Asociatile de Propietari sa respecte legea trebuie sau ar trebui sa urmareasca aplicarea intocmai a legii. Ca o paranteza va felicit pentru aceasta declaratie insa cu experienta pe care o am eu a-si fi mai nuantat, de fapt este suficient ca serviciul dumneavoastra sa reusesca sa oblige ca presedintii de asociatiei sa respecte legea,iar acestia gresesc "intimplator" in aplicarea legii numai in favoarea lor. Sunt perfect de acord cu dumneavoastra cind sustineti:"ca asociatia este condusa de adunarea generala, seful doar o reprezinta in relatiile cu tertii" de fapt daca ati urmarit likurile date de mine chiar asta sustin si eu ca este un "salariat' al meu.

Consider ca pentru ca un proces verbal de adunare generala sa fie acceptat de un "organ de control" trimis de dumneavoastra trebuie ca sa aiba anexat un tabel convocator semnat de toti membrii asociatiei eventual de un proces verbal intocmit cu ocazia adunarii in care se constata lipsa de forum si reprogramarea sedintei iscalit de cei prezenti la data respectiva iar la primul punct al ordinei de zi sa se faca apelul si sa se arate clar si nominal prezenta.In acest caz este valabil un proces verbal care arata ca 3 propietari au stabilit anumite decizii pe care sunt obligati sa le respecte toti si sa ajunga chiar la judecata in caz ca nu se supun.Daca nu sunt indeplinite aceste conditii "organ de control" de buna credinta care "vrea" sa aplice legea ii recomanda presedintelui respectiv sa foloseasca in scopuri externe hirtia A4 eventual pe partea alba si constata ca nu exista o baza legala .Eu am primit ca dovezi in instanta procese verbale de "Adunari de scara"Acestea nu mai sunt valabile din 1998 de cind cu desfintarea asociatielor de locatatari la fel ca si notiunea sef de scara.Cu toate ca nu este prevazut in legea actuala dar in spiritul ei consider ca adunarea generala a propietarilor poate delega competenta de a decide pentru anumite probleme strict limitate propietarilor la nivel scara dar asta presupuna ca sa existe o decizie in acest sens.

Asa ca procesele verbale ale adunarilor de scara sunt nule in fapt intrind in acelasi sector cu adunarile la claca, sezatoare sau fintina.

Ca sa nu poata aparea confuzii precizez acuma ce anume solicit sa fie verificat:

Solicitarea nr.1

Din P.V. de constituire a A.P.162 (anexa pv.bmp) rezulta ca au participat 8 persoane din care 7 au fost alesi in Comitetul respectiv in schimb din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord1.bmp) la art 1.1 sunt enumerate 14 scari din blocuri diferite si strazi diferite care insumeaza 411 apartamente. Intrebare ce legatura legala exista intre cei 8 si ceilanti 403 propietari care nu au stiut, nu au fost convocati, nu au participat la sedinta si nu au iscalit nimic? si de fapt citi membrii a avut asociatia la infintare ca nu rezulta acest amanunt

HG400 precizeaza

art.2 bloc de locuinete-cladire-condomeniu-prin asimilare condomeniul si un tronson cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii de locuit

-art9-6 adunarea de constituire:

art10-1Acordul propietarilor privind constituirea asociatiei se consemneaza intr-un pv intocmit in doua exemplare originale,semnate de toti propietarii care si-au dat consimtamintul.Procesul verbal constituie anexa la acordul de asociere

art 11 acordul de asociere se redacteaza pe baza pv al adunarii de constituire si cuprinde numele pronumele si domiciliul propietarilor,individualizarea propietatii

art12 inscrierea ulterioara in AP se face la cererea propietarilor prin inscrierea datelor prevazute la art.11 intr-un act aditional la acordul de asociare

Daca se raspunde corect in spiritul legii celalante solicitari nu mai au rost din cauza ca dispare subiectul conflictului

Solicitarea nr.2

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord1.bmp) la art 1.3 rezulta ca face parte integranta din acord Anexa 1 care cuprinde lista apartamentelor din propietate.

Intrebare unde este anexa ca A.P.162 nu a putut sa o prezinte nici la instanta iar lipsa ei face ca in "bunurile" A.P. sa nu existe nici un apartament (propietar) asupra caruia sa-si exercite activitatea chiar prin dare in judecata.

Precizare consider ca A.P.162 s-a inregistrat corect si legal la notar si judecatorie insa prin vicile de fond facute la constituire nu are asupra cui sa-si desfasoare activitatea

Solicitarea nr.3

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord2.bmp) la art 4.1 rezulta ca toti propietarii "imobilului" devin automat membrii ai A.P. indiferent daca au semnat sau nu Acordul de Asociere.

Intrebare 1 cita vreme legea A.P. prevede obligativitatea expresa ca propietarii sa semneze anterior intrarii in asociatie a Acordul de Asociere poate avea urmari juridice art 4.1 ?

Intrebare 2 in art. 4.1 se spune "imobilului" ori cele 14 scari sunt imprastiate in blocuri diferite de pe strazi diferite,nu inteleg care imobil este gestionat de asociatie

Intrebare 3 din acelasi art.se deduce ca un eventual nou propietar devine automat membru contrar legii ca altfel ii stabileau eventual si biserica sau partidul la care sa cotizeze, este legal?

Solicitarea nr.4

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord3.bmp) la art 4.4 rezulta ca A.P. este condusa de 3 persoane in schimb din P.V. de constituire a A.P.162 (anexa pv.bmp) rezulta ca sapte persoane au fost alese in Comitet

Intrebare 1 de fapt citi membrii trebuie sa aiba legal Comitetul ca nu rezulta si cit de legale sunt decizile actualului comitet care are un numar incorect de mebrii dupa varianta ACORDULUI ?

Intrebare 2 la acelasi art se precizeaza ca membrii sunt alesi pe durata unui an suntem in 2007 ACORDUL este din 1998 se pare ca acualii sunt "putin" "fezandati" daca este asa ce legalitate mai au decizile lor din ultimii ani?

Solicitarea nr.5

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord3.bmp) la art 4.7 rezulta ca convocarea adunarii generale se face prin convocator semnat de toti propietarii cu luare la cunostinta.

Intrebare puteti sa ma puneti in posesia unui asemenea convocator ca vreau sa-l inramez iar daca nu puteti Adunarile Generale care nu au asa ceva sunt legale?

Solicitarea nr.6

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord4.bmp) la art 4.8 rezulta ca adunarea generala este legal constituita daca sunt prezenti 2/3 din propietari

Intrebare 2/3 din propietari sa refera la cei 8 membrii fondatori sau si la cei 403 fraieri asimilati prin absorbtie in mod ilegal?

Solicitarea nr.7

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord4.bmp) la art 4.10 rezulta ca se poate garanta un imprumut sau ipoteca cu intreaga propietate

Intrebare mai este valabil art. din Legea Asociatilor de Propietari care interzice expres aceasta varianta?

Solicitarea nr.8

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord4.bmp) la art 4.13 rezulta ca, Comitetul executiv duce la indeplinire hotaririle Adunarii Generale si gestioneaza angajarea personalului.

Intrebare Mureşan Dumitru (cititorul de contoare) a fost angajat ca urmare a unei decizii exprese a adunarii generale care a modificat in acest sens si planul bugetar pe anul respectiv sau a fost numai dorinta intima perfect omeneasca a unei elite a oamenilor de bine?

Solicitarea nr.9

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord5.bmp) la art 5.5 rezulta ca, nici un propietar nu poate fi exceptat de obligatia de a contribui la cheltuieli comune

Intrebare in acest caz cit de legal este faptul la ca sc.A din Bl.34 anumiti propietari sunt scutiti de plata curentului consumat in comun intr-o proportie stabilita arbitrar in plus sunt scutiti si de plata service pentru lift?

Solicitarea nr.10

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord6.bmp) la art 5.5 rezulta ca propietarii detinatori de ciini sunt obligati sa plateasca suplimentar cheltuieli de intretinere ½ persoane

Intrebare este legal si pe ce baza se stabilesc cheltuielile?

Solicitarea nr.11

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord6.bmp) la art 6.2 rezulta ca, asociatia are dreptul de a cheama in judecata pe propietarii restantieri

Intrebare termenul de "propietar" se extinde la Brasov in general sau numai la membrii asociatiei care au intrat legal in asociatie nu infiati?

Solicitarea nr.12

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord8.bmp) la art 8.2 rezulta ca, propietarii se vor conforma prezentului Acord de asociere

Intrebare termenul de "propietar" se extinde la Brasov in general sau numai la membrii asociatiei care au intrat legal in asociatie nu infiati?

Solicitarea nr.13

Din ACORDUL DE ASOCIERE (anexa acord8.bmp) la art 9.1 rezulta ca..."prezentul acord a fost redactat in 6 exemplare de catre asociati" si urmeaza 7 semnaturi indescifrabile

Intrebare termenul de asociat se refera strict la membrii fondatori si atunci care este situatia juridica a celor 403 fraieri asimilati prin absorbtie in mod ilegal? si daca lipsesc semnaturile "fraierilor" ce responsabilitate mai au acestia?

Acestea sunt dilemele mele si sunt convinsa ca domnisoara Ene Alina nu a ajuns pe acest post datorita unui grad de rudenie ,algoritm politic sau discriminare pozitiva asa ca probabil o sa ramineti surprinsa de cite a gasit dinsa la "puricat" fiind profesionista spre deosebire de un pensionar care face asta ca hoby (obligat).

La categoria diverse eu mai am doua intrebari:

Solicitarea nr.14

Am sezizat ca au disparut doua fonduri speciale pentru reparatie acoperis si instalare interfon.Legal acestea au la baza o hotarire a adunarii generale si devin fonduri gestionate dupa regulile contabile de la infintare pana la lichidare sau cum spune -HG400 NORME : "art 24-5 fond distinct pentru reparare cu perioada limitata, fond care va fi depus in contul AP si nu va fi folosit decit cu acordul AG"

A.P.nu a putut prezenta in instanta nici un act referitor la reparare acoperis sustinind ca aceasta a fost achitata de un propietar de la ultimul etaj cu toate ce au fost retinute sume lunar de catre asociatie.

Referitor la interfon in instanta A.P. a prezentat un set de acte din care rezulta ca instalatia a fost achitata integral de un propietar de la parter (Capolna).Dupa un an respectivul mai face un act de binefacere si achita cutiile pentru posta si dupa inca un an mai face iarasi un act de binefacere cumparind si senzori de lumina pentru fiecare etaj.Intimplator cele doua binefaceri au aparut in perioada in care eu am intrat in greva financiara in care unul din motivele ei era chiar disparitia fondurilor.Precizez si pentru interfon au fost retinute sume tot de asociatie intr'o veselie.

Intrebarii:

-in ce baza au fost retinute aceste sume de catre asociatie?

-cine a fost imputernicit si in ce baza sa se ocupe de cheltuirea lor

-cine a aprobat ca aceste fonduri sa fie scoase din evidenta asociatiei si sa ajunga in posesia unei persoane (Capolna)

In incheiere stimata doamna indiferent de rezultatul controlului eu merg mai departe achit cit am fost somat de instanta si nu platesc in continuare.O sa ajung iarasi la proces si poate daca am noroc o sa-mi fie "restituit" dreptul de propietate asupra portofelului meu eventualul creditor trebuind sa faca dovada ca respecta el intii legea si ulterior sa aiba pretentii.

Anexa la prezentul document un zip format din:

  • 8 fisiere acord_.BMP = Acordul de Asociere
  • 1 fisier pv.BMP =proces verbal de constituire al "membrilor fondatori"
  • 3 fisiere statut_.BMP = statutul asociatiei
Nota: fisierele bmp pot fi vazute accesind linkul istoric AP162 

P.S. o sa trimit linkul de la prezentul material si doamnei Marinela DEBU de la transilvaniaexpres.ro care o sa aiba posibilitatea sa urmareasca in "live" cit de bine concretizeaza subordonata dumneavoastra declaratia dumneavoastra de principii.

P.S.2 materialul il postez si pe pcdan/weblog.ro fiind o problema urmarita pana acuma de 13.171 vizitatori si va avea titlul Doamnei Dragomir cu speranta!

P.S.2 Ca sa scap de reactile cititorilor cu nivel de gindire DEX:"...va asigur ca greselile ortografice, ortoepice, de punctuatie, morfosintactice si folosirea inadecvata a unitatilor lexico-semantice imi apartin si mi le asum,..."

accesind acest  link ajungeti in pagina home a blog-ului
Published 30-4-2007
  Insemnari=094    lived days= 22512  days D.P.= ??? cu regim de "duminica"  days I.=???  si merg pe "virfuri"
Join Date:Sept 2011         © 2009~2085 OSCII-Lab         Home   Popescu-Colibasi     Free counters!

click spre "negustori"