România asisten?ial? trebuie s? dispar?. Repede


 

by Someone on 02/01/2011 · 116 comments

in Revolt?

S? discut?m un pic mai pe-ndelete despre România asisten?ial?. Când am spus c? România nu se mai poate suporta a?a cum e, lene?? ?i asistat?, poate c-ar fi fost bine s? ofer ?i cifrele care definesc gravitatea situa?iei.

Ce înseamn?, de fapt, “România asisten?ial?”?

În aprilie anul trecut, fostul ministru al Muncii, Mihai ?eitan, declara c? “circa 6 milioane de români, o treime din popula?ia total? ?i mai mult decât num?rul angaja?ilor, beneficiaz?, într-un fel sau altul, de ajutor social de la stat”.

Tot ?eitan preciza c? “avem peste 12 milioane de indemniza?ii/om într-o lun?, asta înseamn?, sigur, c? nu 12 milioane de oameni profit?, sunt 5-6 milioane de oameni care profit? de astfel de sprijin, unii profit? de câte dou?, trei sau patru.” (sursa) Fostul ministru al Muncii a ad?ugat c? sunt persoane care, prin cumularea diverselor tipuri de ajutoare ?i indemniza?ii, câ?tig? peste 1.000 de euro lunar f?r? s? munceasc? nimic.

Site-ul InfoNews scria, în mai anul trecut: “potrivit ANPS (Agen?ia Na?ional? de Presta?ii Sociale – n-m.), in ianuarie erau sapte beneficiari care primeau nu mai putin de opt prestatii pe luna, 34 primeau sapte prestatii, 320 de persoane cumulau sase ajutoare de la stat, iar peste 2.000 de asistati sociali primeau lunar cinci tipuri de prestatii.”

InfoNews adaug?: “Prin cumularea a cinci indemnizatii de la stat, un beneficiar din Galati primea 5.148 de lei lunar, unul din Cluj – 4.664 de lei, iar altul din Gorj – 4.320 de lei. De altfel, cumularea mai multor prestatii duce la venituri lunare cuprinse între 1.500 si peste 5.000 de lei.”

De exemplu, între 2007-2009, dup? aprobarea unor noi ajutoare pentru persoanele cu handicap în România, num?rul acestora a crescut brusc cu 200 de mii. De altfel, propor?ia pensiilor “pe caz de boal?” variaz? atât de mult de la un jude? la altul, încât este evident c? la mijloc e vorba de ?pag?. Potrivit unor estim?ri, probabil c? mai mult de o treime din pensiile de acest tip au fost acordate nejustificat.

Simplul fapt c? sistemul permite asemenea abera?ii înseamn? c? el e gre?it ?i profund corupt. Mai mult, acum putem în?elege perfect ?i de ce unii reac?ioneaz? a?a vehement când se pune problema reform?rii acestui sistem.

În aprilie 2010, Gândul ar?ta c? “din 2003 pân? în 2009 num?rul de ajutoare sociale acordate, “presta?ii” cum sunt ele numite de ministerul Muncii, a crescut de la 2,8 milioane la 9,7 milioane. [...] statul a fost nevoit s? creasc? bugetul alocat ministerului Muncii pentru asisten?a social? de la 582 de milioane de lei în 2003 la peste 8,1 miliarde de lei ?ase ani mai târziu.”

La sfâr?itul anului 2010, oficialii vorbeau îns? de “8,8 miliarde de lei” anual pentru ajutoare.

Cu alte cuvinte, costul acestui program de încurajare a nemuncii în România a ajuns la 2 miliarde de euro anual. Nu v? imagina?i, îns?, c? to?i banii ajung la cei îndrept??i?i (conform legii). Adriean Videanu estima c? “30% din fondurile acordate programelor sociale sunt costuri de administrare” (sursa).

Nici nu-i de mirare – înainte s? fi devenit un stat asisten?ial, România era o ?ar? bolnav? de hiper-birocra?ie ?i parazitat? de o administra?ie pe cât de obraznic?, pe atât de corupt? ?i ineficient?.

Dar câte ajutoare sociale, indemniza?ii, aloca?ii, m? rog, “presta?ii”, sunt oferite în România? ?eitan a spus de mai multe ori c? e vorba despre “peste 200″. Actualul ministru al Muncii, Ioan Boti?, a fost mai precis: 202.

202!

Pe site-ul Agen?iei Na?ionale pentru Presta?ii Sociale sunt listate 43 dintre acestea – cele de care se ocup? direct Agen?ia. Pute?i g?si aici o situa?ie (cea mai recent?) pe luna noiembrie a anului trecut privind situa?ia drepturilor acordate, pe jude?e. Totalul: 6.137.196 de beneficiari (inclusiv cumul?ri) au primit 662.319.042,00 lei. Adic? 107 lei, în medie, lunar. Înc? o dat? – este vorba doar de cele 43 de “presta?ii” acordate de ANPS. Pân? la “peste 200″, câte sunt cu totul, mai avem de adunat. Ziarul Financiar a mai identificat câteva. S?pt?mânalul Capital, care citeaz? date ale Institutului Na?ional de Statistic?, afirm? c? e vorba de o medie de 194 de lei de persoan? (dar nu estimeaz? veniturile rezultate în urma cumul?rii).

Cine pl?te?te toate aceste ajutoare, 2 miliarde de euro anual? P?i, nici o surpriz? aici, pu?inii care mai muncesc în România. Site-ul Infolegal face urm?toarea constatare: “În luna martie (2010) existau 4,302 milioane de salariati care au virat statului impozite si contributii din care bugetul asigurarilor sociale trebuia sa plateasca pensiile a 5,521 milioane de persoane, prestatii si ajutoare sociale pentru aproape 7 milioane de persoane si indemnizatii de somaj pentru 462.289 de disponibilizati.”

Ca atare, r?mâne cum am stabilit.

Din cauza unor politicieni f?r? minte ?i a unei na?ii care a acceptat cu mare pl?cere, de fiecare dat?, mita electoral?, milioane de oameni din aceast? ?ar? prefer? acum s? stea acas? în loc s? mearg? la munc?, pentru c?, nu-i a?a, câ?tig? mai bine astfel decât din salariu.

Banii pe care-i încaseaz? astfel nu sunt mul?i – suficien?i cât s? nu moar? de foame, dar mai bine decât nimic.

Banii ace?tia, pu?ini cum sunt ei, se adun? în bugetul na?ional pân? la sume ame?itoare, pl?tite de cei care înc? muncesc. Fire?te, veniturile acestora scad din cauza taxelor ?i impozitelor mari – mari ?i pentru c? trebuie s? pl?teasc? pentru milioanele de al?i români care constat? c? e mai profitabil s? stea acas? decât s? ia o slujb?.

Unii, mai ?mecheri, dau o ?pag? unde trebuie ?i cumuleaz? ajutoarele, ajungând astfel s? câ?tige bini?or spre foarte bine prin specularea acestui sistem corupt ?i stufos.

Concluzie – cât timp acest sistem nu va fi t?iat din r?d?cin?, nemunca va continua s? fie încurajat? ?i între?inut? în România. Câ?iva vor continua s? fie taxa?i la sânge pentru lenea multora.

Mie mi se pare uluitor c? în ?ara asta atâ?ia oameni pot spune c? mai bine stau acas?, pe ajutoare, decât s? munceasc?. Atitudinea asta trebuie s? dispar?, cu orice pre?, ?i înc? foarte repede.accesind acest  link ajungeti in pagina home a blog-ului
free counters

 


    E-mail            © 2009-2085 ASCII-Lob       Home    Popescu-Colibasi  

click spre "negustori"