Vicepresedinte de Onoare
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Babonea


Curriculum vitae

Informa?ii personale


Nume / Prenume

BABONEA ION GHEORGHE

Adresa(e)

Str. Petru Maior nr. 21, localitatea Brasov, judetul Brasov, cod 500090, Romania

Telefon(-oane)

Fix: 0268/419 819

Mobil:

0722 309 117

0746 120 422

Fax(uri)

0268 420024

E-mail:

gheorghe.babonea@anpcppsr.ro

Nationalitate(-tati)

romana

Data na?terii

20.09.1943

Sex

masculinExperien?a profesional?
Perioada

1996-prezent


Func?ia sau postul ocupat

Cadru didactic-Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative

ProdecanNumele ?i adresa angajatorului

Universitatea Spiru HaretPerioada

1991-1996

Func?ia sau postul ocupat

Cadru didactic- Facultatea de Drept – secretar stiintificNumele ?i adresa angajatorului

Universitatea I.C. Dragan - BrasovPerioada

1989-2000Numele si adresa angajatorului

Justitia Militara, BrasovPerioada

1965-1989

Func?ia sau postul ocupat

Cadru didacticNumele ?i adresa angajatorului

Academia Fortelor Aeriene, BrasovEduca?ie ?i formare
Perioada

1999-2004

Calificarea / diploma ob?inut?

Doctorat Stiinte EconomicePerioada

1976-1980

Calificarea / diploma ob?inut?

Faculatea de Drept, Universitatea Lucian Blaga, SibiuPerioada

1961-1965

Calificarea / diploma ob?inut?

Academia Fortelor Aeriene, BrasovPerioada

1957-1961

Calificarea / diploma ob?inut?

Cursuri de pregatire psihopedagogica si metodica, formarea cadrelor didactice din invatamantul militar si invatamantul superior. Cursuri postuniversitare privind pregatirea juridica in anii 1967, 1969, 1972, 1975.Perioada

2000

Calificarea / diploma ob?inut?

Am participat la Cursul de pregatire organizat de Institutul European de Afaceri privind implementarea in Romania si formarea in noua profesiune de MeditatorDisciplines principale studiate / competen?e dobândite

Stiinte juridice, Stiinte Economice, Stiinte Militare

Tipul calificarii/diploma obtinuta

Diploma Licenta

Nivelul in clasificarea na?ionala sau interna?ionala

UniversitarAptitudini ?i competen?e personale


Dobandite in cursul vietii si al carierei, dar care nu sunt recunoscute neaparat printr-un certificat sau o diploma

-manageriale, juridice si militare si merketing

-abilitatea de a comunica si lucra cu oamenii

- abilitati politice

-conducerea grupurilor de studenti si formarea acestora prin procesul de invatare-predare si cercetare sriintificaLimba(i) matern?(e)

RomanaLimba(i) str?in?(e)

Limba franceza, Limba rusa

Autoevaluare


În?elegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)


Ascultare

Citire

Participare la conversa?ie

Discurs oral

Exprimare scris?

LimbaBine


bine


Bine


Bine


bine

LimbaBine


Bine


Bine


Bine


bine


(*) Nivelul cadrului european comun de referin?? pentru limbiCompetente ?i abilit??i sociale

LiteraturaCompeten?e ?i aptitudini organizatorice

Vicepresedinte de Onoare al Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorrilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania
Am desfasurat multiple si complexe activitati pentru cresterea gradului de satisfactie al consumatorului.
Membru al Asociatiei Nationale de Marketing
Coordonez si conduc activitatea studentilor avand functia de Prodecan al Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative.
5. Conduc proiecte de licenta a studentilor si de cercetare stiintifica studenteasca, proiecte in domeniul protectiei consumatorilor.


Inapoi la insemnarea sursa   Babonea Ion-Gheorghe (ver.2016)

click spre "negustori"