cp_Magistratii care încalca legea risca închisoarea si/sau eliberarea din functie « CRISTI DANILET – judecator


 

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-cristidanilet 

Mijloacele de constrângere sunt interzise: Art. 68 din Cpp interzice organelor judiciare utilizarea mijloacelor de constrângere (violente, amenintari, alte mijloace de constrângere, promisiuni sau îndemnuri) în scopul de a se obtine probe. Cine încalca aceasta obligatie în exercitiul atributiilor de serviciu, comite infractiunea de Arestare nelegala si cercetare abuziva prev. de art. 266 Cpen: Retinerea sau arestarea nelegala, ori supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguranta sau educative, în alt mod decât cel prevazut prin dispozitiile legale, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Întrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente împotriva unei persoane aflate în curs de cercetare, ancheta penala ori de judecata, pentru obtinerea de declaratii, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si întrebuintarea de promisiuni, amenintari sau violente fata de un martor.

Comportamentul trebuie sa fie demn: Art. 99 din Legea 303/2004 prevede drept abateri disciplinare: a) manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savârsite în exercitarea sau în afara exercitarii atributiilor de serviciu; c) atitudinile nedemne în timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de avocati, martori, justitiabili. Încalcarea acestor obligatii profesionale se sanctioneaza disciplinar de catre CSM, potrivit art. 100 din Legea 303/2004

Infractorul nu poate fi ajutat: Persoana care ajuta infractorul, dupa comiterea infractiunii, în scopul de a îngreuna sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei comite infractiunea de Favorizarea infractorului prev de art.264 Cpen sanctionabila cu închisoare de la 3 luni la 7 ani.

Nevinovatul nu poate fi urmarit sau condamnat: Fapta de a pune în miscare actiunea penala, de a dispune arestarea, de a trimite în judecata sau de a condamna pe o persoana, stiind ca este nevinovata, constituie infractiunea de Represiune nedreapta prev. de art. 268 Cpen si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Orice alt abuz se sanctioneaza penal sau disciplinar: Fapta celui care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane constituie Abuz în serviciu contra intereselor persoanelorprev de art. 246 Cpen. si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Constituie abateri disciplinare si se santioneaza de CSM , potrivit art. 99 din Legea 303/2004: e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces; t) exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta (exista rea-credinta atunci când judecatorul sau procurorul încalca cu stiinta normele de drept material ori procesual, urmarind sau acceptând vatamarea unei personae; exista grava neglijenta atunci când judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, în mod grav, neîndoielnic si nescuzabil, normele de drept material ori procesual).

Exista trei tipuri de plângeri care pot fi formulate:

a. Cei care invoca doar ilegalitati comise în cursul urmaririi penale si vor sa fie îndreptate sau anulate actele nelegale, pot formula o plângere potrivit art. art. 275/278 Cpp: pentru actele comise de politist se adreseaza procurorului, pentru actele comise de procuror se adreseaza sefului ierarhic al acestuia. Solutia poate fi contestata la procurorul ierarhic superior conform art. 278 Cpp

b. Cei care reclama o abatere disciplinara si vor sanctionarea de catre CSM a judecatorului sau procurorului, pot face o plângere adresata Inspectiei Judiciare (nu CSM-ului!). Daca Inspectia Judiciara face cercetarea disciplinara si constata ca magistratului nu a comis o abatere disciplinara, va emite o rezolutie de respingere a sesizarii care poate fi atacata la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, potrivit art. 46 din Legea 317/2004. Daca Inspectia Judiciara trimite cauza la CSM pentru sanctionarea magistratului, acesta este judecat, iar în caz ca este gasit vinovat de comiterea unei abateri disciplinare va primi, potrivit art. 100 din Legea 303/2004 una dinter urmatoarele sanctiuni: a) avertisment; b) diminuare a indemnizatiei de încadrare lunare brute cu pâna la 20% pe o perioada de pâna la 6 luni; c) mutare disciplinara pentru o perioada de pâna la un an la o alta instanta sau la un alt parchet, situate în circumscriptia altei curti de apel ori în circumscriptia altui parchet de pe lânga o curte de apel; d) suspendare din functie pe o perioada de pâna la 6 luni; e) excludere din magistratura. Solutia CSM nu poate fi atacata de cel care a reclamat abaterea, ci numai de Inspectia Judiciara.

c. Cei care se considera abuzati de organele judiciare si doresc aplicarea unei sanctiuni penale pot formula o plângere la Parchetul de pe lânga ICCJ (împotriva judecatorilor de la ICCJ si procurorilor de la PICCJ sau DNA) sau la Parchetul de pe lânga Curtea de apel unde a fost comisa infractiunea (împotriva magistratilor de la celelalte instante si parchete) – conform 45 rap la art. 29, respectiv art. 28 ind.1 Cpp. Solutia de netrimitere în judecata poate fi contestata la procurorul ierarhic superior conform art. 278 Cpp si, daca nu este favorabila petentului, poate fi atacata mai departe la judecator conform art. 278 ind.1 Cpp. Solutia de trimitere în judecata este urmata de desfasurarea unui proces în fata instantei, unde cel care a facut plângerea va fi audiat si are dreptul sa exercite calea e atac daca este nemultumit de hotarârea instantei.

Atentionez ca daca plângerea cu privire la savârsirea unei infractiuni de catre organul judiciar a fost facuta în mod mincinos, aceasta constituie infractiunea de denuntarea calomnioasa prev de art. 259 Cpen si cel care a formulat plângerea poate fi pedepsit cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Potrivit legii, condamnarea penala a unui magistrat, indiferent pentru ce infractiune si de sanctiunea aplicata, atrage automat excluderea din magistratura.

Inapoi la insemnarea sursa   Cristi Daneliet 
Home

 

                         © 2009~2085 OSCII-Lab      Home    Popescu-Colibasi         Free counters!

click spre "negustori"