898 copy/paste "Cai de atac"

Sursa: Cai de atac 

Cai de atac

Pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informatiilor sau pentru orice alta încalcare a dreptului persoanei de liber acces la informatiile de interes public (comunicarea informatiilor într-o forma inaccesibila, neclara, vaga, incompleta, comunicare tardiva a informatiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc.) solicitantul are la dispozitie doua cai de atac : reclamatia administrativa si plângerea în instanta.

1.Reclamatia administrativa

Consta într-o reclamatie scrisa care se adreseaza conducatorului autoritatii/institutiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informatiile de interes public.

Se formuleaza în termen de 30 zile de la data la care solicitantul informatiei a luat cunostinta de încalcarea dreptului (Recomandam sa se faca reclamatie administrativa în termen de 30 zile de la expirarea celor 10 zile in care trebuiau comunicate informatiile, daca nu s-a primit vreun raspuns la cerere. Daca, in termenul de 10 zile s-a primit un raspuns, iar acesta este considerat nesatisfacator de catre solicitant, reclamatia se face in termen de 30 de zile de la data primirii acelui raspuns).

Reclamatia administrativa va cuprinde, pe lânga mentiunile din cererea de solicitare a informatiei, si o expunere a motivelor pentru care solicitantul considera ca a fost încalcata legea.
Solutionarea reclamatiilor administrative se face de catre comisia de analiza privind încalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public, care se constituie (si, obligatoriu, trebuie sa existe) la nivelul fiecarei autoritati/institutii publice (art. 35 din Norme).

Potrivit art. 34 din Norme, reclamatia administrativa trebuie solutionata in termen de 15 zile de la primire. Potrivit principilui prevazut in articolul 51 alin.4 din Constitutie, care stipuleaza ca autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii, solutia la reclamatia administrativa trebuie comunicata solicitantului, indiferent daca reclamatia este admisa sau respinsa.

2. Plângerea la instanta

Instanta poate fi sesizata direct cu plangere impotriva refuzului de aplicare a Legii nr. 544/2001. Nu este necesar ca, inainte de sesizarea instantei, se se adreseze o reclamatie administrativa conducatorului autoritatii/institutiei publice.

Termenul de sesizare a instantei este de 30 zile si incepe sa curga de la data expirarii termenelor de 5 zile, de 10 zile sau de 30 zile, in care autoritatea/institutia publica trebuie sa comunice refuzul sau informatia, termene prevazute în articolul 7 din Legea nr.544/2001.

Reclamatia administrativa are caracter facultativ. Daca se formuleaza o reclamatie administrativa, trebuie avut in vedere ca acest fapt nu prelungeste termenul de sesizare a instantei cu durata rezolvarii reclamatiei. In consecinta, in acelasi termen de 30 zile trebuie sa se formuleze si reclamatia administrativa si sa fie sesizata si instanta.

In lipsa unui raspuns la cererea de informatii, instanta trebuie sesizata in termen de 10 + 30 zile de la data la care autoritatea/institutia publica a primit cererea. Aceasta deoarece, in sistemul Legii 544/2001, termenul de 10 zile este termenul general in care autoritatea/institutia publica trebuie sa reactioneze. Daca se primeste un raspuns pana la expirarea termenelor de 5, 10, 30 zile, iar acest raspuns este nemultumitor, termenul de 30 zile pentru sesizarea instantei incepe sa curga de la data primirii raspunsului.

Plângerea la instanta este scutita de taxa de timbru.

Plângerea se adreseaza, în prima instanta, numai tribunalului. Este o competenta materiala speciala prevazuta expres de Legea nr.544.2001, care deroga de la competenta materiala din contenciosul administrativ. Deci, Curtea de apel nu are competenta ca prima instanta, ci doar ca instanta de recurs.

Competenta teritoriala este alternativa, la alegerea petentului: tribunalul în a carei raza teritoriala domiciliaza petentul sau tribunalul în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii/institutiei publice.

Inapoi la insemnarea sursa   898 step
Home
                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

click spre "negustori"