ORDINUL 1.832/2011 si 856/2011 privind Clasificarea ocupatiilor din Romania


 

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-legalis.ro 

ORDINUL Nr. 1.832/2011 Nr. 856/2011 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie a fost publicat in M. Of. 561/2011.
IMPORTANT: Cele doua clasificari – cea veche (Ordinul nr. 138/1.949/1995) si cea noua (ORDINUL Nr. 1.832/2011 Nr. 856/2011 ) – vor fi utilizate in paralel pana la data de 31 decembrie 2011.

ANEXA

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori

Membrii corpului legislativ, ai executivului, înaltii conducatori ai administratiei publice, conducatorii si functionarii superiori din unitatile economico-sociale si politice planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale întreprinderilor, guvernelor si ale altor organizatii sau unitati organizationale în cadrul acestora si, de asemenea, formuleaza si revizuiesc politicile, legile, regulile si reglementarile în vigoare.

11 Legislatori, membri ai executivului si înalti conducatori ai administratiei publice

Legislatorii, membrii executivului si înaltii conducatori ai administratiei publice formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale autoritatilor (institutiilor), guvernelor si ale altor organizatii, cu sprijinul altor manageri/administratori.

111 Legislatori, membri ai executivului si înalti conducatori ai administratiei publice

Legislatorii, membrii executivului si înaltii conducatori ai administratiei publice stabilesc, formuleaza, recomanda si coordoneaza implementarea politicilor nationale, regionale sau locale ale Guvernului ori ale comunitatilor, precum si ale organizatiilor specializate. Acestia determina, ratifica, modifica sau abroga legile, regulile publice si reglementarile si planifica, organizeaza, coordoneaza direct si evalueaza activitatile generale ale departamentelor si agentiilor guvernamentale, comunitatilor traditionale si ale organizatiilor specializate.

1111 Legislatori, membri ai executivului

Legislatorii si membrii executivului stabilesc, formuleaza si coordoneaza direct implementarea politicilor nationale, regionale sau locale ale Guvernului si ale agentiilor guvernamentale internationale si determina, ratifica, modifica ori abroga legile, regulile si reglementarile publice. Dintre acestia fac parte membrii alesi sau nealesi ai parlamentelor, consiliilor si guvernelor.

111101 adjunct al procurorului general

111102 ambasador

111103 chestor Parlament

111104 comandant unic aviatie

111105 comisar general

111106 comisar general adjunct

111107 senator

111108 guvernator

111109 presedinte Academie

111110 presedinte Înalta Curte de Casatie si Justitie

111111 presedinte curte de apel

111112 presedinte Curtea de Conturi a României

111113 presedinte de judecatorie

111114 presedinte Camera Deputatilor

111115 presedinte sectie (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, la curtea de apel, tribunale si judecatorii)

111116 presedinte tribunal

111117 Presedintele României

111118 prim-procuror

111119 prim-procuror adjunct

111120 prim-adjunct al procurorului general

111121 prim-ministru

111122 procuror general

111123 procuror sef de sectie

111124 procuror sef de sectie adjunct

111125 secretar general al Guvernului

111126 secretar Parlament

111127 secretar de stat

111128 vicepresedinte (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, curtea de apel, tribunale si judecatorii)

111129 inspector-sef al Inspectiei Judiciare de pe lânga Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111130 membru al Consiliului Superior al Magistraturii

111131 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii

111132 inspector în cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/procurori de pe lânga Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111133 inspector general judecatoresc sef

111134 ministru

111135 ministru consilier

111136 ministru de stat

111137 ministru plenipotentiar

111138 deputat

111139 presedinte Senat

111140 subsecretar de stat

1112 Înalti conducatori ai administratiei publice

Înaltii conducatori ai administratiei publice asigura consiliere pe probleme de politica, supravegheaza interpretarea si implementarea politicilor guvernamentale si a legislatiei de catre departamentele si agentiile guvernamentale, îsi reprezinta tara în strainatate si actioneaza în numele acesteia sau îndeplinesc sarcini similare în cadrul organizatiilor interguvernamentale. Acestia planifica, organizeaza, coordoneaza direct, controleaza si evalueaza activitatile generale ale departamentelor, consiliilor, agentiilor sau comisiilor la nivel municipal ori local, regional si national, în conformitate cu legislatia si politicile stabilite de catre organismele legislative si guvernamentale.

111201 consilier diplomatic

111202 consilier guvernamental

111203 consilier si consultant juridic

111204 consilier institutii publice

111205 consilier al ministrului

111206 consul general

111207 director institutie publica

111208 director adjunct institutie publica

111209 director de cabinet

111210 director general institutie publica

111211 consilier economic

111212 inspector de stat sef

111213 inspector-sef în administratia publica

111214 magistrat-asistent-sef

111215 notar-sef

111216 notar-sef adjunct

111217 secretar-sef notariat

111218 prefect

111219 secretar general

111220 sef birou institutie publica

111221 sef cabinet

111222 sef birou senatorial

111223 sef departament

111224 sef protocol de stat

111225 sef serviciu institutie publica

111226 subprefect

111227 viceguvernator

111228 presedinte institutie publica

111229 consilier prezidential

111230 consilier parlamentar

111231 vicepresedinte institutie publica

111232 atasat diplomatic

111233 consul

111234 secretar diplomatic

111235 viceconsul

111236 consultant prezidential si guvernamental

111237 secretar general Academie

1113 Conducatori si membri ai consiliilor locale

Conducatorii si membrii consiliilor locale (primarii localitatilor rurale) îndeplinesc o varietate de sarcini legislative, administrative si oficiale, determinate de traditiile vechi, precum si de repartizarea drepturilor si responsabilitatilor între primarii localitatilor rurale si autoritatile locale, regionale si nationale.

111301 primar

111302 secretar primarie, prefectura

111303 viceprimar

1114 Conducatori si alti functionari superiori din organizatiile specializate

Conducatorii si alti functionari superiori din organizatiile specializate determina, formuleaza si coordoneaza direct implementarea politicilor organizatiilor specializate, cum ar fi organizatiile politice, sindicatele, patronatele, asociatiile de comert si industrie, organizatiile umanitare si de caritate sau asociatiile sportive, si reprezinta si actioneaza în numele acestor organizatii.

111401 consilier organizatie politica

111402 presedinte organizatie politica

111403 vicepresedinte organizatie politica

111404 secretar organizatie politica

111405 conducator de asociatii, filiale si organizatii obstesti

111406 loctiitor al conducatorului de asociatii, filiale si organizatii obstesti

111407 secretar si secretar adjunct ai asociatiilor, filialelor si organizatiilor obstesti

111408 presedinte organizatie sindicala

111409 vicepresedinte organizatie sindicala

111410 secretar organizatie sindicala

111411 delegat sindical

111412 presedinte asociatie nationala cooperatista

111413 vicepresedinte asociatie nationala cooperatista

111414 secretar general asociatie nationala cooperatista

111415 presedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste

111416 vicepresedinte asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste

111417 secretar asociatie teritoriala de organizatii cooperatiste

111418 sef departament organizatie sindicala

111419 presedinte organizatie cooperatista

111420 vicepresedinte organizatie cooperatista

111421 presedinte asociatie patronala

111422 vicepresedinte asociatie patronala

111423 presedinte organizatie profesionala nationala

111424 vicepresedinte organizatie profesionala nationala

111425 secretar national organizatie profesionala nationala

111426 presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

111427 vicepresedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

111428 secretar organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

111429 consilier presedinte organizatie profesionala nationala

111430 consilier presedinte organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

111431 sef departament/compartiment/presedinte comisie organizatie profesionala, filiala judeteana/municipiu

111432 delegat sindical local

111433 conducator de organizatii umanitare

111434 secretar al organizatiilor umanitare

112 Directori generali, directori executivi si asimilati

Directorii generali, directorii si asimilatii acestora formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza si evalueaza activitatile generale ale întreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, în fata carora sunt responsabili pentru operatiunile întreprinse si rezultatele aferente acestora.

1120 Directori generali, directori executivi si asimilati

Directorii generali si directorii executivi formuleaza si revizuiesc politicile si planifica, coordoneaza (direct) si evalueaza activitatile generale ale întreprinderilor sau organizatiilor (cu exceptia organizatiilor specializate si a departamentelor guvernamentale), cu sprijinul altor manageri (directori), de obicei în cadrul liniilor (directoare) stabilite de catre consiliul de administratie sau organismele de conducere, în fata carora sunt responsabili pentru operatiunile întreprinse si rezultatele aferente acestora.

112001 comandant/comandant adjunct aviatie

112002 comandant port, flota

112003 decan, rector, prorector, prodecan

112004 director societate comerciala

112005 director adjunct societate comerciala

112006 inspector general scolar

112007 director stiintific cercetare-dezvoltare

112008 inspector sanitar sef

112009 medic (farmacist) director

112010 medic (farmacist) director adjunct

112011 director general societate comerciala

112012 director general adjunct societate comerciala

112013 director de program

112014 director general regie autonoma

112015 director general adjunct regie autonoma

112016 director control risc

112017 director comercial

112018 director vânzari

112019 director/director adjunct, inspector-sef

112020 director economic

112021 director magazin

112022 sef corp executori bancari

112023 director sucursala

112024 director tehnic

112025 director general institut national de cercetaredezvoltare

112026 director incubator tehnologic de afaceri

112027 director departament cercetare-dezvoltare

112028 manager general

112029 manager

112030 sef cancelarie

112031 director de societate comerciala agricola

112032 antreprenor în economia sociala

112033 director resurse umane

112034 inspector scolar general adjunct

112035 director casa corpului didactic

12 Conducatori în domeniul administrativ si comercial

Conducatorii din domeniul administrativ si comercial planifica, organizeaza, coordoneaza direct si controleaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politica de planificare, cercetare si dezvoltare, publicitate si relatii publice, precum si activitatile de vânzare si de marketing ale întreprinderilor sau organizatiilor ori ale întreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii sau întreprinderi.

121 Directori de întreprinderi si conducatori din domeniul administrativ

Directorii de întreprinderi si conducatorii din domeniul administrativ planifica, organizeaza, conduc, controleaza si coordoneaza activitatile financiare, administrative, de resurse umane, politice, de planificare ale organizatiilor sau ale întreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori întreprinderi.

1211 Conducatori în domeniul financiar

Conducatorii din domeniul financiar planifica, conduc direct si coordoneaza operatiunile financiare ale întreprinderii sau organizatiei, în colaborare (consultare) cu managerii (conducerea de nivel superior) si cu conducatorii altor departamente ori sectiuni.

121101 presedinte banca/vicepresedinte/prim-vicepresedinte

121102 economist-sef

121103 director general/director general adjunct banca/societate de leasing

121104 director executiv banca/director/director adjunct

121105 sef departament banca/sef-adjunct departament 121106 sef proiect banca

121107 sef serviciu/sef birou/banca/societate de leasing

121108 coordonator compartiment/colectiv banca

121109 dealer-sef (arbitragist banca)

121110 director unitate bancara operationala/director adjunct unitate bancara operationala

121111 sef agentie bancara

121112 contabil-sef/director financiar/banca/societate de leasing

121113 director de arhiva banca

121114 director/director adjunct divizie/directie de leasing

121116 director/director executiv conformitate

121117 coordonator conformitate

121118 manager securitatea informatiei (Chief Information Security Officer – CISO)

121119 comisar sef divizie Garda Financiara

121120 contabil-sef

121121 controlor financiar

121122 sef agentie CEC

121123 sef birou/serviciu/sectie circumscriptie financiara

121124 sef birou/serviciu financiar-contabilitate

121125 manager financiar

121126 manager relatii financiare externe

121127 controlor revizor financiar

1212 Conducatori în domeniul resurselor umane

Conducatorii în domeniul resurselor umane planifica, conduc si coordoneaza politicile privind personalul, relatiile industriale si activitatile de sanatate si securitate în munca ale unei întreprinderi sau organizatii sau ale întreprinderilor care furnizeaza servicii de resurse umane pentru alte organizatii ori întreprinderi.

121201 sef birou calificare si recalificare

121202 sef birou pensii

121203 sef birou somaj

121204 sef oficiu somaj

121205 sef serviciu resurse umane

121206 sef serviciu evaluarea resurselor de munca

121207 manager resurse umane

121208 sef centru perfectionare

1213 Conducatori în domeniul politicilor economice si al planificarii

Conducatorii în domeniul politicilor si al planificarii organizeaza, conduc, planifica si coordoneaza activitatile de consultanta/consiliere politica si planificare strategica în cadrul Guvernului sau pentru organizatii nonguvernamentale si agentii din sectorul privat ori gestioneaza activitatile întreprinderilor care furnizeaza servicii de politica si planificare strategica.

121301 sef birou organizatie politica, obsteasca, umanitara

121302 sef serviciu organizatie politica, obsteasca, umanitara

121303 inspector protectie civila

121304 sef executiv audit intern

121305 sef obiectiv servicii de securitate

121306 manager de securitate

121307 manager energetic

121308 manager informatii pentru afaceri

1219 Directori de întreprinderi si conducatori din domeniul administrativ neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza include servicii de afaceri si managerii administrativi care nu sunt clasificati în grupele de baza anterioare din grupa minora 121 – Directori de întreprinderi si conducatori din domeniul administrativ.

121901 sef serviciu

121902 sef atelier

121903 sef sectie

121904 sef birou

121905 procuror sef birou/serviciu

121906 sef birou/serviciu administrativ

121907 registrator coordonator

121908 registrator-sef

121909 grefier-sef (judecatorie, parchet)

121910 grefier-sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete)

121911 prim-grefier

121912 sef laborator criminalistica

122 Conducatori în domeniul vânzari, marketing si dezvoltare

Conducatorii din domeniul vânzari, marketing si dezvoltare planifica, organizeaza, controleaza direct si coordoneaza activitatile de publicitate, relatii publice, cercetare si dezvoltare, precum si activitatile de vânzare si marketing ale întreprinderilor si organizatiilor sau ale întreprinderilor care furnizeaza astfel de servicii pentru alte organizatii ori întreprinderi.

1221 Conducatori în domeniul vânzari si marketing

Conducatorii din domeniul vânzari si marketing planifica, coordoneaza direct activitatile de vânzare si marketing ale unei întreprinderi sau organizatii ori ale întreprinderilor care furnizeaza servicii de vânzari si marketing pentru alte organizatii sau întreprinderi.

122101 sef serviciu marketing

122102 sef birou marketing

122103 sef licitatie

122104 director operatii tranzactii

122105 sef casa compensatie

122106 sef agentie bursiera

122107 manager marketing (tarife, contracte, achizitii)

122108 conducator firma mica – patron (girant) în afaceri, intermedieri si alte servicii comerciale

1222 Conducatori în domeniul publicitatii si relatiilor publice

Conducatorii din domeniul publicitatii si relatiilor publice planifica, coordoneaza direct activitatile de publicitate, relatii publice si de informare publica a întreprinderilor si organizatiilor sau ale întreprinderilor care furnizeaza servicii similare pentru alte organizatii ori întreprinderi.

122201 sef agentie reclama publicitara

122202 sef birou reclama publicitara

122203 sef serviciu reclama publicitara

1223 Conducatori în domeniul cercetarii si dezvoltarii Conducatorii din domeniul cercetarii si dezvoltarii planifica, coordoneaza direct activitatile de cercetare si dezvoltare ale unei întreprinderi sau organizatii ori ale întreprinderilor care furnizeaza servicii similare pentru alte organizatii sau întreprinderi.

122301 arhitect-sef

122302 geolog-sef

122303 secretar stiintific

122304 sef formatie lucrari geologice

122305 sef formatie cercetare-dezvoltare

122306 meteorolog-sef

122307 director filiala cercetare-proiectare

122308 sef atelier editie, multiplicare, expeditie

122309 sef proiect cercetare-proiectare

122310 sef sectie cercetare-proiectare

122311 sef atelier cercetare-proiectare

122312 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare

122313 director proiect

122314 sef proiect/program

122315 inspector-sef inspectia meteorologica nationala

13 Conducatori de unitati din industrie si servicii

Conducatorii de unitati din industrie si servicii planifica, conduc si coordoneaza productia de bunuri si prestarea de servicii specializate profesionale si tehnice, furnizate de catre o întreprindere sau organizatie. Acestia sunt responsabili de operatiunile de fabricare, exploatare miniera, constructii, logistica, operatiunile de tehnologia informatiei si comunicatiilor, de operatiunile pe scara larga în agricultura, silvicultura si piscicultura, precum si pentru furnizarea de servicii privind sanatatea, educatia, actiunea sociala, servicii bancare, de asigurari si alte servicii profesionale si tehnice.

131 Conducatori de unitati din industrie, agricultura, silvicultura si piscicultura

Conducatorii de unitati din industrie, agricultura, silvicultura si piscicultura planifica, conduc si coordoneaza productia la scara larga a operatiilor din agricultura, horticultura, silvicultura, acvacultura si piscicultura, cum ar fi plantatii, ferme mari, ferme colective si cooperative privind cresterea si recoltarea culturilor, înmultirea si cresterea efectivelor de animale, de peste si crustacee si alte forme de viata acvatice.

1311 Conducatori de unitati din agricultura si silvicultura

Conducatorii de unitati din agricultura si silvicultura planifica, conduc si coordoneaza productia pe scara larga a activitatilor din agricultura, horticultura si silvicultura, cum ar fi plantatii, ferme mari, ferme colective si cooperative agricole pentru cresterea si recoltarea culturilor, înmultirea si cresterea efectivelor de animale.

131101 hidrometeorolog-sef

131102 inginer-sef agricultura si silvicultura

121103 inspector general vânatoare

131104 medic veterinar sef

131105 sef centru protectia plantelor si mediului

131106 sef centru reproductia si selectia animalelor

131107 sef district, centru, ocol silvic

131108 sef circumscriptie sanitar-veterinara si control al alimentelor

131109 sef complex zootehnic

131110 sef fazanerie

131111 sef ferma agricola (agrozootehnica)

131112 sef laborator analize pedologice

131113 sef oficiu cadastru

131114 sef parchet

131115 sef pepiniera silvicola, pomicola, viticola

131116 sef statie hidrologica, meteorologica si incubatie

131117 sef statie productie, exploatare, întretinere în agricultura

131118 sef statie vinificatie

131119 sef statie lucrari de irigatie si ameliorare a solului

131120 inspector veterinar sef

131121 sef sectie mecanizare

131122 conducator întreprindere mica – patron (girant) în agricultura si silvicultura

1312 Conducatori de unitati din domeniul acvaculturii si pescuitului

Conducatorii de unitati din domeniul acvaculturii si pescuitului planifica, conduc si coordoneaza productia pe scara larga a operatiilor din acvacultura si de pescuit pentru prinderea si recoltarea de peste si crustacee si cresterea pestilor si crustaceelor sau a altor forme de viata acvatica destinate vânzarii ori eliberate în apa proaspata sau sarata.

131201 sef pastravarie

131202 inginer-sef piscicultura si vânatoare

131203 conducator întreprindere mica – patron (girant) în piscicultura si vânatoare

132 Conducatori de unitati din industria prelucratoare, extractiva, constructii si în domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri

Conducatorii de unitati din industria prelucratoare, industria extractiva, constructii si în domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri planifica, organizeaza si coordoneaza operatiunile privind productia, extractia de minerale, constructiile, aprovizionarea, depozitarea si transportul.

1321 Conducatori de unitati din industria prelucratoare

Conducatorii de unitati din industria prelucratoare planifica, conduc si coordoneaza activitatile de productie ale întreprinderilor mari sau ca manager (conducator) al unei companii de productie mici.

132101 inginer-sef industria prelucratoare

132102 sef atelier industria prelucratoare

132103 sef sector industria prelucratoare

132104 sef laborator în industria prelucratoare

132105 sef modul în industria prelucratoare

132106 sef sectie industrie prelucratoare

132107 sef serviciu industrie prelucratoare

132108 sef birou industrie prelucratoare

132109 manager securitate instalatii industria prelucratoare

132110 conducator întreprindere mica – patron (girant) industrie prelucratoare

1322 Conducatori de unitati din industria extractiva

Conducatorii din industria extractiva planifica, conduc si coordoneaza activitatile de productie din domeniul minier, al exploatarilor carierelor de piatra si al extractiei petrolului si gazului.

132201 inginer-sef industria extractiva

132202 sef atelier industria extractiva

132203 sef sector industria extractiva

132204 sef modul în industria extractiva

132205 sef sectie industrie extractiva

132206 sef serviciu industrie extractiva

132207 sef birou industrie extractiva

132208 manager securitate instalatii industria extractiva

132209 conducator întreprindere mica – patron (girant) industrie extractiva

132210 inginer-sef exploatare nucleara

132211 inginer-sef radioprotectie

132212 sef unitati miniere

132213 sef brigada exploatare miniera

132214 inspector-sef conservarea energiei

132215 sef centru prelucrare

132216 sef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear

132217 sef serviciu tehnic si componente nucleare

132218 sef serviciu termochimic

132219 sef uzina, centrala electrica, gaze, apa

132220 sef centrala electrica, gaze si apa

132221 sef atelier reparatii capitale

132222 inspector general industria petroliera

132223 sef formatie industria petroliera/petrochimica

132224 sef instalatie petroliera

132225 sef laborator industria petroliera

132226 sef statie epurare ape reziduale

132227 supervizor geolog si foraj

132228 sef formatie în industria de masini si echipamente

132229 sef/sef adjunct statie electrica

132230 sef/sef adjunct centru exploatare retele electrice

132231 sef dispecer energetic central (DEC)

132232 sef dispecer energetic teritorial (DET)

132233 sef formatie la fabricarea armamentului si munitiei

132234 sef schimb

132235 sef formatie

1323 Conducatori de unitati din domeniul constructiilor

Conducatorii de unitati din domeniul constructiilor planifica, conduc si coordoneaza proiectele de constructii privind lucrari civile, cladiri si locuinte.

132301 ajutor sef brigada în constructii

132302 inginer-sef în constructii

132303 conducator antrepriza constructii-montaj

132304 sef atelier în constructii

132305 sef brigada complexa sau specializata

132306 sef laborator în constructii

132307 sef lot

132308 sef santier

132309 sef sector (sectie) drumuri-poduri

132310 sef sectie productie, exploatare, întretinere, reparatii în constructii si lucrari publice

132311 sef serviciu în constructii

132312 sef birou în constructii

132313 sef sector exploatare îmbunatatiri funciare

132314 sef sistem exploatare îmbunatatiri funciare

132315 conducator întreprindere mica – patron (girant) în constructii

1324 Conducatori de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri

Conducatorii de unitati din domeniul aprovizionarii si desfacerii de marfuri si asimilatii acestora planifica, conduc si coordoneaza activitatea de aprovizionare, transport, depozitare si distributie a bunurilor.

132401 capitan sef port

132402 comandant nave maritime

132403 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic

132404 conducator (director si director adjunct) Administratia Filiala Dunarea de Jos (AFDJ)

132405 director zbor

132406 inginer-sef transporturi

132407 picher sef district

132408 revizor general siguranta circulatiei

132409 sef agentie navala

132410 sef atelier aeroport

132411 sef atelier transporturi

132412 sef autobaza

132413 sef birou aeroport

132414 sef birou/serviciu relatii internationale

132415 sef birou/serviciu transport maritim si fluvial

132416 sef coloana auto

132417 sef depou/adjunct

132418 sef district cai ferate, poduri, drumuri

132419 sef divizie cai ferate

132420 sef laborator aeroport

132421 sef port

132422 sef regulator circulatie cai ferate

132423 sef revizie locomotive, automotoare

132424 sef revizie vagoane

132425 sef sectie/adjunct (sector) transporturi

132426 sef serviciu, centru, statie, aeroport

132427 sef serviciu filiala Administratia Filiala Dunarea de Jos

132428 sef statie cai ferate

132429 sef statie teleferic

132430 sef agentie pilotaj

132431 sef cart

132432 diriginte oficiu transporturi

132433 sef garaj

132434 comandant instructor

132435 sef mecanic instructor

132436 sef mecanic maritim/fluvial

132437 sef electrician maritim

132438 sef atelier reparatii

132439 conducator activitate de transport rutier

132440 sef trafic auto intern

132441 sef trafic curierat intern

132442 sef departament logistica

132443 sef birou aprovizionare-desfacere

132444 sef depozit

132445 sef serviciu aprovizionare-desfacere

132446 sef siloz

132447 sef statie uscare-conditionare cereale

132448 manager achizitii

132449 manager farmacii

132450 manager aprovizionare

132451 manager relatia cu furnizorii

132452 conducator întreprindere mica – patron (girant) în transporturi

133 Conducatori în servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor

Conducatorii din servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor planifica, conduc si coordoneaza activitatea de achizitii, de dezvoltare, de întretinere si utilizare a calculatorului si a sistemelor de comunicatii.

1330 Conducatori în servicii de tehnologia informatiei si comunicatiilor

Conducatorii din serviciile de tehnologia informatiei si comunicatiilor planifica, conduc si coordoneaza activitatea de achizitii, de dezvoltare, de întretinere si utilizare a calculatorului si a sistemelor de comunicatii.

133001 director centru de calcul

133002 sef oficiu de calcul

133003 sef atelier informatica

133004 sef laborator informatica

133005 director divizie informatica

133006 director departament informatica

133007 manager tehnologia informatiilor si comunicatii

133008 director departament securitate

133009 conducator de întreprindere mica – patron (girant) în informatica

133010 sef atelier telecomunicatii

133011 sef birou exploatare postala

133012 sef birou radiotelecomunicatii

133013 sef centrala telefonica

133014 sef centru control calitate emisie radiofonica

133015 sef centru control calitate emisie televiziune

133016 sef centru control local comunicatii

133017 sef centru dirijare zbor

133018 sef centru postal

133019 sef centru (sectie, sector) radiodifuziune

133020 sef centru (sectie, sector) telecomunicatii

133021 sef centru zonal interventii radiorelee

133022 sef centru zonal de interventii translatare TV

133023 sef formatie comunicatii

133024 sef formatie operationala telecomunicatii

133025 sef laborator masuratori telecomunicatii

133026 sef laborator radioteleviziune

133027 sef laborator telecomunicatii

133028 sef lot telecomunicatii

133029 sef retea telecomunicatii

133030 sef serviciu control zonal comunicatii

133031 sef serviciu exploatare postala

133032 sef serviciu informare zbor

133033 sef serviciu navigatie

133034 sef serviciu radiotelecomunicatii

133035 sef statie comunicatii prin satelit

133036 sef statie radiorelee

133037 sef statie televiziune

133038 sef studio

133039 telefonist-sef

133040 telegrafist-sef

133041 sef oficiu zonal posta

133042 sef oficiu special posta

133043 diriginte oficiu telecomunicatii

133044 sef turn telecomunicatii

133045 sef statie radiotelegrafie (RTG)

133046 sef Centru National de Telecomunicatii Aeronautice Aviatie Civila

133047 conducator întreprindere mica – patron (girant) în comunicatii

134 Conducatori de unitati de prestari servicii

Conducatorii de unitati de prestari de servicii planifica, conduc si coordoneaza furnizarea de servicii privind îngrijirea copiilor, sanatatea, ajutorul social, educatia si alte servicii profesionale si, de asemenea, gestioneaza activitatea sucursalelor institutiilor ce ofera servicii financiare si de asigurari.

1341 Conducatori de unitati din domeniul îngrijirii copilului

Conducatorii de unitati din domeniul îngrijirii copilului planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza serviciile de îngrijire a copiilor, furnizate de centrele de îngrijire de zi, înainte de scoala, dupa scoala si în vacanta.

1342 Conducatori de unitati din domeniul sanatatii

Conducatorii de unitati din domeniul sanatatii planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea serviciilor clinice si comunitare de îngrijire a sanatatii în spitale, clinici de sanatate publica si organizatii similare.

134201 asistent medical sef

134202 biochimist sef sectie, laborator

134203 biolog sef sectie, laborator

134204 chimist sef sectie, laborator

134205 farmacist sef sectie, laborator

134206 farmacist diriginte

134207 laborant medical sef

134208 medic-sef (policlinica, statie de salvare, centru de recoltare sânge)

134209 medic sef sectie, laborator

134210 moasa-sefa

134211 oficiant medical sef

134212 psiholog sef sectie, laborator

134213 sora medicala sefa

134214 tehnician sanitar sef

1343 Conducatori de unitati din domeniul îngrijirii persoanelor în vârsta

Conducatorii de unitati din domeniul îngrijirii persoanelor în vârsta planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea serviciilor rezidentiale si de îngrijire personala pentru familiile si persoanele care au nevoie de astfel de servicii ca urmare a efectelor îmbatrânirii.

1344 Conducatori de unitati din domeniul asistentei sociale

Conducatorii de unitati din domeniul asistentei sociale planifica, conduc si coordoneaza furnizarea de programe privind serviciile sociale si comunitare, cum ar fi sprijin financiar, consiliere si asistenta familiala, servicii pentru copii si alte programe si servicii comunitare.

134401 sef serviciu de reintegrare sociala si supraveghere

134402 conducator de întreprindere mica – patron (girant) în sanatate

1345 Conducatori de unitati de învatamânt

Conducatorii de unitati de învatamânt planifica, conduc, coordoneaza si evalueaza aspectele educationale si administrative ale serviciilor de educatie în cadrul scolilor primare si secundare, colegiilor, facultatilor, departamentelor din universitati si alte institutii educationale.

134501 conducator tabara scolara

134502 director unitate de învatamânt

134503 secretar stiintific învatamânt, cercetare

134504 sef lectorat

134505 sef catedra

134506 conducator de întreprindere mica – patron (girant) în învatamânt

134507 director palate si cluburi ale elevilor

1346 Conducatori de unitati furnizoare de servicii financiare si de asigurari

Conducatorii de unitati furnizoare de servicii financiare si de asigurari planifica, conduc si coordoneaza agentiile/sucursalele institutiilor care furnizeaza servicii financiare si de asigurari, cum ar fi banci, societati de constructii, unitati de creditare si companii de asigurari. Acestea ofera consultanta/consiliere si asistenta pentru clientii cu probleme financiare si de asigurari.

134601 sef serviciu/sef birou asigurari

134602 sef serviciu/sef birou daune

1349 Conducatori de unitati de prestari servicii neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza se refera la conducatorii care planifica, coordoneaza direct si evalueaza furnizarea de servicii specializate profesionale si tehnice si care nu sunt clasificati în subgrupa majora 12 – Conducatori în domeniul administrativ si comercial sau în subgrupa majora 13 – Conducatori de unitati din industrie si servicii. De exemplu, conducatorii responsabili pentru furnizarea de servicii specifice politiei, corective, de biblioteca, juridice si a celor specifice pompierilor sunt clasificati aici.

134901 sef expozitii si târguri

134902 sef vama

134903 inginer-sef întreprinderi de reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie

134904 sef atelier reparatii obiecte de uz casnic, curatatorii si alte servicii pentru populatie

134905 sef centru reparatii

134906 sef centru dezinfectie, deratizare si dezinsectie

134907 coordonator presa

134908 librar-sef

134909 conducator întreprindere mica – patron (girant) în prestari servicii

134910 redactor-sef presa, editura

134911 secretar general agentie presa, editura

134912 secretar general redactie

134913 sef birou exploatare, coordonare presa

134914 sef birou redactie

134915 sef birou relatii unitati presa

134916 sef oficiu juridic

134917 sef oficiu, serviciu, sectie, redactie

14 Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii

Conducatorii de unitati din industria hoteliera, comertul cu amanuntul si alte servicii planifica, organizeaza si conduc direct activitatile unitatilor care ofera servicii de cazare, servicii de vânzare cu amanuntul si alte servicii.

141 Conducatori de unitati hoteliere si de restaurante

Conducatorii de unitati hoteliere si de restaurante planifica, organizeaza si conduc activitatile unitatilor care furnizeaza cazare, masa, bautura si alte servicii similare de ospitalitate.

1411 Conducatori de unitati hoteliere

Conducatorii de unitati hoteliere planifica, organizeaza si conduc direct operatiunile specifice hotelurilor, motelurilor si unitatilor similare care furnizeaza servicii de cazare si alte servicii.

141101 conducator întreprindere mica – patron (girant) în activitatea hoteliera si restaurante

141102 sef complex hotelier

141103 sef unitate balneoclimaterica

141104 administrator hotel

141105 director de hotel

141106 director de motel

141107 director de hotel pentru tineret

141108 director de camping

141109 director de sat de vacanta

141110 director de popas turistic

141111 director restaurant

141112 director rotiserie

141113 director crama

141114 director braserie

141115 director berarie

141116 director gradina de vara

141117 director bar

141118 director cafenea

141119 director disco-bar

141120 director unitati tip fast-food

141121 director cofetarie, patiserie

141122 director de club (hotelier)

141123 director de cazare

1412 Conducatori de restaurante

Conducatorii de restaurante planifica, organizeaza si conduc activitatile cafenelelor, restaurantelor si ale unitatilor conexe ce furnizeaza servicii de catering si de servire a mesei.

141201 sef restaurant

141202 director de departament alimentatie

141203 director de departament catering

142 Conducatori de unitati din domeniul comertului

Conducatorii de unitati din domeniul comertului (cu amanuntul si cu ridicata) planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza operatiunile unitatilor care se ocupa cu vânzarea bunurilor cu amanuntul sau cu ridicata. Acestia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal si de conducerea operationala si strategica a magazinelor sau a unitatilor organizationale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.

1420 Conducatori de unitati din domeniul comertului

Conducatorii de unitati din domeniul comertului (cu amanuntul si cu ridicata) planifica, organizeaza, coordoneaza si controleaza operatiunile unitatilor care se ocupa cu vânzarea bunurilor cu amanuntul sau cu ridicata. Acestia sunt responsabili de stabilirea bugetului, angajarea de personal si de conducerea operationala si strategica a magazinelor sau a unitatilor organizationale din cadrul magazinelor care vând anumite tipuri de produse.

142001 presedinte cooperativa de consum

142002 sef baza receptie

142003 sef serviciu comert cu ridicata si cu amanuntul

142004 sef birou comert cu ridicata si cu amanuntul

142005 vicepresedinte cooperativa de consum

142006 sef statie PECO

142007 sef departament marfuri alimentare/nealimentare

142008 manager de zona

142009 inginer sef firme de afaceri si alte servicii comerciale

142010 sef agentie comerciala

142011 conducator întreprindere mica – patron (girant) în comert

143 Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii

Conducatorii altor tipuri de unitati de servicii planifica, organizeaza si controleaza operatiunile unitatilor care ofera servicii în domeniile sportiv, cultural, recreational de calatorie, de contactare a clientilor si alte servicii de agrement.

1431 Conducatori de centre sportive, recreative si culturale

Conducatorii de centre sportive, recreative si culturale planifica, organizeaza si controleaza operatiunile unitatilor care furnizeaza servicii sportive, artistice, de teatru si alte servicii de recreere si agrement.

143101 antrenor federatie sportiva

143102 comandant aeroclub

143103 consilier teritorial sef inspectoratul pentru cultura

143104 director asezamânt cultural

143105 manager al organizatiei culturale

143106 presedinte federatie sportiva

143107 presedinte complex, club sportiv

143108 secretar general federatie sport

143109 sef agentie concursuri hipice

143110 sef productie film

143111 sef sectie productie film

143112 sef atelier productie film

143113 sef oficiu interjudetean difuzare film

143114 conducator de întreprindere mica – patron (girant) în sport

1439 Conducatori ai altor tipuri de unitati de servicii neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza se refera la conducatorii ce planifica, conduc si coordoneaza furnizarea de servicii si care nu sunt clasificati în subgrupa majora 13 – Conducatori de unitati din industrie si servicii sau în alta parte în subgrupa majora 14 – Conducatori de unitati din industria hoteliera, comert si alte servicii. De exemplu, managerii de agentii de turism, centre de conferinte, centre de contact si centre comerciale sunt clasificati aici.

143901 sef atelier decorator

143902 sef agentie/oficiu turism

143903 sef unitate elementara de lucru

143904 sef atelier presa

143905 sef laborator conservare-restaurare opere de arta

143906 sef serviciu control tehnic presa

143907 conducator de întreprindere mica – patron (girant) în turism

143908 manager în activitatea de turism

143909 director de agentie de turism tour-operatoare/detailista/filiala/sucursala

143910 director centru informare turistica

143911 director de departament organizare evenimente

143912 conducator de pensiune turistica (rurala, agroturistica, montana)

143913 sef serviciu statie, tura meteo

143914 sef centru meteo aeronautic

143915 sef birou/statie/tura meteo aeronautic/de aerodrom

143916 sef Centru National pentru Protectia Meteorologica a Navigatiei Aeriene

143917 sef echipa interventii si supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian

2 Specialisti în diverse domenii de activitate

Specialistii cu ocupatii intelectuale si stiintifice dezvolta stocul existent de cunostinte, predau în mod sistematic si aplica teorii si concepte stiintifice sau artistice ori se angajeaza în orice combinatie a acestor activitati.

21 Specialisti în domeniul stiintei si ingineriei

Specialistii în domeniul stiintei si ingineriei efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geofizica, geologie, matematica, statistica, informatica, arhitectura, inginerie si tehnologie.

211 Specialisti în fizica si stiinta pamântului

Specialistii în fizica si stiinta pamântului efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostinte stiintifice referitoare la domenii precum fizica, astronomie, meteorologie, chimie, geologie si geofizica.

2111 Fizicieni si astronomi

Fizicienii si astronomii efectueaza cercetari si îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale referitoare la materie, spatiu, timp, energie, forte si câmpuri si interactiunile care apar în cadrul acestor fenomene fizice. Acestia aplica cunostintele stiintifice referitoare la fizica si astronomie în domenii ca industrie, medicina si în domeniul militar (sau alte domenii).

211101 fizician

211102 cercetator în fizica

211103 asistent de cercetare în fizica

211104 cercetator în fizica-chimie

211105 asistent de cercetare în fizica-chimie

211106 cercetator în fizica tehnologica

211107 asistent de cercetare în fizica tehnologica

211108 cercetator în astronomie

211109 asistent de cercetare în astronomie

211110 cercetator de aeronave

211111 inginer de cercetare de aeronave

211112 asistent de cercetare de aeronave

211113 cercetator în constructii aerospatiale

211114 inginer de cercetare în constructii aerospatiale

211115 asistent de cercetare în constructii aerospatiale

2112 Meteorologi

Meteorologii pregatesc pe termen lung sau scurt prognoza meteo utilizata în aviatie, transport maritim, agricultura si alte domenii, precum si pentru informarea publicului larg. Acestia desfasoara activitati de cercetare legate de compozitia, structura si dinamica atmosferei.

211201 meteorolog (studii superioare)

211202 meteorolog previzionist

211203 climatolog

211204 meteorolog aeronautic

211205 consilier/expert în meteorologie si domenii conexe

211206 asistent meteorolog

211207 meteorolog aeronautic prognozist

211208 coordonator interventii active în atmosfera

211209 cercetator în meteorologie

211210 asistent de cercetare în meteorologie

2113 Chimisti

Chimistii efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele stiintifice referitoare la chimie pentru a dezvolta cunostinte noi sau produse, precum si pentru îmbunatatirea calitatii si a procesului de control.

211301 chimist

211302 consilier chimist

211303 expert chimist

211304 inspector de specialitate chimist

211305 referent de specialitate chimist

211306 cercetator în chimie

211307 asistent de cercetare în chimie

211308 cercetator în biochimie tehnologica

211309 asistent de cercetare în biochimie tehnologica

211310 cercetator în chimie fizica

211311 asistent de cercetare în chimie fizica

2114 Geologi si geofizicieni

Geologii si geofizicienii efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale ori aplica cunostintele stiintifice referitoare la geologie si geofizica în domenii cum ar fi exploatarea si extractia petrolului, a gazului natural si a mineralelor, conservarea apei, constructiile civile, telecomunicatiile si navigatia, precum si evaluarea si diminuarea efectelor asupra mediului ale proiectelor de dezvoltare si de eliminare a deseurilor.

211401 consilier geolog

211402 expert geolog

211403 inspector de specialitate geolog

211404 referent de specialitate geolog

211405 consilier geofizician

211406 expert geofizician

211407 inspector de specialitate geofizician

211408 referent de specialitate geofizician

211409 consilier hidrogeolog

211410 expert hidrogeolog

211411 inspector de specialitate hidrogeolog

211412 referent de specialitate hidrogeolog

211413 consilier hidrolog

211414 expert hidrolog

211415 inspector de specialitate hidrolog

211416 referent de specialitate hidrolog

211417 consilier pedolog

211418 expert pedolog

211419 inspector de specialitate pedolog

211420 referent de specialitate pedolog

211421 inginer geolog

211422 geolog

211423 geofizician

211424 hidrolog

211425 pedolog

211426 cercetator în geologie

211427 asistent de cercetare în geologie

211428 cercetator în geologie tehnica

211429 asistent de cercetare în geologie tehnica

211430 cercetator în geofizica

211431 asistent de cercetare în geofizica

211432 cercetator în mineralogia tehnica si experimentala

211433 asistent de cercetare în mineralogia tehnica si experimentala

211434 cercetator în geochimie

211435 asistent de cercetare în geochimie

211436 cercetator în geologie petroliera

211437 asistent de cercetare în geologie petroliera

211438 cercetator în geodezie

211439 inginer de cercetare în geodezie

211440 asistent de cercetare în geodezie

211441 cercetator în cadastru

211442 inginer de cercetare în cadastru

211443 asistent de cercetare în cadastru

212 Matematicieni, actuari si statisticieni

Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele si tehnici operationale si aplica aceste cunostinte unei largi game de sarcini în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si în alte stiinte.

2120 Matematicieni, actuari si statisticieni

Matematicienii, actuarii si statisticienii efectueaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte matematice, actuariale si statistice, teorii, modele operationale si tehnici de consiliere ori se implica în aplicarea acestor cunostinte în practica în domenii cum ar fi inginerie, afaceri, stiinte sociale si alte stiinte.

212001 consilier matematician

212002 expert matematician

212003 inspector de specialitate matematician

212004 referent de specialitate matematician

212005 consilier actuar

212006 expert actuar

212007 inspector de specialitate actuar

212008 referent de specialitate actuar

212009 matematician

212010 actuar (studii superioare)

212011 consilier statistician

212012 expert statistician

212013 inspector de specialitate statistician

212014 referent de specialitate statistician

212015 cercetator în matematica

212016 asistent de cercetare în matematica

212017 cercetator în matematica mecanica

212018 asistent de cercetare în matematica-mecanica

212019 cercetator în matematica aplicata

212020 asistent de cercetare în matematica aplicata

212021 cercetator în matematica-fizica

212022 asistent de cercetare în matematica-fizica

212023 cercetator în matematica informatica

212024 asistent de cercetare în matematica-informatica

212025 cercetator în statistica

212026 asistent de cercetare în statistica

212027 cercetator în demografie

212028 asistent de cercetare în demografie

213 Specialisti în stiintele vietii

Specialistii în stiintele vietii aplica cunostintele acumulate din cercetarea vietii oamenilor, animalelor si plantelor si interactiunilor lor cu fiecare si cu mediul înconjurator pentru a dezvolta noi cunostinte, a îmbunatati productia agricola si forestiera si a rezolva problemele privind sanatatea umana si cele ale mediului înconjurator.

2131 Biologi, botanisti, zoologi si asimilati

Biologii, botanistii, zoologii si asimilatii studiaza organismele vii si interactiunile dintre ele si cu mediul înconjurator si aplica aceste cunostinte pentru a rezolva problemele privind sanatatea umana si ale mediului înconjurator. Acestia lucreaza în domenii diverse, cum ar fi botanica, zoologie, ecologie, biologie marina, genetica, imunologie, farmacologie, toxicologie, fiziologie, bacteriologie si virusologie.

213101 consilier biolog

213102 expert biolog

213103 inspector de specialitate biolog

213104 referent de specialitate biolog

213105 consilier botanist

213106 expert botanist

213107 inspector de specialitate botanist

213108 referent de specialitate botanist

213109 consilier zoolog

213110 expert zoolog

213111 inspector de specialitate zoolog

213112 referent de specialitate zoolog

213113 consilier ecolog

213114 biolog

213115 zoolog

213116 botanist

213117 consilier bacteriolog

213118 expert bacteriolog

213119 inspector de specialitate bacteriolog

213120 referent de specialitate bacteriolog

213121 consilier biochimist

213122 expert biochimist

213123 inspector de specialitate biochimist

213124 referent de specialitate biochimist

213125 consilier farmacolog

213126 expert farmacolog

213127 inspector de specialitate farmacolog

213128 referent de specialitate farmacolog

213129 consilier microbiolog

213130 expert microbiolog

213131 inspector de specialitate microbiolog

213132 referent de specialitate microbiolog

213133 farmacolog

213134 bacteriolog

213135 microbiolog

213136 cercetator în biologie

213137 asistent de cercetare în biologie

213138 cercetator în microbiologie-bacteriologie

213139 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie

213140 cercetator în biologie chimie

213141 asistent de cercetare în biologie chimie

213142 cercetator în botanica

213143 asistent de cercetare în botanica

213144 cercetator în domeniul zoologic

213145 asistent de cercetare în domeniul zoologic

213146 cercetator în ecologie si protectia mediului

213147 asistent de cercetare în ecologie si protectia mediului

213148 cercetator în ingineria genetica

213149 asistent de cercetare în ingineria genetica

2132 Consultanti în agricultura, silvicultura si pescuit

Consultantii în agricultura, silvicultura si piscicultura studiaza si furnizeaza asistenta si consiliere în domeniul agricol, silvicultura si piscicultura, incluzând cultivarea, fertilizarea, recoltarea, eroziunea solului si compozitia acestuia, prevenirea bolilor, nutritie, rotatia culturilor si marketing. Acestia dezvolta tehnici pentru cresterea productivitatii, studiaza si dezvolta planuri si politici pentru administrarea terenului si a pescuitului.

213201 consilier inginer agronom

213202 expert inginer agronom

213203 inspector de specialitate inginer agronom

213204 referent de specialitate inginer agronom

213205 consilier inginer horticol

213206 expert inginer horticol

213207 inspector de specialitate inginer horticol

213208 referent de specialitate inginer horticol

213209 consilier inginer zootehnist

213210 expert inginer zootehnist

213211 inspector de specialitate inginer zootehnist

213212 referent de specialitate inginer zootehnist

213213 subinginer agronom

213214 subinginer zootehnist

213215 inginer tehnolog în zootehnie

213216 proiectant inginer în agricultura

213217 proiectant inginer în zootehnie

213218 proiectant inginer în silvicultura

213219 consilier inginer silvic

213220 expert inginer silvic

213221 inspector de specialitate inginer silvic

213222 referent de specialitate inginer silvic

213223 inginer îmbunatatiri funciare

213224 inginer/subinginer silvic

213225 inginer agronom

213226 inginer zootehnist

213227 consultant tehnic în productia de cereale, plante tehnice si furaje

213228 subinginer îmbunatatiri funciare

213229 agent agricol

213230 brigadier silvic

213231 padurar

213232 tehnician agronom – exploatare

213233 tehnician zootehnist – exploatare

213234 tehnician silvic – exploatare

213235 clasificator carcase

213236 operator de însamântari artificiale la animale

213237 administrator bunuri agricole

213238 consultant afaceri în agricultura

213239 cercetator în agricultura

213240 inginer de cercetare în agricultura

213241 asistent de cercetare în agricultura

213242 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie

213243 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie

213244 cercetator în pedologie-agrochimie

213245 cercetator în horticultura

213246 inginer de cercetare în horticultura

213247 asistent de cercetare în horticultura

213248 cercetator în agromontanologie

213249 inginer de cercetare în agromontanologie

213250 asistent de cercetare în agromontanologie

213251 cercetator în silvicultura

213252 inginer de cercetare în silvicultura

213253 asistent de cercetare în silvicultura

213254 cercetator în zootehnie

213255 asistent de cercetare în zootehnie

213256 cercetator în biotehnologie pentru agricultura

213257 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultura

2133 Specialisti în domeniul protectiei mediului

Specialistii în domeniul protectiei mediului studiaza si evalueaza efectele asupra mediului ale activitatii umane, cum ar fi poluarea aerului, a apei si poluarea fonica, contaminarea solului, schimbarile climatice, efectele deseurilor toxice, precum si epuizarea si degradarea resurselor naturale. Acestia dezvolta planuri si solutii pentru a proteja, conserva, restaura, reduce si a preveni deteriorarea continua a mediului.

213301 expert ecolog

213302 inspector de specialitate ecolog

213303 referent de specialitate ecolog

213304 inginer ecolog

213305 ecolog

214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)

Inginerii (exclusiv electrotehnologia) proiecteaza, planifica si organizeaza testarea, constructia, instalarea si întretinerea structurilor, masinilor si a componentelor acestora, sistemelor de productie si instalatiilor, planifica programele de productie si procedurile de munca pentru a se asigura ca proiectele de inginerie sunt întreprinse în conditii de siguranta, în mod eficient si cu un cost rentabil.

2141 Ingineri tehnologi si de productie

Inginerii tehnologi si de productie conduc cercetari si proiecteaza, organizeaza si supervizeaza construirea, functionarea si întretinerea instalatiilor. Acestia stabilesc programe pentru coordonarea activitatilor de productie, de evaluare a eficientei costurilor si a sigurantei.

214101 inginer confectii piele si înlocuitori

214102 inginer textile, pielarie

214103 inginer tricotaje, confectii

214104 subinginer textile, pielarie

214105 proiectant inginer textile, pielarie

214106 consilier inginer textile, pielarie

214107 expert inginer textile, pielarie

214108 inspector specialitate inginer textile, pielarie

214109 referent de specialitate inginer textile, pielarie

214110 conceptor/conceptor CAO

214111 specialist încercari componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetica/sisteme de masurare

214112 specialist documentatie studii

214113 instructor sistem de productie

214114 metodist

214115 responsabil afacere

214116 manager de cladire

214117 inginer industrializarea lemnului

214118 subinginer industrializarea lemnului

214119 consilier inginer industrializarea lemnului

214120 expert inginer industrializarea lemnului

214121 inspector de specialitate inginer industrializarea lemnului

214122 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului

214123 cercetator în tehnologia prelucrarii produselor agricole

214124 inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole

214125 asistent de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole

214126 cercetator în pescuit si acvacultura

214127 inginer de cercetare în pescuit si acvacultura

214128 asistent de cercetare în pescuit si acvacultura

214129 specialist în domeniul calitatii

214130 auditor în domeniul calitatii

214131 analist calitate

214132 analist masuratori metrologice

214133 analist studiul materialelor

214134 consultant sistem de calitate

214135 logistician gestiune flux

214136 programator fabricatie/lansator fabricatie

214137 documentarist ordonantare logistica

214138 auditor energetic pentru cladiri

2142 Ingineri constructori

Inginerii constructori conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de constructii, gestioneaza functionarea si întretinerea structurilor de inginerie civila sau studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale anumitor materiale.

214201 inginer constructii civile, industriale si agricole

214202 subinginer constructii civile, industriale si agricole

214203 inginer instalatii pentru constructii

214204 inginer cai ferate, drumuri si poduri

214205 inginer constructii hidrotehnice

214206 inginer constructor instalatii

214207 proiectant inginer instalatii

214208 proiectant inginer constructii

214209 consilier inginer constructii

214210 expert inginer constructii

214211 inspector de specialitate inginer constructii

214212 referent de specialitate inginer constructii

214213 conducator de lucrari civile

214214 diriginte santier (studii superioare)

214215 cercetator în constructii civile, industriale si agricole

214216 inginer de cercetare în constructii civile, industriale si agricole

214217 asistent de cercetare în constructii civile, industriale si agricole

214218 cercetator în constructii de cai ferate, drumuri si poduri

214219 inginer de cercetare în constructii de cai ferate, drumuri si poduri

214220 asistent de cercetare în constructii de cai ferate, drumuri si poduri

214221 cercetator în constructii hidrotehnice

214222 inginer de cercetare în constructii hidrotehnice

214223 asistent de cercetare în constructii hidrotehnice

214224 inginer de cercetare în ingineria sanitara si protectia mediului

214225 cercetator în constructii miniere

214226 inginer de cercetare în constructii miniere

214227 asistent de cercetare în constructii miniere

214228 cercetator în instalatii

214229 inginer de cercetare în instalatii

214230 asistent de cercetare în instalatii

214231 cercetator în stiinta si ingineria materialelor oxidice

214232 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice

214233 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidice

2143 Ingineri în domeniul protectiei mediului

Inginerii în domeniul protectiei mediului conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza activitatea de implementare a solutiilor pentru prevenirea, controlarea si remedierea efectelor negative ale activitatii umane asupra mediului înconjurator, utilizând o varietate de discipline ingineresti. Acestia coordoneaza efectuarea de evaluari ale mediului privind proiectele de constructii si de inginerie civila si aplica principii de inginerie pentru a controla poluarea, reciclarea si eliminarea deseurilor.

214301 cercetator în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214302 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

214303 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului

2144 Ingineri mecanici

Inginerii mecanici conduc cercetari, consiliaza, proiecteaza si coordoneaza direct productia de masini, avioane, nave, utilaje si instalatii industriale, echipamente si sisteme, ofera consiliere si coordoneaza direct activitatea de functionare, întretinere si reparare a acestora, studiaza si consiliaza cu privire la aspectele mecanice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214401 inginer mecanic

214402 subinginer mecanic

214403 inginer electromecanic minier

214404 inginer material rulant cale ferata

214405 inginer mecanica agricola

214406 inginer aviatie

214407 inginer nave

214408 inginer masini-unelte

214409 inginer mecanica fina

214410 inginer masini termice

214411 inginer masini hidraulice si pneumatice

214412 inginer autovehicule rutiere

214413 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic

214414 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier

214415 inginer mecanic utilaj tehnologic masini agricole

214416 inginer mecanic utilaj tehnologic textil

214417 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru constructii

214418 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald

214419 inginer mecanic masini instalatii miniere

214420 subinginer mecanic tehnologia constructiilor de masini

214421 subinginer mecanic utilaje si tehnica sudurii

214422 subinginer mecanic, mecanica fina

214423 subinginer mecanic material rulant de cale ferata

214424 subinginer mecanic mecanica agricola

214425 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie

214426 subinginer mecanic utilaje pentru constructii

214427 subinginer mecanic avioane si motoare de aviatie

214428 subinginer mecanic constructii corp de nava

214429 subinginer mecanic instalatii navale de bord

214430 subinginer mecanic automobile

214431 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului

214432 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de constructie

214433 consilier inginer mecanic

214434 expert inginer mecanic

214435 inspector de specialitate inginer mecanic

214436 referent de specialitate inginer mecanic

214437 proiectant inginer aeronave

214438 proiectant inginer mecanic

214439 inginer pilot de încercare

214440 subinginer proiectant mecanic

214441 specialist reglementari/carti de identitate vehicule/verificari tehnice înmatriculare/inspectii tehnice/omologari oficiale

214442 specialist prestatii vehicule

214443 specialist mentenanta mecanica echipamente industriale

214444 inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice

214445 inginer tehnolog în fabricarea armamentului si munitiei

214446 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului si munitiei

214447 inginer pentru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)

214448 cercetator în sisteme de propulsie

214449 inginer de cercetare în sisteme de propulsie

214450 asistent de cercetare în sisteme de propulsie

214451 cercetator în echipamente si instalatii de bord

214452 inginer de cercetare în echipamente si instalatii de bord

214453 asistent de cercetare în echipamente si instalatii de bord

214454 cercetator în masini si echipamente termice

214455 inginer de cercetare în masini si echipamente termice

214456 asistent de cercetare în masini si echipamente termice

214457 cercetator în masini hidraulice si pneumatice

214458 inginer de cercetare în masini hidraulice si pneumatice

214459 asistent de cercetare în masini hidraulice si pneumatice

214460 cercetator în echipamente de proces

214461 inginer de cercetare în echipamente de proces

214462 asistent de cercetare în echipamente de proces

214463 cercetator în mecanica fina

214464 inginer de cercetare în mecanica fina

214465 asistent de cercetare în mecanica fina

214466 cercetator în tehnologia constructiilor de masini

214467 inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini

214468 asistent de cercetare în tehnologia constructiilor de masini

214469 cercetator în constructii de masini agricole

214470 inginer de cercetare în constructii de masini agricole

214471 asistent de cercetare în constructii de masini agricole

214472 cercetator în autovehicule rutiere

214473 inginer de cercetare în autovehicule rutiere

214474 asistent de cercetare în autovehicule rutiere

214475 cercetator în utilaje si instalatii portuare

214476 inginer de cercetare în utilaje si instalatii portuare

214477 asistent de cercetare în utilaje si instalatii portuare

214478 cercetator în utilaje si tehnologia ambalarii

214479 inginer de cercetare în utilaje si tehnologia ambalarii

214480 asistent de cercetare în utilaje si tehnologia ambalarii

214481 cercetator în creatia tehnica în constructia de masini

214482 inginer de cercetare în creatia tehnica în constructia de masini

214483 asistent de cercetare în creatia tehnica în constructia de masini

214484 cercetator în masini si instalatii mecanice

214485 inginer de cercetare în masini si instalatii mecanice

214486 asistent de cercetare în masini si instalatii mecanice

214487 cercetator în instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

2145 Ingineri chimisti

Inginerii chimisti desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare, coordoneaza direct si avizeaza procesele chimice aplicate la scara comerciala si productia diferitelor substante si elemente (articole), cum ar fi petrol brut, derivate petroliere, produse alimentare si bauturi, medicamente sau materiale sintetice. Acestia coordoneaza direct activitatea de întretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor chimice, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele chimice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214501 inginer petrochimist

214502 subinginer petrochimist

214503 proiectant inginer chimist

214504 consilier inginer chimist

214505 expert inginer chimist

214506 inspector de specialitate inginer chimist

214507 referent de specialitate inginer chimist

214508 consilier inginer petrochimist

214509 expert inginer petrochimist

214510 inspector de specialitate inginer petrochimist

214511 referent de specialitate petrochimist

214512 biochimist

214513 inginer chimist

214514 inginer în industria alimentara

214515 subinginer în industria alimentara

214516 proiectant inginer produse alimentare

214517 consilier inginer industria alimentara

214518 expert inginer industria alimentara

214519 inspector de specialitate inginer industria alimentara

214520 referent de specialitate inginer industria alimentara

214521 cercetator în tehnologia substantelor anorganice

214522 inginer de cercetare în tehnologia substantelor anorganice

214523 asistent de cercetare în tehnologia substantelor anorganice

214524 cercetator în tehnologia substantelor organice

214525 inginer de cercetare în tehnologia substantelor organice

214526 asistent de cercetare în tehnologia substantelor organice

214527 cercetator în petrochimie si carbochimie

214528 inginer de cercetare în petrochimie si carbochimie

214529 asistent de cercetare în petrochimie si carbochimie

214530 cercetator în tehnologia compusilor macromoleculari

214531 inginer de cercetare în tehnologia compusilor macromoleculari

214532 asistent de cercetare în tehnologia compusilor macromoleculari

214533 cercetator în controlul calitatii produselor alimentare

214534 inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare

214535 asistent de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare

2146 Ingineri mineri, petrolisti, metalurgisti si asimilati

Inginerii minieri, petrolisti, metalurgisti si asimilati desfasoara activitati de cercetare, proiectare, dezvoltare si mentinere la scara comerciala a metodelor de extractie a metalelor din minereurile lor sau a mineralelor, apei, petrolului ori a gazului din sol, precum si de dezvoltare de noi aliaje, ceramice sau alte materiale, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele miniere ori metalurgice ale anumitor materiale, produse sau procese.

214601 inginer metalurgie extractiva

214602 inginer minier

214603 subinginer metalurgist

214604 subinginer minier

214605 inginer preparator minier

214606 consilier inginer metalurg

214707 expert inginer metalurg

214608 inspector de specialitate inginer metalurg

214609 referent de specialitate inginer metalurg

214610 consilier inginer minier

214611 expert inginer minier

214612 inspector de specialitate inginer minier

214613 referent de specialitate inginer minier

214614 inginer prelucrari metalurgice

214615 inginer metalurgie neferoasa

214616 inginer petrolist

214617 subinginer petrolist

214618 consilier inginer petrolist

214619 expert inginer petrolist

214620 referent inginer petrolist

214621 proiectant inginer petrolist

214622 inginer tehnolog metalurg

214623 proiectant inginer metalurg

214624 proiectant inginer în minerit

214625 inginer mineralurg

214626 cercetator în exploatari miniere

214627 inginer de cercetare în exploatari miniere

214628 asistent de cercetare în exploatari miniere

214629 cercetator în prepararea substantelor minerale utile

214630 inginer de cercetare în prepararea substantelor minerale utile

214631 asistent de cercetare în prepararea substantelor minerale utile

214632 cercetator în petrol (extractie-prospectiune)

214633 inginer de cercetare în petrol (extractie-prospectiune)

214634 asistent de cercetare în petrol (extractieprospectiune)

214635 cercetator în topografie miniera

214636 inginer de cercetare în topografie miniera

214637 asistent de cercetare în topografie miniera

214638 cercetator în ingineria proceselor siderurgice

214639 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

214640 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice

214641 cercetator în metalurgia neferoasa

214642 inginer de cercetare în metalurgia neferoasa

214643 asistent de cercetare în metalurgia neferoasa

214944 cercetator în turnarea metalelor

214645 inginer de cercetare în turnarea metalelor

214646 asistent de cercetare în turnarea metalelor

214647 cercetator în prelucrari plastice si tratamente termice

214648 inginer de cercetare în prelucrari plastice si tratamente termice

214649 asistent de cercetare în prelucrari plastice si tratamente termice

214650 cercetator în stiinta materialelor

214651 inginer de cercetare în stiinta materialelor

214652 asistent de cercetare în stiinta materialelor

214653 cercetator în tehnologii carbochimice

214654 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice

214655 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice

214656 inginer de cercetare în instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

214657 asistent de cercetare în instalatii si utilaje pentru transportul si depozitarea produselor petroliere

2149 Ingineri si asimilati neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii ingineri neclasificati în grupa minora 214 – Ingineri (exclusiv în electrotehnologie) sau în grupa minora 215 – Ingineri în electrotehnologie. De exemplu, grupa include pe cei care desfasoara activitati de cercetare, recomanda sau dezvolta proceduri ingineresti si solutii privind siguranta la locul de munca, inginerie biomedicala, optica, materiale, producerea de energie nucleara si explozibile.

214901 inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214902 subinginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214903 inginer materiale de constructii

214904 subinginer materiale de constructii

214905 consilier inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214906 expert inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214907 inspector de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214908 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei si ceramicii

214909 proiectant inginer ceramica, sticla

214910 chimist în materiale oxidice (sticla, ceramica)

214911 subinginer tehnologia celulozei si hârtiei

214912 proiectant inginer celuloza si hârtie

214913 consilier inginer tehnologia celulozei si hârtiei

214914 expert inginer tehnologia celulozei si hârtiei

214915 inspector de specialitate inginer tehnologia celulozei si hârtiei

214916 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei si hârtiei

214917 cercetator în informatica

214918 asistent de cercetare în informatica

214919 cercetator în filatura-tesatorie

214920 inginer de cercetare în filatura-tesatorie

214921 asistent de cercetare în filatura-tesatorie

214922 cercetator în tricotaje-confectii textile

214923 inginer de cercetare în tricotaje-confectii textile

214924 asistent de cercetare în tricotaje-confectii textile

214925 cercetator în tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si înlocuitorilor

214926 inginer de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si înlocuitorilor

214927 asistent de cercetare în tehnologia chimica a produselor textile, pieii, blanurilor si înlocuitorilor

214928 cercetator în confectii din piele si înlocuitori

214929 inginer de cercetare în confectii din piele si înlocuitori

214930 asistent de cercetare în confectii din piele si înlocuitori

214931 cercetator în exploatari forestiere

214932 inginer de cercetare în exploatari forestiere

214933 asistent de cercetare în exploatari forestiere

214934 inginer de cercetare în proiectarea mobilei si produselor finite din lemn

214935 cercetator în prelucrarea lemnului

214936 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului

214937 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului

214938 cercetator în tehnologie si echipamente neconventionale

214939 inginer de cercetare în tehnologie si echipamente neconventionale

214940 asistent de cercetare în tehnologie si echipamente neconventionale

214941 cercetator în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei si fibrelor

214942 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei si fibrelor

214943 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei si fibrelor

214944 corespondent securitate-confidentialitate produs

214945 administrator societate comerciala

214946 expert achizitii publice

214947 expert elaborare documentatii tehnice de montaj

214948 expert monitorizare si control lucrari de montaj

214949 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice

214950 expert urmarire comportare în exploatare lucrari montaj

215 Ingineri în electrotehnologie

Inginerii în electrotehnologie desfasoara cercetari si proiecteaza, ofera consultanta, planifica si coordoneaza direct constructia si exploatarea sistemelor electronice, electrice si de telecomunicatii, a componentelor, motoarelor si echipamentelor. Acestia organizeaza si stabilesc sistemele de control pentru a monitoriza performanta si siguranta ansamblurilor si sistemelor electrice si electronice.

2151 Ingineri electricieni

Inginerii electricieni desfasoara cercetari, ofera consultanta, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de construire si de exploatare a sistemelor electrice, a componentelor, a motoarelor si a echipamentelor, consiliaza si coordoneaza activitatea de functionare a acestora, de întretinere si de reparare a lor sau studiaza si consiliaza cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor de inginerie electrica.

215101 dispecer energetic feroviar

215102 dispecer centrala, hidrocentru, cascada, dispecerate teritoriale

215103 dispecer retea distributie

215104 dispecer retele de înalta tensiune

215105 inginer electroenergetica

215106 radiochimist

215107 subinginer electroenergetica

215108 inginer energetica industriala

215109 inginer termoenergetica

215110 proiectant inginer electrotehnic

215111 proiectant inginer energetician

215112 inginer retele electrice

215113 subinginer retele electrice

215114 inginer hidroenergetica

215115 inginer centrale nuclearoelectrice

215116 subinginer centrale termoelectrice

215117 inginer exploatare instalatii nucleare

215118 proiectant subinginer electrotehnic

215119 proiectant sisteme de securitate

215120 sef tura dispecer energetic

215121 cercetator în electrotehnica

215122 inginer de cercetare în electrotehnica

215123 asistent de cercetare în electrotehnica

215124 cercetator în electrofizica

215125 inginer de cercetare în electrofizica

215126 asistent de cercetare în electrofizica

215127 cercetator în metrologie

215128 inginer de cercetare în metrologie

215129 asistent de cercetare în metrologie

215130 cercetator în electromecanica

215131 inginer de cercetare în electromecanica

215132 asistent de cercetare în electromecanica

215133 cercetator roboti industriali

215134 inginer de cercetare roboti industriali

215135 asistent de cercetare roboti industriali

215136 cercetator în centrale termoelectrice

215137 inginer de cercetare în centrale termoelectrice

215138 asistent de cercetare în centrale termoelectrice

215139 cercetator în centrale nuclearoelectrice

215140 inginer de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215141 asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice

215142 cercetator în electroenergetica

215143 inginer de cercetare în electroenergetica

215144 asistent de cercetare în electroenergetica

215145 cercetator în energetica industriala

215146 inginer de cercetare în energetica industriala

215147 asistent de cercetare în energetica industriala

2152 Ingineri electronisti

Inginerii electronisti efectueaza cercetari, proiecteaza si coordoneaza direct activitatea de construire, functionare, întretinere si reparare a sistemelor electrice, studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor ingineriei electronice.

215201 inginer electromecanic SCB

215202 inginer automatist

215203 inginer navigatie

215204 inginer electronist transporturi, telecomunicatii

215205 inginer productie

215206 instructor instalatii

215207 instructor linii

215208 revizor siguranta circulatiei feroviare

215209 subinginer automatist

215210 subinginer electronist transporturi, telecomunicatii

215211 subinginer reglaje subansamble

215212 inginer de receptie si control aeronave

215213 proiectant inginer electronist

215214 proiectant inginer de sisteme si calculatoare

215215 proiectant inginer electromecanic

215216 inginer electromecanic

215217 subinginer electromecanic

215218 capitan secund

215219 capitan port (studii superioare)

215220 specialist mentenanta electromecanica-automatica echipamente industriale

215221 inspector aeronautic

215222 inginer sisteme de securitate

215223 cercetator în electronica aplicata

215224 inginer de cercetare în electronica aplicata

215225 asistent de cercetare în electronica aplicata

215226 cercetator în comunicatii

215227 inginer de cercetare în comunicatii

215228 asistent de cercetare în comunicatii

215229 cercetator în microelectronica

215230 inginer de cercetare în microelectronica

215231 asistent de cercetare în microelectronica

215232 cercetator în telecomenzi si electronica în transporturi

215233 inginer de cercetare în telecomenzi si electronica în transporturi

215234 asistent de cercetare în telecomenzi si electronica în transporturi

215235 cercetator în calculatoare

215236 inginer de cercetare în calculatoare

215237 asistent de cercetare în calculatoare

215238 cercetator în automatica

215239 inginer de cercetare în automatica

215240 asistent de cercetare în automatica

2153 Ingineri în domeniul telecomunicatiilor

Inginerii din domeniul telecomunicatiilor desfasoara activitati de cercetare, de proiectare si coordoneaza direct activitatea de constructie, functionare, întretinere si reparare a sistemelor si echipamentelor de telecomunicatii. Acestia studiaza si ofera consultanta cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor si proceselor de telecomunicatii.

215301 inginer emisie

215302 inginer montaj

215303 inginer electrotehnist

215304 inginer imagine

215305 inginer sunet

215306 inginer-sef car reportaj

215307 subinginer-sef car reportaj

215308 inginer-sef schimb emisie

215309 subinginer iluminat tehnologic

215310 inginer proiectant comunicatii

215311 subinginer proiectant comunicatii

215312 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian

215313 consilier tehnic

215314 inginer iluminare

215315 sef studio RTV

216 Arhitecti, proiectanti, topografi si designeri

Arhitectii, proiectantii, topografii si designerii planifica si proiecteaza peisaje, exteriorul si interiorul cladirilor, produse pentru activitatea de fabricatie si furnizeaza informatii pentru comunicare vizuala, publicare si afisare. Acestia coordoneaza activitatea de topografiere pentru a determina cu precizie caracteristicile pozitiei geografice, proiecteaza, realizeaza si revizuiesc hartile, dezvolta si implementeaza planurile si politicile pentru controlul utilizarii terenului.

2161 Arhitecti constructori

Arhitectii constructori proiecteaza cladiri comerciale, industriale, institutionale, rezidentiale si de agrement, planifica si monitorizeaza constructia, întretinerea si restaurarea acestora.

216101 arhitect cladiri

216102 conductor arhitect

216103 arhitect restaurari

216104 consilier arhitect

216105 expert arhitect

216106 inspector de specialitate arhitect

216107 referent de specialitate arhitect

216108 proiectant arhitect

216109 cercetator în arhitectura

216110 asistent de cercetare în arhitectura

2162 Arhitecti în domeniul peisagistic

Arhitectii din domeniul peisagistic planifica si proiecteaza peisajele si spatiile deschise pentru proiecte cum ar fi parcuri, scoli, institutii, drumuri, zone externe pentru amplasamente comerciale, industriale si rezidentiale, planifica si monitorizeaza constructia, întretinerea si restaurarea acestora.

216201 arhitect peisagistica si amenajarea teritoriului

2163 Designeri produse si îmbracaminte

Designerii de produse si îmbracaminte proiecteaza si dezvolta produse pentru fabricatie si pregatesc desene si specificatii ale produselor pentru productia de masa si de serie.

216301 designer industrial

216302 grafician industrial

216303 lucrator în ateliere de modele

216304 costumier

216305 pictor creator costume

216306 modelier confectii

216307 designer vestimentar

216308 cercetator în arte plastice – design industrial

216309 asistent de cercetare în arte plastice – design industrial

216310 cercetator în arte plastice – textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)

216311 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, contexturi, moda, imprimeuri)

216312 cercetator în arte plastice – sticla, ceramica, metal

216313 asistent de cercetare în arte plastice – sticla, ceramica, metal

2164 Proiectanti în domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului

Proiectantii din domeniul urbanismului si de sistematizare a traficului dezvolta si implementeaza planuri si politici pentru utilizarea controlata a terenurilor rurale si urbane si pentru sistemele de trafic. Acestia coordoneaza direct cercetari si ofera consiliere cu privire la factorii economici, de mediu si sociali care afecteaza utilizarea terenurilor si a fluxurilor de trafic.

216401 urbanist

216402 arhitect urbanism

2165 Cartografi si topografi

Cartografii si topografii determina pozitia exacta, realizeaza sau revizuiesc hartile digitale, grafice, picturale, diagrame ori alte reprezentari vizuale ale caracteristicilor naturale si construite ale limitelor terenurilor, marilor, zonelor subterane si ale corpurilor ceresti, aplicând principii stiintifice si matematice.

216501 cartograf

216502 inginer geodez

216503 subinginer geodez

216504 inginer topograf

216505 inginer topograf minier

216506 proiectant inginer geodez

2166 Designeri grafica si multimedia

Designerii de grafica si multimedia proiecteaza continutul informatiilor pentru comunicarea vizuala si audio, pentru publicare si imprimare, utilizând tiparituri (publicatii tiparite), filme, forme electronice si digitale, precum si alte forme de mass-media vizuale si audio. Acestia creeaza efecte speciale, animatii sau alte imagini vizuale pentru utilizarea lor în jocurile pe calculator, filme, videoclipuri muzicale, presa scrisa si reclame.

216601 designer grafica (studii medii)

216602 animator film de animatie (studii medii)

216603 intermediarist film desene animate (studii medii)

216604 stilizator film desene animate (studii medii)

216605 asistent regizor studio

216606 asistent regizor emisie

216607 designer floral

216608 videojurnalist

216609 art director

216610 designer pagini web (studii superioare)

216611 designer grafica (studii superioare)

216612 grafician calculator (studii medii)

216613 designer pagini web (studii medii)

22 Specialisti în domeniul sanatatii

Specialistii în domeniul sanatatii coordoneaza cercetari, îmbunatatesc sau dezvolta concepte, teorii si metode operationale, aplica cunostintele stiintifice referitoare la medicina, asistenta medicala, stomatologie, medicina veterinara, farmacie si promovarea sanatatii.

221 Medici

Medicii studiaza, diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia planifica, supravegheaza si evalueaza implementarea planurilor de îngrijire si tratament de catre alti furnizori de servicii de sanatate, coordoneaza educatia medicala si activitatile de cercetare.

2211 Medici de medicina de familie/medicina generala

Medicii de medicina de familie/medicina generala diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia nu îsi limiteaza activitatea la anumite categorii de boli sau metode de tratament si pot sa îsi asume responsabilitatea pentru furnizarea corespunzatoare si continua a îngrijirii medicale persoanelor, familiilor si comunitatilor.

221101 medic medicina generala

221102 medic rezident

221103 consilier medic

221104 expert medic

221105 inspector de specialitate medic

221106 referent de specialitate medic

221107 medic primar

221108 medic medicina în familie

221109 cercetator în medicina generala

221110 asistent de cercetare în medicina generala

2212 Medici specialisti

Medicii de specialitate diagnosticheaza, trateaza si previn bolile, infectiile, leziunile si alte deficiente fizice si mentale la om, prin utilizarea tehnicilor specializate de testare, diagnosticare medicala, chirurgicale, tehnicilor fizice si psihiatrice, prin aplicarea principiilor si procedurilor medicinei moderne. Acestia se specializeaza în anumite categorii de afectiuni, tipuri de pacienti sau metode de tratament si pot efectua educatia medicala si cercetarea în domeniile de specializare alese.

221201 medic specialist

222 Asistenti medicali generalisti si moase

Asistentii medicali si moasele ofera tratament si servicii de îngrijire persoanelor care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap ori infirme, precum si altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potentiale asupra sanatatii, inclusiv înaintea, în timpul sau dupa nasterea copilului. Acestia îsi asuma responsabilitatea pentru planificarea, gestionarea si evaluarea îngrijirii pacientilor, inclusiv supravegherea altor lucratori din domeniul îngrijirii sanatatii, lucrând în mod autonom ori în echipe cu medici si cu alte persoane în aplicarea practica a masurilor preventive si curative.

2221 Asistenti medicali generalisti

Asistentii medicali generalisti ofera tratament, asistenta si servicii de îngrijire pentru persoanele care au nevoie de îngrijire medicala ca urmare a efectelor îmbatrânirii, ranirii, bolilor sau altor insuficiente fizice ori mentale sau eventualelor riscuri asupra sanatatii. Acestia îsi asuma responsabilitatea pentru planificarea si gestionarea îngrijirii pacientilor, inclusiv supravegherea altor lucratori de îngrijire a sanatatii, lucrând în mod autonom sau în echipe cu medici si cu alte persoane în aplicarea practica a masurilor preventive si curative.

222101 asistent medical generalist

315417 operator/specialist/instructor telecomunicatii aeronautice aviatie civila

315418 sef tura telecomunicatii aeronautice aviatie civila

315419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)

315420 navigator instructor informare

3155 Tehnicieni pentru siguranta traficului aerian

Tehnicienii pentru siguranta traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic privind proiectarea, instalarea, administrarea, exploatarea, întretinerea si repararea sistemelor de control al traficului aerian si al sistemelor de navigatie aeriana.

315501 agent salvare aeroportuara si instalatii de stins incendii

315502 masinist agregate aerodrom

315503 operator instalatii control antiterorist/antideturnare

315504 operator radionavigant aviatie

315505 operator radionavigant instructor aviatie

315506 tehnician securitate aeriana

315507 operator de handling

315508 inspector siguranta operationala

315509 agent de securitate aeroportuara

315510 dispecer operatiuni de zbor

315511 referent/inspector în serviciile de trafic aerian

315512 operator dispecerat operational de supraveghere în serviciile de trafic aerian

315513 tehnician protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)

315514 maistru protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)

315515 sef tura protectia navigatiei aeriene (comunicatii, navigatie, supraveghere)

315516 tehnician în serviciile de trafic aerian

32 Tehnicieni si asimilati în domeniul sanatatii

Tehnicienii si asimilatii acestora din domeniul sanatatii îndeplinesc sarcini tehnice si practice care ajuta la diagnosticarea si tratamentul bolii, leziunilor si deficientelor la oameni si animale, sprijina punerea în aplicare a asistentei medicale, a planurilor de tratament, care sunt de obicei stabilite de catre specialistii din domeniul medical, veterinar sau alti specialisti din domeniul sanatatii.

321 Tehnicieni în domeniul medical si farmaceutic

Tehnicienii din domeniul medical si farmaceutic îndeplinesc sarcini tehnice care ajuta la diagnosticarea si tratarea bolilor, afectiunilor, leziunilor si deficientelor.

3211 Tehnicieni specialisti în echipamente medicale de imagistica si tratament

Tehnicienii specialisti în echipamente medicale de imagistica si tratament asigura testarea si functionarea echipamentelor radiografice, cu ultrasunete si a altor echipamente medicale de imagistica ce produc imagini ale structurii corpului necesare pentru diagnosticarea si tratarea leziunilor, bolilor si altor deficiente. Acestia pot administra tratamente cu radiatii pacientilor, sub supravegherea unui radiolog sau a altui specialist din domeniul sanatatii.

321101 maistru aparate electromedicale

321102 tehnician aparate electromedicale

3212 Tehnicieni în laboratoare medicale si de patologie

Tehnicienii în laboratoare medicale si de patologie efectueaza teste clinice pe esantioane de fluide corporale si tesuturi pentru a obtine informatii despre starea de sanatate a unui pacient sau despre cauza decesului.

321201 autopsier

3213 Tehnicieni si asistenti de farmacie

Tehnicienii si asistentii de farmacie efectueaza diferite sarcini asociate cu eliberarea de produse medicamentoase sub îndrumarea unui farmacist sau a altui specialist în domeniul sanatatii.

321301 asistent farmacist

321302 laborant farmacie

3214 Tehnicieni de protetica medicala si dentara

Tehnicienii de protetica medicala si dentara proiecteaza, realizeaza, întretin si repara dispozitivele si aparatele medicale si dentare, urmând prescriptiile sau instructiunile stabilite de catre un specialist în sanatate. Acestia pot repara o gama larga de instrumente-suport pentru a corecta problemele fizice medicale sau stomatologice, cum ar fi suporturi pentru gât, atele ortopedice, membre artificiale, dispozitive auditive, arcade, proteze dentare, coroane si punti dentare.

321401 tehnician protezist-ortezist

321402 tehnician acustician-audioprotezist

322 Surori medicale, inclusiv puericultoare si asimilati

Surorile medicale, inclusiv surorile puericultoare si asimilatii acestora, acorda asistenta medicala de baza si îngrijire personala pentru persoanele care sunt bolnave fizic sau mental, cu handicap sau infirme, precum si altor persoane care au nevoie de îngrijire din cauza riscurilor potentiale pentru sanatate, inclusiv înainte, în timpul si dupa nasterea copilului. Acestea lucreaza în general sub supraveghere si ajuta la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sanatatii si de tratament stabilite de catre specialisti în medicina, în asistenta medicala, obstetrica si alti specialisti din domeniul sanatatii.

3221 Surori medicale

Surorile medicale acorda asistenta medicala de baza si îngrijire personala pentru persoanele care au nevoie de astfel de îngrijire din cauza efectelor îmbatrânirii, bolilor, vatamarii corporale sau altor insuficiente fizice sau mentale. Acestea lucreaza în general sub supraveghere si ajuta la punerea în aplicare a planurilor de îngrijire a sanatatii si de tratament stabilite de catre specialisti în medicina, în îngrijire medicala si alti specialisti din domeniul sanatatii.

322101 laborant în ocrotirea sanatatii

322102 sora medicala

3222 Surori puericultoare

Surorile puericultoare ofera servicii de baza de îngrijire a sanatatii si consiliere înainte, în timpul sarcinii si dupa nasterea copilului. Acestea pun în aplicare planurile de îngrijire a sanatatii, de tratament si de observare stabilite de catre specialisti în medicina, în obstetrica si alti specialisti din domeniul sanatatii.

322201 asistenta puericultoare

323 Practicieni asociati în domeniul medicinii complementare/alternative

Practicienii asociati în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc si trateaza bolile fizice si mentale ale oamenilor, tulburarile si leziunile folosind terapii pe baza de plante si alte terapii bazate pe teorii, credinte si experiente originare din culturi specifice.

3230 Practicieni asociati în domeniul medicinii complementare/alternative

Practicienii asociati în domeniul medicinii complementare/alternative previn, îngrijesc si trateaza bolile fizice si mentale ale oamenilor, tulburarile si leziunile folosind terapii pe baza de plante si alte terapii bazate pe teorii, credinte si experiente originare din culturi specifice.

324 Tehnicieni si asistenti veterinari

Tehnicienii si asistentii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanta, diagnostic, preventie si curative, mai reduse în ceea ce priveste competenta si complexitatea decât cele efectuate de catre medicii veterinari. Acestia au grija de animalele aflate sub tratament si în sedere temporara în clinicile veterinare si asista veterinarii la efectuarea de interventii si operatii.

3240 Tehnicieni si asistenti veterinari

Tehnicienii si asistentii veterinari îndeplinesc sarcini veterinare de consultanta, diagnostic, preventie si curative, mai reduse în ceea ce priveste competenta si complexitatea decât cele efectuate de catre medicii veterinari. Acestia au grija de animalele aflate sub tratament si în sedere temporara în clinicile veterinare, pe baza procedurilor obisnuite, si asista medicii veterinari la efectuarea de interventii si operatii.

324001 agent veterinar

324002 asistent veterinar

324003 autopsier la ecarisaj

324004 tehnician veterinar

325 Alti specialisti în domeniul sanatatii, asimilati

Alti specialisti din domeniul sanatatii si asimilatii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic si furnizeaza servicii de asistenta în stomatologie, administrarea înregistrarilor medicale, sanatatea comunitatii, corectarea acuitatii vizuale reduse, fizioterapie, sanatatea mediului înconjurator, tratamente medicale de urgenta si alte activitati care sprijina si promoveaza sanatatea umana.

3251 Asistenti si terapeuti în stomatologie

Asistentii si terapeutii din stomatologie furnizeaza servicii de îngrijire stomatologice de baza pentru prevenirea si tratarea bolilor si afectiunilor dintilor si cavitatii bucale, conform planurilor si procedurilor de îngrijire stabilite de catre medicii stomatologi sau alti specialisti din domeniul sanatatii orale.

325101 tehnician dentar

3252 Tehnicieni fise medicale si informatii privind starea de sanatate

Tehnicienii fise medicale si informatii privind starea de sanatate dezvolta, mentin si implementeaza sistemele de procesare, pastrare si recuperare a fiselor medicale cu facilitatile medicale si alte servicii de îngrijire a sanatatii care satisfac din punct de vedere legal, etic si administrativ cerintele privind pastrarea înregistrarilor serviciilor de sanatate oferite.

3253 Lucratori în domeniul sanatatii publice

Lucratorii în domeniul sanatatii publice ofera educatie privind sanatatea, sesizarea, monitorizarea si gestionarea cazurilor, asistenta medicala preventiva de baza si vizite la domiciliu pentru comunitati specifice. Acestia ofera asistenta si sprijin persoanelor si familiilor în vederea asigurarii accesului la sistemul serviciilor sociale si de sanatate.

325301 asistent medical comunitar

3254 Tehnicieni în optica medicala

Tehnicienii în optica medicala proiecteaza, monteaza si distribuie lentile optice pe baza retetei eliberate de un oftalmolog pentru corectarea acuitatii vizuale reduse. Acestia ofera servicii de întretinere a ochelarilor de corectie, a lentilelor de contact, ajutor pentru vedere scazuta si pentru alte dispozitive optice.

325401 optician medical

325402 optometrist (studii medii)

3255 Tehnicieni si asistenti în fizioterapie

Tehnicienii si asistentii în fizioterapie ofera tratamente fizice terapeutice pentru pacienti în situatiile în care deplasarea functionala este amenintata de leziuni, boala sau alte deficiente. Terapiile sunt furnizate, de obicei, conform planurilor de reabilitare stabilite de catre fizioterapeuti sau alti specialisti din domeniul sanatatii.

325501 maseur

325502 asistent medical fizioterapie

325503 ergoterapeut

325504 reflexoterapeut

3256 Personal auxiliar de îngrijire de sanatate

Personalul auxiliar de îngrijire de sanatate îndeplineste sarcini clinice si administrative de baza pentru a sprijini îngrijirea pacientilor, sub supravegherea directa a unui medic specialist sau a altui specialist din domeniul sanatatii.

325601 oficiant medical

325602 tehnician sanitar

325603 asistent medical consiliere HIV/SIDA

3257 Inspectori în domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale, asimilati

Inspectorii din domeniul protectiei mediului si sanatatii ocupationale si asimilatii verifica punerea în aplicare a normelor si reglementarilor referitoare la factorii de mediu care pot afecta sanatatea umana, siguranta la locul de munca, precum si siguranta proceselor de productie a bunurilor si serviciilor. Acestia pot implementa si evalua programe ce restabilesc sau îmbunatatesc conditiile sanitare si de siguranta, sub supravegherea unui specialist din domeniul sanatatii.

325701 manager al sistemelor de management al calitatii

325702 manager al sistemelor de management de mediu

325703 auditor de mediu

325704 expert/specialist standardizare

325705 monitor mediul înconjurator

325706 inspector pentru conformare ecologica

325707 asistent standardizare

325708 manager al sistemului de management al riscului

325709 manager al sistemului de management securitate si sanatate în munca

325710 responsabil de mediu

325711 auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate ocupationala

325712 inspector protectia mediului

325713 specialist în managementul deseurilor

325714 auditor în domeniul sigurantei alimentare

325715 manager în domeniul sigurantei alimentare

325716 auditor responsabilitate sociala

325717 responsabil al managementului responsabilitatii sociale

325718 manager de responsabilitate sociala

325719 inspector sanitar

325720 inspector protectie sociala

325721 tehnician în securitate si sanatate în munca

325722 tehnician conditii de munca si securitate

325723 inspector în domeniul securitatii si sanatatii în munca

325724 coordonator în materie de securitate si sanatate în munca (studii medii)

325725 operator control nedistructiv pentru examinare vizuala

3258 Lucratori pe ambulanta

Lucratorii pe ambulanta asigura asistenta medicala de urgenta pentru pacientii care sunt raniti, bolnavi, infirmi ori prezinta alte daune fizice sau mentale înaintea si în timpul transportului la unitatile medicale.

325801 brancardier

3259 Alti specialisti în domeniul sanatatii, asimilati, neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii din domeniul sanatatii si asimilatii, neclasificati în alta parte în subgrupa majora 32 – Tehnicieni si asimilati în domeniul sanatatii.

33 Specialisti în servicii administrative si asimilati

Specialistii din servicii administrative si asimilatii îndeplinesc de obicei sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor privind contabilitatea financiara si a problemelor de tranzactie, calcule matematice, dezvoltarea resurselor umane, vânzarea si cumpararea de instrumente financiare, sarcini specializate de secretariat, îndeplinirea si aplicarea normelor (regulilor) guvernamentale specifice. De asemenea, sunt inclusi lucratorii care furnizeaza servicii de afaceri, cum ar fi servicii de vamuire, planificarea de conferinte, servicii de plasare a fortei de munca, cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare sau de marfuri cu ridicata si care actioneaza ca agenti pentru atleti si artisti.

331 Specialisti financiari, matematicieni si asimilati

Specialistii financiari, matematicienii si asimilatii stabilesc valoarea diferitelor articole si proprietati, mentin înregistrarile tranzactiilor financiare, analizeaza cererea de informatii din aplicatiile de împrumut si iau o decizie, cumpara si vând instrumente financiare si efectueaza calcule matematice si similare.

3311 Agenti si brokeri în domeniul financiar si bancar

Agentii si brokerii în domeniul financiar si bancar cumpara si vând titluri de valoare, actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, se ocupa cu schimbul valutar, la fata locului sau pe pietele de schimb, în numele companiei proprii sau pentru clienti, pe baza de comision. Acestia recomanda tranzactii clientilor sau conducerilor superioare.

331101 cambist (broker valori)

331102 agent de schimb

331103 intermediar în activitatea financiara si comerciala (broker)

331104 broker bursa de marfuri

331105 agent de vânzari directe (produse financiar-bancare)

331106 teleoperator financiar-bancar

331107 agent marketing pensii private

3312 Ofiteri de credite

Ofiterii de credite analizeaza si evalueaza informatiile financiare din aplicatiile pentru creditare si stabilesc aprobarea sau respingerea clientului pentru creditare sau recomanda conducerii superioare aprobarea sau refuzarea creditarii.

331201 analist tehnic piete financiare

331202 ofiter operatiuni financiar-bancare

3313 Specialisti în contabilitate si asimilati

Specialistii în contabilitate si asimilatii acestora tin o evidenta a înregistrarilor tranzactiilor financiare ale unei întreprinderi si verifica corectitudinea documentelor si înregistrarilor referitoare la aceste tranzactii.

331301 calculator devize

331302 contabil

331303 tehnician merceolog

331304 planificator

331305 revizor gestiune

331306 contabil bugetar

331307 secretar economic (studii medii)

331308 merceolog

331309 referent

3314 Specialisti statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati

Specialistii statisticieni, matematicieni si alti specialisti asimilati ajuta în activitatea de planificare, colectarea, procesarea si prezentarea datelor statistice, matematice sau actuariale si în executarea acestor operatiuni, de obicei lucrând sub îndrumarea statisticienilor, matematicienilor si actuarilor.

331401 referent statistician

331402 statistician

331403 statistician medical

331404 actuar

331405 tehnician planificare/urmarire sinteze

3315 Evaluatori asigurari

Evaluatorii de asigurari evalueaza valoarea proprietatilor si a diferitelor bunuri si estimeaza pierderile acoperite de politele de asigurare.

331501 estimator licitatii

321502 evaluator asigurari

331503 evaluator tehnic daune auto

332 Agenti si brokeri în vânzari si aprovizionare

Agentii si brokerii în vânzari si aprovizionare reprezinta companiile, guvernele si alte organizatii în activitatea de cumparare si vânzare de marfuri, bunuri, asigurari, transport si alte servicii pentru unitati industriale, profesionale, comerciale sau de alta natura ori actioneaza ca agenti independenti pentru a aduce împreuna cumparatorii si vânzatorii de marfuri si servicii.

3321 Agenti de asigurari

Agentii de asigurari acorda consultatii în domeniul asigurarilor si vând polite de asigurare de viata, în caz de accident, asigurare a automobilelor, asigurare mixta, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritima si alte forme de asigurare pentru clientii noi si pentru cei vechi.

332101 agent de asigurare

332102 broker în asigurari

3322 Agenti de vânzari

Agentii de vânzari reprezinta companiile în vânzarea diferitelor bunuri si servicii catre întreprinderi si alte organizatii si asigura informatii specifice despre produse, atunci când este necesar.

332201 reprezentant tehnic

332202 reprezentant comercial

332203 agent de vânzari

3323 Agenti contractari si achizitii

Agentii de contractari si achizitii cumpara bunuri si servicii pentru utilizare sau revânzare în numele unitatilor industriale, comerciale, guvernamentale sau al altor institutii si organizatii.

3324 Brokeri comerciali

Brokerii comerciali cumpara sau vând marfuri si servicii de transport maritim al marfurilor, de obicei în vrac, în numele companiei acestora sau pentru clienti, pe baza de comision.

332401 agent comercial

322402 mercantizor

332403 agent vânzari standarde si produse conexe

333 Agenti de servicii comerciale

Agentii de servicii comerciale stabilesc contacte pentru a vinde diverse servicii comerciale, cum ar fi spatiul de publicitate în mass-media, desfasoara activitati vamale pentru a se asigura ca documentele necesare sunt în ordine, informeaza persoanele în cautarea unui loc de munca despre locurile de munca vacante, realizeaza activitati de mediere între lucrator si angajator, aranjeaza contracte pentru atletii de performanta, animatori si artisti, precum si pentru publicarea de carti, productia de piese de teatru sau înregistrarea, interpretarea si vânzarea de muzica, planifica si organizeaza conferinte si evenimente similare.

3331 Agenti concesionari

Agentii concesionari îndeplinesc procedurile de declarare vamala si se asigura ca formularele de asigurare si licentele de import/export si alte formalitati sunt în ordine.

333101 agent contractari si achizitii (broker marfuri)

333102 receptioner contractari-achizitii

333103 administrator cumparari

333104 agent cumparari

333105 declarant vamal

333106 agent tranzit

333107 agent maritim

3332 Organizatori de conferinte si evenimente

Organizatorii de conferinte si evenimente organizeaza si coordoneaza serviciile pentru conferinte, evenimente, ceremonii, banchete si seminare.

3333 Agenti de recrutare si contractori

Agentii de recrutare si contractorii informeaza si mediaza persoanele în cautarea unui loc de munca despre locurile de munca vacante, gasesc lucratori pentru angajatori si recruteaza forta de munca pentru anumite proiecte, la cererea angajatorilor si a altor organizatii, inclusiv institutii guvernamentale, sau ajuta persoanele în cautarea unui loc de munca sa îsi gaseasca un loc de munca, pentru un comision.

333301 agent repartizare a fortei de munca

333302 agent orientare profesionala a somerilor/agent informare privind cariera

333303 agent evidenta si plata a ajutorului de somaj

333304 inspector/referent resurse umane

333305 agent ocupare

333306 analist resurse umane

333307 tehnician mobilitate personal

333308 tehnician reconversie personal

333309 instructor/preparator formare

333310 tehnician calificare gestiune competente

333311 tehnician resurse umane

3334 Agenti si administratori imobiliari

Agentii si administratorii imobiliari intermediaza vânzarea, cumpararea si închirierea de bunuri imobiliare, de obicei în numele clientilor si pe baza de comision.

333401 agent imobiliar (broker imobiliar)

3339 Agenti de servicii comerciale neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde agentii de servicii comerciale neclasificati în alta parte în grupa minora 333 – Agenti de servicii comerciale. De exemplu, grupa de baza include pe cei care stabilesc contracte de afaceri, vând servicii comerciale, cum ar fi spatiu publicitar în mass-media, aranjeaza contracte pentru atleti de performanta, animatori si artisti, pentru publicarea de carti, productia de piese de teatru sau de înregistrari, interpretari si vânzari de muzica si vânzari de proprietati si bunuri prin licitatie.

333901 agent reclama publicitara

333902 agent literar

333903 impresar muzical

333904 impresar teatru

333905 manager sportiv

333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

333907 agent servicii client

333908 impresar artistic

333909 organizator spectacole

333910 operator de interviu

333911 referent comert exterior

333912 operator vânzari prin telefon

334 Secretari administrativi si specializati

Secretarii administrativi si specializati asigura servicii-suport de documentare, organizare si comunicare, utilizând cunostinte de specialitate din activitatea organizatiei în care sunt angajati. Acestia îsi asuma responsabilitatea de supraveghere pentru functionarii secretariatului din organizatie.

3341 Coordonatori de birou

Coordonatori de birou supravegheaza si coordoneaza activitatile lucratorilor din grupa majora 4 – Functionari administrativi.

3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice

Secretarii în domeniul serviciilor juridice aplica cunostintele de specialitate privind terminologia si procedurile legale în furnizarea de servicii-suport pentru specialistii din domeniul juridic privind activitatile de comunicare, documentare si de coordonare interna, în cadrul birourilor de avocatura, departamentelor juridice din cadrul firmelor mari si al guvernelor.

334201 secretar procuratura

3343 Secretari executivi în domeniul administrativ

Secretarii executivi în domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de coordonare si organizare în sprijinul managerilor si specialistilor si/sau pregatesc corespondenta, rapoartele si procesele-verbale si alte documente de specialitate.

334301 secretar administrativ

334302 secretar asistent director

334303 asistent manager

334304 asistent de cabinet

3344 Secretari în domeniul medical

Secretarii în domeniul medical, utilizând cunostintele de specialitate privind terminologia medicala si procedurile de furnizare a asistentei medicale, acorda asistenta specialistilor din domeniul sanatatii si altor lucratori pentru realizarea de activitati de comunicare, de documentare, administrare si coordonare interna, pentru a sprijini lucratorii din domeniul sanatatii din cadrul unitatilor medicale si din alte organizatii similare de îngrijire a sanatatii.

334401 registrator medical

335 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati

Specialistii guvernamentali cu functii de reglementare si asimilatii acestora administreaza punerea în aplicare a regulilor si reglementarilor guvernamentale referitoare la frontierele nationale, impozite, prestatii sociale, emit sau examineaza aplicatiile pentru licentele sau autorizatiile în legatura cu transportul, exportul si importul bunurilor, înfiintarea de firme, constructia de cladiri si alte activitati supuse reglementarilor guvernamentale.

3351 Inspectori de vama si frontiera

Inspectorii de vama si frontiera verifica persoanele si vehiculele care trec frontierele nationale, pentru a se asigura ca sunt în conformitate cu normele si reglementarile guvernamentale.

335101 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala (studii medii)

335102 revizor vamal

335103 referent TIR si tranzite (studii medii)

335104 referent vamal (studii medii)

335105 expert/inspector vamal

335106 controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare)

335107 inspector de trafic A.R.R. (studii medii)

3352 Inspectori fiscali

Inspectorii fiscali examineaza declaratiile fiscale, facturile de vânzare si alte documente pentru a determina tipul si nivelul impozitului, ale obligatiilor si altor tipuri de taxe care trebuie platite de catre persoane fizice sau juridice si trimite cazurile exceptionale sau importante catre contabili, functionari guvernamentali superiori sau directorilor.

335201 inspector taxe si impozite

335202 operator rol

335203 perceptor

3353 Inspectori de asigurari sociale

Inspectorii de asigurari sociale examineaza cererile pentru programele guvernamentale, financiare sau de servicii, pentru a determina eligibilitatea, serviciile si prestatiile corespunzatoare, si trimit cazurile exceptionale sau importante catre functionari guvernamentali superiori sau directorilor.

3354 Inspectori guvernamentali în licente, permise si autorizatii

Inspectorii guvernamentali în acordarea de licente, permise si autorizatii examineaza cererile pentru licentele de export sau import de marfuri, înfiintarea de firme, construirea de case ori alte structuri sau pentru obtinerea de pasapoarte, determina eligibilitatea cererilor pentru eliberarea de licente ori pasapoarte si identifica conditiile sau restrictiile specifice care urmeaza a fi anexate licentelor emise, cazurile exceptionale ori importante fiind trimise catre functionari guvernamentali superiori sau directorilor.

335401 inspector pensii, asigurari sociale si asistenta sociala

335402 referent pensii, asigurari sociale si asistenta sociala

335403 inspector pentru acordarea de permise, licente sau autorizatii

3355 Inspectori de politie si detectivi

Inspectorii de politie si detectivii investigheaza faptele si împrejurarile în care au fost comise crimele, în scopul identificarii persoanelor suspecte si al obtinerii de informatii care nu sunt disponibile sau evidente privind etapele, circumstantele si comportamentul persoanelor implicate, inclusiv în vederea prevenirii crimelor.

335501 inspector de politie

335502 detectiv

335503 anchetator politie

335504 detectiv particular

3359 Specialisti guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde specialistii guvernamentali cu functii de reglementare si asimilati neclasificati în alta parte în grupa majora 3 – Tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic. De exemplu, grupa include inspectorii din domeniile agriculturii, pisciculturii, silviculturii, salarizarii, precum si din domeniul metrologiei.

335901 inspector metrolog

335902 inspector preturi

335903 inspector salarii

335904 comisar

34 Alti specialisti în domeniul juridic, social si cultural

Alti specialisti în domeniul juridic, social si cultural îndeplinesc sarcini tehnice legate de aplicarea practica a cunostintelor referitoare la serviciile juridice, asistenta sociala, cultura, prepararea produselor alimentare, sport si religie.

341 Alti specialisti în domeniul juridic si social

Alti specialisti în domeniul juridic, social si religios ofera servicii tehnice si practice si asigura sprijin în cadrul proceselor juridice si al investigatiilor, în programele sociale si de asistenta comunitara si în activitatile religioase.

3411 Specialisti în domeniul juridic si asimilati

Specialistii din domeniul juridic si asimilatii acestora îndeplinesc functii de sprijin în instantele de judecata sau în cabinetele de avocatura, furnizeaza servicii legate de probleme juridice, cum ar fi contracte de asigurare, transferul de proprietate si acordarea de împrumuturi si alte tranzactii financiare, sau fac investigatii pentru clienti.

341101 agent procedural

341102 conducator carte funciara

341103 grefier

341104 secretar notariat

341105 tehnician criminalist

341106 functionar în activitati comerciale, administrative si preturi

341107 executor judecatoresc (tribunal, judecatorie)

341108 arhivar notariat

341109 grefier dactilograf (curtea de apel, tribunal, judecatorie)

341110 grefier statistician

341111 grefier documentarist

341112 secretar dactilograf laborator expertize criminalistice

341113 asistent registrator

341114 grefier arhivar

341115 grefier registrator

341116 ofiter antifrauda financiar-bancara (studii medii)

3412 Specialisti în asistenta sociala si asimilati

Specialistii în asistenta sociala si asimilatii acestora administreaza si implementeaza programe de asistenta sociala si servicii comunitare si asista clientii pentru rezolvarea problemelor personale si sociale.

341201 asistent social nivel mediu

341202 pedagog social

341203 lucrator social pentru persoane cu probleme de dependenta

341204 facilitator de dezvoltare comunitara

341205 lucrator de tineret

3413 Specialisti în domeniul religiei si asimilati

Specialistii în domeniul religiei si asimilatii acestora acorda sprijin preotilor sau comunitatii religioase, desfasoara activitati religioase, predica si transmit învataturile unei anumite religii si depun eforturi pentru a crea o stare de bine prin puterea credintei si a consilierii spirituale.

341301 calugar

341302 calugarita

341303 predicator

342 Lucratori în domeniul sportului si al pregatirii fizice

Lucratorii în domeniul sportului si al pregatirii fizice se pregatesc si concureaza la evenimente sportive pentru a obtine un câstig financiar, antreneaza sportivi amatori si profesionisti, femei si barbati, pentru cresterea performantei, promoveaza participarea si standardele în sport, organizeaza si oficiaza evenimente sportive, furnizeaza instruire, pregatire si supraveghere pentru diferite forme de exercitii si alte activitati recreative.

3421 Atleti si sportivi

Atletii si sportivii participa la evenimente si competitii sportive. Acestia se antreneaza si concureaza individual sau ca parte a unei echipe în sportul ales de ei.

342101 fotbalist profesionist

342102 sportiv profesionist în alte discipline sportive

342103 jucator de rugbi

3422 Antrenori, instructori si functionari din domeniul sportului

Antrenorii, instructorii si functionarii din domeniul sportului lucreaza cu sportivi amatori sau profesionisti pentru a creste performanta, încurajeaza o participare cât mai mare în sport si organizeaza si oficiaza evenimente sportive conform normelor stabilite.

342201 antrenor

342202 instructor sportiv

342203 secretar federatie

342204 antrenor de fotbal profesionist

342205 instructor arte martiale

342206 instructor (monitor) schi/calarie/golf/tenis/înot/sporturi extreme

342207 antrenor coordonator

342208 arbitru judecator sportiv

342209 preparator sportiv

342210 impresar sportiv

342211 oficial sportiv acreditat

342212 instructor în poligonul de tir

342213 supraveghetor în poligonul de tir

342214 monitor de schi, snow-board si sporturi de alunecare pe zapada

342215 instructor educatie acvatica

3423 Instructori si coordonatori de programe de pregatire fizica si activitati recreative

Instructorii si coordonatorii de programe de pregatire fizica si activitati recreative îndruma, ghideaza si instruiesc grupuri si persoane în activitati recreative, de pregatire fizica sau de aventura în aer liber.

342301 animator sportiv

342302 instructor de fitness

342303 antrenor de fitness

342304 instructor de aerobic-fitness

342305 instructor educatie fizica

343 Alti specialisti în domeniul artistic, cultural si culinar

Alti specialisti din domeniul artistic, cultural si culinar combina aptitudinile creative si cunostintele tehnice si culturale în activitatea de preluare si prelucrare a fotografiilor, proiectarea si executarea decorurilor pentru teatru, vitrine (afisaje) de magazin si interioare de locuinte, pregatirea obiectelor pentru prezentare, întretinerea colectiilor din biblioteci si din galerii, a înregistrarilor si sistemelor de catalogare, crearea de meniuri, prepararea si prezentarea produselor alimentare, acorda sprijin pentru productiile de teatru, film si televiziune, precum si în alte domenii artistice si culturale.

3431 Fotografi

Fotografii actioneaza camerele foto pentru a fotografia persoane, evenimente, peisaje, materiale, produse si alte subiecte.

343101 fotograf

343102 laborant foto

343103 retusor foto

343104 operator prelucrare pelicula

343105 fotograf si tehnician la echipamente de înregistrare imagine si sunet

3432 Designeri de interior si decoratori

Designerii de interior si decoratorii planifica si proiecteaza interioarele cladirilor comerciale, industriale, publice, de vânzare cu amanuntul si rezidentiale, pentru a produce un mediu adaptat unui scop, luând în considerare factorii care îmbunatatesc mediul de viata si de munca, precum si de promovare a vânzarilor. Acestia coordoneaza si participa la construirea si decorarea acestora.

343201 butafor

343202 decorator interioare

343203 desenator artistic (studii medii)

343204 decorator vitrine

343205 desenator artistic (studii superioare)

3433 Tehnicieni în domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci)

Tehnicienii în domeniul artei (expozitii, muzee si biblioteci) pregatesc lucrari de arta, specimene si artefacte pentru colectii, aranjeaza si monteaza exponatele din galerii, acorda asistenta bibliotecarilor privind organizarea si operarea sistemelor de manipulare a materialelor si fisierelor înregistrate.

3434 Bucatari sefi

Bucatarii sefi concep meniuri, creeaza feluri de mâncare si supravegheaza planificarea, organizarea, pregatirea si gatirea felurilor de mâncare în cadrul hotelurilor, restaurantelor si al altor locuri unde se serveste masa, la bordul navelor, trenurilor de pasageri si în gospodariile private.

343401 sef de sala restaurant

343402 barman-sef

343403 bucatar-sef

343404 cofetar-sef

343405 inspector calitate productie culinara

3435 Alti specialisti asimilati din domeniul artistic si cultural

Aceasta grupa de baza cuprinde ocupatiile auxiliare artistice si culturale care nu sunt clasificate în alta parte în grupa minora 343 – Alti specialisti în domeniul artistic, cultural si culinar. De exemplu, cei care ajuta regizorii si actorii cu punerea în scena a productiilor de teatru, film, televiziune sau comerciale sunt clasificati aici.

343501 mânuitor, montator decor

343502 tehnician machetist

343503 tehnician reclame (decorator)

343504 maestru de lumini

343505 maestru de sunet

343506 caricaturist (studii medii)

343507 tehnoredactor

343508 secretar de redactie (studii medii)

343509 organizator de productie

343510 asistent regizor artistic

343511 reporter (studii medii)

343512 machior spectacole

343513 peruchier

343514 secretar de emisie (studii medii)

343515 ghid de animatie

343516 documentarist (studii medii)

343517 traducator (studii medii)

343518 videojurnalist (studii medii)

343519 copywriter publicitate (studii medii)

343520 corector (studii medii)

343521 electrician iluminare scena

343522 secretar artistic

35 Tehnicieni în informatica si comunicatii

Tehnicienii în informatica si comunicatii furnizeaza sprijin pentru functionarea zilnica a sistemelor informatice, sistemelor si retelelor de comunicatii si îndeplinesc sarcini tehnice referitoare la telecomunicatii, difuzarea de imagini si sunet, precum si alte tipuri de semnale de telecomunicatii (terestre, marine sau aeriene).

351 Tehnicieni pentru operatiuni în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

Tehnicienii pentru operatiuni în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor si pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori asigura sprijin pentru functionarea zilnica a sistemelor de comunicatii, sistemelor si retelelor informatice si ofera asistenta tehnica utilizatorilor.

3511 Tehnicieni pentru operatiuni în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor

Tehnicienii pentru operatiuni în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor asigura sprijin zilnic activitatilor de prelucrare (procesare), operare si monitorizare a sistemelor informatice de tehnologia informatiei si a comunicatiilor, echipamentelor periferice, hardware si software, precum si echipamentele informatice, pentru a asigura performanta optima, precum si pentru identificarea oricaror probleme.

351101 operator calculator electronic si retele

351102 sef tura exploatare în centre sau oficii de calcul

351103 tehnician echipamente de calcul si retele

351104 operator în domeniul proiectarii asistate pe calculator

351105 administrator sistem documentar

351106 operator prompter

351107 operator suport tehnic pentru servicii de comunicatii electronice

3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

Tehnicienii pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori furnizeaza asistenta tehnica utilizatorilor, direct sau prin telefon, e-mail ori alte mijloace electronice, inclusiv diagnosticarea si rezolvarea problemelor privind software-ul si hardware-ul (programele si componentele de calculator), echipamentul informatic periferic pentru computere, retelele, bazele de date si internetul, si ofera îndrumare si sprijin în realizarea, instalarea si întretinerea sistemelor.

351201 programator ajutor

351202 analist ajutor

3513 Tehnicieni retele de calculatoare si sisteme

Tehnicienii în retele de calculatoare si sisteme instaleaza, opereaza si întretin retelele si alte sisteme de comunicatii de date.

3514 Tehnicieni web

Tehnicienii web mentin, monitorizeaza si sprijina functionarea optima a website-urilor de internet si intranet si a programelor si echipamentelor aferente serverelor web.

352 Tehnicieni în domeniul telecomunicatiilor si al radiodifuziunii si televiziunii

Tehnicienii din domeniul telecomunicatiilor, al radiodifuziunii si televiziunii controleaza functionarea tehnica a echipamentelor pentru a înregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio si televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene, îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicatiilor, precum si pe cele legate de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii.

3521 Tehnicieni în radiodifuziune si televiziune

Tehnicienii în radiodifuziune si televiziune controleaza functionarea tehnica a echipamentelor pentru a înregistra si edita imaginile si sunetul si pentru transmiterea pentru emisiunile prin radio si televiziune a imaginilor si sunetelor, precum si a altor tipuri de semnale de telecomunicatii terestre, marine sau aeriene.

352101 acustician cinematografic

352102 controlor si reconditioner filme

352103 electrician iluminare filmare

352104 etaloner

352105 maistru aparate video si sunet

352106 masinist mecanic traweling

352107 mecanic camera filmare

352108 montor imagine

352109 montor negative si de pregatire a peliculei

352110 montor pozitive

352111 operator camera diafilm, diapozitive

352112 operator emisie-receptie

352113 operator productie RTV

352114 preparator filmare

352115 proiectionist

352116 senzitometrist

352117 stantator de filme

352118 operator truka

352119 editor imagine

352120 tehnician iluminat tehnologic

352121 ilustrator muzical

352122 controlor emisii RTV

352123 montor emisie

352124 operator imagine

352125 operator radio-radioficare

352126 operator sunet

352127 tehnician radioelectronist

352128 tehnician CATV

352129 operator dispecer sisteme de monitorizare si aparatura de control

352130 tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces

352131 cameraman

352132 tehnician de echipamente TV

352133 radioelectronist statii de emisie radio-TV

352134 tehnician la echipamente de înregistrare imagine si sunet

352135 designer video

3522 Tehnicieni în transporturi, posta si telecomunicatii

Tehnicienii în transporturi, posta si telecomunicatii îndeplinesc sarcini tehnice legate de cercetarea în ingineria telecomunicatiilor, precum si de proiectarea, fabricarea, asamblarea, construirea, operarea, întretinerea si repararea sistemelor de telecomunicatii, din posta si transporturi.

352201 sef formatie sisteme radiante (antene)

352202 tehnician constructii telefonice

352203 tehnician radiolocatii

352204 tehnician turn parasutism

352205 inspector exploatare postala

352206 tehnician statii de emisie radio-TV

352207 tehnician statii radiorelee si satelit

352208 maistru materiale emisie RTV si telecomunicatii

352209 pilonist antenist

352210 tehnician retele de telecomunicatii

352211 operator retele de telecomunicatii

352212 radioelectronist statii radiorelee si satelit

352213 maistru transporturi, posta si telecomunicatii

352214 tehnician transporturi, posta si telecomunicatii

352215 tehnician proiectant transporturi si comunicatii

4 Functionari administrativi

Functionarii administrativi înregistreaza, organizeaza, arhiveaza, evalueaza si realizeaza prelucrarea informatiilor, efectueaza lucrari de secretariat privind operatiunile financiare (de casa), aranjamente de calatorie, solicitari de informatii si întâlniri.

41 Functionari cu atributii generale inclusiv operatori la masini de scris/calcul

Functionarii cu atributii generale, inclusiv operatorii la masini de scris si de calcul, înregistreaza, organizeaza, arhiveaza, prelucreaza informatiile si desfasoara diferite sarcini de secretariat si administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

411 Functionari cu atributii generale

Functionarii cu atributii generale de birou efectueaza sarcini de secretariat si administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

4110 Functionari cu atributii generale

Functionarii cu atributii generale de birou efectueaza sarcini de secretariat si administrative în conformitate cu procedurile stabilite.

411001 functionar administrativ

411002 inspector documente secrete

412 Secretari

Secretarii utilizeaza masini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administreaza corespondenta emisa si primita, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru si a sedintelor si efectueaza diferite alte sarcini administrative.

4120 Secretari

Secretarii utilizeaza masini de scris, calculatoare sau alte echipamente de procesare a textelor pentru transcrierea corespondentei si a altor documente, verifica documentele elaborate de alte categorii de personal, administreaza corespondenta emisa si primita, întocmesc agenda întâlnirilor de lucru si a sedintelor si efectueaza diferite alte sarcini administrative.

412001 secretara

412002 secretara dactilografa

412003 secretara prelucrare texte

413 Operatori la masini de scris/calcul

Operatorii la masini de scris sau de calcul introduc si proceseaza texte si date, pregatesc, editeaza si realizeaza documente pentru stocare, prelucrare, publicare si transmitere.

4131 Dactilografi si operatori la prelucrarea textelor

Dactilografii si operatorii la prelucrarea textelor dactilografiaza, editeaza si tiparesc utilizând masini de scris, calculatoare sau alte procesoare de texte, înregistreaza materialele prezentate oral ori scrise prin stenografie.

413101 dactilografa

413102 stenodactilografa

413103 referent transmitere

413104 telefaxist

413105 teletipist

413106 telexist

413107 telebanker

4132 Operatori introducere date

Operatorii introducere date introduc date codate, statistice, financiare si alte date numerice în cadrul echipamentului electronic, bazelor de date computerizate, foilor de calcul sau altor forme de baze de date, utilizând o tastatura, un scaner optic, program de recunoastere a vorbirii sau alte instrumente de introducere a datelor. Acestia introduc date în dispozitive mecanice si electronice pentru a efectua calcule matematice.

413201 operator introducere, validare si prelucrare date

413202 operator tehnica poligraf

413203 operator procesare text si imagine

413204 registrator de arhiva electronica de garantii reale mobiliare

413205 operator masina contabilizat

413206 operator masina de calculat

42 Functionari în serviciul cu publicul

Functionarii în serviciul cu publicul trateaza cu clientii în legatura cu organizarea de calatorii, operatiunile financiare (monetare), cererile de informatii, programarea întâlnirilor, operarea centralelor telefonice si se ocupa de intervievarea pentru anchete sau pentru completarea aplicatiilor de eligibilitate pentru servicii.

421 Casieri, operatori la ghiseu si asimilati

Casierii, operatorii la ghiseu si asimilatii acestora realizeaza operatiuni monetare în unitati legate de serviciile bancare, serviciile postale, de pariuri sau jocuri de noroc, serviciile de amanetare si colectare a datoriilor.

4211 Casieri de banca si asimilati

Casierii de banca si asimilatii acestora lucreaza direct cu clientii bancilor sau oficiilor postale realizând operatiuni de casa sau furnizeaza servicii postale.

421101 casier tezaur

421102 casier valuta

421103 mânuitor valori (presa, posta)

421104 numarator bani

421105 verificator bani

421106 verificator valori

421107 casier trezorier

421108 sef casierie centrala

421109 sef supraveghere case

421110 operator ghiseu banca

421111 operator ghiseu birouri de schimb

421112 administrator cont

421113 referent operatii între sedii

421114 referent casier

4212 Agenti de pariuri, crupieri si alti lucratori asimilati

Agentii de pariuri, crupierii si alti lucratori asimilati acestora determina riscurile si cotele de pariuri, în vederea primirii sau achitarii pariurilor ca urmare a unor rezultate ale evenimentelor sportive sau ale altor competitii de alta natura, sau conduc jocurile de noroc în unitatile de jocuri.

421201 crupier

421202 schimbator fise – changeur (cazino)

421203 supraveghetor jocuri (cazino)

421204 sef de masa (cazino)

421205 cap de masa (cazino)

4213 Agenti la case de amanet si birouri de împrumut nebancare

Agentii la casele de amanet si birourile de împrumut nebancare împrumuta bani pentru obiectele amanetate sau pentru proprietatile depuse ca garantie.

421301 amanetar

4214 Agenti de colectare a creantelor si asimilati

Agentii de colectare a creantelor si asimilatii acestora încaseaza platile privind conturile restante, urmaresc stadiul platilor si colecteaza platile pentru operele de binefacere.

421401 agent fiscal

421402 colector (recuperator) creante/debite

422 Agenti în centre de informare

Agentii în centrele de informare furnizeaza informatii clientilor sau obtin informatii personal, prin telefon sau prin alte mijloace electronice, cum ar fi e-mailul, în legatura cu organizarea de calatorii, descrierea de produse ori servicii ale unei organizatii, înregistrarea si întâmpinarea oaspetilor si vizitatorilor, stabilirea de întâlniri, conectarea apelurilor telefonice si colectarea informatiilor de la respondentii la sondaje sau din aplicatiile pentru servicii.

4221 Consultanti si functionari în agentiile de voiaj

Consultantii si functionarii în agentiile de voiaj furnizeaza informatii, stabilesc itinerarii de calatorie, obtin rezervari de locuri pentru transport si cazare si organizeaza excursii de grup.

422101 agent de voiaj

422102 agent de turism

422103 agent de turism tour-operator

422104 agent de transport turistic intern

422105 agent de transport international

422106 agent de asistenta turistica

422107 agent turism de afaceri

422108 agent transporturi externe

422109 agent transporturi interne

422110 functionar agentie voiaj

4222 Functionari în centrele de informare

Functionarii în centrele de informare ofera consultanta si informatii clientilor, raspund la întrebari cu privire la bunurile, serviciile sau politicile unei companii ori organizatii, prelucreaza tranzactiile financiare utilizând telefonul sau mijloace electronice de comunicare, cum ar fi media ori e-mailul. Centrele de informare sunt situate în spatii care pot fi la mare distanta de clienti sau de alte operatiuni ale organizatiilor sau companiilor ale caror informatii sunt furnizate.

4223 Operatori centrale telefonice

Operatorii din centralele telefonice utilizeaza centralele si consolele telefonice de comunicatii pentru a stabili conexiunile telefonice, a primi solicitarile de informatii ale apelantului si raportarile problemelor de serviciu aparute, înregistreaza si retransmit mesajele catre membrii personalului sau clientilor.

422301 oficiant telefoane

422302 oficiant telegraf

422303 radiotelegrafist

422304 telefonist

422305 telefonist instructor

422306 telegrafist (teleimprimatorist)

4224 Receptioneri în domeniul hotelier

Receptionerii în domeniul hotelier înregistreaza vizitatorii, repartizeaza camere, furnizeaza informatii cu privire la serviciile hoteliere, fac rezervari de camere, tin evidenta camerelor disponibile pentru ocupare, elibereaza documentele de plata vizitatorilor la plecare si încaseaza platile.

422401 receptioner de hotel

422402 lucrator concierge

422403 sef de receptie hotel

422404 tehnician compartiment securitate hotel

422405 responsabil cazare

4225 Functionari în birouri de informatii

Functionarii în birourile de informatii raspund solicitarilor si plângerilor personale, scrise, prin posta electronica si celor prin telefon, despre bunurile, serviciile si politicile organizatiei, furnizeaza informatii si îndruma persoanele catre alte surse. Acestia sunt angajati în locatii care îi pun în contact direct cu clientii sau cu producatorii de bunuri ori servicii furnizate.

422501 impiegat informatii

422502 functionar informatii clienti

4226 Receptioneri (exclusiv în domeniul hotelier)

Receptionerii (exclusiv din domeniul hotelier) primesc si întâmpina vizitatorii, clientii sau oaspetii si raspund la întrebarile si solicitarile acestora, stabilind inclusiv întâlniri.

422601 receptionist

4227 Operatori de interviu pentru sondaje si cercetare de piata

Operatorii de interviu pentru sondaje si cercetare de piata chestioneaza persoane si înregistreaza raspunsurile acestora la întrebarile privind cercetarea si studierea pietei pe o gama larga de subiecte.

4229 Agenti în centre de informare neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza include agentii din centrele de informare care nu fost clasificati în alta parte din grupa minora 422 – Agenti în centre de informare. De exemplu, sunt inclusi lucratorii care obtin si proceseaza informatii de la clienti necesare stabilirii eligibilitatii pentru servicii.

43 Functionari în serviciile de evidenta contabila si financiara

Functionarii în serviciile de evidenta contabila si financiara obtin, întocmesc si prelucreaza date contabile, statistice, financiare si alte date numerice si se ocupa de tranzactiile în numerar ce apar întâmplator în domeniul afacerilor.

431 Functionari în gestiune economica si administrativa

Functionarii din gestiunea economica si administrativa obtin, întocmesc si prelucreaza date contabile, statistice, financiare si alte date numerice si se ocupa de tranzactiile în numerar ce apar întâmplator în domeniul afacerilor.

4311 Functionari în servicii de evidenta contabila

Functionarii în servicii de evidenta contabila calculeaza, clasifica si înregistreaza date numerice pentru a tine o evidenta financiara completa. Acestia efectueaza orice combinatie de sarcini de rutina, cum ar fi afisarea, calcularea si contabilizarea taxelor, pentru a obtine date financiare primare utilizate în mentinerea înregistrarilor contabile.

431101 calculator pret cost

431102 functionar economic

431103 operator devize

431104 sef sectie inventar

4312 Functionari în domeniul statistic, financiar si asigurari

Functionarii în domeniul statistic, financiar si al asigurarilor obtin, prelucreaza si calculeaza datele statistice sau actuariale ori îndeplinesc sarcini de redactare cu privire la tranzactiile unitatilor de asigurari, bancilor sau ale altor unitati financiare.

431201 agent bursa

431202 contabil financiar bancar

431203 administrator financiar (patrimoniu) – studii medii

4313 Functionari în domeniul salarizarii

Functionarii în domeniul salarizarii colecteaza, verifica si prelucreaza informatiile de salarizare si calculeaza drepturile de plata si beneficiile pentru angajatii din cadrul unui departament, unei companii sau altei unitati.

431301 pontator

432 Functionari în gestiunea materialelor si în transport

Functionarii în gestiunea materialelor si în transporturi tin evidenta bunurilor produse, achizitionate, depozitate, expediate si a materialelor necesare la datele specificate de productie sau tin evidenta aspectelor operationale si coordoneaza calendarul (programarea) transportului de pasageri si de marfuri.

4321 Functionari în evidenta stocurilor

Functionarii în evidenta stocurilor mentin înregistrarile bunurilor produse si ale materialelor de productie primite, cântarite, emise, expediate sau puse în stoc.

432101 gestionar depozit

432102 magaziner

432103 operator siloz (silozar)

432104 primitor-distribuitor materiale si scule

432105 recuziter

432106 sortator produse

432107 trezorier (studii medii)

432108 gestionar custode sala

432109 pivnicer

432110 primitor-distribuitor benzina si motorina

432111 lucrator gestionar

432112 sef raion/adjunct marfuri alimentare/nealimentare

4322 Functionari de planificare si urmarire a productiei

Functionarii de planificare si urmarire a productiei calculeaza cantitatile de materiale necesare la datele specificate pentru industria prelucratoare, constructie si programe similare de productie, pregatesc si verifica graficul de desfasurare a productiei.

432201 dispecer

432202 facturist

432203 lansator produse

432204 programator productie

432205 dispecer operatiuni salubrizare

4323 Functionari în transporturi

Functionarii în transporturi tin evidenta aspectelor operationale si coordoneaza calendarul trenurilor, transportului rutier si aerian de pasageri, transportului de marfa si pregatesc rapoarte pentru conducerea superioara.

432301 agent transporturi

432302 functionar informatii

432303 controlor trafic

432304 impiegat auto

432305 impiegat informatii aviatie

432306 impiegat registru miscare

432307 însotitor vagoane

432308 inspector RNR (Registru Naval Român)

432309 inspector exploatare trafic

432310 instructor depou

432311 instructor revizie vagoane

432312 instructor statie

432313 operator circulatie miscare

432314 operator comercial

432315 operator dana

432316 operator programare

432317 picher

432318 reditionar

432319 revizor tehnic vagoane

432320 scriitor vagoane

432321 sef agentie colectare si expeditie marfuri

432322 sef autogara

432323 avizier cai ferate

432324 sef halta

432325 sef statie taxare

432326 sef tura la comanda personalului de tren

432327 sef tura pregatirea personalului la vagon-restaurant si de dormit

432328 sef tura revizie vagoane

432329 veghetor încarcare-descarcare

432330 verificator documente expeditie

432331 expeditor international

432332 operator receptie

432333 agent curier

432334 agent statie metrou

432335 impiegat de miscare metrou

432336 operator miscare metrou

432337 operator portuar stivator

432338 operator portuar expeditor

432339 operator portuar dispecer/planificator

432340 grafician mers de tren

432341 referent de specialitate TIR si tranzite (studii superioare)

432342 agent feroviar marfa

44 Alti lucratori în servicii suport în domeniul administrativ

Alti lucratori în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare (birou) în ziare, instante de judecata, biblioteci si oficiile postale, îndosariaza documente, pregatesc informatii pentru prelucrare, tin evidenta dosarelor de personal, verifica materialul pentru a stabili conformitatea cu sursa originala a materialului si scriu în numele persoanelor analfabete.

441 Alti lucratori în servicii suport în domeniul administrativ

Alti lucratori în servicii-suport din domeniul administrativ îndeplinesc sarcini de redactare în ziare, instante de judecata, biblioteci si oficii postale, îndosariaza documente, pregatesc informatii pentru prelucrare, verifica materialul privind conformitatea cu sursa originala a materialului, tin evidenta dosarelor de personal si scriu în numele persoanelor analfabete.

4411 Functionari biblioteca

Functionarii din biblioteca elibereaza si primesc materiale de biblioteca, sorteaza si aranjeaza cartile pe rafturi, înregistrarile sonore si vizuale, publicatiile periodice, jurnalele, revistele si ziarele si furnizeaza informatii generale despre biblioteca pentru utilizatori.

441101 bibliotecar (studii medii)

441102 discotecar

441103 filmotecar

441104 fonotecar

441105 fototecar

441106 mânuitor carte

441107 videotecar

4412 Curieri si sortatori corespondenta

Curierii si sortatorii de corespondenta efectueaza sarcini privind sortarea, înregistrarea, livrarea corespondentei si alte sarcini legate de serviciile de corespondenta de la oficiile postale sau organizatii similare, precum si de la ori în cadrul unei unitati.

441201 agent postal

441202 cartator postal

441203 cartator presa

441204 cartator telegrame

441205 diriginte posta

441206 factor postal

441207 inspector telegrame

441208 oficiant posta telegrame

441209 oficiant presa

441210 prelucrator presa scrisa

441211 responsabil tura expeditie

441212 sef vagon postal

4413 Codificatori, corectori si asimilati

Codificatorii, corectorii si asimilatii acestora transforma informatiile în coduri, verifica si corecteaza probele si desfasoara si alte sarcini de birou.

441301 codificator

441302 corector editura presa

441303 corector-revizor poligrafie

4414 Copisti si functionari asimilati

Copistii si functionarii asimilati acestora scriu scrisori si completeaza formulare în numele persoanelor analfabete.

4415 Functionari pentru activitati de secretariat

Functionarii pentru activitatile de secretariat ordoneaza corespondenta, fisele (cardurile), facturile, chitantele si alte înregistrari în ordine alfabetica sau numerica ori în conformitate cu sistemul de evidenta utilizat. Acestia localizeaza si îndeparteaza materiale din dosar la cerere (atunci când se solicita); de asemenea, fotocopiaza, scaneaza sau expediaza prin fax documente.

441501 arhivar

441502 functionar documentare

441503 restaurator arhiva (studii medii)

441504 conservator arhiva (studii medii)

441505 restaurator opere de arta si monumente istorice (studii medii)

441506 conservator opere de arta si monumente istorice (studii medii)

441507 restaurator bunuri culturale (studii medii)

441508 conservator bunuri culturale

4416 Functionari în domeniul resurselor umane

Functionarii din domeniul resurselor umane mentin si actualizeaza dosarele de personal, cum ar fi informatii cu privire la transferuri sau promovari, evaluari de performanta, concediile angajatilor efectuate ori acumulate, salarii, calificari si instruiri profesionale.

441601 referent evidenta persoanelor

4419 Lucratori în servicii suport neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza include lucratorii din servicii-suport neclasificati în alta parte în grupa majora 4 – Functionari administrativi.

441901 functionar ghiseu servicii publice

441902 expert local pe problemele romilor

5 Lucratori în domeniul serviciilor

Lucratorii în domeniul serviciilor furnizeaza servicii personale si de protectie legate de calatorii, gospodarii, furnizarea de alimente, îngrijire personala sau protectie împotriva incendiilor si actelor de delincventa, prezinta si vând bunuri cu ridicata sau cu amanuntul în magazine sau unitati similare, precum si la tarabe si în piete.

51 Lucratori în domeniul serviciilor personale

Lucratorii în servicii personale furnizeaza servicii personale legate de calatorii, gospodarie, furnizarea de alimente, îngrijirea personala si a copiilor.

511 Însotitori de zbor, conductori si ghizi

Însotitorii de zbor, conductorii si ghizii presteaza diverse servicii personale legate de calatoriile cu avionul, trenul, vaporul, autobuzul sau alte vehicule, însotesc persoane si grupuri în calatorii, vizite si excursii turistice.

5111 Însotitori de zbor si stewarzi

Însotitorii de zbor si stewarzii asigura confortul si siguranta pasagerilor, servesc mâncare si bauturi si presteaza servicii personale, de obicei la bordul aeronavelor si navelor. Acestia pot planifica si coordona activitatile menajere si sociale la bordul navelor.

511101 însotitor de bord

511102 stewardesa

5112 Conductori în transporturi

Conductorii în transporturi verifica si emit bilete, asigura siguranta si confortul pasagerilor în trenuri, tramvaie, autobuze si alte vehicule de transport public.

511201 conductor tren

511202 revizor bilete

511203 controlor bilete

511204 conductor vagon de dormit si cuseta

511205 controlor acces metrou

511206 sef tura comanda vagon de dormit – cuseta

5113 Ghizi

Ghizii însotesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, tururi de vizitare si excursii sau plimbari în locuri de interes turistic, cum ar fi situri istorice, unitati industriale si parcuri tematice. Acestia descriu punctele de interes turistic si furnizeaza informatii esentiale cu privire la caracteristicile interesante.

511301 ghid de turism

511302 ghid de turism intern (local)

511303 ghid national de turism (tour-operator)

511304 ghid de turism montan, drumetie montana

511305 ghid galerii de arta/interpret

511306 ghid habitat natural flora, fauna

511307 ghid turism ornitologic

511308 ghid turism speologic

511309 ghid turism ecvestru

511310 ghid de turism sportiv (alpinism si catarari pe stânci/schi/bob/înot/canotaj/iahting/zbor cu aparate ultrausoare)

511311 ghid montan

511312 ghid obiectiv cultural

511313 însotitor grup turistic

511314 organizator activitate turism (studii medii)

511315 ranger

511316 custode pentru arii protejate

511317 animator de hotel

512 Bucatari

Bucatarii planifica, organizeaza, prepara si gatesc mâncarea în hoteluri, restaurante si alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de calatori si în gospodariile private.

5120 Bucatari

Bucatarii planifica, organizeaza, prepara si gatesc mâncarea în hoteluri, restaurante si alte locuri unde se poate mânca, la bordul navelor, în trenurile de calatori si în gospodariile private.

512001 bucatar

512002 pizzar

512003 bucatar specialist/vegetarian/dietetician

512004 maestru în arta culinara

513 Chelneri si barmani

Chelnerii si barmanii servesc produse alimentare si bauturi în locuri comerciale de luat masa si baut, cluburi, institutii si cantine, la bordul navelor si în trenurile de calatori.

5131 Chelneri

Chelnerii servesc produse alimentare si bauturi în locuri de luat masa si baut, cluburi, institutii si cantine, la bordul navelor si în trenurile de calatori.

513101 ajutor ospatar

513102 ospatar (chelner)

513103 somelier

5132 Barmani

Barmanii prepara, amesteca si servesc bauturi alcoolice si nonalcoolice direct clientilor, la bar sau la tejghea sau prin intermediul chelnerilor.

513201 barman

513202 barman preparator

514 Coafori, cosmeticieni si asimilati

Coaforii, cosmeticienii si asimilatii acestora taie si coafeaza parul, barbieresc si aranjeaza barbile, fac tratamente de înfrumusetare, aplica cosmetice si machiaje si ofera alte tipuri de tratament persoanelor în scopul îmbunatatirii înfatisarii acestora.

5141 Coafori

Coaforii se ocupa cu taierea, vopsirea, îndreptarea si coafarea parului; de asemenea, tot în aceasta grupa sunt inclusi si cei care executa operatiuni de barbierit sau taierea parului facial si tratarea scalpului.

514101 coafor

514102 frizer

5142 Cosmeticieni si asimilati

Cosmeticienii si asimilatii acestora fac tratamente de înfrumusetare faciale si corporale, aplica cosmetice si machiaj si ofera si alte tipuri de tratament persoanelor fizice în scopul de a îmbunatati aspectul acestora.

514201 cosmetician

514202 manichiurist

514203 pedichiurist

514204 maseur de întretinere si relaxare

514205 machior

514206 tatuator

514207 montator bijuterii pe corp

514208 stilist protezist de unghii

515 Supraveghetori cladiri si gospodarii

Supraveghetorii de cladiri si gospodarii coordoneaza, programeaza si supravegheaza activitatea persoanelor care fac curatenie si a altor categorii de personal de serviciu din spatiile comerciale, industriale si rezidentiale. Acestia îsi asuma responsabilitatea pentru activitatea de menaj si de îngrijire în hoteluri, birouri, apartamente, case si locuinte private.

5151 Personal de supraveghere inclusiv pentru activitati de curatenie si întretinere în birouri, hoteluri si alte institutii

Personalul de supraveghere, inclusiv pentru activitati de curatenie si întretinere în birouri, hoteluri si alte institutii, organizeaza, supravegheaza si executa activitati de menaj în scopul de a mentine curate si ordonate interioarele, mobilierul si alte facilitati din aceste unitati.

515101 cabanier

515102 guvernanta de hotel/etaj

515103 lenjereasa de hotel

515104 administrator

515105 administrator piete si târguri

515106 intendent

515107 sef cantina

515108 dispecer pentru servire în camera (hotel)

5152 Administratori în gospodarii individuale

Administratorii din gospodariile individuale organizeaza, supravegheaza si executa activitati de menaj în gospodarii private, cu sau fara sprijinul personalului din subordine.

515201 gospodar

515202 îngrijitor vila

515203 administrator pensiune turistica

515204 lucrator în gospodaria agroturistica

5153 Administratori de cladiri

Administratorii de cladiri au grija de imobilele de locuit, hoteluri, birouri, biserici si alte cladiri si mentin ordinea si curatenia acestora si a suprafetelor auxiliare. Acestia pot supraveghea alti lucratori si contractori, în functie de marimea si natura imobilului în cauza.

515301 îngrijitor cladiri

515302 agent curatenie cladiri si mijloace de transport

515303 administrator imobile

516 Alti lucratori în domeniul serviciilor personale

Alti lucratori în domeniul serviciilor personale descriu trecutul si prevad (prezic) evenimente viitoare din viata persoanelor, ofera companie si alte servicii personale, îngrijesc si dreseaza animalele, furnizeaza servicii de îmbalsamare si funerare, instruiesc persoanele pentru a conduce vehicule.

5161 Astrologi, prezicatori si asimilati

Astrologii, prezicatorii si asimilatii acestora descriu (dezvaluie) trecutul si prezic evenimente viitoare din viata persoanelor prin practicarea astrologiei, pe baza unor caracteristici din palmele clientilor, prin folosirea cartilor de joc sau alte tehnici.

516101 astrolog

5162 Însotitori si valeti

Însotitorii si valetii ofera companie si se ocupa de diferitele nevoi ale angajatorului.

516201 camerista hotel

516202 însotitor

516203 valet

5163 Agenti de pompe funebre si îmbalsamatori

Agentii de pompe funebre si îmbalsamatorii organizeaza, conduc si rezolva sarcini specifice legate de funeralii, îmbalsamare, înhumare sau incinerare.

516301 antreprenor servicii funerare

516302 decorator servicii funerare

516303 îmbalsamator

5164 Îngrijitori animale inclusiv animale de companie

Îngrijitorii de animale si animale de companie hranesc, dreseaza si îngrijesc animalele si asista medicii veterinari, tehnicienii în sanatatea animala si tehnicienii din cadrul unitatilor veterinare, adaposturilor de animale, adaposturilor ce se ocupa cu înmultirea animalelor, gradinilor zoologice, laboratoarelor, magazinelor de vânzare cu amanuntul a animalelor de companie, scolilor de echitatie, scolilor de dresare a câinilor si altor unitati de îngrijire similare.

516401 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare

516402 coafor canin

5165 Instructori conducere auto

Instructorii de conducere auto învata oamenii cum sa conduca autovehicule.

516501 instructor scolar auto

516502 instructor auto

5169 Lucratori în domeniul serviciilor personale neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde lucratorii din domeniul serviciilor personale neclasificati în alta parte în subgrupa majora 51 – Lucratori în domeniul serviciilor personale. De exemplu, cei care furnizeaza servicii si companie ca parteneri de dans, escorte si animatoarele din cluburi de noapte sunt inclusi aici.

516901 agent dezinfectie, deratizare, dezinsectie

516902 gazda club

516903 organizator prestari servicii

516904 agent ecolog

516905 raportor ecolog

516906 întretinator textile-piele

516907 animator socioeducativ

516908 animator centre de vacanta

516909 lucrator pensiune turistica

516910 operator pârtie de schi

52 Lucratori în domeniul vânzarilor

Lucratorii din domeniul vânzarilor se ocupa cu vânzarea si prezentarea bunurilor în magazine cu amanuntul sau cu ridicata, la tarabe si în piete, la domiciliul clientilor, prin telefon sau centrele de comanda. Acestia înregistreaza si accepta plata pentru bunurile si serviciile achizitionate si pot conduce mici magazine de vânzare cu amanuntul.

521 Vânzatori stradali si în piete

Vânzatorii stradali si în piete vând marfuri la tarabe în piete sau în strada, pregatesc si vând alimente calde sau reci si bauturi pentru consumul imediat pe strazi si în locuri publice.

5211 Vânzatori la standuri si în piete

Vânzatorii la standuri si în piete vând diverse produse la standuri în piete acoperite sau în aer liber ori la tarabe în strada sau în alte spatii deschise.

5212 Vânzatori stradali de produse alimentare

Vânzatorii stradali de produse alimentare pregatesc si vând sau vând produse alimentare deja preparate, calde ori reci, si bauturi pentru consumul imediat pe strada si în locuri publice, cum ar fi gari, cinematografe sau teatre.

521201 vânzator ambulant de produse alimentare

522 Vânzatori în magazine

Vânzatorii în magazine vând o gama larga de bunuri si servicii direct catre public sau în numele unitatilor de vânzare cu amanuntul si cu ridicata. Acestia explica functiile si calitatile acestor bunuri si servicii si pot conduce mici magazine sau pot supraveghea activitatea asistentilor de vânzare si a casierilor.

5221 Vânzatori în magazine

Vânzatorii în magazine conduc magazine mici de vânzare cu amanuntul, fie în mod independent, fie cu sprijinul unui numar mic de angajati.

522101 vânzator

5222 Supraveghetori în magazine

Supraveghetorii în magazine se ocupa cu supravegherea si coordonarea activitatii asistentilor de vânzari, casierilor si a altor lucratori în magazinele de vânzare cu amanuntul si cu ridicata, cum ar fi supermarketuri si magazine universale.

522201 anticar

5223 Asistenti vânzari în magazine

Asistentii de vânzari în magazine vând o gama de bunuri si servicii direct catre public sau în numele unitatilor de vânzare cu amanuntul si cu ridicata si explica functiile si calitatile acestor bunuri si servicii.

522301 librar

522302 lucrator controlor final

522303 lucrator comercial

522304 lucrator produse naturiste

522305 vânzator de produse naturiste

523 Casieri si vânzatori de bilete

Casierii si vânzatorii de bilete utilizeaza casele de marcat, scanerele optice de preturi, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra si accepta plata pentru achizitionarea de bunuri, servicii si bilete de intrare în locatii cum ar fi magazine, restaurante si case de bilete.

5230 Casieri si vânzatori de bilete

Casierii si vânzatorii de bilete utilizeaza casele de marcat, scanerele optice de preturi, calculatoarele sau alte echipamente pentru a înregistra si accepta plata pentru achizitionarea de bunuri, servicii si bilete de intrare în locatii cum ar fi magazine, restaurante si case de bilete.

523001 taxator

523002 vânzator de bilete

523003 casier

523004 casier metrou

524 Alti lucratori în domeniul vânzarilor

Alti lucratori din domeniul vânzarilor se ocupa cu prezentarea demonstrativa si vânzarea de bunuri, produse alimentare si servicii, de obicei publicului larg, în alt context decât vânzarea în piete, pe strada sau în magazine. Aceasta grupa de baza include vânzatorii neclasificati în grupele minore 521 – Vânzatori stradali si în piete, 522 – Vânzatori în magazine si 523 – Casieri si vânzatori de bilete.

5241 Manechine si asimilati

Manechinele si alte modele îmbraca si prezinta articole vestimentare si accesorii, pozeaza pentru fotografii, film si înregistrare video, publicitate sau pentru creatii artistice.

524101 manechin

524102 model – atelier artistic si publicitate

524103 prezentator moda

5242 Prezentatori produse

Prezentatorii de produse recomanda prin demonstratii produse (marfurile) în spatii comerciale, expozitii si locuinte private.

5243 Vânzatori la domiciliu

Vânzatorii la domiciliul clientului vând bunuri si servicii si propun tranzactii pentru o unitate (firma) prin abordarea sau vizitarea potentialilor clienti, de obicei rezidenti în locuinte private, mergând la domiciliul acestora.

524301 vânzator la domiciliul clientului pe baza de comanda

5244 Vânzatori în case de comenzi

Vânzatorii în case de comenzi contacteaza clientii existenti si pe cei potentiali, utilizând telefonul sau alte mijloace de comunicatii electronice, pentru a promova bunuri si servicii, obtinerea de vânzari si stabilirea de vizite de vânzari. Acestia pot contacta un client dintr-un centru de comanda prin telefon sau din spatii necentralizate.

5245 Lucratori în benzinarii

Lucratorii în benzinarii vând combustibil, lubrifianti si alte produse pentru automobile si furnizeaza servicii cum ar fi alimentarea, curatarea, lubrifierea si efectuarea de reparatii minore la autovehicule.

5246 Lucratori în unitati de alimentatie publica

Lucratorii în unitati de alimentatie publica servesc clientii la ghiseele alimentare, definitiveaza prepararea produselor alimentare simple în restaurante, cafenele, hoteluri, puncte de fast-food, bufete, spitale si alte locatii.

524601 bufetier

5249 Lucratori în domeniul vânzarilor neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde lucratorii în vânzari care nu sunt clasificati în alta parte în subgrupa majora 52 – Lucratori în domeniul vânzarilor.

53 Personal de îngrijire

Personalul de îngrijire asigura îngrijire, supraveghere si asistenta pentru copii, pacienti si persoane în vârsta, convalescenti sau persoane cu handicap, în unitati institutionale si rezidentiale.

531 Personal de îngrijire copii inclusiv în servicii suport pentru învatamântul prescolar, primar si gimnazial

Personalul de îngrijire a copiilor, inclusiv în servicii-suport pentru învatamântul prescolar, primar si gimnazial, asigura îngrijire si supraveghere pentru copii în scoli, locuinte rezidentiale si în unitati de îngrijire a copiilor.

5311 Personal de îngrijire copii

Personalul de îngrijire a copiilor asigura îngrijire si supraveghere pentru copii în locuinte rezidentiale si în centre de îngrijire de zi înainte de scoala, dupa scoala si în timpul vacantelor.

531101 îngrijitor de copii

531102 guvernanta

531103 babysitter

5312 Personal în domeniul serviciilor suport pentru învatamântul prescolar, primar si gimnazial

Personalul în domeniul serviciilor-suport pentru învatamântul prescolar, primar si gimnazial îndeplineste atributii nedidactice prin asistarea personalului didactic si ofera îngrijire si supraveghere pentru copii în scoli si gradinite.

531201 asistent maternal

531202 parinte social

531203 educator specializat

532 Personal de îngrijire în domeniul sanatatii

Personalul de îngrijire în serviciile de ocrotire a sanatatii asigura servicii de îngrijire personala si asistenta pentru mobilitatea si activitatile zilnice de viata ale pacientilor, persoanelor în vârsta, persoanelor convalescente si cu handicap în unitati de îngrijire a sanatatii si în centre rezidentiale.

5321 Îngrijitori în domeniul sanatatii

Îngrijitorii din domeniul sanatatii asigura servicii de îngrijire personala si asistenta în activitatile zilnice din viata pacientilor si rezidentilor în diferite centre de îngrijire a sanatatii, cum ar fi spitale, clinici si facilitati de îngrijire medicala rezidentiale. Acestia, de obicei, se ocupa cu punerea în aplicare a planurilor si practicilor de îngrijire stabilite, sub supravegherea directa a cadrelor medicale si a altor specialisti din domeniul sanatatii sau specialisti asimilati acestora.

532101 baies

532102 gipsar

532103 infirmier/infirmiera

532104 îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara

532105 lacar

532106 namolar

5322 Îngrijitori la domiciliu

Îngrijitorii la domiciliu asigura servicii de îngrijire personala si asistenta în activitatile zilnice din viata persoanelor care au nevoie de o astfel de îngrijire ca urmare a efectelor îmbatrânirii, bolilor, vatamarii corporale sau altor stari fizice ori psihice, la domiciliu sau în alte unitati rezidentiale independente.

532201 îngrijitor batrâni la domiciliu

532202 îngrijitor bolnavi la domiciliu

532203 asistent personal al persoanei cu handicap grav

532204 îngrijitor la domiciliu

5329 Personal de îngrijire în domeniul sanatatii neclasificat în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde personalul de îngrijire din domeniul sanatatii neclasificat în alta parte în grupa minora 532 – Personal de îngrijire în domeniul sanatatii.

532901 mediator sanitar

532902 mediator social

532903 lucrator prin arte combinate

532904 asistent personal profesionist

532905 asistent personal de îngrijire

532906 operator prestatii sociale

532907 supraveghetor de noapte servicii sociale

532908 lucrator social

54 Lucratori în servicii de protectie

Lucratorii în serviciile de protectie se ocupa cu protectia persoanelor fizice si a bunurilor împotriva incendiilor si a altor pericole, mentin ordinea si asigura respectarea legilor si regulamentelor.

541 Lucratori în servicii de protectie

Lucratorii în serviciile de protectie se ocupa cu protectia persoanelor fizice si a bunurilor împotriva incendiilor si a altor pericole, mentin ordinea si asigura respectarea legilor si regulamentelor.

5411 Pompieri

Pompierii previn, combat si sting incendiile si acorda asistenta în alte situatii de urgenta, protejeaza viata persoanelor, bunurile si conduc actiunile de salvare.

541101 sef compartiment pentru prevenire

541102 sef formatie interventie, salvare si prim ajutor

541103 specialisti pentru prevenire

541104 servant pompier

541105 sef grupa interventie

541106 sef echipa specializata

5412 Politisti

Politistii asigura mentinerea ordinii si respectarea legii, efectueaza actiuni de patrulare în zonele publice, aplica dispozitiile legilor si regulamentelor si aresteaza persoanele suspecte.

541201 agent politie comunitara

5413 Agenti de penitenciare

Agentii de penitenciare supravegheaza si mentin ordinea în rândul detinutilor din penitenciare sau centre de reeducare.

541301 gardian de închisoare

541302 educator în penitenciare

5414 Paznici

Paznicii patruleaza sau monitorizeaza împrejurimile pentru a pazi proprietatea împotriva furturilor si actelor de vandalism. Acestia controleaza accesul în institutii, mentin ordinea si asigura respectarea regulamentelor la evenimente publice si în cadrul institutiilor.

541401 agent de securitate

541402 agent control acces

541403 agent de securitate incinta (magazin, hotel, întreprindere etc.)

541404 agent garda de corp

541405 sef formatie paza si ordine

541406 agent de interventie paza si ordine

541407 agent transport valori

541408 dispecer centru de alarma

541409 sef tura servicii securitate

541410 inspector de securitate

541411 evaluator de risc de efractie

541412 consultant de securitate

541413 agent cu atributii pe linia ordinii si sigurantei publice în incinta arenelor sportive

5419 Lucratori în servicii de protectie neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza include lucratori din serviciile de protectie neclasificati în alta parte în grupa minora 541 – Lucratori în servicii de protectie.

541901 sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta

541902 cadru tehnic cu atributii în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

541903 salvator la strand

541904 salvator montan

541905 salvamar

541906 gardian feroviar

541907 agent conducator câini de serviciu

6 Lucratori calificati în agricultura, silvicultura si pescuit

Lucratorii calificati în agricultura, silvicultura si pescuit se ocupa cu cresterea si recoltarea culturilor de câmp sau cu plantarea de arbori si arbusti, culegerea de fructe de padure si plante salbatice, cresterea (reproductia), îngrijirea ori vânarea animalelor, producerea unei game diversificate de produse prin cresterea animalelor, cultivarea, întretinerea (conservarea) si exploatarea padurilor, cresterea sau capturarea pestilor, cultivarea ori recoltarea diferitelor specii (forme de viata) acvatice în scopul de a asigura hrana, adapost si venituri pentru ei si familiile lor.

61 Muncitori calificati în agricultura

Muncitorii calificati în agricultura, orientati catre piata, planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole necesare pentru cresterea si recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor si arbustilor, cresterea diferitelor specii de animale si producerea de produse de origine animala pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau în piete.

611 Gradinari si cultivatori

Gradinarii si cultivatorii planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole necesare pentru cresterea si recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi si a altor arbori si arbusti, cultivarea legumelor de gradina si a plantelor medicinale în scopul producerii de produse horticole pentru vânzarea sau livrarea în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau în piete.

6111 Agricultori si lucratori calificati în culturi de câmp si legumicultura

Agricultorii si lucratorii calificati în culturi de câmp si legumicultura planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole necesare pentru cresterea si recoltarea diferitelor tipuri de culturi de câmp, cum ar fi grâu si alte cereale, orez, sfecla, trestie de zahar, arahide, tutun sau alte culturi de câmp, cartofi, varza ori alte legume pentru vânzare sau livrare în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

611101 agricultor

611102 gradinar

611103 legumicultor

611104 lucrator calificat în culturi de câmp si legumicultura

611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice

6112 Arboricultori si pomicultori

Arboricultorii si pomicultorii planifica, organizeaza si efectueaza lucrari agricole pentru cresterea arborilor si arbustilor si recoltarea fructelor, cum ar fi pomii fructiferi si nucii, arborii de ceai si cafea, vita-de-vie, arbustii de afine, arborii de cacao si de cauciuc, si pentru a colecta seva acestora, pentru vânzare sau livrare în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

611201 arboricultor

611202 ciupercar

611203 florar-decorator

611204 floricultor

611205 peisagist-floricultor

611206 lucrator calificat în floricultura si arboricultura

611207 pomicultor

611208 viticultor

6113 Agricultori si lucratori calificati în gradinarit, horticultura si pepiniere

Agricultorii si lucratorii calificati în gradinarit, horticultura si pepiniere planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea si întretinerea arborilor, arbustilor, florilor si altor plante în parcuri si gradini private, precum si pentru producerea de rasaduri, bulbi si seminte sau se ocupa de cultivarea legumelor si florilor prin utilizarea de tehnici de cultivare intensiva, pentru vânzare ori livrare în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau în piete.

611301 fermier în horticultura

6114 Agricultori si lucratori calificati în culturi vegetale mixte

Agricultorii si lucratorii calificati în culturi vegetale mixte planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si recoltarea unor combinatii specifice de culturi de câmp, legume de câmp, culturi de pomi si arbusti, precum si produse pentru gradina, horticole si de pepiniera, pentru vânzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

612 Crescatori de animale

Crescatorii de animale planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cresterea si îngrijirea animalelor domestice, pasarilor, albinelor, viermilor de matase si altor animale nedomestice, pentru productia de carne, produse lactate, miere, piei, materiale textile si alte produse sau pentru utilizarea ca animale de tractiune si în activitati sportive ori recreative, pentru vânzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

6121 Crescatori de animale pentru productia de lapte si carne

Crescatorii de animale pentru productia de lapte si carne planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cresterea si îngrijirea animalelor domestice (exclusiv pasarile de curte), cum ar fi vaci, oi, porci, capre, cai si camile, pentru productia de carne, lapte si alte produse lactate, piei si lâna sau pentru utilizarea ca animale de tractiune si în activitati sportive sau recreative, pentru vânzare ori livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau în piete.

612101 cioban (oier)

612102 crescator-îngrijitor de animale domestice pentru productia de lapte si carne

612103 tocator de furaje

612104 lucrator calificat în cresterea animalelor

612105 crescator bovine

612106 crescator porcine

612107 mamos porcine

612108 baci montan

612109 cioban montan

612110 crescator de oi montan

612111 oier montan

6122 Crescatori de pasari

Crescatorii de pasari planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si îngrijirea gainilor, curcanilor, gâstelor, ratelor si a altor pasari de curte, pentru a produce carne, oua si material de reproducere a efectivelor de pasari, pentru vânzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

612201 crescator de pasari

612202 fazanier

6123 Apicultori si sericicultori

Apicultorii si sericicultorii planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru înmultirea, cresterea si îngrijirea insectelor, cum ar fi albine, viermi de matase si alte specii, pentru a produce miere, ceara de albine, matase si alte produse, pentru vânzare sau livrare catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

612301 apicultor

612302 sericicultor

6129 Crescatori de animale neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde crescatorii de animale neclasificati în alta parte în grupa minora 612 – Crescatori de animale. De exemplu, grupa de baza îi include pe aceia care lucreaza în reproducerea, cresterea si îngrijirea mamiferelor nedomestice, vânatului si altor pasari (exclusiv pasari de curte), melcilor, serpilor si altor reptile, precum si diferitelor insecte si animale utilizate pentru testele de laborator, pentru vânzare sau livrarea în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate, gradini zoologice si circuri ori în piete.

612901 crescator de animale mici

612902 crescator-îngrijitor animale salbatice captive

612903 crescator-îngrijitor de animale de laborator

612904 crescator de melci

612905 antrenor cabaline

612906 crescator-îngrijitor de cabaline

612907 herghelegiu

613 Muncitori calificati în culturi vegetale si crescatori de animale

Muncitorii calificati în culturi vegetale mixte si crescatori de animale planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si recoltarea culturilor de câmp, copacilor si a altor culturi, precum si pentru reproducerea, cresterea si îngrijirea animalelor si pentru a produce o varietate de produse de origine animala, în vederea vânzarii sau livrarii catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

6130 Agricultori si lucratori calificati în culturi vegetale si crescatori de animale

Muncitorii calificati în culturi vegetale mixte si crescatorii de animale planifica, organizeaza si efectueaza activitati agricole pentru cresterea si recoltarea culturilor de câmp, copacilor si a altor culturi, precum si pentru reproducerea, cresterea si îngrijirea animalelor si pentru a produce o varietate de produse de origine animala, în vederea vânzarii sau livrarii catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

613001 fermier în productia vegetala

613002 fermier în productia animala

613003 agricultor în culturi vegetale si crescator de animale

62 Lucratori calificati în silvicultura, pescuit si vânatoare

Lucratorii calificati în silvicultura, pescuit si vânatoare, orientati catre piata, planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea, conservarea si exploatarea padurilor naturale si a celor plantate, cresterea, reproducerea si prinderea pestilor, vânarea si capturarea animalelor în capcane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

621 Lucratori forestieri si asimilati

Lucratorii forestieri si asimilatii acestora planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea, conservarea si exploatarea padurilor naturale si a plantatiilor forestiere.

6210 Lucratori forestieri si asimilati

Lucratorii forestieri si asimilatii acestora planifica, organizeaza si efectueaza activitati pentru cultivarea, conservarea si exploatarea padurilor naturale si a plantatiilor forestiere.

621001 cioplitor în lemn

621002 carbonitor

621003 fasonator mecanic (cherestea)

621004 muncitor plantatii si amenajare zona verde

621005 pepinierist

621006 presator stuf

621007 protectionist silvic

621008 recoltator stuf

621009 rezinator

621010 sef coloana exploatare stuf

621011 stivuitor si receptioner silvic

621012 taietor silvic

621013 preparator mangal

621014 mangalizator

622 Lucratori în domeniul pescuitului si vânatorii

Lucratorii în domeniul pescuitului si vânatorii se ocupa cu înmultirea, cresterea si prinderea pestilor, vânarea si capturarea animalelor, pentru vânzare sau livrare în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

6221 Lucratori în culturi acvatice

Lucratorii în culturi acvatice se ocupa cu înmultirea si cresterea de peste, midii, stridii si alte forme de viata acvatica, pentru vânzare sau livrare în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

622101 lucrator în culturi acvatice

622102 piscicultor

6222 Pescari pe cursuri de ape interioare si în zone costiere

Pescarii pe cursuri de ape interioare si în zone costiere, individual sau ca membri ai echipajelor de pe nave de pescuit, se ocupa cu capturarea pestelui ori a altor forme de viata acvatica în apele interioare sau de coasta, pentru vânzare ori livrare în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate sau în piete.

622201 pescar în ape interioare si de coasta

6223 Pescari în mari si oceane

Pescarii în mari si oceane, precum si capitanii sau membrii echipajelor de pe vasele de pescuit se ocupa cu capturarea pestelui de adâncime din mari si oceane, pentru vânzare sau livrare în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

622301 pescar în mari si oceane

6224 Lucratori în domeniul vânatorii

Lucratorii din domeniul vânatorii se ocupa cu capturarea si uciderea mamiferelor, pasarilor sau reptilelor, în principal pentru carne, piele, pene si alte produse, pentru vânzare sau livrare în mod regulat catre cumparatorii cu ridicata, organizatii specializate ori în piete.

622401 paznic de vânatoare

63 Fermieri, pescari si vânatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)

Fermierii, pescarii si vânatorii a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatorii de produse agricole din flora spontana) se ocupa cu cresterea si recoltarea culturilor de câmp, fructelor si legumelor, plantarea arborilor si arbustilor, strângerea fructelor de padure, a plantelor medicinale si de alta natura, îngrijirea si vânarea animalelor, prinderea de peste si capturarea diverselor forme de viata acvatica, în scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

631 Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu

Fermierii a caror productie este destinata consumului propriu cresc si recolteaza culturi de câmp, fructe si legume, planteaza arbori si arbusti, în scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

6310 Fermieri a caror productie este destinata consumului propriu

Fermierii a caror productie este destinata consumului propriu cresc si recolteaza culturi de câmp, fructe si legume, planteaza arbori si arbusti, în scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

632 Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu

Crescatorii de animale a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu înmultirea, cresterea si îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

6320 Crescatori de animale a caror productie este destinata consumului propriu

Crescatorii de animale a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu înmultirea, cresterea si îngrijirea animalelor, în scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

633 Lucratori în ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu

Lucratorii în ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu cresterea efectivelor de animale si a culturilor de câmp, recoltarea fructelor si legumelor, plantarea arborilor si arbustilor, strângerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vânarea animalelor si/sau capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, în scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

6330 Lucratori în ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu

Lucratorii în ferme mixte a caror productie este destinata consumului propriu se ocupa cu cresterea efectivelor de animale si a culturilor de câmp, recoltarea fructelor si legumelor, plantarea arborilor si arbustilor, strângerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vânarea animalelor si/sau capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, în scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

634 Pescari si vânatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)

Pescarii si vânatorii a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana) se ocupa cu strângerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vânarea si capturarea animalelor, capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, în scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

6340 Pescari si vânatori a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatori de produse agricole din flora spontana)

Pescarii si vânatorii a caror productie este destinata consumului propriu (inclusiv culegatorii de produse agricole din flora spontana) se ocupa cu strângerea fructelor de padure, plantelor medicinale si de alta natura, vânarea si capturarea animalelor, capturarea de peste si colectarea diverselor forme de viata acvatica, în scopul de a asigura hrana, adapost si un minim de venit pentru ei si pentru familiile lor.

7 Muncitori calificati si asimilati

Muncitorii calificati si asimilatii acestora aplica cunostinte si competente specifice în domenii privind construirea si întretinerea cladirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea masinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întretinerea si repararea utilajelor, echipamentelor ori uneltelor, executarea lucrarilor specifice de imprimare si producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal ori a altor articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu actionare manuala si al altor tipuri de unelte, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru îmbunatatirea calitatii produselor. Sarcinile efectuate necesita o întelegere a tuturor etapelor procesului de productie, a materialelor si uneltelor folosite, precum si a naturii si scopului produsului final.

71 Muncitori constructori si asimilati, exclusiv electricieni

Muncitorii constructori si asimilatii acestora, exclusiv electricienii, se ocupa cu construirea, întretinerea si repararea cladirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea si repararea fundatiilor, peretilor si structurilor din caramida, piatra si materiale similare, modelarea si finisarea pietrei pentru constructii si în alte scopuri, precum si cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatari de suprafata. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala sau de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru a îmbunatati calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesita o întelegere a tuturor etapelor procesului de productie, a materialelor si uneltelor folosite, precum si a naturii si scopului produsului final.

711 Muncitori constructori si asimilati

Muncitorii constructori si asimilatii acestora se ocupa cu construirea, întretinerea si repararea cladirilor, ridicarea si repararea fundatiilor, peretilor si structurilor din caramida, piatra si materiale similare, modelarea si finisarea pietrei pentru constructii si în alte scopuri, precum si cu efectuarea diferitelor constructii si sarcini de întretinere a cladirilor.

7111 Constructori de case

Constructorii de case ridica, întretin si repara case si cladiri mici similare, utilizând atât tehnicile si materialele traditionale, cât si pe cele moderne.

711101 muncitor constructor bârne, chirpici, piatra

711102 confectioner placi din diverse materiale

711103 confectioner plase si pânze rabit din stuf

7112 Zidari si asimilati

Zidarii si asimilatii acestora se ocupa cu îmbinarea caramizilor, pietrelor taiate (anterior) si a altor tipuri de blocuri (de piatra) în mortar (folosind un liant), pentru a construi si repara pereti, paravane (pereti despartitori), arcade si alte structuri.

711201 sobar

711202 zidar cosuri fabrica

711203 zidar pietrar

711204 zidar samotor

711205 zidar rosar-tencuitor

711206 zidar restaurator

7113 Spargatori, taietori si cioplitori în piatra

Spargatorii, taietorii si cioplitorii în piatra taie si modeleaza blocurile de piatra tare sau moale si placile (dalele) pentru construirea si întretinerea structurilor de piatra si a zidariei monumentelor si graveaza (sculpteaza) în piatra.

711301 cioplitor în piatra si marmura

711302 cioplitor-montator piatra, marmura

711303 gaterist la taiat blocuri de piatra, marmura

711304 taietor, slefuitor, lustruitor piatra, marmura

711305 restaurator piatra

7114 Muncitori constructori în lucrari de beton si asimilati

Muncitorii constructori în lucrari de beton si asimilatii acestora ridica cadrele si structurile de beton armat, construiesc forme pentru turnarea betonului, consolideaza suprafete de beton, cimenteaza deschideri din pereti sau cofraje pentru puturi, finiseaza si repara suprafete de ciment si efectueaza lucrari de pardoseala cu mozaic.

711401 betonist

711402 fierar betonist

711403 montator elemente prefabricate din beton armat

711404 constructor structuri monolite

711405 operator injectorist

711406 injectorist în constructii

7115 Dulgheri si tâmplari

Dulgherii si tâmplarii taie, ajusteaza, asambleaza, ridica, întretin si repara diferite tipuri de structuri si accesorii realizate din lemn si alte materiale.

711501 dulgher (exclusiv restaurator)

711502 dulgher restaurator

7119 Muncitori constructori si asimilati neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde muncitorii constructori si asimilatii acestora care nu sunt clasificati în alta parte în grupa minora 711 – Muncitori constructori si asimilati. De exemplu, grupa de baza include lucratori în demolare, lucratori în întretinerea clopotnitelor, semineurilor si cosurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.

711901 muncitor hidrometru

711902 pavator

711903 sapator fântâni

711904 asfaltator

711905 cantonier

711906 chesonier

711907 constructor cai ferate

711908 constructor linii tramvai

711909 drenor canalist

711910 fascinar

711911 finisor terasamente

711912 muncitor hidrogeolog

711913 muncitor constructor senal navigabil, lucrari hidrotehnice si portuare

711914 sef echipa întretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri

711915 agent hidrotehnic

711916 revizor cale sau puncte periculoase

711917 meserias întretinere cale

711918 sef echipa întretinere cale

711919 meserias întretinere poduri metalice, viaducte si tuneluri

711920 alpinist utilitar

711921 laborant determinari fizico-mecanice pentru lucrari de drumuri si poduri

711922 sef echipa întretinere cale metrou

711923 sef echipa lucrari arta metrou

711924 lucrator pentru drumuri si cai ferate

711925 muncitor în taieri structuri cu scule diamantate

712 Muncitori constructori la lucrari de finisare si asimilati

Muncitorii constructori la lucrari de finisare si asimilatii acestora se ocupa cu aplicarea sau instalarea, întretinerea si repararea acoperisurilor, podelelor, peretilor, sistemelor de izolatie, instalarea geamurilor în ferestre sau alte cadre, precum si a instalatiilor sanitare, tubulaturii si a sistemelor electrice din cladiri si alte structuri.

7121 Constructori de acoperisuri

Constructorii de acoperisuri se ocupa cu construirea si repararea acoperisurilor pe toate tipurile de cladiri, folosind unul sau mai multe tipuri de materiale.

712101 acoperitor-învelitor tigla, azbociment, tabla

712102 constructor de acoperisuri

7122 Parchetari, linolisti, mozaicari, faiantari si asimilati

Parchetarii, linolistii, mozaicarii si faiantarii instaleaza, întretin si repara podele, acopera pardoseli, pereti si alte suprafete cu placi sau panouri de mozaic, pentru scopuri decorative ori de alta natura.

712201 faiantar

712202 montator placaje interioare si exterioare

712203 mozaicar (exclusiv restaurator)

712204 parchetar

712205 mozaicar restaurator

712206 linolist

712207 montator placaje uscate

7123 Ipsosari

Ipsosarii instaleaza, întretin si repara panourile din gips cartonat (rigips) în cladiri, aplica straturi decorative si de protectie din ipsos, ciment si materiale similare pe structurile interioare si exterioare.

712301 ipsosar (exclusiv restaurator)

712302 turnator ornamentalist

712303 ipsosar restaurator ornamente din ipsos

7124 Montatori izolatii

Montatorii de izolatii termice si acustice aplica si repara materialele izolante pentru cladiri, cazane, conducte sau echipamente de refrigerare si de aer conditionat.

712401 izolator fonic

712402 izolator frigorific

712403 izolator hidrofug

712404 izolator lucrari speciale (antiacide si de protectie)

712405 izolator termic

712406 montator pereti si plafoane din ghips-carton

712407 asamblator-montator profile aluminiu si geam termopan

712408 confectioner geam termoizolator

712409 confectioner tâmplarie din aluminiu si mase plastice

712410 montator tâmplarie din aluminiu si mase plastice

712411 confectioner-montator tâmplarie din aluminiu si mase plastice cu geam termoizolator

712412 montator materiale geosintetice

712413 sudor geomembrana

712414 montator geogrile

712415 montator materiale geotextile si geocompozite

7125 Geamgii

Geamgiii masoara, taie, finiseaza, monteaza si instaleaza sticla plata si oglinzi.

712501 geamgiu

7126 Instalatori si montatori de tevi

Instalatorii si montatorii de tevi asambleaza, instaleaza, repara si întretin sistemele de tevi, fitingurile si dispozitivele pentru sisteme de apa, gaz, drenaj, sisteme de canalizare si echipamente hidraulice si pneumatice.

712601 detector pierderi apa si gaze

712602 instalator apa, canal

712603 instalator frigotehnist

712604 instalator încalzire centrala si gaze

712605 instalator retele de distributie/transport fluide

712606 instalator ventilare si conditionare apa

712607 verificator canale subterane

712608 instalator centrale termice

712609 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

712610 instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de transport si înmagazinarestocare

712611 instalator autorizat proiectare executie si/sau exploatare obiectiv/sisteme de distributie

712612 instalator retele termice si sanitare

712613 operator instalatii apa si canalizare

7127 Mecanici pentru instalatii de climatizare si refrigerare

Mecanicii pentru instalatii de climatizare si refrigerare asambleaza, instaleaza, întretin si repara sistemele si echipamentele de climatizare si refrigerare.

712701 frigoriferist (frigotehnist)

713 Zugravi, vopsitori, curatitori de fatade si asimilati

Zugravii, vopsitorii, curatitorii de fatade si asimilatii acestora pregatesc suprafetele si aplica vopsea si materiale similare pe cladiri si alte structuri, vehicule sau diverse articole fabricate. Acestia acopera peretii interiori si plafoanele cu tapet, curata suprafetele exterioare ale cladirilor si cosurile (industriale), precum si alte structuri similare.

7131 Zugravi si asimilati

Zugravii si asimilatii acestora pregatesc suprafetele cladirilor si ale altor structuri pentru vopsire (zugravire), aplica straturi de protectie si decorative de vopsea sau materiale similare ori acopera peretii interiori si plafoanele cladirilor cu tapet sau alte materiale de finisare.

713101 tapetar

713102 zugrav

713103 stucaturist

713104 ignifugator

713105 operator termoprotectie

7132 Vopsitori, lacuitori si asimilati

Vopsitorii, lacuitorii si asimilatii acestora vopsesc prin pulverizare utilizând echipamente de lacuire pentru a aplica straturi de protectie pe articolele fabricate sau alte structuri.

713201 lacuitor lemn

713202 vopsitor industrial

713203 finisor-lacuitor lemn

713204 vopsitor

713205 vopsitor auto

7133 Curatitori de fatade

Curatitorii de fatade curata suprafetele exterioare ale cladirilor si ale altor structuri si elimina funinginea din hornuri sau cosuri industriale.

713301 cosar

713302 curatitor de fatade

72 Muncitori calificati în metalurgie, constructii de masini si asimilati

Muncitorii calificati în metalurgie, constructii de masini si asimilatii acestora se ocupa cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor sau prin alte metode (procedee), monteaza, întretin si repara structuri metalice grele, regleaza, asambleaza, întretin si repara masini si instalatii inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale nepretioase. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru îmbunatatirea calitatii produselor. Sarcinile efectuate necesita o întelegere a organizarii activitatii, a materialelor si uneltelor folosite, precum si natura si scopul produsului final.

721 Turnatori, tinichigii-cazangii, sudori, formatori si asimilati

Turnatorii, tinichigiii-cazangii, sudorii, formatorii si asimilatii acestora confectioneaza matrite pentru turnarea metalelor, sudeaza si taie piese metalice, confectioneaza si repara articole din tabla, instaleaza, ridica, întretin si repara structuri de metale grele, funiculare si alte echipamente similare.

7211 Formatori si miezuitori

Formatorii si miezuitorii confectioneaza matritele si miezurile pentru turnarea metalelor.

721101 modelier lemn

721102 modelier metal

721103 modelator-miezuitor

721104 modelier naval

721105 operator la masini de brichetat span

721106 pregatitor metale vechi pentru retopire

721107 recuperator metale vechi

721108 topitor aliaje tipografie

721109 topitor fonta si neferoase

721110 topitor, turnator metale si aliaje neferoase

721111 turnator fonta pe banda

721112 turnator formator

721113 turnator pregatitor otelarie

721114 turnator modelier

721115 turnator metale si neferoase

721116 modelor prototipuri auto

7212 Sudori si debitatori autogen

Sudorii si debitatorii autogeni sudeaza sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de caldura: gaz, arc electric, flacara oxiacetilenica sau alte procedee de topire si taiere, asambleaza piese metalice prin fuziune.

721201 brazor

721202 sudor manual cu flacara de gaze

721203 sudor manual cu arc electric

721204 sudor cu arc electric acoperit sub strat de flux

721205 operator taiere

721206 sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector

721207 sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil în mediu de gaz protector

721208 sudor

7213 Tinichigii-cazangii

Tinichigiii-cazangii confectioneaza, instaleaza si repara articolele si parti ale articolelor facute din foi de tabla, cum ar fi foi de otel, cupru, cositor, alama, aluminiu, zinc sau fier galvanizat.

721301 cazangiu recipiente

721302 probator hidraulic cazane, tevi, recipiente

721303 tinichigiu carosier

721304 tinichigiu industrial

721305 tinichigiu de santier

721306 tinichigiu structurist de aviatie

721307 cazangiu tevar

721308 cazangiu formator

721309 tinichigiu restaurator

721310 tinichigiu sisteme de acoperisuri si învelitori

721311 tinichigiu sisteme de ventilatie

721312 tinichigiu în constructii

7214 Constructori si montatori de structuri metalice

Constructorii si montatorii de structuri metalice asambleaza, ridica si demonteaza cadrele metalice (structurale) ale cladirilor si alte structuri.

721401 finisor cocleti

721402 finisor ace si accesorii

721403 confectioner capace de carde

721404 confectioner cocleti

721405 confectioner plase din sârma

721406 formator tevi prin sudare

721407 lacatus constructii metalice si navale

721408 lacatus de mina

721409 lacatus revizie vagoane

721410 lacatus mecanic

721411 lacatus-montator

721412 presator metale la rece

721413 reconditioner scule si utilaje petroliere

721414 sanfrenator

721415 pregatitor, montator, reparator ite, cocleti, lamele, spete

721416 repasator garnituri carde

721417 tubulator naval

721418 masinist la litografiat si vernisat tabla

721419 masinist la confectionarea ambalajelor metalice

721420 masinist la confectionarea tuburilor de aluminiu

721421 constructor-montator de structuri metalice

721422 masinist la fabricarea acelor si accesoriilor

721423 nituitor

721424 lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale

721425 masinist la confectionarea spetelor si spiralelor

721426 montator-ajustor spete

721427 lipitor si protejator spete

721428 taietor garnituri de carde

721429 masinist mecanic la confectionare garnituri carde

721430 lacatus-depanator utilaje calcul

721431 operator la montarea si conservarea produselor dupa probe

721432 schelar

721433 confectioner-montator structuri metalice pentru constructii

721434 montator fatade si pereti cortina

7215 Macaragii si alti lucratori la instalatii de ridicat

Macaragiii si alti lucratori la instalatii de ridicat monteaza instalatii de ridicat pentru mutarea si pozitionarea echipamentului si a componentelor de constructie, se ocupa cu instalarea si întretinerea cablurilor pe santierele de constructie, cladiri sau alte structuri.

721501 mecanic-montator instalatii cu cablu în silvicultura si exploatari forestiere

722 Forjori, matriteri si asimilati

Forjorii, matriterii si asimilatii acestora forjeaza si bat cu ciocanul bare, tije sau lingouri din fier, otel si alte metale pentru a confectiona si a repara diverse tipuri de unelte, echipamente si alte articole, regleaza masinile-unelte pentru operatori ori monteaza si actioneaza diverse masini-unelte; de asemenea, se ocupa cu slefuirea si ascutirea suprafetelor.

7221 Forjori, fierari si matriteri

Forjorii, fierarii si matriterii se ocupa cu forjarea si executarea barelor, tijelor sau lingourilor din fier, otel sau alte metale, trefilarea de sârma pentru fabricarea si repararea diverselor tipuri de unelte, articole metalice, piese de echipament, unelte agricole si similare.

722101 forjor-matriter

722102 prelucrator mecanic metale pretioase

722103 presator piese din pulberi metalice

722104 stantator

722105 presator, ambutisor la cald

722106 forjor manual

722107 forjor-arcurar

722108 forjor mecanic

722109 confectioner ferodouri

722110 preparator pulberi

722111 cuptorar-termist pentru ferite

722112 fierar/potcovar

722113 formator-presator ferite

722114 finisor ferite

722115 controlor de calitate la forjare

722116 controlor de calitate la turnare

722117 debitator-ebosator

722118 dusisator-polizator

7222 Lacatusi si asimilati

Lacatusii si asimilatii acestora confectioneaza si repara unelte facute la comanda si pe cele specializate, arme sportive, încuietori, matrite, sabloane pentru componente de masini si alte articole din metal, folosind unelte de mâna si masini-unelte pentru prelucrarea metalului la tolerante precise.

722201 lacatus SDV

722202 sculer-matriter

722203 lacatus AMC

722204 lacatus mecanica fina

722205 prelucrator prin electroeroziune

722206 lacatus la prelucrarea si îndreptarea tevilor ghintuite

7223 Reglori si operatori de masini unelte

Reglorii si operatorii de masini unelte regleaza si/sau opereaza diferite masini unelte care sunt utilizate pentru realizarea de tolerante precise.

722301 reglor la masini pentru fabricarea cablurilor, conductorilor electrici si materialelor electrice

722302 reglor la masini pentru confectionarea elementelor galvanice

722303 reglor benzi montaj

722304 masinist la linii automate aschietoare

722305 reglor masini de bobinat si platinat

722306 reglor la masini de prelucrare mase plastice

722307 reglor masini-unelte

722308 reglor-montator

722309 reglor la masini pentru fabricarea lampilor electrice

722310 reglor si reglor-conductor la masini-unelte

722311 conductor de instalatii

722312 operator la masini-unelte semiautomate si automate

722313 dozator la fabricarea electrozilor de sudura

722314 masinist la lame de masini pentru automate aschietoare

722315 degresator-imersioner

722316 uscator electrozi de sudura

722317 masinist la masini speciale fara aschiere

722318 preparator amestec de învelis

722319 pregatitor sârma

722320 finisator electrozi de sudura

722321 masinist la masini speciale de aschiere

722322 masinist la confectionarea tuburilor de protectie si a dozelor de ramificatie

722323 operator la masini-unelte cu comanda numerica

722324 operator la masini de electroeroziune automate

7224 Operatori pe masini de polizat, rectificat si ascutit

Operatorii pe masini de polizat, rectificat si ascutit se ocupa cu polizarea si rectificarea suprafetelor metalice si cu ascutirea uneltelor.

722401 ascutitor laminate la cald

722402 ascutitor laminate la rece

722403 ascutitor-calitor garnituri de carde

722404 ascutitor scule, instrumente medicale si obiecte de uz casnic

722405 debitator-slefuitor perii de masini electrice

722406 polizator

722407 slefuitor metale

722408 frezor universal

722409 gauritor-filetator

722410 honuitor, rodator-lepuitor

722411 rabotor-mortezor universal

722412 rectificator universal

722413 strungar universal

722414 brosator

722415 frezor la masini roti dintate

722416 gravor mecanic

722417 rabotor, mortezor roti dintate

722418 rectificator dantura caneluri

722419 strungar la strung paralel si de detalonat

722420 strungar la strung revolver

722421 strungar la strung carusel

722422 strungar la masini orizontale

722423 strungar la masini de alezat

722424 strungar la masini de prelucrat în coordonate

722425 strungar la masini de strunjit roti cai ferate

722426 rectificator piese producatoare de ochiuri

722427 slefuitor metale cu plumb industria de armament

722428 debitator semifabricate

722429 curatitor-sablator

723 Mecanici de masini si utilaje

Mecanicii de masini si utilaje monteaza, instaleaza, întretin si repara motoare, vehicule, masini agricole sau industriale si echipamente mecanice similare.

7231 Mecanici de autovehicule

Mecanicii de autovehicule monteaza, instaleaza, întretin si repara motoare, echipamente mecanice si legate de autoturisme, camioane de livrare, motociclete si alte autovehicule.

723101 electrician auto

723102 electromecanic auto

723103 mecanic auto

723104 operator standuri încercari

723105 operator pregatire încercari vehicule

7232 Mecanici de motoare de avioane

Mecanicii de motoare de avioane se ocupa cu montarea, întretinerea, repararea si revizia motoarelor de avioane si a ansamblurilor, cum ar fi corpuri de aeronave, sistemele hidraulice si pneumatice.

723201 mecanic aviatie

7233 Mecanici de masini agricole si industriale

Mecanicii de masini agricole si industriale se ocupa cu montarea, instalarea, examinarea, întretinerea si repararea motoarelor, masinilor agricole si industriale si echipamentelor mecanice, cu exceptia vehiculelor cu motor, avioanelor si motoarelor electrice.

723301 lacatus-montator agregate energetice si de transport

723302 mecanic utilaj

723303 mecanic agricol

723304 motorist

723305 ungator-gresor

723306 operator în verificarea, reîncarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu

723307 mecanic întretinere si reparatii masini de cusut industriale

723308 operator în verificarea, întretinerea si repararea autospecialelor destinate apararii împotriva incendiilor

723309 mecanic masini agricole

723310 mecanic trolist

7234 Lucratori specializati în repararea de biciclete si asimilati

Lucratorii specializati în repararea de biciclete si asimilatii acestora monteaza, întretin si repara echipamentele mecanice si similare ale bicicletelor, ricselor, carucioarelor pentru copii, scaunelor cu rotile si echipamentele similare de transport nemotorizate.

73 Muncitori calificati în domeniul produselor manufacturiere si muncitori tipografi

Muncitorii calificati în domeniul produselor manufacturiere si muncitorii tipografi se ocupa cu fabricarea si repararea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, articolelor diverse, cum ar fi bijuterii sau alte articole din metale pretioase, obiecte de ceramica, vase din portelan si sticla, precum si obiecte de artizanat facute din lemn sau materiale textile, piele ori materiale similare, lucrari de tipografie si legatorie. Lucrarile sunt realizate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru îmbunatatirea calitatii produselor.

731 Muncitori calificati în domeniul produselor manufacturiere

Muncitorii calificati în domeniul produselor manufacturiere îmbina aptitudinile artistice si manuale pentru proiectarea, confectionarea, repararea, ajustarea, reglarea, întretinerea si ornamentarea instrumentelor de precizie, instrumentelor muzicale, bijuteriilor si a altor articole din metale pretioase, precum si a obiectelor din ceramica si portelan. Acestia aplica tehnici traditionale si/sau tehnici recent dezvoltate pentru sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea si ornamentarea diverselor articole din sticla, ceramica, materiale textile, paie, piatra, lemn si articolelor din piele.

7311 Muncitori calificati în fabricarea/repararea instrumentelor si aparatelor de precizie

Muncitorii calificati în fabricarea/repararea instrumentelor si aparatelor de precizie confectioneaza, calibreaza, repara, întretin, regleaza si monteaza ceasuri de mâna mecanice, pendule, instrumente si echipamente de precizie nautice, meteorologice, optice, ortopedice si, de asemenea, se ocupa cu reglarea acestora pentru o functionare corecta.

731101 AMC-ist

731102 armurier

731103 blocator, chituitor, deblocator

731104 ceasornicar

731105 centrator, debordator piese optice

731106 centrator, finisor aparate optice

731107 degresator, curatator piese si aparate optice

731108 lipitor lentile si prisme

731109 montator aparatura optica

731110 optician

731111 optician armament

731112 confectioner seringi

731113 presator piese optice

731114 reparator aparate foto

731115 reparator stilouri, brichete

731116 reparator umbrele

731117 gravor piese optice

731118 tratamentist piese optice

731119 metrolog si depanator mecanica fina, tehnica digitala si analogica (MFTDA)

731120 metrolog verificator

7312 Muncitori calificati în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale

Muncitorii calificati în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale confectioneaza, asambleaza, repara, regleaza, restaureaza instrumentele muzicale si realizeaza acordarea acestora la înaltimea sunetului necesar, cu unelte manuale sau electrice. Acestia, de obicei, se specializeaza pentru un singur tip de instrument, cum ar fi instrumente cu coarde, instrumente de suflat din trestie, instrumente de percutie, instrumente de suflat din alama.

731201 acordor acordeoane, armonici

731202 acordor piane, pianine, orga, tambal

731203 caserator si slefuitor de celuloid pentru carcase acordeoane

731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane

731205 constructor claviatura

731206 constructor-reparator de acordeoane si armonici

731207 constructor-reparator de alte instrumente muzicale (suflat, percutie)

731208 filator corzi pentru piane

731209 montator corp sonor la piane

731210 montator-reglor piane

731211 montator-ajustor de acordeoane

731212 lutier

731213 constructor restaurator de orgi

7313 Giuvaergii si lucratori în metale pretioase

Giuvaergiii si lucratorii în metale pretioase se ocupa cu proiectarea, fabricarea, ajustarea, repararea sau evaluarea bijuteriilor, articolelor de ceremonie ori religioase, obiectelor din aur, argint sau alte metale pretioase ori pietre pretioase. Acestia se ocupa cu taierea, slefuirea si fixarea pietrelor pretioase si semipretioase, inclusiv diamante, si gravarea de modele pe bijuterii si articole din metale pretioase. De asemenea, acestia se ocupa si cu taierea si slefuirea diamantelor pentru scopuri industriale.

731301 argintar

731302 bijutier metale pretioase

731303 cizelator

731304 cizelator clisee galvanice

731305 confectioner stampile de cauciuc, metal, facsimile

731306 gravor manual

731307 tintuitor

731308 bijutier metale comune

731309 giuvaergiu

731310 slefuitor diamante naturale

7314 Olari si lucratori asimilati

Olarii si lucratorii asimilati acestora confectioneaza obiecte din ceramica, vase de portelan, obiecte sanitare, caramizi, tigle si discuri abrazive, realizate manual sau cu ajutorul masinilor.

731401 aplicator de detalii la produse din ceramica

731402 debavurator-retusor la produse din ceramica fina

731403 turnator produse ceramice

731404 fasonator produse ceramice

731405 glazurator produse din ceramica fina

731406 modelator ceramica

731407 olar ceramica (artizanat)

731408 preparator mase ceramice

731409 presator produse ceramice

731410 râsnitor smalt

731411 slefuitor produse din ceramica fina

7315 Sticlari (suflatori, slefuitori, taietori de sticla)

Sticlarii (suflatorii, slefuitorii, taietorii de sticla) se ocupa cu suflarea, turnarea, taierea, polizarea sticlei, modelarea sticlei topite conform modelelor.

731501 brigadier la fabricarea sticlei

731502 modelator tuburi spectrale

731503 tragator, slefuitor, gradator nivele

731504 prelucrator topitura sticla la presa

731505 prelucrator topitura sticla la teava

731506 formator tuburi spectrale

7316 Pictori decoratori, gravori pe sticla si ceramica

Pictorii decoratori, gravorii pe sticla si ceramica decoreaza articole din lemn, metal, materiale textile, sticla, ceramica si alte materiale. Acestia schiteaza, traseaza si picteaza litere, cifre, monograme si desene si graveaza modele ornamentale florale pe sticla si alte articole.

731601 pictor decor

731602 gradator vase si aparate de laborator

731603 gravor produse de sticla

731604 inscriptioner pe produse de sticla si ceramica

731605 pictor pe sticla si ceramica

731606 oglindar

7317 Muncitori calificati în executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale

Muncitorii calificati în executarea de produse artizanale din lemn si alte materiale aplica tehnici traditionale, cum ar fi uscarea, impregnarea pentru a pregati lemnul, paiele, trestia, stuful, piatra, argila (lutul), scoicile si alte materiale, precum si sculptarea, modelarea, asamblarea, împletirea, pictarea sau ornamentarea diverselor articole pentru uzul personal ori gospodaresc sau pentru scopuri decorative. Tesatorii, fabricantii de pensule si lucratorii asimilati acestora selecteaza si pregatesc materiale, cum ar fi fibre uscate (par), nailon, tesaturi, lemn, sârma, pentru a face mobilier de rachita, pensule, maturi si o împletitura variata a diferitelor tipuri de cosuri.

731701 confectioner piese, linguri, spite, albii, donite, cozi de unelte, sindrila, ciubere

731702 confectioner jucarii

731703 confectioner obiecte artizanale din lemn

731704 confectioner plute

731705 confectioner garnituri pentru etansare

731706 pirogravor

731707 ramar poleitor

731708 sculptor în lemn

731709 confectioner creta scolara

731710 traforator manual lemn

731711 dogar manual

731712 rotar caretas

731713 lumânarar

731714 confectioner cutite, brice, bratari, andrele, agrafe, inele

731715 confectioner nasturi, piepteni

731716 confectioner obiecte casnice din deseuri de aluminiu si alte metale

731717 confectioner obiecte din ipsos

731718 confectioner obiecte din os, scoica, mica etc.

731719 confectioner corzi din intestine

731720 încadrator tablouri

731721 confectioner materiale didactice pentru stiintele naturii

731722 confectioner bidinele, pensule, perii

731723 confectioner maturi

731724 împletitor de nuiele

731725 împletitor obiecte din foi de porumb

731726 împletitor papura

731727 legator de par

731728 sortator, spalator par

731729 prelucrator de par la masina

731730 prelucrator manual de par

731731 împletitor din panglica împletita

731732 pieptanator de par la masina

731733 fierbator-uscator de par

7318 Muncitori calificati în executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare

Muncitori calificati în executarea de produse artizanale din textile, piele si materiale similare aplica tehnici si modele traditionale pentru a produce tesaturi, produse tricotate, brodate, tesute si alte articole de îmbracaminte si articole de uz casnic, precum si încaltaminte traditionala, genti de mâna, curele si alte accesorii.

731801 confectioner plase pescaresti

731802 confectioner articole hârtie

731803 confectioner bibelouri din Jenille

731804 decorator în piele

731805 velator-matisor

731806 confectioner manual de produse din sfori sau frânghii

731807 ghemuitor

731808 polierator frânghii

731809 cablator frânghii

731810 saluzitor frânghii

731811 confectioner unelte pescuit din plase

731812 confectioner îmbracare volane în piele

731813 prelucrator de fulgi si pene

731814 filator

731815 ajutor maistru filator

731816 tesator

731817 tricoter manual

731818 ajutor maistru tesator, tricoter

731819 crosetor

731820 împletitor textile

731821 confectioner presuri

731822 tesator restaurator manual covoare

731823 pregatitor si confectioner cataloage mostre

731824 confectioner tricotaje dupa comanda

731825 finisor textile (vopsitor, imprimeur)

731826 repasator

731827 aburitor textile

731828 reparator covoare

731829 tesator manual

731830 cusator manusi piele

731831 croitor manusi piele

731832 finisor manusi piele

731833 croitor-stantator articole marochinarie

731834 cusator articole marochinarie

731835 pregatitor articole marochinarie

731836 asamblator-montator articole marochinarie

7319 Muncitori calificati în domeniul produselor manufacturiere neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde muncitorii calificati în domeniul produselor manufacturiere care efectueaza/executa articole de artizanat traditional neclasificati în alta parte. De exemplu, grupa de baza include muncitorii calificati în executarea de produse artizanale în metale nepretioase si piatra.

731901 confectioner manual în metaloplastie

731902 confectioner proteze dentare

731903 confectioner proteze ortopedice

731904 confectioner jaluzele

731905 împletitor fibre plastice

731906 confectioner flori artificiale

732 Lucratori poligrafi

Lucratorii poligrafi culeg si aranjeaza caracterele înainte de imprimare, monteaza si actioneaza presele de tiparit, leaga si finiseaza produsele tiparite, pregatesc sabloanele si actioneaza echipamentele de imprimare pe ecran (serigrafie).

7321 Zetari si linotipisti

Zetarii si linotipistii corecteaza, configureaza, aranjeaza si compun texte si elemente grafice într-o forma adecvata pentru utilizarea în diverse procese de imprimare si de reprezentare în alte medii vizuale.

732101 culegator la masina de cules si turnat rânduri (linotipist)

732102 culegator la masina de perforat programe pentru masinile de turnat text (monotastor)

732103 culegator la masina de turnat rânduri pentru titluri (LUDLOV)

732104 culegator manual (zetar)

732105 frezor-montator clisee

732106 stereotipar

732107 galvanotipist

732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc si zinco)

732109 zincograf

732110 copist formare tipar plan

732111 desenator cromolitograf

732112 slefuitor-granulator

732113 gravor placi metalice

732114 gravor placi litografice

732115 fotogravor

732116 turnator valuri

732117 manipulant cutter-plotter

7322 Tipografi

Tipografii monteaza si actioneaza presele digitale, presele de tipar înalt, presele litografice, masinile de tipar flexografice, masinile de tipar adânc (gravura), presele de ziare si alte prese de imprimare (tiparit).

732201 tipograf turnator la masinile de turnat text

732202 imprimeur textil

732203 imprimator serigraf

732204 taietor matrite serigrafie

732205 serigraf

732206 operator presa de transfer termic

732207 tipograf-tiparitor

732208 dactilo-rotaprint

732209 operator la masina electronica de gravat

732210 operator la masinile de fotoculegere (monofoto)

732211 operator tiparituri Braille

732212 heliografist

732213 operator xerox

732214 operator masini multiplicat

732215 tipograf print digital si offset

732216 operator la masina de gravat si decupat cu laser

732217 operator la masina de tampografiat

732218 tipograf flexograf

7323 Legatori si lucratori finisare

Legatorii si lucratorii finisare se ocupa cu legarea cartilor si a altor publicatii si finisarea produselor tiparite manual sau mecanic.

732301 legator manual (în poligrafie si ateliere speciale)

732302 colator publicitar

732303 masinist în legatorie mecanica

732304 strungar slefuitor tipografie

74 Tehnicieni la echipamente electrice si electronice

Tehnicienii la echipamente electrice si electronice instaleaza, monteaza si întretin sistemele de instalatii electrice, echipamentele si alte dispozitive de transmisie electrica, cabluri si linii de alimentare, precum si echipamente si sisteme electronice si de telecomunicatii. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru a îmbunatati calitatea produselor.

741 Montatori de echipamente electrice

Montatorii de echipamente electrice instaleaza, monteaza si întretin sistemele electrice de cabluri si echipamentele similare, masinile electrice si alte dispozitive electrice si de transmisie electrica, liniile si cablurile de alimentare.

7411 Electricieni constructii si asimilati

Electricienii din constructii si asimilatii acestora se ocupa cu instalarea, întretinerea si repararea sistemelor electrice de cabluri si a echipamentelor si dispozitivelor similare.

741101 electrician în constructii

741102 electrician de întretinere în constructii

741103 instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

741104 instalator pentru sisteme termice solare

741105 montator instalatii solare

741106 electrician constructor montator aparataj si cabluri de joasa tensiune

741107 electrician constructor montator aparataj si cabluri de medie si înalta tensiune

741108 electrician constructor instalator aparatura de masura si control

741109 electrician constructor pentru probe si încercari functionale

741110 electrician în constructii civile si industriale

7412 Mecanici si instalatori de echipamente electrice

Mecanicii si instalatorii de echipamente electrice se ocupa cu montarea, reglarea, instalarea si repararea masinilor electrice si altor echipamente si dispozitive electrice în cladiri, fabrici, ateliere de lucru sau alte locuri.

741201 electrician echipamente electrice si energetice

741202 bobinator aparataj electric

741203 electromecanic reparator obiecte de uz casnic

741204 bobinator masini electrice rotative

741205 electrician aparate masura-control si automatizare în centrale termoelectrice si nuclearoelectrice

741206 electrician montare si reparatii aparataj electric de protectie, relee, automatizare

741207 bobinator condensatori pentru instalatii electrice

741208 electrician verificari si masuratori electrice în centrale si retele electrice

741209 bobinator transformatoare

741210 montator/reglor/depanator de aparataj electric

741211 montator, reglor si depanator pentru aparate de masura electrice si relee

741212 montator, reglor si depanator de ascensoare

741213 electrician nave

741214 confectioner cablaje auto

741215 electromecanic masini si echipamente electrice

741216 electromecanic statie pompare apa-canal

7413 Montatori de linii electrice

Montatorii de linii electrice se ocupa cu instalarea, repararea si asigurarea transmisiei electrice prin cabluri de alimentare si echipamente similare.

741301 electrician exploatare centrale si statii electrice

741302 electrician exploatare retele electrice

741303 electrician montare si reparatii cabluri electrice subterane

741304 electrician montare si reparatii linii electrice aeriene

741305 electrician montare si reparatii echipament electric din centrale, statii si posturi de transformare electrice

741306 electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice

741307 electrician de întretinere si reparatii

741308 electrician montator de instalatii automatizate

741309 electrician montator de instalatii electrice la mijloace de transport

741310 electrician pentru protectia catodica

741311 electrician rural

741312 electrician de mina

741313 electrician pentru utilizarea energiei electrice

742 Montatori de echipamente electronice si de telecomunicatii

Montatorii de echipamente electronice si de telecomunicatii se ocupa cu montarea, întretinerea, reglarea si repararea echipamentelor electronice, cum ar fi aparatele comerciale si de birou, instrumentele electronice, sistemele de control, precum si cu instalarea, repararea si întretinerea echipamentelor de telecomunicatii, echipamentelor de transmisie a datelor, cablurilor, antenelor, repararea, montarea si întretinerea calculatoarelor.

7421 Mecanici de echipamente electronice

Mecanicii de echipamente electronice se ocupa cu montarea, întretinerea, reglarea si repararea echipamentelor electronice cum ar fi aparatele comerciale si de birou, instrumentele electronice si sistemele de control.

742101 electrician depanator utilaje calcul

742102 electronist depanator utilaje calcul

742103 plantator elemente electronice

742104 operator în verificarea, întretinerea si repararea instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor

742105 tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu

742106 tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor

7422 Muncitori în tehnologia informatiei si comunicatiilor

Muncitorii în tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) se ocupa cu instalarea, repararea si întretinerea echipamentelor de telecomunicatii, echipamentelor de transmisie de date, cablurilor, antenelor si conductorilor, precum si cu repararea, montarea si întretinerea calculatoarelor.

742201 automatist

742202 electromecanic SCB (semnalizare, centralizare, blocare)

742203 electromecanic radio-radioficare

742204 electromecanic retele cabluri

742205 electromecanic retele linii

742206 electromecanic telegrafie, telefonie

742207 electronist telecomunicatii

742208 jonctor

742209 linior

742210 montator, reglor, testor aparatura de telecomunicatii si instalatii de semnalizare, centralizare si blocare

742211 electromecanic electroalimentare

742212 muncitor radioelectronist

742213 electromecanic automatizari si telecomunicatii

742214 electromecanic

75 Muncitori calificati în industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti lucratori asimilati

Muncitorii calificati în industria alimentara, prelucrarea lemnului, confectii si alti lucratori asimilati acestora se ocupa cu prelucrarea si procesarea materiilor prime din agricultura si pescuit în produse alimentare si în alte produse, precum si cu producerea si repararea bunurilor realizate din lemn, textile, blana, piele sau alte materiale. Lucrarile sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu actionare manuala ori de alta natura, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic si timpul necesar pentru sarcini specifice, precum si pentru îmbunatatirea calitatii produselor.

751 Muncitori calificati în industria alimentara

Muncitorii calificati din industria alimentara se ocupa cu sacrificarea animalelor, prelucrarea si pregatirea acestora si a produselor alimentare conexe pentru consumul uman si animalier, prepararea de diferite tipuri de pâine, prajituri si alte produse fainoase, procesarea si conservarea fructelor, legumelor si produselor alimentare similare, degustarea si clasificarea diferitelor produse alimentare si bauturi sau pregatirea tutunului si fabricarea de produse din tutun.

7511 Macelari si alti lucratori în prelucrarea carnii si pestelui

Macelarii si alti lucratori în prelucrarea carnii si pestelui se ocupa cu sacrificarea animalelor, curatarea, taierea si pregatirea carnii si a pestelui, dezosarea si pregatirea produselor alimentare sau conservarea carnii, pestelui si altor produse alimentare prin uscare, sarare ori afumare.

751101 carmangier

751102 ciontolitor transator carne

751103 macelar

751104 sterilizator

751105 taietor pasari

751106 lucrator la prelucrarea pestelui

751107 afumator carne

7512 Brutari, patiseri si cofetari

Brutarii, patiserii si cofetarii prepara diferite tipuri de pâine, prajituri si alte produse din faina, precum si ciocolata si produse de cofetarie.

751201 brutar

751202 cofetar

751203 patiser

751204 preparator de semifabricate si preparate culinare

751205 operator la fabricarea produselor congelate de patiserie si panificatie

7513 Lucratori în fabricarea produselor lactate

Lucratorii în fabricarea produselor lactate se ocupa cu prelucrarea diferitelor tipuri de brânza, unt si smântâna sau a altor produse lactate.

751301 pasteurizator produse lactate

751302 preparator produse lactate

751303 smântânitor

7514 Lucratori în conservarea fructelor si legumelor

Lucratorii în conservarea fructelor si legumelor se ocupa cu prelucrarea si conservarea fructelor, nucilor (alunelor) si produselor alimentare similare, în diferite moduri, inclusiv gatire, uscare, sarare sau extractie de sucuri ori uleiuri.

751401 preparator conserve, legume si fructe

751402 uscator-deshidrator legume, fructe

751403 preparator castane, dovleac, porumb

751404 lucrator în procesarea de fructe de padure si ciuperci de padure

7515 Controlori de calitate si degustatori de mâncaruri si bauturi

Controlorii de calitate si degustatorii de mâncaruri si bauturi verifica, gusta si clasifica diferitele tipuri de produse agricole, alimentare si bauturi.

751501 degustator

7516 Lucratori în prelucrarea tutunului si produselor din tutun

Lucratorii în prelucrarea tutunului si produselor din tutun pregatesc frunzele de tutun si fabrica diferite produse din tutun.

751601 conditioner tutun pentru fabricarea tigaretelor

752 Muncitori calificati în tratarea lemnului si asimilati

Muncitorii calificati în tratarea lemnului si alti lucratori asimilati acestora se ocupa cu tratarea si prelucrarea lemnului, producerea de placi aglomerate, placi dure, placi de izolare, placaje, furnire si produse similare din lemn, executarea, decorarea si repararea mobilierului din lemn, a vehiculelor si a altor produse din lemn. Acestia folosesc unelte manuale specializate si monteaza, opereaza si supravegheaza echipamentele, instalatiile si masinile-unelte de prelucrare a lemnului.

7521 Lucratori în tratarea lemnului

Lucratorii în tratarea lemnului se ocupa cu actionarea si supravegherea echipamentelor si masinilor de prelucrare si tratare a lemnului utilizate pentru îndepartarea scoartei de pe busteni, la producerea de aschii de lemn, la uscarea si tratarea lemnului si la producerea de placi aglomerate, placi dure, placi de izolare, placaje, furnire si produse similare din lemn.

752101 vopsitor lemn

752102 pregatitor paste chimice

752103 pregatitor placi fibrolemnoase si hârtie pentru filme

752104 uscator, aburitor material lemnos

7522 Ebenisti si asimilati

Ebenistii si lucratorii asimilati acestora produc, decoreaza si repara mobilier din lemn, carute si alte vehicule, roti, piese de schimb, accesorii, modele si alte produse din lemn utilizând masini de prelucrare a lemnului, masini-unelte si alte unelte de mâna specializate.

752201 tâmplar universal

752202 tâmplar carosier

752203 tâmplar manual/artizanal

752204 marangoz-calafatuitor

752205 asamblator lazi

752206 confectioner-montator produse din lemn

752207 curbator-montator butoaie din lemn

752208 tâmplar manual la presare si încleiere

752209 corhanitor

752210 tâmplar manual ajustor montator

752211 tâmplar manual la îmbinarea furnirelor

752212 marangoz cala-tachelagiu

752213 slefuitor, lustruitor

752214 pregatitor suprafete pentru lacuit

752215 gardinator

752216 confectioner-montator cercuri la butoaie

752217 decupator lamele din lemn pentru lazi

752218 preparator-dozator adezive, rasini, lacuri si emailuri în industria lemnului

752219 tâmplar restaurator

752220 restaurator sarpante si structuri din lemn

752221 tâmplar binale

7523 Reglori si operatori la masini de prelucrat lemn

Reglorii si operatorii la masini de prelucrat lemn monteaza si monitorizeaza masinile automate sau semiautomate de prelucrat lemnul, cum ar fi masini de taiere de precizie, masini de rindeluit, masini de alezat, strunguri si masini de sculptat în lemn pentru fabricarea sau repararea pieselor din lemn pentru mobilier, accesorii si alte produse din lemn.

752301 strungar în lemn

752302 reglor masini de prelucrat lemn

752303 taietor de precizie în lemn

752304 confectioner articole speciale din lemn

752305 confectioner parchete

752306 confectioner cutii chibrituri din furnir

752307 impregnator-uscator chibrituri

752308 confectioner gamalii chibrituri

752309 masinist la umplerea si închiderea cutiilor de chibrituri

752310 pastator cutii de chibrituri

752311 fasonator calapoade

752312 montator accesorii pentru calapoade

752313 finisor calapoade

752314 circularist la taiat lemne de foc

752315 curbator lemn

752316 gradator rechizite si articole tehnice din lemn

752317 tâmplar mecanic la croit si dimensionat

752318 tâmplar mecanic la rindeluit

752319 tâmplar mecanic la frezat si gaurit

752320 tâmplar mecanic la strunjit

752321 tâmplar mecanic la slefuit

752322 confectioner mine pentru creioane

752323 înnobilator scândurele pentru creioane

752324 fasonator creioane si tocuri

752325 finisor creioane si tocuri

752326 preparator paste chimice pentru chibrituri

752327 confectioner cutii chibrituri din carton

752328 operator la masini unelte cu comanda numerica în prelucrarea lemnului

753 Lucratori în industria textila si confectii

Lucratorii din industria textila si confectii se ocupa cu ajustarea, modificarea si repararea articolelor de îmbracaminte croite, proiectarea si fabricarea de confectii textile, produse din piele sau blana, repara, reînnoiesc si decoreaza articolele de îmbracaminte, manusi si alte produse textile, concep modele de îmbracaminte, instaleaza, repara si înlocuiesc tapiteria mobilierului, aparatelor ortopedice si accesoriilor de automobile, taie, razuiesc, tabacesc, lustruiesc si vopsesc pieile de animale, modifica si repara încaltaminte si articole din piele.

7531 Croitori, confectioneri, blanari si palarieri

Croitorii, confectionerii (de îmbracaminte), blanarii si palarierii se ocupa cu fabricarea, ajustarea, modificarea si repararea articolelor de îmbracaminte croite sau confectionate manual. Acestia executa îmbracaminte la comanda, cum ar fi costume, paltoane si rochii din materiale textile, piele fina, blana si alte materiale, sau confectioneaza palarii si peruci conform specificatiilor clientilor si ale producatorilor de îmbracaminte.

753101 croitor

753102 lenjer, confectioner lenjerie dupa comanda

753103 confectioner palarii

753104 ajutor maistru croitor

753105 plior confectii

753106 modista

753107 ceaprazar-sepcar

753108 curatitor-reparator palarii

753109 retusier confectii

753110 blanar-confectioner îmbracaminte din blana, dupa comanda

753111 confectioner îmbracaminte din piele si înlocuitori, dupa comanda

753112 cojocar

753113 confectioner, prelucrator în industria textila

7532 Confectioneri de sabloane si tipare

Confectionerii de sabloane si tipare se ocupa cu crearea modelelor-etalon de precizie pentru fabricarea articolelor de îmbracaminte din textile si produse din piele sau blana. Acestia traseaza, taie, modeleaza materiale textile, piele fina si alte materiale conform planurilor sau specificatiilor privind fabricarea de articole de îmbracaminte, palarii si sepci, manusi si produse diverse.

753201 croitor-confectioner îmbracaminte, dupa comanda

753202 multiplicator sabloane croitorie

753203 confectioner corsete

753204 confectioner reparator cravate

753205 planimetror sabloane

753206 croitor confectioner costume teatru

7533 Lucratori în broderie si asimilati

Lucratorii în broderie si asimilatii acestora se ocupa cu coaserea, repararea si decorarea articolelor de îmbracaminte manusilor si altor produse din materiale textile, blana, piele fina si alte materiale, precum si cu fabricarea de corturi, vele, copertine si prelate. Acestia lucreaza în principal manual, utilizând ac si ata, dar pot efectua unele sarcini folosind masini de cusut.

753301 broder manual

753302 stopeur

753303 remaieur ciorapi

753304 broder manual-mecanic

753305 broder la gherghef

7534 Tapiteri si asimilati

Tapiterii si asimilatii acestora instaleaza, repara si înlocuiesc tapiteriile aferente mobilei, aparatelor ortopedice, scaunelor, panourilor si accesoriilor automobilelor, vagoanelor de cale ferata, avioanelor, navelor si altor articole similare cu material textil, piele sau alte materiale de tapiterie. De asemenea acestia confectioneaza si repara perne, paturi si saltele.

753401 tapiter

753402 saltelar

753403 plapumar

7535 Tabacari si alti muncitori în prelucrarea pielii

Tabacarii si alti muncitori în prelucrarea pieii taie, razuiesc, curata, tabacesc, slefuiesc si vopsesc pieile de animale pentru producerea stocurilor de piele si blanuri finisate pentru confectionarea de articole de îmbracaminte si alte produse.

753501 mestesugar argasitor

753502 mestesugar cenuseritor

753503 mestesugar finisor mineral

753504 mestesugar finisor vegetal

753505 mestesugar sortator în industria pielariei

7536 Cizmari si asimilati

Cizmarii si asimilatii acestora fabrica, modifica si repara încaltaminte standard realizata la comanda sau ortopedica si articole din piele naturala ori sintetica, cum ar fi bagaje, genti de mâna si curele (cu exceptia articolelor de îmbracaminte din piele, palariilor si manusilor), sau participa la fabricarea pantofilor si articolelor similare. Acestia decoreaza si finiseaza pantofii, bagajele, gentile de mâna si curelele.

753601 cizmar-confectioner încaltaminte, dupa comanda

753602 confectioner articole din piele si înlocuitori

753603 confectioner încaltaminte ortopedica

753604 curelar, confectioner harnasamente

753605 marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda

753606 opincar

753607 talpuitor (confectioner-reparatii încaltaminte)

754 Alti muncitori calificati

Alti muncitori calificati desfasoara activitati sub suprafata apei, utilizând aparate subacvatice de respirat, pozitioneaza, monteaza si detoneaza explozibile, inspecteaza si testeaza materii prime, produse si componente fabricate, elimina organismele nedorite pentru prevenirea deteriorarii culturilor agricole, cladirilor si altor structuri. Aceasta grupa de baza include ocupatii din domeniul comercial si mestesugaresc neclasificate în alta parte în grupa majora 7 – Muncitori calificati si asimilati.

7541 Scafandri

Scafandrii desfasoara activitati sub suprafata apei utilizând aparate subacvatice de respirat, pentru a inspecta, instala, repara si înlatura echipamente si structuri, efectueaza, supravegheaza teste si experimente, armeaza explozibile, fotografiaza structuri sau viata marina ori gasesc si recupereaza obiecte si persoane disparute.

754101 scafandru

754102 scafandru lucrator subacvatic

754103 scafandru sef grup

754104 scafandru sef utilaj

754105 scafandru greu

754106 operator barocamera

754107 scafandru salvator

754108 sef de scufundare

754109 tehnician de scufundare

7542 Artificieri

Artificierii se ocupa cu pozitionarea, montarea si detonarea de explozibile la exploatarile miniere, cariere si santiere de demolare.

754201 artificier de mina

754202 artificier la lucrari de suprafata

754203 pirotehnician cinematografie si teatru

7543 Sortatori si controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncaruri si bauturi)

Sortatorii si controlorii de calitate pentru produse (exclusiv mâncaruri si bauturi) verifica, testeaza, sorteaza, iau esantioane si cântaresc materiile prime, componentele fabricate si bunurile necomestibile produse sau vândute pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate si pentru a identifica defectele, uzura si abaterile de la specificatii, precum si pentru clasificarea si sortarea acestora în functie de calitatea lor.

754301 controlor calitate

7544 Lucratori specializati în servicii de erbicidare si dezinsectie

Lucratorii specializati în servicii de erbicidare si de dezinsectie utilizeaza produse chimice pentru a elimina insectele daunatoare, animalele mici, plantele salbatice si alte organisme nedorite pentru a preveni deteriorarea culturilor, cladirilor si a altor structuri si împrejurimile acestora, precum si pentru a preveni riscurile asupra sanatatii.

7549 Alti muncitori calificati neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde ocupatiile din domeniul comercial si mestesugaresc neclasificate în alta parte în grupa majora 7 – Muncitori calificati si asimilati. De exemplu, aceasta grupa de baza include lucratorii care se ocupa cu modelarea, taierea, slefuirea si lustruirea lentilelor optice.

8 Operatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente

Operatorii la instalatii si masini, asamblorii de masini si echipamente actioneaza si supravegheaza masini si echipamente industriale si agricole la fata locului sau dirijeaza de la distanta prin telecomanda, conduc trenuri, autovehicule, utilaje si echipamente mobile sau asambleaza produse din parti componente, conform specificatiilor si procedurilor precizate. Activitatea desfasurata în principal necesita experienta si cunoasterea masinilor si echipamentelor industriale si agricole, precum si abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta la inovatiile tehnologice.

81 Operatori la masini si instalatii

Operatorii la masini si instalatii actioneaza si supravegheaza, la fata locului sau prin ghidare de la distanta prin telecomanda, instalatii industriale, masini si echipamente fixe sau pentru care mobilitatea nu este parte integranta a functionarii. Activitatea desfasurata în principal necesita experienta si întelegerea masinilor si echipamentelor industriale care sunt actionate si supravegheate. Abilitatea de a face fata vitezei de functionare a masinilor si de a se adapta inovatiilor tehnologice este adesea necesara.

811 Operatori la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor

Operatorii la instalatiile de exploatare si prelucrare a minereurilor actioneaza si supravegheaza instalatiile si masinile (utilajele) care extrag roci si minereuri din pamânt, prelucreaza minereurile si piatra, foreaza puturi, fabrica si finiseaza produse din ciment si piatra.

8111 Mineri si lucratori în cariera

Minerii si lucratorii în cariera actioneaza instalatiile, masinile si instrumentele manual pentru a extrage piatra, minereuri si depozite nemetalice din minele si carierele subterane si de suprafata.

811101 miner în subteran

811102 miner la suprafata

811103 miner în subteran pentru constructii

811104 masinist pentru utilaje specifice la extractie si executia tunelurilor

811105 semnalist-cuplator

811106 excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate

811107 trolist

8112 Operatori la instalatiile de prelucrare a minereurilor si rocilor

Operatorii la instalatiile de prelucrare a minereurilor si rocilor actioneaza si monitorizeaza masinile si echipamentele de prelucrare a rocilor, minereurilor si pietrei pentru a recupera produsele rafinate (de calitate superioara), pentru utilizare imediata sau pentru o prelucrare ulterioara.

811201 brichetator carbune

811202 distilator la prepararea carbunelui

811203 operator la prepararea minereurilor

811204 operator la sfarâmarea minereurilor

811205 prajitor minereu

811206 prelucrator mica

811207 spalator la prepararea carbunilor

811208 flotator la prepararea carbunilor

811209 separator la prepararea carbunilor

811210 morar la masini de maruntit roci

811211 tocator la masini de maruntit roci

811212 concasorist

811213 operator mineralurg

8113 Operatori la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului

Operatorii la instalatii de foraj si sonde de extractie a titeiului se ocupa cu reglarea, asamblarea si actionarea utilajelor (instalatiilor) de foraj si a echipamentelor similare pentru saparea puturilor, extragerea minereurilor, lichidelor si gazelor sau pentru diverse alte scopuri.

811301 operator extractie titei

811302 sondor la foraj manual

811303 operator-prospector lucrari geologice si geofizice

811304 operator transport pe conducte singulare gaze

811305 operator extractie gaze

811306 operator extractie titei în subteran

811307 operator extractie sare în salina

811308 operator masuratori speciale sonde

811309 operator lucrari speciale sonde

811310 sondor la forajul mecanizat si reparatii sonde

811311 sondor la interventii de sonde

811312 sondor la punerea în productie

811313 primitor-preparator produse fluide

811314 operator flotare produse fluide

8114 Operatori la masini de preparare a cimentului, rocilor si altor produse minerale

Operatorii la masinile de preparare a cimentului, rocilor si altor produse minerale actioneaza si supravegheaza masinile (instalatiile) pentru fabricarea si finisarea prefabricatelor din beton, bitum si produse din piatra si pregatirea pietrei pentru constructii.

811401 cuptorar lianti

811402 fasonator produse din azbociment

811403 finisor produse din azbociment

811404 morar lianti

811405 preparator pasta de azbociment

811406 tratamentist produse din azbociment

811407 operator la impregnarea produselor hidroizolatoare

811408 masinist pentru prefabricate din beton si beton armat

811409 operator la fabricarea vatei si produselor din vata minerala

811410 confectioner garnituri din azbest

812 Operatori la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor

Operatorii la instalatiile de prelucrare si finisare a metalelor opereaza, actioneaza si supravegheaza masinile (instalatiile) si echipamentele de comanda cu o unica functie, utilizate pentru a controla transformarea, prelucrarea si finisarea minereurilor si metalelor.

8121 Operatori la instalatiile de prelucrare a metalelor

Operatorii la instalatiile de prelucrare a metalelor actioneaza, monitorizeaza, regleaza si întretin masinile (instalatiile) si echipamentele cu functia unica de prelucrare si transformare a minereurilor, precum si pentru a îmbunatati, cali, lamina si extruda metalele.

812101 cocsar

812102 furnalist

812103 otelar

812104 pregatitor materiale de sarje

812105 melanjorist

812106 operator oxizi de plumb

812107 dezbatator lingouri

812108 metalurgist pulberi din oxid de fier

812109 curatitor lingouri

812110 preparator la concentratele miniere

812111 topitor la concentrate miniere

812112 rafinator metale neferoase

812113 electrometalurgist

812114 conditioner-finisor

812115 turnator fonta

812116 granulator zgura

812117 epurator gaze

812118 masinist suflante

812119 pregatitor de sarje

812120 dozator la producerea aglomeratului

812121 aglomeratorist

812122 masinist exhaustor

812123 operator separare magnetica

812124 laminator semifabricate, profiluri tabla si platbanda

812125 laminator, presator tevi plumb

812126 topitor, turnator metale pretioase

812127 laminator sârma

812128 laminator tabla subtire

812129 laminator de bandaje si discuri

812130 laminator de tevi

812131 laminator pe laminoare continue

812132 laminator de benzi la rece

812133 presator de tevi la cald si profiluri prin extruziune

812134 alimentator-încalzitor de materiale

812135 operator la cuptoare si instalatii pentru turnarea si laminarea metalelor

812136 laminator

812137 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate

812138 termist tratamentist de piese semifabricate, finite

812139 calitor prin inductie sau cu flacara

812140 calitor scule

812141 termist-tratamentist

812142 operator la instalatii de tratament termic cu procesare

812143 operator la pregatirea sarjelor pentru tratament termic

812144 finisor laminate si trefilate 812145 decapator

812146 regulator tevi

812147 trefilator, tragator

8122 Operatori la instalatiile de finisare si tratare chimica a suprafetelor metalice

Operatorii la instalatiile de finisare si tratare chimica a suprafetelor metalice actioneaza si supravegheaza echipamentele care finiseaza si acopera cu metal articole sau parti (componente), pentru a le asigura o rezistenta îmbunatatita la coroziune si uzura (abraziune), în scopuri decorative ori pentru a le transmite proprietatile electrice sau magnetice.

812201 galvanizator

812202 metalizator prin pulverizare

812203 metalizator prin cufundare în metal topit

812204 confectioner protectii si obiecte anticorozive

812205 emailator

812206 operator la confectionarea materialelor electroizolante

812207 matisor cabluri

812208 metalizator-termist

812209 arzator email

812210 emailator insigne si decoratii

812211 emailator firme si decoruri

812212 emailator prin pudrare

812213 emailator prin pulverizare

812214 preparator email

812215 emailator prin imersiune

812216 acoperitor metale

812217 poleitor filiere

812218 protejator conductori cabluri si condensatori statici de forta

812219 confectioner izolatii la conductori electrici

812220 confectioner mantale de plumb prin presare la cabluri

812221 confectioner toroane si cablaje la conductori electrici

812222 pregatitor seturi de cabluri electrice pentru autotrac si accesorii

812223 preparator electrolit si amestec depolarizator

812224 confectioner si legator depolarizator

812225 asamblator elemente si baterii galvanice

812226 confectioner de elemente galvanice

812227 confectioner celule de electroliza

813 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice si fotografice

Operatorii la masinile si instalatiile destinate fabricarii produselor chimice si fotografice actioneaza si supravegheaza masinile care proceseaza o varietate de produse chimice si alte ingrediente pentru fabricarea produselor farmaceutice, produselor pentru toaleta, explozivilor, produselor fotografice sau altor produse chimice.

8131 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor chimice

Operatorii la masinile si instalatiile destinate fabricarii produselor chimice actioneaza si supravegheaza utilajele care amesteca, prelucreaza si ambaleaza o gama larga de produse chimice.

813101 operator la masini de macinare fina (produse chimice)

813102 operator la masini de fragmentare (produse chimice)

813103 operator la masini de amestecare (produse chimice)

813104 operator la instalatii de ardere

813105 uscator în industria chimica

813106 preparator în industria chimica

813107 sinterizator

813108 operator la fabricarea sticlei

813109 împâslitor pânza sticla

813110 filator fibre sticla

813111 preparator amestec si topitor sticla

813112 operator poliesteri armati cu fibra de sticla

813113 extractorist în chimie

813114 fermentator în chimie

813115 concentrator-purificator în chimie

813116 extractorist uleiuri volatile naturale si colesterina

813117 operator chimist la producerea compusilor organici ai sulfului si îngrasamintelor fosfatice

813118 distilator în industria chimica

813119 operator chimist la producerea diverselor produse anorganice

813120 operator chimist la fabricarea lacurilor, vopselelor si uleiurilor

813121 operator chimist la fabricarea colorantilor

813122 operator la obtinerea produselor din spume poliuretanice si latex

813123 operator chimist la producerea compusilor anorganici ai azotului si îngrasamintelor azotoase

813124 operator lacuri electroizolante

813125 preparator lacuri, vopsele, paste de fludor folosite la aparataj electric

813126 operator chimist la chimizarea gazelor de rafinarie

813127 operator cracare, deformare si fabricare bitum

813128 operator chimist la fabricarea altor produse organice

813129 operator chimist la chimizarea gazului de cocs

813130 producator de fire si fibre sintetice

813131 operator la fabricarea pieii sintetice

813132 preparator ferodouri

813133 finisor universal ferodouri

813134 operator la fabricarea glicerinei si acizilor grasi

813135 operator la fabricarea sapunurilor

813136 operator la produse odorante sintetice

813137 operator la fabricarea detergentilor

813138 operator chimist la produsele farmaceutice si chimice pure

813139 preparator benzi cauciucate si compozitii emplastre

813140 preparator prafuri de spalat si curatat

813141 preparator la prepararea produselor cosmetice si de parfumerie

813142 preparator ser vaccin

813143 conditioner finisor produse explozive

813144 confectioner fitile

813145 confectioner produse pirotehnice

813146 nitrator

813147 pregatitor la produse explozive

813148 preparator la produse explozive

813149 confectioner cartuse de vânatoare

813150 operator la tragere si munitie

813151 operator la pregatirea, conservarea si ambalarea armamentului si munitiei

813152 pregatitor, completator de echipamente tehnice si SDV-uri

813153 delaborator munitie

813154 operator la producerea sodei si produselor clorosodice

813155 operator la fabricarea altor produse chimice

8132 Operatori la masini si instalatii destinate fabricarii produselor fotografice

Operatorii la masinile si instalatiile destinate fabricarii produselor fotografice actioneaza si supravegheaza echipamentele care produc filme si hârtie fotografica si care proceseaza prin expunere filmele fotografice si realizeaza fotografii.

813201 fotoceramist

813202 fotocopist

813203 fotopoligraf

813204 fotoreproducator

813205 montator filme

813206 retusor clisee

813207 pregatitor hârtie fotosensibila

813208 operator la fabricarea filmelor fotografice

814 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic si hârtie

Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic si hârtie actioneaza si supravegheaza masinile (utilajele) de malaxat si amestecare a cauciucului si a compusilor din cauciuc, care produc diferite componente si produse din cauciuc natural si sintetic si din materiale plastice sau produc produse diferite din hârtie, carton si materiale similare.

8141 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc

Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din cauciuc actioneaza si monitorizeaza masinile (utilajele) de malaxat si amestecare a cauciucului si a compusilor din cauciuc si produc diferite componente si produse din cauciuc natural si sintetic, cum ar fi încaltaminte turnata în tipar, articole casnice, materiale izolante, accesorii industriale sau anvelope.

814101 preparator la confectionarea produselor industriale din cauciuc

814102 pregnator prize tehnice si banda izolatoare

814103 confectioner de produse industriale din cauciuc

814104 vulcanizator de produse industriale din cauciuc

814105 finisor-reparator de produse industriale din cauciuc

814106 operator la prelucrarea cauciucului

814107 confectioner garnituri de etansare din cauciuc

814108 finisor încaltaminte si articole tehnice din cauciuc

814109 calandror la finisarea cauciucului

814110 pregatitor regenerare cauciuc

814111 devulcanizator regenerare cauciuc

814112 rafinator regenerare cauciuc

814113 dozator prelucrare cauciuc

814114 impregnator produse din cauciuc

814115 profilator produse din cauciuc

814116 stantator piese pentru încaltaminte din piele si cauciuc

814117 cusator piese la încaltaminte din cauciuc

814118 vulcanizator piese din cauciuc la prese

814119 vulcanizator la autoclava

814120 preparator cauciuc electroizolant

814121 valtar cauciuc electroizolant

814122 masinist la confectionarea materialelor electroizolante impregnate

814123 masinist la confectionarea materialelor electroizolante stratificate (mica)

814124 masinist la confectionarea foliilor de cauciuc electroizolante

814125 presator-formator materiale stratificate, pregnator prize tehnice si banda izolatoare

814126 conditioner-finisor produse din cauciuc

814127 croitor pentru încaltaminte si articole tehnice din cauciuc

814128 pregatitor pentru încaltaminte si articole tehnice din cauciuc

814129 preparator placi de etansare comprimate

814130 operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

8142 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din plastic

Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din plastic actioneaza si supravegheaza masinile si utilajele de malaxat si amestecare a compusilor pentru a obtine materiale plastice si care fabrica diferite componente si articole din plastic.

814201 preparator mase plastice

814202 valtar calandru mase plastice

814203 operator la prelucrarea maselor plastice

814204 presator mase plastice

814205 finisor-asamblator obiecte din mase plastice

814206 creator, modelier mase plastice

814207 operator la confectionarea discurilor fonografice

814208 operator sudare tevi si fitinguri din polietilena de înalta densitate PEHD

814209 operator mase plastice

814210 operator masini de termoformatare

8143 Operatori la masini si utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie

Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor din hârtie actioneaza si supravegheaza masinile (utilajele) care produc cutii, plicuri, pungi si alte obiecte din hârtie, carton si materiale similare.

814301 cartonagist

814302 operator la masina de laminat

815 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele

Operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele actioneaza si supravegheaza diverse tipuri de utilaje care pregatesc, prelucreaza si trateaza fibrele, firele, pielea, blana; produc, modifica si repara încaltamintea, articolele de îmbracaminte si fabrica sau curata materialele textile ori blana si articolele din piele.

8151 Operatori la masini si utilaje de filatura

Operatorii la masinile si utilajele de filatura actioneaza si supravegheaza masinile care pregatesc fibrele si fileaza, rasucesc si înfasoara firele din fibre textile naturale. Acestea rasucesc doua sau mai multe fire pentru obtinerea unor fire mai rezistente si trateaza materialele textile pentru a le face compacte si rezistente la apa.

815101 decapsulator

815102 decuscutor

815103 topitor in si cânepa

815104 melitator in si cânepa

815105 înnobilator in si cânepa

815106 scuturator in si cânepa

815107 lucrator în bataje (batator)

815108 destramator

815109 carbonizator textile

815110 scuturator

815111 pregatitor amestecuri în filaturi

815112 cardator

815113 laminator benzi din fibre

815114 pieptanator

815115 zdrobitor si uleiator textile

815116 operator masini puitoare

815117 formator manusi fibre liberiene

815118 montator la lipit ace

815119 curatitor-slefuitor garnituri carde

815120 cilindror în filaturi

815121 disponent în filaturi

815122 pregatitor gogosi de matase (fierbator)

815123 prelucrator fire de matase din gogosi (filator)

815124 înnodator fire de matase naturala

815125 finisor fire de matase naturala

815126 prelucrator deseuri gogosi de matase naturala

8152 Operatori la masini de tesut si tricotat

Operatorii la masinile de tesut si tricotat actioneaza si supravegheaza masinile de tesut si tricotat care prelucreaza firele în produse tesute, netesute si tricotate, cum ar fi stofe, dantele, covoare, frânghii, tesaturi pentru uz industrial, pasmanterie si articole de îmbracaminte tricotate, sau care cos si brodeaza tesaturi.

815201 operator la masini de tricotat rectiliniu

815202 operator la deservirea razboaielor de tesut

815203 snuruitor Jaqard

815204 operator la masini de tricotat circular

815205 operator sculuitor

815206 operator canelator

815207 operator la masini de urzit

815208 operator încheietor fire

815209 operator navaditor, lipitor, înnodator fire

815210 operator bobinator-dublator

815211 operator batirator fire

815212 operator rasucitor fire

815213 pâslitor

815214 confectioner polizoare din pâsla

8153 Operatori la masini si utilaje pentru industria confectiilor

Operatorii la masinile si utilajele pentru industria confectiilor actioneaza si supravegheaza masinile de cusut care fabrica, repara, tes si restaureaza materiale textile, articole de îmbracaminte din blana, piele si materiale sintetice sau brodeaza desene decorative (ornamentale) pe confectii ori alte materiale. Acestia actioneaza masinile care fac gauri pentru nasturi si masinile de gaurire pentru capse si coasere în jurul gaurilor si a nasturilor pe articolele de îmbracaminte.

815301 operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

815302 operator confectii îmbracaminte din piele si înlocuitori

815303 operator la confectionarea industriala a îmbracamintei din blana

815304 operator la confectionarea industriala a manusilor din piele

815305 încadrator confectii

815306 rihtuitor confectii

815307 pregatitor-lansator confectii

815308 spanuitor confectii

815309 taietor confectii

8154 Operatori la masini de curatat, albit si vopsit materiale textile

Operatorii la masini de curatat, albit si vopsit materiale textile actioneaza si supravegheaza masinile care albesc, vopsesc sau efectueaza alte tratamente firelor, fibrelor ori stofelor.

815401 operator gazator textile

815402 operator descleietor textile

815403 operator degamator textile

815404 operator spalator textile

815405 operator albitor textile

815406 operator fierbator textile

815407 operator mercerizator textile

815408 operator pregatitor chimicale în industria textila

815409 operator vopsitor textile

815410 operator imprimeur textile

815411 confectioner sabloane si cilindri de imprimat

815412 operator apretor textile

815413 operator calandor-govrator textile

815414 operator impregnator textile

815415 operator decator

815416 operator presator tesaturi textile (storcator textile)

815417 operator fixator textile

815418 operator piuar

815419 operator scamosetor

815420 operator tunsator textile

815421 operator curatitor chimic

815422 operator metrar-volator-dublator textile

815423 operator taietor textile

815424 operator uscator textile

815425 operator îngreunator matase naturala

815426 naphtolator la imprimerie

815427 vaporizator la imprimerie

815428 confectioner sabloane la imprimerie

815429 presator axe la cilindrul de imprimat

815430 operator universal – spalator textile si curatitor chimic

8155 Operatori la masini pentru tratarea blanurilor si pieilor

Operatorii la masinile pentru tratarea blanurilor si pieilor actioneaza si supravegheaza diferite masini care pregatesc pielea sau trateaza pielea cu blana ori lâna. Acestia razuiesc, curata, tabacesc, lustruiesc si vopsesc pieile brute pentru a produce materii prime din piele si blanuri finisate.

815501 operator cenuseritor

815502 operator tabacitor mineral argasitor

815503 operator tabacitor vegetal

815504 operator finisor mineral

815505 operator finisor vegetal

815506 operator argasitor

815507 operator sortator în industria pielariei

815508 vopsitor îmbracaminte din blana

8156 Operatori la masini si utilaje din industria încaltamintei

Operatorii la masinile si utilajele din industria încaltamintei actioneaza si supravegheaza masinile care produc si repara încaltamintea standard sau speciala, gentile de mâna si alte accesorii, confectionate, în principal, din piele.

815601 operator la prepararea talpii de încaltaminte din fibre

815602 operator la confectionarea industriala a articolelor din cauciuc si textile cauciucate

815603 croitor-stantator piese încaltaminte

815604 pregatitor piese încaltaminte

815605 cusator piese din piele si înlocuitori

815606 tragator fete pe calapod

815607 talpuitor industrial

815608 finisor încaltaminte

8157 Operatori la masini de spalat

Operatorii la masinile de spalat actioneaza masinile de spalat, de curatare chimica, de calcat si masinile de tratare a tesaturilor din spalatoriile si unitatile de curatare chimica.

8159 Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde operatorii la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele neclasificati în alta parte în grupa minora 815 – Operatori la masinile si utilajele pentru fabricarea produselor si articolelor din textile, blanuri si piele. De exemplu, grupa de baza include pe cei care lucreaza în actionarea si supravegherea masinilor care fabrica palarii, corturi, saltele sau diverse articole, cum ar fi împletituri ori alte ornamente.

815901 operator la confectionarea industriala a palariilor

815902 croitor confectii industriale din blana

815903 operator la confectionarea industriala a articolelor de sport si protectie, din piele si înlocuitori

815904 cusator confectii industriale din blana

815905 pregatitor confectii industriale din blana

815906 finisor confectii industriale din blana

815907 operator textile netesute

816 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare

Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare actioneaza si supravegheaza masinile utilizate la sacrificarea animalelor, transarea carnii, coacerea, congelarea, încalzirea, macinarea, amestecarea si alte procese de preparare a produselor alimentare, bauturilor si frunzelor de tutun.

8160 Operatori la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare

Operatorii la masinile pentru fabricarea produselor alimentare si a altor produse similare actioneaza si supravegheaza masinile utilizate la sacrificarea animalelor, transarea carnii, coacerea, congelarea, încalzirea, macinarea amestecarea si alte procese de preparare a produselor alimentare, bauturilor si frunzelor de tutun.

816001 operator la prepararea conservelor din carne, peste si în amestec legume si peste

816002 operator la valorificarea subproduselor de abator

816003 tripier

816004 preparator peste, raci, broaste în cherhanale si oficii

816005 preparator faina din peste

816006 topitor grasimi comestibile si de uz industrial

816007 operator la fabricarea mezelurilor

816008 colector si sortator par

816009 preparator ulei de copite

816010 colector si preparator faina, sânge, carne, oase

816011 curatitor piei

816012 valorificator glande

816013 preparator pepsina, cheag

816014 matar

816015 operator la prepararea brânzeturilor

816016 operator la prepararea produselor lactate

816017 operator centru de racire lapte

816018 operator la fabricarea untului

816019 preparator conserve lapte si lactoza

816020 morar

816021 operator la fabricarea nutreturilor combinate

816022 preparator boia de ardei

816023 preparator mustar

816024 preparator extracte, arome si esente

816025 decorticator crupe

816026 operator la prepararea produselor zaharoase

816027 operator la fabricarea produselor fainoase

816028 preparator înghetata

816029 operator la fabricarea biscuitilor

816030 preparator napolitane

816031 operator la fabricarea uleiurilor vegetale

816032 operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

816033 operator la fabricarea zaharului

816034 conditioner miere

816035 preparator de produse apicole

816036 preparator surogate cafea

816037 operator la conditionarea si prelucrarea plantelor medicinale

816038 operator la fermentarea tutunului si fabricarea produselor din tutun

816039 preparator halva

816040 operator la prepararea bauturilor alcoolice si racoritoare

816041 operator la fabricarea berii

816042 operator la fabricarea maltului

816043 operator la fabricarea spirtului si drojdiei de panificatie

816044 vinificator-pivnicer

816045 fermentator otet

816046 operator la fabricarea glucozei

816047 preparator bauturi racoritoare

816048 preparator rachiuri industriale si lichioruri

816049 distilator rachiuri naturale

816050 operator la fabricarea amidonului si dextrinei

816051 preparator coniac

816052 preparator vermut

816053 preparator sampanie

817 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hârtiei

Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului si fabricare a hârtiei supravegheaza, actioneaza si controleaza echipamentele automate utilizate la taierea lemnului si prelucrarea cherestelei, furnirului, fabricarea placajelor, precum si la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioara. Operatorii la masinile de fabricat celuloza actioneaza si supravegheaza diferite tipuri de masini si echipamente de prelucrare pentru producerea de celuloza.

8171 Operatori la instalatiile de fabricare a celulozei si hârtiei

Operatorii la instalatiile de fabricare a celulozei si hârtiei actioneaza si supravegheaza masinile multifunctionale de control al proceselor industriale si echipamentele de prelucrare ce controleaza procesarea lemnului, celulozei si a altor materiale din celuloza.

817101 pregatitor lemn, stuf, paie

817102 preparator pasta

817103 fierbator-spalator celuloza, hârtie

817104 albitor pasta hârtie

817105 confectioner tambur filigranare

817106 masinist la deshidratare pasta hârtie

817107 finisor hârtie, carton, mucava

817108 confectioner produse igienico-sanitare

8172 Operatori la instalatiile de prelucrare a lemnului

Operatorii la instalatiile de prelucrare a lemnului actioneaza si controleaza echipamentele automatizate utilizate la taierea lemnului pentru prelucrarea cherestelei, furnirului si fabricarea placajelor, precum si la alte procese de prelucrare a lemnului pentru o utilizare ulterioara.

817201 confectioner rondele din pluta

817202 confectioner bastoane din pluta

817203 confectioner colaci si centuri de salvare

817204 masinist la masina de taiat straifuri si dopuri din pluta

817205 masinist la masina de zdrobit si macinat pluta

817206 confectioner placi izolatoare

817207 aburitor pluta

817208 pregatitor lemn aschietor

817209 pregatitor aschii

817210 încleietor placi aglomerate

817211 formator presator placi brute

817212 formator finisor placi

817213 tocatorist-defibratorist

817214 filtrator-deshidratorist

817215 presator PFL

817216 tratamentist PFL

817217 formator PFL

817218 impregnator la înnobilare PFL

817219 fasonator-sortator filme

817220 presator la înnobilare PFL

817221 formator la înnobilare PFL

817222 finisor la înnobilare PFL

817223 pregatitor PFL si hârtie pentru filme

817224 gaterist la taiat busteni

817225 taietor la ferastrau panglica

817226 fasonator cherestea

817227 desenator-însemnator cherestea

817228 decupator furnire

817229 derulatorist

817230 fasonator-uscator furnire

817231 frezor-îmbinator furnire tehnice

817232 presator produse stratificate

817233 formator slefuitor produse stratificate

817234 preparator PPF

817235 miezuitor panele si placi celulare

817236 operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri

818 Alti operatori la masini si utilaje

Aceasta grupa de baza include operatorii la masinile si utilajele fixe neclasificati în alta parte în subgrupa majora 81 – Operatori la masini si instalatii. De exemplu, grupa de baza include operatorii masinilor care fabrica cabluri si frânghii înnadite.

8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticla si ceramica

Operatorii la utilajele pentru fabricarea produselor din sticla si ceramica actioneaza si supravegheaza cuptoarele, furnalele si alte masini si echipamente utilizate la fabricarea sticlei, ceramicii, portelanului, tiglei sau caramizilor. Acestia actioneaza masinile pentru reglarea temperaturii, calirea si decorarea obiectelor din sticla si ceramica.

818101 topitor sticla

818102 prelucrator de topituri la semiautomate

818103 prelucrator de topituri la instalatii de tras tevi

818104 prelucrator de tuburi si baghete

818105 cuptorar recoacere sticla

818106 confectioner termosuri

818107 taietor produse din sticla

818108 slefuitor produse din sticla

818109 arzator produse din sticla

818110 sablator produse din sticla

818111 argintar produse din sticla

818112 operator la instalatii automate pentru prepararea amestecului

818113 operator la instalatii automate pentru prelucrarea topiturii de sticla

818114 operator la prelucrarea tuburilor din sticla

818115 operator la masini de inscriptionat

818116 prelucrator fire si tesaturi din fire de sticla

818117 operator la instalatii de tras si laminat geam

818118 turnator geam

818119 preparator vata de sticla

818120 taietor geam

818121 slefuitor/sablator geam

818122 securizator geam

818123 pregatitor de materii prime pentru producerea sticlei

818124 strungar produse ceramice

818125 cuptorar ceramica fina si decor

818126 arzator produse ceramice

818127 operator la fabricarea produselor refractare

818128 operator la fabricarea produselor abrazive

818129 operator la fabricarea produselor din carbune

818130 operator abrazive pe suporti

818131 finisor produse abrazive

818132 granulator/sortator abrazive

818133 cuptorar produse abrazive

818134 preparator-presator abrazive

818135 cuptorar produse refractare

818136 formator produse refractare

818137 preparator-presator produse din carbune

818138 cuptorar produse din carbune

818139 finisor produse din carbune

818140 prelucrator produse ceramice prin extrudare

818141 discuitor de produse ceramice la masini

818142 prelucrator produse ceramice prin injectare

818143 armator de izolatori electrici (prelucrator produse electrotehnice)

8182 Fochisti la masini cu abur si cazane

Fochistii la masinile cu abur si cazane întretin si actioneaza diferitele tipuri de masini cu abur, cazane, turbine si echipamente auxiliare care furnizeaza energie si alte servicii utilitare pentru cladirile comerciale, industriale si institutionale, pe santiere si la bordul navelor sau vaselor autopropulsate.

818201 fochist locomotiva cu abur

818202 fochist la masini cu abur

818203 masinist la instalatii pentru încalzit tren

818204 fochist pentru cazane de abur si de apa fierbinte

818205 ajutor fochist

818206 fochist pentru cazane mici de abur

818207 fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune

818208 fochist pentru cazane conduse de calculator

8183 Operatori la masinile de ambalat, îmbuteliat si etichetat

Operatorii la masinile de ambalat, îmbuteliat si etichetat actioneaza si supravegheaza masinile care cântaresc, ambaleaza si eticheteaza diverse produse sau umplu diferite recipiente cu produse.

818301 masinist la masini de ambalat

818302 operator la masina de etichetat

8189 Operatori la masini si utilaje neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza include operatorii la utilajele si masinile fixe neclasificati în alta parte în subgrupa majora 81 – Operatori la masini si instalatii. De exemplu, grupa de baza include operatorii masinilor care fabrica cabluri si funii înnadite.

818901 operator la roboti industriali

818902 operator la tratarea si epurarea apelor uzate

818903 operator instalatie de sortare si reciclare deseuri menajere si asimilabile

818904 operator generatoare terestre sonice si cu agent activ de însamântare

818905 operator punct de lansare

818906 pompagiu

818907 compresorist

818908 operator montaj linii automate

82 Asamblori

Asamblorii se ocupa cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse si echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrator la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

821 Asamblori

Asamblorii se ocupa cu asamblarea pieselor sau componentelor prefabricate pentru a forma subansamble, produse si echipamente, în conformitate cu procedurile stabilite. Produsele asamblate pot fi mutate de la un lucrator la altul de-a lungul liniilor de asamblare.

8211 Asamblori de masini si echipamente mecanice

Asamblorii de masini si echipamente mecanice asambleaza, în conformitate cu procedurile strict stabilite, parti componente ale echipamentelor mecanice, cum ar fi ale motoarelor, autovehiculelor, turbinelor si aeronavelor.

821101 lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si agricole

821102 pregatitor si montator utilaje tehnologice

821103 montator subansamble

821104 montator aparate aer conditionat

821105 operator calitate flux

8212 Asamblori de echipamente electrice si electronice

Asamblorii de echipamente electrice si electronice se ocupa cu asamblarea sau modificarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a componentelor echipamentelor electrice, electromecanice si electronice.

821201 lacatus-montator masini electrice rotative, transformatoare si aparataj electric

821202 confectioner protectie dielectrica pentru acumulatori

821203 morar la prepararea materialelor pentru acumulatori

821204 confectioner gratare si accesorii pentru acumulatori

821205 confectioner placi pentru acumulatori

821206 preparator lesie pentru acumulatori

821207 montator acumulatori

821208 confectioner cabluri si arbori de cabluri

821209 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio

821210 confectioner tuburi cinescop

821211 montator-reglor, depanator de instalatii de electronica si curenti purtatori

821212 montator-reglor, depanator de aparate radio si TV, redresoare si amplificatoare

821213 confectioner piese radio si semiconductori

821214 confectioner circuite integrate

821215 confectioner scala radio

821216 confectioner circuite imprimate

821217 montator, reglor, testor tehnica de calcul

821218 confectioner lampi fluorescente

821219 confectioner lampi cu vapori de mercur

821220 confectioner lampi cu vapori de sodiu

821221 confectioner becuri

821222 montator electromecanic

8219 Asamblori neclasificati în grupele de baza anterioare

Asamblorii neclasificati în grupele de baza anterioare se ocupa cu asamblarea, în conformitate cu procedurile stabilite, a diferitelor produse care nu includ componente electronice, electrice sau mecanice.

821901 asamblor biciclete

821902 asamblor jucarii

821903 asamblor articole de sport

821904 operator la fabricarea fermoarelor

821905 confectioner de bete, lansete, mânere si dopuri pentru unelte de pescuit

821906 confectioner-asamblor articole din lemn

821907 confectioner-asamblor articole din carton

821908 confectioner-asamblor articole din textile

821909 montor articole din piele

83 Conducatori de vehicule si operatori la instalatii si utilaje mobile

Conducatorii de vehicule si operatorii la instalatiile si utilajele mobile conduc trenurile si autovehiculele sau actioneaza si supravegheaza masinile si echipamentele industriale si agricole ori executa sarcini specifice la bordul navelor si al altor ambarcatiuni de apa.

831 Mecanici de locomotiva si asimilati

Mecanicii de locomotiva si asimilatii acestora conduc sau asista la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri si de marfa, îsi asuma raspunderea si iau masuri de protectie a trenurilor de marfa în timpul calatoriilor, controleaza circulatia traficului feroviar prin actionarea semnalelor, asigura deplasarea materialului rulant si a trenurilor în statiile de triaj, pregatesc trenurile de tractiune (pentru remorcare) în mine si dirijeaza/controleaza circulatia acestora.

8311 Mecanici de locomotiva

Mecanicii de locomotiva conduc sau asista la conducerea locomotivelor pentru transportul de pasageri si de marfuri.

831101 mecanic locomotiva si automotor

831102 mecanic ajutor locomotiva si automotor

831103 conducator autodrezina

831104 mecanic conducator vagon motor de rectificare a liniei aeriene

831105 mecanic locomotiva si rama electrica metrou

831106 mecanic ajutor locomotiva si rama electrica metrou

8312 Frânari, acari si agenti de manevra

Frânarii, acarii si agentii de manevra îsi asuma raspunderea si iau masuri de protectie a trenurilor de marfa în timpul calatoriilor, controleaza circulatia traficului feroviar prin actionarea semnalelor, asigura deplasarea materialului rulant si a trenurilor în statiile de triaj, pregatesc trenurile pentru tractiune (remorcare) în mine si dirijeaza/controleaza circulatia acestora.

831201 frânar

831202 manevrant vagoane

831203 sef manevra

831204 acar

831205 sef tren

831206 paznic bariera

831207 revizor ace

832 Conducatori autovehicule

Conducatorii de autovehicule conduc motociclete, triciclete cu motor, autoturisme sau microbuze/camionete pentru transportul pasagerilor, materialelor sau marfurilor.

8321 Conducatori de motociclete

Conducatorii de motociclete conduc motociclete sau triciclete cu motor echipate pentru a transporta materiale, marfuri sau pasageri.

832101 conducator de motocicleta

832102 conducator de motoscuter

8322 Soferi de autoturisme si camionete

Soferii de autoturisme si camionete conduc autoturisme si camionete pentru a transporta pasageri, corespondenta sau marfuri.

832201 sofer de autoturisme si camionete

832202 sofer autosanitara

832203 sofer autoambulanta

832204 pilot încercare auto

833 Conducatori de masini de mare tonaj si autobuze

Conducatorii de masini de mare tonaj si autobuze conduc masini de mare tonaj, autocamioane, autobuze sau tramvaie pentru a transporta marfuri, solutii lichide, materiale grele, corespondenta ori pasageri.

8331 Soferi de autobuze si tramvaie

Soferii de autobuze si tramvaie conduc autobuze sau tramvaie pentru a transporta pasageri, corespondenta ori marfuri.

833101 sofer autobuz

833102 conducator troleibuz

833103 conducator tramvai (vatman)

8332 Soferi de autocamioane si masini de mare tonaj

Soferii de autocamioane si masini de mare tonaj conduc autovehicule grele pentru a transporta marfuri, solutii lichide si materiale grele pe distante scurte sau lungi.

833201 sofer autocamion/masina de mare tonaj

833202 sofer transport valori bancare

833203 lucrator operativ pentru autocontainere

833204 conducator autospeciala

833205 camionagiu

834 Operatori la instalatii si utilaje mobile

Operatorii la instalatiile si utilajele mobile conduc, actioneaza si supravegheaza instalatiile si echipamentele motorizate cu destinatie speciala utilizate pentru curatarea sau pregatirea terenului, excavarea, transportarea si împrastierea de pamânt, piatra si materiale similare, ridicarea si mutarea de obiecte grele.

8341 Operatori de masini agricole si forestiere

Operatorii de masini agricole si forestiere conduc, actioneaza si supravegheaza unul sau mai multe tipuri de masini si echipamente mobile motorizate cu destinatie speciala utilizate în activitatile agricole, horticole si forestiere.

834101 tractorist

834102 combiner agricol

834103 motorist la motoagregate si masini în silvicultura

834104 mecanic de exploatare în cultura mare

834105 mecanic de exploatare în zootehnie

834106 operator la colectatul si manipulatul lemnului

8342 Conducatori de masini si utilaje terasiere

Conducatorii de masini si utilaje terasiere conduc masini si utilaje folosite la excavarea, nivelarea si consolidarea pamântului sau a materialelor similare.

834201 masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

834202 masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice

834203 masinist la masini cale mecanizare usoara si grea

834204 operator la utilaje de forjat dirijat

834205 operator la utilaje de reabilitari conducte subterane

834206 operator la utilaje pentru subtraversari

8343 Conducatori de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilati

Conducatorii de macarale, poduri mobile, lifturi subterane si asimilatii acestora actioneaza si supravegheaza macaralele fixe si mobile si alte echipamente de ridicat.

834301 macaragiu

834302 masinist pod rulant

834303 funicularist

834304 macaragiu macarale plutitoare

834305 sofer automacaragiu

834306 supraveghetor statie senal navigabil

834307 funicularist, funiculare pasagere

834308 mecanizator (muncitor portuar)

834309 liftier

834310 docher

834311 sef echipa docheri

834312 docher instalatii de încarcare/descarcare la bordul navei si cheu

834313 docher-amarator

834314 docher-mecanizator

834315 macaragiu portuar

8344 Operatori la instalatiile de transport marfuri paletizate

Operatorii la instalatiile de transport marfuri paletizate actioneaza si supravegheaza motostivuitoarele sau vehiculele similare pentru transportul, ridicarea si stivuirea paletilor cu marfa.

834401 masinist la masini mobile pentru transporturi interioare

834402 masinist la alte masini fixe de transport pe orizontala si verticala

834403 stivuitorist

834404 tractorist portuar

834405 conducator autotrailer

834406 conducator autoîncarcator portuar

834407 stivuitorist portuar

835 Marinari, navigatori si asimilati

Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora efectueaza sarcini specifice la bordul navelor si sarcini similare la bordul altor ambarcatiuni de apa.

8350 Marinari, navigatori si asimilati

Marinarii, navigatorii si asimilatii acestora efectueaza sarcini specifice la bordul navelor si sarcini similare la bordul altor ambarcatiuni de apa.

835001 marinar, pilot naval, barjist

835002 observator far maritim si statie semnal de ceata

835003 marinar legator

835004 conducator ambarcatiuni agrement pe ape interioare

835005 pontonier feribot

835006 servator far maritim si statie semnal de ceata

835007 conducator de salupa maritima/fluviala

835008 timonier maritim/fluvial

835009 motopompist

9 Muncitori necalificati

Muncitorii necalificati executa sarcini simple si de rutina care necesita folosirea uneltelor manuale si depunerea unui efort fizic considerabil.

91 Personal casnic si de serviciu

Personalul casnic si de serviciu executa diferite sarcini în gospodarii private, hoteluri, birouri, spitale si alte unitati, precum si în aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie si vehicule similare, cu scopul de a pastra interioarele, mobilierul si accesoriile curate, spala si calca manual articolele de îmbracaminte si materialele textile.

911 Personal casnic si de serviciu la hoteluri si birouri

Personalul casnic si de serviciu la hoteluri si birouri matura, aspira praful, curata, lustruieste, îngrijeste si spala lenjeria de uz casnic, cumpara rezerve de uz casnic, efectueaza diferite sarcini cu scopul de a mentine curatenia si ordinea interioarelor si mobilierului hotelurilor, birourilor si a altor unitati, precum si în aeronave, trenuri, autobuze si vehicule similare.

9111 Personal casnic pentru curatenie si alte servicii (menajere)

Personalul casnic pentru curatenie si alte servicii matura, aspira praful, curata, lustruieste, spala si îngrijeste lenjeria de uz casnic, cumpara rezerve de uz casnic, prepara alimente, serveste masa si efectueaza diferite alte sarcini domestice.

911101 menajera

9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri si alte institutii

Personalul de serviciu în birouri, hoteluri si alte institutii executa diferite sarcini de curatenie cu scopul de a mentine curate si ordonate interioarele si mobilierul din hoteluri, birouri si alte unitati, precum si în aeronave, trenuri, autobuze si vehicule similare.

911201 femeie de serviciu

911202 îngrijitor spatii hoteliere

911203 lucrator room-service hotel

912 Personal pentru servicii de spalare vehicule, vitrine si geamuri etc.

Personalul pentru servicii de spalare a vehiculelor, vitrinelor si geamurilor curata ferestrele, vitrinele sau alte suprafete ale cladirilor ori vehiculelor, calca si spala manual sau curata chimic lenjeria si alte textile.

9121 Personal pentru servicii de spalat si calcat

Personalul pentru servicii de spalat si calcat se ocupa cu spalarea si calcarea manuala, curatarea chimica a îmbracamintei, lenjeriei de pat si a altor textile.

912101 calcatoreasa lenjerie

912102 curatatoreasa lenjerie

912103 spalatoreasa lenjerie

912104 spalator covoare înnodate

9122 Personal pentru servicii de spalare vehicule

Personalul pentru servicii de spalare a vehiculelor se ocupa cu spalarea, curatarea si lustruirea vehiculelor.

912201 spalator vehicule

9123 Personal pentru servicii de spalare vitrine si geamuri

Personalul pentru servicii de spalare vitrine si geamuri se ocupa cu spalarea si lustruirea geamurilor si a altor articole din sticla.

912301 spalator vitrine si geamuri

9129 Alti muncitori în servicii pentru curatenie

Alti muncitori în servicii pentru curatenie se ocupa cu curatarea suprafetelor, materialelor si obiectelor, cum ar fi: covoare, pereti, piscine, utilizând echipamente si produse chimice de curatare specializate.

92 Muncitori necalificati în agricultura, silvicultura si pescuit

Muncitorii necalificati în agricultura, silvicultura si pescuit executa sarcini simple si de rutina în productia de culturi si întretinerea efectivelor de animale, se ocupa cu cultivarea si întretinerea gradinilor si parcurilor, exploatarea si îngrijirea (conservarea) padurilor si desfasoara activitati în domeniul acvaculturii si pescuitului.

921 Muncitori necalificati în agricultura, silvicultura si pescuit

Muncitorii necalificati în agricultura, silvicultura si pescuit executa sarcini simple si de rutina în productia de culturi si întretinerea efectivelor de animale, se ocupa cu cultivarea si întretinerea gradinilor si parcurilor, exploatarea si întretinerea padurilor si desfasoara activitati în domeniul acvaculturii si pescuitului.

9211 Muncitori necalificati în culturi vegetale

Muncitorii necalificati în culturi vegetale executa sarcini simple si de rutina în productia de culturi, cum ar fi de fructe, nuci, cereale si legume, în cadrul fermelor.

9212 Muncitori necalificati în cresterea animalelor

Muncitorii necalificati în cresterea animalelor executa sarcini simple si de rutina în productia de animale din ferme, inclusiv pasari de curte si insecte.

921201 îngrijitor animale

9213 Muncitori necalificati în ferme mixte

Muncitorii necalificati în ferme mixte executa sarcini simple si de rutina în productia agricola de culturi vegetale si în cresterea animalelor din ferme.

921301 muncitor manipulare si pregatire furaje

921302 muncitor necalificat în agricultura

921303 vacar

9214 Muncitori necalificati în gradinarit si horticultura

Muncitorii necalificati în gradinarit si horticultura executa sarcini simple si de rutina în activitati de cultivare si întretinere a arborilor (pomilor), arbustilor, florilor si altor plante în parcuri si gradini private, producerea de rasaduri, bulbi si seminte sau cresterea legumelor si florilor utilizând tehnici de cultivare intensive.

9215 Muncitori forestieri necalificati

Muncitorii forestieri necalificati executa sarcini simple si de rutina privind cultivarea si mentinerea padurilor naturale si a plantatiilor forestiere, precum si transportul bustenilor, taierea si doborârea copacilor.

921501 îngrijitor pomi

921502 muncitor necalificat în silvicultura

921503 taietor manual lemn de foc

9216 Muncitori necalificati în pescuit si culturi acvatice

Muncitorii necalificati în pescuit si culturi acvatice executa sarcini simple si de rutina privind cultivarea, capturarea si recoltarea pestelui si a fructelor de mare în acvacultura si în apele interioare, executa activitati de pescuit în ape interioare, de coasta si de mare adâncime.

921601 muncitor necalificat în pescuit si vânatoare

921602 muncitor piscicol

93 Muncitori necalificati în industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si transporturi

Muncitorii necalificati în industria extractiva, constructii, industria prelucratoare si transporturi efectueaza manual sarcini simple si de rutina în industria extractiva, constructii, industria prelucratoare, transport si operatiuni de depozitare si actionare a vehiculelor si masinilor cu tractiune animala si cu actionare umana.

931 Muncitori necalificati în industria extractiva si constructii

Muncitorii necalificati în industria extractiva si constructii efectueaza manual sarcini simple si de rutina în industria extractiva si exploatarile în cariera, constructii si operatiuni în constructii.

9311 Muncitori necalificati în industria extractiva si exploatarile în cariera

Muncitorii necalificati în industria extractiva si exploatarile în cariera executa sarcini de rutina în cadrul activitatilor din mine si cariere.

931101 muncitor necalificat în mine si cariere

931102 împingator vagoneti

9312 Muncitori necalificati în lucrari publice

Muncitorii necalificati în lucrarile publice executa sarcini de rutina legate de constructia si întretinerea drumurilor, cailor ferate, barajelor si a altor proiecte de lucrari publice.

931201 lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva)

931202 îngrijitor spatii verzi

931203 muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

931204 sapator manual

9313 Muncitori necalificati în constructia de cladiri

Muncitorii necalificati în constructia de cladiri executa sarcini de rutina legate de constructia cladirilor si lucrarile de demolare.

931301 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

931302 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

932 Muncitori necalificati în industria prelucratoare

Muncitorii necalificati în industria prelucratoare efectueaza manual diverse sarcini în industria prelucratoare, asista la activitatea operatorilor de masini si a asamblorilor si desfasoara activitati de sortare a produselor si de asamblare manuala a componentelor.

9321 Ambalatori

Ambalatorii se ocupa cu cântarirea, ambalarea si etichetarea manuala a materialelor si produselor.

932101 ambalator manual

9329 Muncitori necalificati în industria prelucratoare neclasificati în grupele de baza anterioare

Muncitorii necalificati în industria prelucratoare neclasificati în alta parte asista la activitatea operatorilor de masini si a asamblorilor si efectueaza o varietate de sarcini manuale în industria prelucratoare, exclusiv ambalarea si etichetarea produselor finite.

932901 îmbuteliator fluide sub presiune

932902 marcator piese

932903 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule

932904 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

932905 muncitor necalificat în industria confectiilor

932906 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

932907 lucrator sortator deseuri reciclabile

932908 îmbuteliator gaz petrol lichefiat

932909 muncitor în activitatea de gospodarire a spanului

932910 umplutor sifoane

932911 muncitor necalificat în metalurgie

933 Muncitori necalificati în transporturi si depozitarea marfurilor

Muncitorii necalificati în transporturi si depozitarea marfurilor conduc biciclete si vehicule similare, conduc vehicule cu tractiune animala pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tractiune animala, transporta manual marfuri si bagaje si depoziteaza marfa pe rafturi.

9331 Conducatori de vehicule actionate manual sau de pedale

Conducatorii de vehicule actionate manual sau de pedale conduc biciclete si vehicule similare pentru transportul de pasageri sau de marfuri.

933101 caraus

9332 Conducatori de masini si vehicule cu tractiune animala

Conducatorii de masini si vehicule cu tractiune animala conduc utilaje sau vehicule cu tractiune animala pentru a transporta pasageri sau marfuri, precum si utilaje cu tractiune animala, de obicei, utilizate în agricultura.

9333 Manipulanti de marfa

Manipulantii de marfa îndeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, încarcare si descarcare a mobilierului si a altor articole de uz casnic sau încarcare si descarcare a navelor si aeronavelor ori transporta si stivuiesc manual marfuri în diverse depozite.

933301 încarcator-descarcator

933302 legator de sarcina

933303 manipulant marfuri

933304 operator transport si distribuire butelii de GPL

933305 muncitor spalare si curatare cisterne

933306 muncitor în serviciile de trafic aerian

9334 Manipulanti de marfuri la raft

Manipulantii de marfuri la raft stocheaza marfurile pe rafturi si în zonele de prezentare si mentin stocul în ordine în supermarketuri si alte magazine de vânzare cu amanuntul sau cu ridicata.

94 Ajutori de bucatari

Ajutorii de bucatari prepara si gatesc la comanda alimente semipreparate sau bauturi, debaraseaza mesele, spala vasele si fac curatenie în bucatarie.

941 Ajutori de bucatari

Ajutorii de bucatari prepara si gatesc la comanda un numar restrâns de alimente semipreparate sau bauturi, debaraseaza mesele, spala vasele si fac curatenie în bucatarie.

9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast-food“

Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast-food prepara si gatesc la comanda o gama limitata de produse alimentare sau bauturi care implica procese simple de pregatire si un numar mic de ingrediente. Acestia pot lua comenzi de la clienti si servesc la tejghea sau la mese.

9412 Debarasatori

Ajutorii în bucatarie debaraseaza mesele, fac curatenie în bucatarie, spala vasele, pregatesc ingredientele si executa alte sarcini pentru a ajuta lucratorii care pregatesc sau servesc alimente si bauturi.

941201 lucrator bucatarie (spalator vase mari)

95 Vânzatori ambulanti si alti prestatori de servicii „la minut“ pentru populatie

Vânzatorii ambulanti si alti prestatori de servicii „la minut“ pentru populatie vând bunuri, exclusiv produse alimentare pentru consumul imediat, si ofera servicii variate pe strazi si în alte locuri publice, cum ar fi statiile.

951 Prestatori de servicii „la minut“ pentru populatie si asimilati

Prestatorii de mici servicii „la minut“ pentru populatie si asimilatii acestora asigura o varietate de servicii pe strada si în alte locuri publice, inclusiv curatarea încaltamintei, spalarea geamurilor masinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietati, precum si furnizarea de alte servicii la fata locului.

9510 Prestatori de servicii „la minut“ pentru populatie si asimilati

Prestatorii de mici servicii „la minut“ pentru populatie si asimilatii acestora asigura o varietate de servicii pe strada si în alte locuri publice, inclusiv curatarea încaltamintei, spalarea geamurilor masinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietati, precum si furnizarea de alte servicii la fata locului.

951001 lustragiu

951002 spalator geamuri si parbrize

952 Vânzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)

Vânzatorii ambulanti (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gama limitata de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe strazi si în locuri publice, cum ar fi statii, cinematografe sau teatre.

9520 Vânzatori ambulanti (exclusiv produse alimentare)

Vânzatorii ambulanti (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gama limitata de bunuri (exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe strazi si în locuri publice, cum ar fi statii, cinematografe sau teatre.

952001 vânzator ambulant de produse nealimentare

952002 vânzator de ziare

96 Muncitori în salubritate si alti lucratori necalificati

Muncitorii din salubritate si alti lucratori necalificati colecteaza gunoiul din cladiri, curti, strazi si alte locuri publice, pastreaza curate strazile si alte locuri publice sau executa munci ocazionale pentru gospodarii private ori alte unitati.

961 Muncitori în salubritate

Muncitorii din salubritate colecteaza, prelucreaza si recicleaza gunoiul din cladiri, curti, strazi si alte locuri publice sau pastreaza curate strazile si alte locuri publice.

9611 Muncitori necalificati în servicii de colectare deseuri si materiale reciclabile

Muncitorii necalificati în servicii de colectare deseuri si materiale reciclabile colecteaza si transporta gunoiul si alte articole pentru reciclare din cladiri, curti, strazi si alte locuri.

961101 lucrator operativ pentru autocompactoare

9612 Sortatori de deseuri

Sortatorii de deseuri identifica, colecteaza si sorteaza obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la gropile de gunoi si din cadrul întreprinderilor sau din cladiri, de pe strazi si alte locuri publice.

9613 Maturatori si asimilati

Maturatorii si asimilatii acestora matura si curata strazile, parcurile, aeroporturile, garile si alte locuri publice.

961301 lucrator pentru salubrizare cai publice

961302 lucrator pentru salubrizare spatii verzi

961303 lucrator pentru salubrizare

961304 lucrator utilaje specializate pentru salubrizare

962 Alti muncitori necalificati

Alti muncitori necalificati livreaza mesaje si transporta pachete, colecteaza bani si aprovizioneaza automatele, citesc contoarele, colecteaza apa si lemne de foc, colecteaza si emit bilete pentru parcare sau alte evenimente.

9621 Curieri, comisionari si hamali

Curierii, comisionarii si hamalii livreaza mesaje si transporta pachete si alte obiecte în cadrul unei unitati sau între unitati, catre gospodarii private ori în alta parte, sau transporta bagaje, în special la hoteluri, gari si aeroporturi.

962101 curier

962102 hamal

962103 comisioner

962104 distribuitor presa

9622 Muncitori necalificati pentru diverse servicii ocazionale

Muncitorii necalificati pentru diverse servicii ocazionale curata, vopsesc si întretin cladirile, terenurile si împrejurimile si efectueaza reparatii simple.

962201 îngrijitor câini în adaposturi

962202 gropar

962203 incinerator

962204 prinzator câini

9623 Cititori de contoare si încasatori

Cititorii de contoare si încasatorii aprovizioneaza aparatele automate si colecteaza bani din acestea sau din aparatele de taxat parcarea si alte dispozitive de încasare ori citesc contoarele de curent electric, gaze si apa.

962301 cantaragiu

962302 casier încasator

962303 încasator si cititor contoare de energie electrica, gaze, apa

9624 Muncitori necalificati pentru servicii de colectare/distributie a apei si a lemnelor de foc

Muncitorii necalificati pentru servicii de colectare/distributie a apei si a lemnelor de foc se ocupa cu colectarea apei si a lemnelor de foc si cu transportarea acestora pe jos sau folosind utilaje trase manual ori de animale.

962401 vidanjor-curatitor canale

962402 operator deratizare, dezinsectie, dezinfectie

9629 Muncitori necalificati neclasificati în grupele de baza anterioare

Aceasta grupa de baza cuprinde muncitorii necalificati care nu sunt clasificati în alta parte în grupa majora 9 – Muncitori necalificati. De exemplu, grupa de baza include persoanele care emit si colecteaza tichete de parcare sau de intrare, pastreaza obiectele personale predate la garderoba si asigura asistenta în cadrul evenimentelor de divertisment.

962901 model (învatamânt)

962902 gonaci

962903 garderobier

962904 ucenic

962905 aprod

962906 controlor poarta

962907 paznic

962908 plasator

962909 portar

962910 supraveghetor muzeu

962911 supraveghetor noapte (învatamânt)

962912 supraveghetor sali spectacole

962913 supraveghetor hotel

 

Inapoi la insemnarea sursa   721_COR_ISCO_08
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

click spre "negustori"