Lege nr.151 din 12 iulie 2010


 


    Am mai spus si repet sunt articole care le consider utile si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez si la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult Valoare Adaugata) Ca reusesc sau nu asta este alta poveste. Sursa acestui articol este  aici 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR SENATUL
L E G E
privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate
Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1.

- Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale, care vizeaza identificarea precoce, tratamentul, recuperarea si ameliorarea calitatii vietii si functionarii sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinara specializata.

Art. 2.

- În sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale sunt urmatoarele: depistare activa precoce, diagnostic clinic psihiatric si evaluare clinica psihologica, tratament psihofarmacologic, interventii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentala, consiliere a parintilor si a familiei.

Art. 3.

- (1) Echipa multidisciplinara specializata din centrele de sanatate mintala, precum si alti furnizori de servicii medicale din unitati sanitare publice sau private este formata din: medici specialisti în psihiatrie pediatrica, psihologi clinicieni, psihoterapeuti, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuti, educatori si asistenti sociali.

(2) Continuarea si monitorizarea tratamentului se efectueaza de catre medici specialisti în psihiatrie pediatrica si/sau psihologi clinicieni si/sau psihoterapeuti, în unitatile sanitare publice ori private.

CAPITOLUL II

Depistarea activa precoce, drepturile si accesul pacientilor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate la serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale

Art. 4.

- (1) Depistarea activa precoce se efectueaza la copiii cu vârsta cuprinsa între 0-3 ani, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale, prevazute la art. 2.

Art. 5.

- (1) Depistarea activa precoce si serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate, oferite de profesionisti cu competenta stabilita de Colegiul Medicilor din România sau de Colegiul Psihologilor din România, sunt prevazute în programul national de sanatate mintala.

(2) Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate,Colegiul Medicilor din România si Colegiul Psihologilor din România stabilesc, de comun acord, practicile si procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activa precoce si serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale din cadrul programului national de sanatate mintala.

(3) Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Psihologilor din România elaboreaza standardele pentru serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale în tratamentul tulburarilor din spectrul autist si al tulburarilor mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 6.

- Ministerul Sanatatii, în parteneriat cu institutiile Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sanatatii mintale elaboreaza protocoale de colaborare în vederea dezvoltarii unui sistem de servicii specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate.

CAPITOLUL III

Stabilirea competentei si organizarea serviciilor specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate

Art. 7.

- Serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate sunt exercitate, în regim profesional, de medici specialisti în psihiatrie pediatrica si psihologi clinicieni, cu competenta stabilita de Colegiul Psihologilor din România.

Art. 8.

– (1) Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România si Federatia Româna de Psihoterapie elaboreaza standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari mintale asociate cuprind: a) standarde de formare continua, de scurta durata, de specializare în tulburari din spectrul autist si tulburari mintale asociate pentru profesionistii atestati în psihoterapie cognitiv-comportamentala;

b) standarde de formare în interventii specializate în tulburari din spectrul autist si tulburari mintale asociate pentru echipa multidisciplinara specializata prevazuta la art. 3.

Art. 9.

– În termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România si a Colegiului Psihologilor din România, elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Art. 10.

– Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR SENATULUI
Roberta Alma Anastase Mircea Dan Geoana
Bucuresti, 12 iulie 2010 Nr. 151

Nota:

Facuta din pdf doc cu  Free PDF to Word Doc Converter 
Facuta din doc html cu  Online Convert Word documents to clean HTML  
copiat si adaptat PCDan 1/7/2011accesind acest  link ajungeti in pagina home a blog-ului
free counters

 


    E-mail            © 2009-2085 ASCII-Lob       Home    Popescu-Colibasi  

click spre "negustori"