LEGEA COJOCARU


 


    Am mai spus si repet sunt articole care le consider utile si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez si la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult Valoare Adaugata) Ca reusesc sau nu asta este alta poveste. Sursa acestui articol este  aici 


PARLAMENTUL ROMANIEI    CAMERA DEPUTATILOR     SENAT

Proiect de lege privind despagubirea cetatenilor României, pentru capitalul trecut, prin Legea 15/1990, din proprietatea lor comuna în proprietatea statului român

Parlamentul României adopta prezenta lege:

Art. 1. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, efectueaza o emisiune de obligatiuni prin care se angajeaza sa restituie cetatenilor României capitalul trecut în patrimoniul societatilor comerciale si regiilor autonome create prin aplicarea prevederilor Legii 15/1990.

Art. 2. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 1.000 (una mie) euro.

Art. 3. Fiecare cetatean major al României este îndreptatit sa primeasca un numar de 20 obligatiuni, fiecare obligatiune având o valoare nominala de 1.000 euro, respectiv un total de 20.000 euro.

Art. 4. Termenul limita de rascumparare a obligatiunilor emise în baza prevederilor prezentei legi este de 10 de ani de la data emiterii lor.

Art. 5. Obligatiunile emise în baza prezentei legi nu pot fi înstrainate. Ele pot fi lasate mostenire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. Dobânda la obligatiunile ce fac obiectul prezentei legi este de 0,5 % pe an si se datoreaza începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care sunt emise obligatiunile, urmând sa fi platita odata cu rascumpararea obligatiunilor.

Art. 7. Rascumpararea obligatiunilor si plata dobânzilor aferente se fac din Fondul National pentru Despagubiri si Investitii care are ca surse:

a)     sumele încasate de statul român din vânzarea actiunilor si activelor aflate în proprietatea sa;

b)    dividendele si profiturile încasate de statul român pentru capitalurile aflate în proprietatea sa;

c)      impozitul progresiv pe avere;

d)     impozitul pe averile dobândite în mod illicit;

e)      alte surse stabilite prin lege.

Art. 8. Fondul National pentru Despagubiri si Investitii se constitutie prin hotarâre de Guvern emisa în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 9. În termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul prezinta Parlamentului proiectul legii privind impozitul progresiv pe avere si proiectul legii privind controlul averilor.

Art. 10. Obligatiunile emise în baza prezentei legi vor fi rascumparate începând cu anul urmator emiterii lor, prin concursuri de proiecte, sumele banesti corespunzatoare fiind utilizate pentru finantarea de proiecte de investitii propuse de persoanele fizice autorizate si de societatile comerciale care îi vor avea ca actionari sau asociati pe detinatorii de obligatiuni.

Art. 11. Metodologia privind obligatiunile emise în baza prezentei legi se stabileste prin hotarâre de Guvern emisa în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, printr-o metodologie similara cu cele utilizate pentru finantarile nerambursabile acordate de Uniunea Europeana.

Art. 12 – Împiedicarea aplicarii prezentei legi constituie infractiune iar persoana fizica responsabila se sanctioneaza cu amenda penala în cuantum de 100 000  lei.

Pentru mai multe informatii, citeste si MANIFEST-ul, Instructiunile, Precizarile, Apelurile si celelalte rubrici postate pe siteaccesind acest  link ajungeti in pagina home a blog-ului

 


    E-mail            © 2009-2085 ASCII-Lob       Home    Popescu-Colibasi  

click spre "negustori"