095 Raspuns primarie 1


 


     Inainte de ’89 am lucrat in Ploiesti unde am apreciat fara sa vreau umorul de care dadea dovada minoritatea care acolo era majoritara asa ca prezint un banc care circula. Se spune ca un pui de tigan merge in vizita la tatal lui la birou. Acesta era militian la circulatie asa ca il gasea la lucru intr-o intersectie. Admira baletul facut de parinte pentru fluidizarea traficului si observa o situatie inedita. O masina cu straini se opreste in intersectie cerind indicatii cum sa ajunga la mare. Strainii intreaba in englezeste , militianul se uita lung si da din umeri se repeta intrebarea in germana aceiasi reactie disperati acestia incearca in italiana si aceiasi reactie. Strainii fac un semn de larga circulatie si pleaca. Militianul conform programului de lucru ia o pauza si iese din birou la o tigare linga fiul sau. Acesta il lauda pentru prestatie in plus cind se refera la straini pune : 

« Ce grozav este sa cunosti limbi straine ! ’.Militianul se uita lung si spune : » si ce folos ! »

     Mi-am adus aminte de acest banc citind raspunsul primit, conceput de functionara mea Ene Alina care a mai scos la inaintare si trei sefi erarhici. Precizez ca acest raspuns a fost conceput inainte de a ajunge mailu-ul meu cu titlul  Doamnei Dragomir cu speranta!  Asa ca se observa ca fara sa vreau intuisem felul de ‘gindire’ la care ma asteptam

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov 500007 Tel : +(40)-268-416550/153,154 tel/fax 0268/413891, asprop@brasovcity.ro

D.J.A.P.L. – SERVICIUL RELAŢII CU ASOCIAŢIILE DE PROPRIETARI

Inregistrat sub numarul S/30520/19.04.2007

Având în vedere e-mailul dvs., vă aducem la cunoştinţă următoarele:

 • Asociaţia de Proprietari “Nr.162” a fost verificată din punct de vedere financiar, contabil şi de gestiune, în perioada iulie 2005.
 • Referitor la problemele sesizate de dvs., din punctul de vedere solicitat conducerii asociaţiei reies următoarele aspecte:
 • Referitor la angajarea unui “cititor de apometre”, a existat un contract de prestări servicii, încheiat în acest sens, cu d-l Mureşan Dumitru, având indemnizaţia lunară de 3.364.560 ROL, încă din aprilie 2003.

Începând cu august 2005 citirea apometrelor se face de către administratorul asociaţiei la majoritatea apartamentelor, iar contractul înheiat cu domnul Mureşan a încetat.

Datorită existenţei unui număr mare de apometre, administratorul asociaţiei a apelat tot la ajutorul d-lui Mureşan Dumitru, iar plata acestuia se face din indemnizaţia cuvenită administratorului asociaţiei.

 • Referitor la structura şi indemnizaţiile personalului aflat în funcţii de conducere, în cadrul adunării generale din septembrie 2006, au fost stabilite astfel:
  • preşedinte – Brânduşă Ironim – 720 RON;
  • administrator – contabil – Luca Aurora – 580 RON;
  • casier – Manu Mihaela – 300 RON;
  • şef comisie cenzori – Secară Rodica – 280 RON.
 • Referitor la cumpărarea şi montarea interfonului vă aducem la cunoştinţă că în urma şedinţei de scară din anul 2004, a fost stabilită executarea lucrării de montare şi instalare a unui interfon.

Pentru efectuarea acestei lucrări nu s-au luat în calcul cel puţin 3 oferte, conform normelor legale în vigoare.

Precizăm că lucrările de întreţinere, reparare şi îmbunătăţire a proprietăţii comune în cadrul asociaţiei de proprietari sunt stabilite prin H.G. 400/2003 şi modificată şi completată prin 1386/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, la art. 22, alin.3 lit.e) şi f): ” Administratorul asigură managementul de proprietate al condominiului prin: (…) e) înştiinţarea comitetului executiv al asociaţiei de proprietari şi luarea măsurilor necesare pentru efectuarea la timp şi eficient a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii; supune spre aprobare comitetului executiv ofertele pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii aprobate de adunarea generală a asociaţiei de proprietari; f) angajarea şi urmărirea realizării contractelor aprobate de adunarea generală, încheiate cu persoane fizice sau juridice pentru reparaţii (…). În contractele privind reparaţiile se vor prevedea clauze referitoare la perioada de garanţie a lucrărilor executate conform normativelor tehnice în vigoare.”

Menţionăm că în situaţia executării unor lucrări cu grad redus de dificultate se procedează la încheierea de convenţii civile cu executanţii, pentru care se întocmeşte stat de plată şi se virează către stat creanţele bugetare. Dacă aceste lucrări au caracter de urgenţă, hotărârile privind sumele plătite pentru acestea se pot lua în afara adunării generale.

S-a atras atenţia conducerii asociaţiei asupra faptului că managementul administrativ al asociaţiei de proprietari este atribuţie specifică a administratorului, care răspunde atât de angajarea lucrărilor de reparaţii cât şi de derularea şi predarea acestora în condiţii de calitate şi garanţie. Este obligatoriu ca aceste lucrări să fie decontate pe baza documentelor fiscale (facturi şi chitanţe) conform prevederilor legale în vigoare.

 • În cadrul şedinţei de scară din data de 17.03.2007 s-a stabilit ca proprietarii apartamentelor aflate la parter şi etajul I să nu contribuie la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului.

În sprijinul celor de mai sus, ataşăm textul art.39 alin.4 din H.G. 400/2003 completată şi modificată prin H.G.1386/2003 unde se prevede:“…Cheltuielile determinate de întreţinerea/revizia ascensorului/ascensoarelor se suportă de toţi proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, chiar dacă nu locuiesc în aceste spaţii, ascensorul/ascensoarele fiind o instalaţie comună ca şi acoperişul, faţada, casa scării şi altele asemenea.”

Potrivit art. 39, alin 4) din H.G.400/21003 modificată şi completată cu H.G.1386/2003, ”Prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, pot să nu contribuie la plata cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din condominiile fără mezanin. De asemenea, în cazul condominiilor care au amplasate la etajele superioare băi, spălătorii, uscătorii, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de proprietari, persoanele care locuiesc în apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din condominiile fără mezanin, toate sau în parte, pot să nu contribuie la cheltuielile aferente consumului de energie electrică pentru funcţionarea ascensorului/ascensoarelor, în baza unor angajamente personale, date în scris către asociaţia de proprietari de către toate persoanele care nu folosesc spaţiile de la etajele superioare. În contextul celor mai de sus, adunarea generală a asociaţiei de proprietari va hotărî, în condiţiile statutului asociaţiei de proprietari, în legătură cu participarea persoanelor care locuiesc în mod curent în condominiu la susţinerea acestor cheltuieli. Celelalte cheltuieli determinate de întreţinerea / revizia ascensorului/ascensoarelor se suportă de toţi proprietarii apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, chiar dacă nu locuiesc în aceste spaţii, ascensorul/ascensoarele fiind o instalaţie comună ca şi acoperişul, faţada, casa scării şi altele asemenea.”

 • Referitor la fondul de venituri din penalităţi, acesta a fost evidenţiat în nenumărate rânduri, în cadrul adunărilor generale a proprietarilor de apartamente, ex.12.11.2005, 14.10.2006.

Având în vedere problemele sesizate de dvs. vă recomandăm să participaţi la şedinţele adunărilor generale ce vor avea loc în continuare în cadrul asociaţiei de proprietari, în care să analizaţi aspectele prezentate de dvs. în cadrul acestora.

 • Referitor la cota de penalităţi care se aplică în cazul întârzierilor la plata cotelor de întreţinere lunare, aceasta este în cuantum de 0,2% şi este stabilită în cadrul adunării generale din data de 09.10.2004, şi reamintit în fiecare proces verbal al adunărilor generale.

Referitor la modalitatea de aplicare a penalităţilor, acestea se aplică în cazul întârzierilor la plata datoriilor către asociaţie şi a termenului înscris în listele de plată. Modul de calcul al penalităţilor este aplicat în mod corect, conform prevederilor art.13 din O.G. nr. 85/2001 potrivit căruia: “penalităţile pentru întârzierea plăţii cotelor de întreţinere, hotărâte potrivit legii de adunarea generală a proprietarilor, nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica pentru fiecare cotă de întreţinere lunară numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma cotei de întreţinere lunare la care s-a aplicat”.

 • La ora actuală datoria dvs. la cotele lunare de întreţinere este în sumă de 1.064,87 RON şi este aferentă ianuarie 2003 - iulie 2006, la care se adaugă penalităţi aferente acestor restanţe în sumă de 815,97 RON

De asemenea există o sentinţă judecătorească emisă, în favoarea asociaţiei de proprietari.

Aplicarea sentinţei judecătoreşti este obligatorie, iar Primăria Municipiului Braşov nu are competenţa de a interveni asupra acesteia.

Prin prezenta atragem atenţia petentului că datoriile proprietarilor unui imobil au caracter de obligativitate şi pentru acestea se poate înscie privilegiul imobiliar asupra locuinţei în caz de neplata a acestor datorii.

Conflictele personale care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă îşi găsesc rezolvarea doar pe calea instanţei de judecată.

Ca atare, potrivit art.31 din Regulamentul-Cadru al asociaţiilor de proprietari,Anexa nr. 2, din legea 114/1996 legea locuinţei în situaţia în care un proprietar se face vinovat de neplata cotelor de întreţinere, asociaţia de propriatari are dreptul de a-l acţiona în instanţă: “Asociaţia de proprietari are dreptul de a acţiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevăzute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.”

Pentru eventualele nelămuriri şi probleme ivite aveţi dreptul să vă adresaţi în scris conducerii asociaţiei de proprietari “162”, aceasta fiind obligată să vă răspundă în maximum 5 zile, conform art.23, pct.B din H.G.400/2003, modificată şi completată cu H.G.1386/2003, iar în situaţia în care apar probleme ce nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, aveţi dreptul să o acţionaţi în instanţă.

In concluzie eu bat cimpii iar A.P.162 cu Branduse in frunte este OK asa ca termin momentan tot cu un banc din aceiasi sursa.

Se spune ca un militian cheama la sectie un tigan a carui fiu a fost prins furind un cocos.Parintele cere sa interogheze el copilul si are loc urmatorul dialog:

Tatal> puradel cirdit-ai ciricliul?

Fiul>ciordit!

Tatal> baban?

Fiul>baban!

Edificat tiganul spune: ia auzi domnu' copilul nu a furat cocosul!

Normal nu ma opresc si schimb tactica.

 


        pot fi contactat prin E-mail                      Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"