Sursa acestor informatii este   legal.dntis.ro 


Titlul I. DESPRE SUCCESIUNI

Capitolul I. Despre deschiderea succesiunilor - Art. 651 - 653

Capitolul II. Despre calitătile cerute pentru a succede - Art. 654 - 658

Capitolul III. Despre deosebite ordine de succesiune - Art. 659 - 676

Sectiunea I. Dispozitii generale - Art. 659 - 663

Sectiunea II. Despre reprezentare - Art. 664 - 668

Sectiunea III. Succesiunile deferite descendentilor - Art. 669

Sectiunea IV. Despre succesiunile deferite ascendentilor - Art. 670 - 671

Sectiunea V. Despre succesiunile colaterale - Art. 672 - 676

Capitolul IV. Despre succesiunile neregulate - Art. 677 - 684

Sectiunea I. Despre drepturile copiilor naturali asupra bunurilor mamei lor si despre succesiunea copiilor naturali morti fără posteritate - Art. 677 - 678

Sectiunea II. Despre succesiunea sotului supravietuitor si despre a statului - Art. 679 - 683

Sectiunea III. Despre dreptul de mostenire al femeii când se află în concurentă cu descendentii sau alte rude care sunt chemate după legi la succesiunea sotului ei mort - Art. 684

Capitolul V. Despre acceptarea si repudierea mostenirilor - Art. 685 - 727

Sectiunea I. Despre acceptare - Art. 685 - 694

Sectiunea II. Despre renuntarea la succesiune - Art. 695 - 703

Sectiunea III. Despre beneficiul de inventar, despre efectele sale si despre obligatiile eredelui benficiar - Art. 704 - 723

Sectiunea IV. Despre succesiunile vacante - Art. 724 - 727

Capitolul VI. Despre împărtire si despre raporturi - Art. 728 - 799

Sectiunea I. Despre împărtirea succesiunii - Art. 728 - 750

Sectiunea II. Despre raporturi - Art. 751 - 773

Sectiunea III. Despre plata datoriilor - Art. 774 - 785

Sectiunea IV. Despre efectele împărtelii si despre garantia părtilor - Art. 786 - 789

Sectiunea V. Despre desfiintarea sau resciziunea împărtelii - Art. 790 - 793

Sectiunea VI. Despre împărteala făcută de tată, de mamă sau de alti ascendenti, între descendentii lor - Art. 794 - 799Titlul II. DESPRE DONATIUNI ÎNTRE VII SI DESPRE TESTAMENTE

Capitolul I. - Art. 800 - 805

Capitolul II. Despre capacitatea de a dispune sau de a primi prin donatiune între vii sau prin testament - Art. 806 - 812

Capitolul III. Despre donatiunile între vii - Art. 813 - 840

Sectiunea I. Despre forma si efectele donatiunilor între vii - Art. 813 - 828

Sectiunea II. Despre cazurile în care donatiunile se pot revoca - Art. 829 - 840

Capitolul IV. Despre partea disponibilă a bunurilor si despre reductiune - Art. 841 - 855

Sectiunea I. Despre partea disponibilă a bunurilor - Art. 841 - 846

Sectiunea II. Despre reductiunea donatiunilor si a legatelor - Art. 847 - 855

Capitolul V. Despre dispozitiile testamentare - Art. 856 - 931

Sectiunea I. Reguli generale pentru forma testamentelor - Art. 856 - 867

Sectiunea II. Despre regulile speciale asupra formelor câtorva testamente - Art. 868 - 886

Sectiunea III. Despre institutia de mostenitori si despre legate în genere - Art. 887

Sectiunea IV. Despre legatul universal - Art. 888 - 893

Sectiunea V. Despre legatele unei fractiuni de mostenire - Art. 894 - 898

Sectiunea VI. Despre legatele singulare - Art. 899 - 909

Sectiunea VII. Despre executorii testamentari - Art. 910 - 919

Sectiunea VIII. Despre revocarea testamentelor si despre caducitatea lor - Art. 920 - 931

Capitolul VI. Despre donatiuni făcute sotilor prin contractul de maritaj - Art. 932 - 935

Capitolul VII. Despre dispozitiile dintre soti, făcute sau în contractul de maritaj, sau în timpul maritajului

- Art. 936 - 941


 

click spre "negustori"