898 copy/paste Cine poate solicita informatii de interes public?

Sursa: -cererea-de-informatii 

Cine poate solicita informatii de interes public:

Orice persoana, fizica sau juridica, româna sau straina poate cere informatii de interes public (art.20 din Norme 4))

Solicitantul trebuie sa-si motiveze, sa-si justifice cererea?
Nu, cererea nu trebuie justificata. Informatiile de interes public pot fi solicitate si numai din “simpla curiozitate”, întrucât accesul la astfel de informatii este liber, ceea ce presupune ca ele sa se afle la dispozitia tuturor.
Cum pot fi aflate informatiile de interes public:
Ele se comunica din oficiu (fara a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea, verbala sau scrisa, a solicitantului.
Accesul la informatiile de interes public este gratuit. Solicitantul trebuie, însa, sa suporte costul serviciilor de copiere a documentelor pe care le cere. In general, acesta trebuie sa corespunda costului copiilor efectuate la unitati care desfasoara activitati de fotocopiere („xeroxare”).
Comunicarea din oficiu
Nu toate informatiile de interes public se comunica din oficiu, ci numai  o categorie: cele care privesc organizarea si functionarea autoritatii/institutiei publice, datele de identificare (denumire, adresa, numere de telefon, fax, adrese electronice), structura organizatorica, sursele financiare, bugetul, bilantul contabil, programele si strategiile proprii, liste cu documentele de interes public si cu categoriile de documente produse si/sau gestionate, caile de atac la dispozitia solicitantului, precum si contractele de privatizare incheiate dupa 29 iunie 2007.
Comunicarea din oficiu se realizeaza prin: publicarea, anual, a unui buletin informativ de catre autoritatile/institutiile publice; publicarea, în Monitorul Oficial, Partea a III-a, cel putin anual, a unui raport de activitate de catre autoritatile publice; organizarea la sediul fiecarei autoritati/insitutii publice a unui punct de informare-documentare unde solicitantul sa poata consulta documentele ce contin informatii de interes public ce se comunica din oficiu ; afisarea la sediul fiecarei autoritati/institutii publice sau publicarea respectivelor informatii în Monitorul Oficial sau în mijloacele de informare în masa, în publicatii proprii, precum si în pagina de internet proprie.
Afisarea la sediul autoritatii/institutiei publice este, în cazul tuturor autoritatilor si institutiilor publice, modalitatea minima obligatorie de difuzare a informatiilor de interes public comunicate din oficiu (art.11 din Norme). Exceptie fac doar contractele de privatizare mentionate mai sus, la care accesul se face doar prin punerea lor la dispozitia solicitantului, pentru consultare, la sediul autoritatii/instiutiei publice, potrivit dispozitiei cu caracter derogatoriu de la art. 5 alin. 5 din Legea nr. 544/2001. In practica, exista cazuri in care unele autoritati/institutii publice au postat pe site-ul propriu contracte de privatizare, in scopul de a facilita informarea cetatenilor.

Informatiile comunicate din oficiu trebuie prezentate într-o forma accesibila si concisa, care sa faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea/institutia publica (art.10 din Norme). Rezulta ca daca informatiile nu sunt prezentate într-o forma accesibila, obligatia comunicarii lor din oficiu nu este îndeplinita.
Comunicarea la cerere
Cererea poate fi verbala sau scrisa.
Cererea verbala  se adreseaza compartimentului/biroului de informare si relatii publice sau persoanei special desemnate în acest scop. Raspunsul se comunica pe loc, în cadrul unui program afisat la sediul institutiei/autoritatii publice. Daca informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumata sa le ceara în scris.

Cererea scrisa poate fi facuta pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail). Ea trebuie sa contina: denumirea si sediul autoritatii/insitutiei publice; numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului; care este informatia solicitata, daca se solicita copii de pe documente (cu indicarea cât mai exacta a acestora), disponibilitatea de a plati costurile serviciilor de copiere a documentelor.

Daca solicitarea nu este de competenta institutiei/autoritatii publice sesizate, aceasta nu o va restitui persoanei, ci, în termen de 5 zile de la primire, o va trimite institutiei/autoritatii competente si va informa solicitantul despre aceasta.

Termenele de comunicare a informatiilor solicitate

Legea prevede termene de comunicare de: 5 zile, 10 zile si 30 de zile.
În termen de 5 zile de la primirea cererii se comunica în scris refuzul comunicarii informatiilor si motivarea acestuia.
În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii se comunica în scris informatiile solicitate sau, în cazul în care au fost cerute informatii complexe, faptul ca ele vor fi comunicate în scris în termen de 30 zile de la înregistrare.
În termen de 30 de zile de la înregistrare se comunica în scris informatiile complexe, pentru care identificarea si difuzarea necesita o durata de timp ce depaseste 10 zile.
Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a informatiei echivaleaza cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii si, implicit de aplicare a legii liberului acces la informatiile de interes public.

Inapoi la insemnarea sursa   898 step
Home
                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

click spre "negustori"