720_cp_politie_politica in SRI


 

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-evz.ro 

Autor: Simona Ionescu

Revenim la cazul ofiterului SRI care s-a adresat cu un raport mai multor institutii ale statului, acuzând ”politie politica” si alte aspecte pe care le considera imputabile conducerii.

Informatia cea mai interesanta este ca nu e vorba de un fost ofiter SRI, asa cum am scris în primul material, ci de un ofiter activ, care îsi desfasoara în continuare munca în rândul seviciului. Lucrul acesta l-am aflat chiar de la cel vizat, într-o discutie telefonica purtata în aceasta dimineata.

Ofiterul a refuzat sa intre în amanuntele acestui caz, acceptând sa faca cu greu doar câteva precizari. Perioada la care se refera a încadrat-o ca fiind între ”anii 2005, 2006”, când la conducerea SRI se afla Radu Timofte.

”Am facut mai multe rapoarte în care am sesizat acele aspecte si le-am depus la mai multe institutii. Am fost primit în audiente si de catre conducerea acelor institutii si de catre conducerea SRI. Ca urmare, s-au initiat niste actiuni, s-a taiat în carne vie acolo unde s-au constatat niste adevaruri, s-a facut ce trebuia facut. Mai multe nu am ce sa spun”, a fost scurtul dialog telefonic cu angajatul SRI.

  • EVZ va prezinta integral unul dintre rapoartele acestui  cadrul al SRI, din care reiese cam ce cercetari si verificari a trebuit sa faca actuala conducere a SRI în urma celor sesizate de ofiterul petent.

Domnule presedinte,

Subsemnatul … ofiter în cadrul SRI, cu respectul cuvenit, va solicit audierea mea în regim de urgenta pentru a va aduce la cunostinta abuzuri savârsite de decidenti SRI ca urmare a raportarilor efectuate atât la nivelul conducerii institutiei cât si la nivelul comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamenar asupra activitatii SRI.Întrucât domnul presedinte…… mi-a comunicat în cadrul audierilor ca cea mai mare parte din aspectele semnalate, altele decât cele care tin de politie politica, nu sunt de competenta comsiei conduse de domnia sa, va supun atentiei celelalte aspecte a caror gravitate o apreciati dumneavoastra.În concret, va fac cunoscut un set de întrebari, la care propun sa raspunda atât eu cât si domnul prim adjunct Coldea, în sedinte diferite, în ordinea stabilita de dumneavoastra. Prin recurgerea la o astfel de procedura consider ca audierile se vor desfasura la obiect si într-un timp relativ scurt, membrii comisiei având posibilitatea sa-si  formuleze cu anticipatie întrbarile corespunzatoare pe marginea subiectului ce se doreste a fi detaliat.

Din aceasta perspectiva, cu permisiunea dumneavoastra, formulez urmatoarele întrebari:

1 Este adevarat ca, în pofida prevederilor legii 300 din 2004 republicata, privind statutul judecatorilor si procurorilor, exista magistrati care colaboreaza cu serviciul de informatii sau mai grav au statu de ofiter acoperit? Cunoasteti situatia unui magistrat care pe parcursul mai multor ani a solicitat insistent sa i se aprobe renuntarea la statutul de ofiter acoperit fara a i se aproba cererea? Este adevarat ca în toti acesti ani magistratul a fost constrâns sa încalce legea prin completarea unor declaratii pe proprie raspundere prin care rezulta ca nu face parte din rândul ofiterilor acoperiti, informatorilor si colaboratorilor serviciilor de informatii?

2 Aveti cunostinta despre cazul unui ofiter care a interceptat ilegal convorbiri telefonice din dispozitia unui lider politic judetean, cu legaturi de autoritate la cel mai înalt nivel? Daca da, ce obligatii aveti în astfel de cazuri si de ce nu ati dispus masurile legale?

3. Care era statutul lui, ce probe detinea la momentul arestarii si ce efecte ar fi produs în structura de vârf a institutiilor în eventualitatea publicarii-predarii lor institutiilor abilitate? Existau informatii privitoare la iminenta sa suprimare fizica? Daca da, au fost verificate în vederea identificarii autorului/autorilor eventual si celor care au dispus eliminarea sa fizica?

4. Ofiterii care au marsat în directia ordonata de obtinerea unor date, informatii si documente ce tin de politie politica(aspecte punctuale au facut obiectul sesizarii comisiei de control a SRI) au beneficiat de avansari promovari si/sau li s-a oferit posibilitatea sa-si angajeze rudele apropiate în institutie drept recompensa pentru modul cum si-au îndeplinit sarcinile? Au acesti ofiteri nou-angajati utilitate pe posturile pe care sunt încadrati?

5. Exista în SRI ofiteri care sub o forma sau alta au refuzat sa se implice personal sau prin directionarea subordonatilor în culegerea unor astfel de informatii? Este adevarat ca asupra acestora s-au dispus presiuni greu de suportat cu intentia de a-i determina sa-si prezinte demisia, desi calificativele obtinute de ei în ultimii ani erau de foarte bine?

6. Este adevarat ca presiunile la care a fost supus unul dintre ofiterii care nu s-a conformat au constat în practici ce încalca în mod vadit drepturi prevazute de Constitutie( art 21,22,26,41,52 si 52), respectiv:- îngradirea drepturilor de a se adresa institutiilor abilitate, prin utilizarea unor forme de constrângere extreme?- declansarea unor provocari a caror finalitate a fost stirbirea autoritatii în fata subalternilor sau în cadrul colectivului din care face parte?- combinatii ce au vizat terorizarea sa psihica, având ca victime colaterale membrii familiei ofiterului- provocari care au condus la deteriorarea climatului si a relatiilor din familie?- sanctiuni pentru situatii neconforme cu realitatea?- diminuari salariale pentru fapte care nu cadeau în sarcina sa?- acordarea cu întârziere a soldei?- punerea în imposibilitate de a-si exercita atributiile?

7. Exista ofiter sanctionat caruia, din dispozitia dumneavoastra, contrar reglementarilor, nu i s-a adus la cunostinta masura luata asupra lui si nici cauzele care au stat la baza aplicarii ei? Aceeasi situatie si în cazul calificativului acordat?

8.Este adevarat ca ofiterul care si-a exprimat în scris si în mod repetat intentia de a-i raporta domnului director abuzurile si practicile de politie politica din institutie a fost obstructionat permanent în acest drept al sau? Mai mult, au existat situatii când ofiterului i se aducea la cunostinta ca este asteptat la raport de domnul director, iar dupa ce acesta se deplasa sute de km constata ca decidentul este în concediu de odihna sau, în alte cazuri era asteptat de cadre delegate de dumneavoastra? Exista o prevedere în regulament potrivit careia repetarea faptelor de care se face vinovat un cadru militar se redirectioneaza la nivelul ierarhic superior acestuia, în speta domnului director? De ce nu s-a aplicat regulamentul în acest caz?

9. Pentru a constrânge ofiterii incomozi sa-si dea demisia, utilizati drept instrument neacordarea/amânarea acordarii autorizatiei la informatiile clasificate, profitând de o prevedere a legii potrivit careia persoanei supuse verificarii nu i se aduce la cunostinta motivul pentru care se refera eliberarea autorizatiei? Exista situatii de depasire cu mult peste termenul prevazut de lege pentru eliberarea autorizatiei? Ce se ascunde în spatele acestui exces si cine se face responsabil de nerespectarea prevederilor legii?

10. Exista ofiteri care nu au beneficiat de decontarea cheltuielilor de transport pe perioada concediilor, în ciuda prevederilor legale desi au solicitat în nenumarate rânduri, inclusiv în scris, acordarea acestui drept? Care este ratiunea pentru care s-a acordat în mod arbitrar acest drept?

11. Exista ofiteri carora, din ordinul dumneavoastra li s-a comunicat în mod oficial ca au fost înaintati în grad înainte de termen fara ca acest lucru sa concorde cu realitatea? Realizati impactul unei astfel de minciuni care finalizate ies la iveala, fie si dupa ani de zile? Considerati ca în acest mod i s-a încalcat reputatia?

12. Exista practici, recomandate de dumneavoastra , potrivit carora decizii importante privind: - cuantumul salarial obtinut pe postul transferat- functia reala pe care urmeaza sa se transfere- continutul si modul de aplicare a unor ordonante/ ordine cu caracter intern- drepturi banesti acordate în anumite situatii- conditii de cazareNu se aduc la cunostinta cadrelor sau, în alte cazuri sunt dezinformate(prin transmiteri pe cai indirecte a unor mesaje disparate si implicit incoerente) sau, mai grav, mintite în legatura cu situatia existenta?Daca da, constientizati consecintele confuziei si neîncrederii generate în corpul acestor ofiteri pentru care minciuna reprezinta un subterfugiu mizerabil, iar onoarea si demnitatea virtuti supreme?

13. Cunoasteti ca ofiterul care si-a facut cunoscuta în scris intentia de a sesiza comisiei unele abuzuri precum si faptul ca institutia nu este echidistanta politic, a fost amenintat cu trecerea imediata în rezerva (fara a exista motive care sa sustina decizia), dar si cu suprimarea fizica? Din aceleasi considerente acelasi ofiter a fost amenintat cu sesizarea Parchetului?  La ordinul cui s-a apelat la aceste forme extreme de santaj, din moment ce el avea obligatia legala sa raporteze comisiei parlamentare?

14. Este adevarat ca ati dispus ca prin combinatii judiciare elaborate si corelate ofiterul incomod sa fie atras în activitati infractionale de catre cadre active si în rezerva care au primit ordine stricte în acest sens? Pentru ce se doreste cu atâta consecventa ca acest ofiter sa fie anchetat?

15. Cunoasteti situatia unui ofiter care, timp de peste patru ani, a transmis conducerii SRI zeci de raportari punctuale verificabile(cine, când , unde, etc) privind abuzuri si actiuni de politie politica? Ce s-a întâmplat cu acele raportari transmise în marea lor majoritate dupa producerea evenimentelor? Dar cu casetele ce contin discutiile purtate pe aceleasi teme?

16. Puteti preciza de câti ani este monitorizat continuu acest ofiter? Câti lucratori au fost angrenati? Ce mijloace s-au folosit si care este costul total al operatiunilor derulate? Acceptati ca ofiterul are o conduita ireprosabila din moment ce, în pofida provocarilor/ monitorizarilor îndelungate, nu exista nicio dovada sa sustina contrarul?

17. S-a procedat vreodata la dezinformari sau contrafacerea unor probe în ceea ce-l priveste pe ofiteri? Daca detineti probe privind orice nerespectare a reglementarilor interne sunteti de acord sa îi cereti sa întocmeasca un raport pe marginea împrejurarii respective? La solicitarile sale repetate i s-a comunicat ca nu i se poate reprosa nimic, atât în plan profesionat cât si sub palier contrainformativ? Daca lucrurile stau asa, cum explcati masurile dispuse împotriva sa?

18. În baza principiului necesitatii de a cunoaste prevazut de legea 82 din 2002 puteti pune la dispozitia comisiei toate raportarile sale olografe privind abuzurile la care a fost supus si ilegalitatile savârsite de decidenti? Ce actiuni ati întreprins în urma raportarilor sale, altele decât cele referitoare la monitorizarea sa permanenta?

19. Cunoasteti ca desi ati dispus ca ofiterul sa fie transferat pe cât posibil de mult, (pentru ca nu are studiile prevazute), a fost apreciat cu calificativul de foarte bine(98 de puncte) în pofida presiunilor la care a fost supus?

20. Ce sanse la o viata normala îi mai acordati unei persoane care a cutezat sa va puna întrebarile de mai sus, persoane care, în naivitatea lui de ofiter SRI, înca mai aspira la o cultura europeana si valori democratice?

Rog transmiterea setului de întrebari tuturor membrilor Comisiei, inclusiv domnului director al SRI caruia, cu respectul cuvenit, îi solicit si pe aceasta cale aprobarea iesirii la raport.Data fiind necesitatea respectarii cadrului legal privitor la conditiile de acces la informatiile clasificate, rog Comisia sa-mi confirme în scris, înainte de audiere, daca în integralitatea componentei sale este abilitata sa ia act de informatiile detinute, în totalitate sau în parte, în baza principiului necesitatii de a cunoaste prevazut de actele normative în domeniu.            

Inapoi la insemnarea sursa   Malpraxis judiciar
Home

 

                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!

click spre "negustori"