Expunere de motive privind asigurarea obligatorie a locuintelor

    Am mai spus si repet sunt articole care le consider utile si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez si la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult Valoare Adaugata) Ca reusesc sau nu asta este alta poveste. Sursa acestui articol este  ghiseulbancar.ro 

5 Septembrie 2006
Ghiseulbancar.ro

Ministerul Administratiei si Internelor a facut public, in vederea dezbaterii publice, proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor, incepand de la 1 ianuarie 2007.

Ministerul Administratiei si Internelor a facut public, in vederea dezbaterii publice, proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor, incepand de la 1 ianuarie 2007. Conform proiectului, "persoanele fizice si juridice, sunt obligate să-si asigure împotriva dezastrelor naturale toate constructiile cu destinatie de locuintă, din mediul urban sau rural". In acest scop se va infiinta Poolul de Asigurare Împotriva Dezastrelor (PAID), in care se vor afilia societătile de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinte. Valoarea asigurării obligatorii a locuintelor va fi de 20.000 Euro, pentru fiecare locuintă de tip A (din beton sau caramida) si 10.000 Euro pentru fiecare locuintă de tip B (din lemn sau alte materiale). Valoarea primelor minime va fi de 20 Euro, respectiv10 Euro pe an. Cine nu se va asigura va plati o amenda intre 100 si 500 de lei.

Proiectul de lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor:

EXPUNERE DE MOTIVE

România este unul din statele europene expuse în mod semnificativ la dezastre naturale, în special cutremure si inundatii, acestea cauzând adesea pierderi de vieti omenesti si pagube materiale ale căror costuri economice si sociale sunt majore.

În acest context, "Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă" reprezintă un instrument de sprijin al Guvernul României în reducerea vulnerabilitătii ecologice, sociale si economice la calamitătile naturale si accidentele ecologice catastrofale.

Proiectul este implementat în conformitate cu prevederile Legii nr.389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea "Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă".

Proiectul cuprinde patru componente care sunt implementate de unitătile de management a proiectului înfiintate în cadrul a patru autorităti si institutii publice distincte, respectiv: Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor Constructiilor si Turismului, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

Prima componentă a Proiectului, denumită "Consolidarea capacitătii de finantare si management în situatii de urgentă", se află în responsabilitatea Ministerului Administratiei si Internelor si se implementează de Unitatea de Management a Proiectului înfiintată în cadrul acestui minister. La rândul său, această componentă este structurată în cinci subcomponente.

Cea de-a cincea subcomponentă are drept obiectiv elaborarea si implementarea Programului Român de Asigurare la Catastrofe care are ca scop sprijinirea cetătenilor si Guvernului României în reconstructia locuintelor distruse în urma producerii dezastrelor naturale. Programul urmăreste crearea unui sistem de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva efectelor principalelor tipuri de dezastre naturale la care este expus teritoriul României. În acest context, unul din obiectivele majore ale sistemului este de a reduce cât mai mult posibil efortul financiar al Guvernului în cazul producerii unor dezastre naturale majore.

Dezvoltarea si implementarea acestuia vor fi realizate în strânsă colaborare cu industria de profil si Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

În vederea realizării si implementării Programului Român de Asigurare la Catastrofe a fost constituit Comitetul Director de Asigurare la Dezastre (prin H.G. 1669/2005), structură interministerială în cadrul Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, al cărui rol principal este de a elabora si implementa politicile nationale si legislatia referitoare la asigurarea împotriva catastrofelor. Având în vedere severitatea fenomenelor meteorologice care au afectat România în anul 2005 si în prima parte a anului 2006, costurile ridicate ale reconstructiei bunurilor distruse, precum si riscul permanent al producerii unui cutremur major, Comitetul Director de Asigurare la Dezastre a solicitat tuturor structurilor implicate urgentarea activitătilor desfăsurate pentru dezvoltarea si implementarea Programului Român de Asigurare la Catastrofe, astfel încât primele polite de asigurare obligatorie a locuintelor să poată fi emise în trimestrul I al anului 2007. În acest scop, este necesară adoptarea, într-un termen cât mai scurt, a proiectului de act normativ care să reglementeze conditiile asigurării obligatorii a locuintelor împotriva dezastrelor naturale.

În acest scop, a fost elaborat, cu larga participare a reprezentantilor societătilor de asigurări generale care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României, prezentul proiect de Lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor.

Acest proiect de act normativ instituie un set de mecanisme menite să asigure aplicarea în România a acestui nou sistem de asigurări obligatorii, reglementând o serie de criterii de clasificare a locuintelor în vederea stabilirii a două categorii de plafoane maxime ale sumelor asigurate, respectiv ale primelor de asigurare, înfiintarea, organizarea si competentele Poolului de Asigurare Împotriva Dezastrelor - PAID (constituită ca societate pe actiuni care va gestiona fondul de risc destinat plătii sumelor asigurate în sistem obligatoriu, în cazul producerii dezastrelor naturale, către societătile abilitate să încheie contractele de asigurare obligatorie a locuintelor, în vederea despăgubirii proprietarilor de locuinte), modalitătile de constituire si utilizare a capitalului social al PAID, precum si regimul fiscal aplicabil veniturilor acesteia, procedura de asigurare si de plată a despăgubirilor în cazul producerii evenimentelor asigurate, modul de realizare a unui sistem de evidentă a locuintelor supuse obligatiei de asigurare si sisitemul de urmărire a creantelor rezultate din neplata primelor de asigurare de către proprietarii de locuinte.

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice în conditiile stabilite de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică si, de asemenea, a parcurs procedura consultării structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale.

În forma prezentată, proiectul de act normativ a fost însusit de către toate institutiile intereste.

LEGE privind asigurarea obligatorie a locuintelor
Parlamentul României adoptă prezenta lege

Inapoi la insemnarea sursa   867 Asigurarea obligatorie pentru locuinte
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

click spre "negustori"