TITLUL III din Ordonanta 113 din 12 octombrie 2009


 


    Am mai spus si repet sunt articole care imi plac foarte mult si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez si la mine pe site. Consider ca este o onoare pentru mine sa le reproduc si pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult Valoare Adaugata) Ca reusesc sau nu asta este alta poveste. Sursa acestui articol este  LegeStart 


   TITLUL III
Transparenta conditiilor si a cerintelor in
materie de informare privind serviciile de plata

   CAPITOLUL I
 Dispozitii comune

   Art. 83. -
(1) Prevederile prezentului titlu reglementeaza transparenta conditiilor si a cerintelor in materie de informare in cazul operatiunilor de plata singulara, al contractelor-cadru si al operatiunilor de plata prevazute de acestea, daca utilizatorul actioneaza in calitate de consumator.
   (2) In cazul in care utilizatorul nu actioneaza in calitate de consumator, partile pot conveni sa nu aplice, total sau partial, prevederile prezentului titlu.
   Art. 84. -
(1) Prezentul titlu nu aduce atingere dispozitiilor legislative ce transpun acte normative comunitare si ce cuprind cerinte suplimentare privind informatiile prealabile.
   (2) In cazul in care serviciilor de plata ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile ulterioare, dispozitiile privind informarea prevazute la art. 4 alin. (1)-(4), cu exceptia dispozitiilor cuprinse la art. 4 alin. (2) lit. c)-g), la art. 4 alin. (3) lit. a), d) si e) si la art. 4 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, se vor inlocui cu dispozitiile art. 91-93 si cu cele ale art. 97-99 din prezenta ordonanta de urgenta.
   Art. 85. -
(1) Prestatorul de servicii de plata nu solicita utilizatorului serviciilor de plata niciun fel de plata pentru furnizarea informatiilor prevazute in prezentul titlu.
   (2) Prestatorul de servicii de plata si utilizatorul de servicii de plata pot conveni asupra pretului total pentru furnizarea, la cererea utilizatorului serviciilor de plata, de informatii suplimentare sau intr-un mod mai frecvent sau prin alte mijloace de comunicare decat cele specificate in contractul-cadru.
   (3) Pretul total perceput in conformitate cu alin. (2) trebuie sa corespunda costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plata, sa se limiteze la acoperirea acestora, sa nu conduca la obtinerea de venituri suplimentare sau la descurajarea utilizatorului de a solicita informatii suplimentare.
   Art. 86. -
(1) In cazul instrumentelor de plata care, in conformitate cu contractul-cadru, privesc numai operatiunile de plata individuale ce nu depasesc 25 euro ori echivalentul in lei a 25 euro la data efectuarii tranzactiei sau ce au o limita de cheltuieli de 100 euro ori echivalentul in lei a 100 euro la data efectuarii tranzactiei sau ce depoziteaza fonduri care nu depasesc niciodata 100 euro ori echivalentul in lei a 100 euro la data efectuarii tranzactiei:
   a) prestatorul de servicii de plata transmite platitorului, prin derogare de la art. 97-99 si de la art. 111, numai informatiile privind caracteristicile principale ale serviciului de plata, incluzand in acestea modul in care poate fi utilizat instrumentul de plata, raspunderea juridica, pretul perceput si alte informatii importante necesare pentru a se lua o decizie informata, precum si o indicatie cu privire la locul unde se pun la dispozitie, intr-un mod usor accesibil, orice alte informatii ori conditii specificate la art. 99;
   b) partile pot conveni ca, prin derogare de la art. 101, prestatorul de servicii de plata sa poata propune modificari ale conditiilor din contractul-cadru intr-o modalitate diferita fata de cea prevazuta la art. 97 alin. (1);
   c) partile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 si 113, dupa executarea unei operatiuni de plata, prestatorul de servicii de plata sa transmita sau sa puna la dispozitie numai o referinta care sa permita utilizatorului serviciilor de plata identificarea operatiunii de plata, suma operatiunii de plata si pretul perceput si/sau, in cazul mai multor operatiuni de plata de acelasi fel catre acelasi beneficiar al platii, informatiile privind suma totala si pretul pentru aceste operatiuni de plata;
   d) partile pot conveni ca, prin derogare de la art. 112 si 113, dupa executarea unei operatiuni de plata, prestatorul de servicii de plata sa nu fie obligat sa transmita sau sa puna la dispozitie informatiile prevazute la lit. c) in cazul in care instrumentul de plata este utilizat anonim sau daca prestatorul de servicii de plata nu detine capacitatea tehnica de a i le furniza. Prestatorul de servicii de plata acorda platitorului posibilitatea de a verifica valoarea fondurilor depuse.
   (2) Pentru operatiunile de plata transfrontaliere efectuate pe teritoriul Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, sumele prevazute la alin. (1) sunt de 30 euro sau echivalentul in lei a 30 euro in cazul instrumentelor de plata si de 150 euro sau echivalentul in lei a 150 euro in cazul limitelor de cheltuieli sau fondurilor depozitate.
   Art. 87. -
(1) Platile sunt efectuate in moneda de schimb convenita de comun acord intre parti.
   (3) Platitorul accepta serviciul de conversie monetara in baza informatiilor prevazute la alin. (2).
   Art. 88. - In cazul in care, in vederea utilizarii unui anumit instrument de plata, beneficiarul platii ofera o reducere, beneficiarul platii informeaza platitorul asupra acesteia inainte de initierea operatiunii de plata.
   Art. 89. - Prestatorii de servicii de plata trebuie sa poata face dovada ca au respectat cerintele in materie de informare prevazute in prezentul titlu.

   CAPITOLUL II
 Operatiuni de plata singulara

   Art. 90. -
(1) Prezentul capitol se aplica operatiunilor de plata singulara care nu intra sub incidenta unui contract-cadru.
   (2) In cazul in care un ordin de plata pentru o operatiune de plata singulara este transmis printr-un instrument de plata stabilit printr-un contract-cadru, prestatorul de servicii de plata nu are obligatia sa furnizeze sau sa puna la dispozitie informatii care au fost deja transmise utilizatorului serviciilor de plata in temeiul unui contract-cadru incheiat cu un alt prestator de servicii de plata sau care ii vor fi transmise in conformitate cu contractul-cadru respectiv.
   Art. 91. -
(1) Inainte ca utilizatorul serviciilor de plata sa devina parte la un contract sau la o oferta de servicii de plata singulara, prestatorul de servicii de plata pune la dispozitia utilizatorului informatiile si conditiile specificate la art. 93.
   (2) Informatiile si conditiile specificate la art. 93 se pun la dispozitia utilizatorului:
   a) intr-un mod usor accesibil;
   b) intr-un limbaj usor de inteles, intr-o forma clara, completa si precisa;
   c) in limba romana sau in alta limba stabilita de comun acord intre parti.
   (3) La cererea utilizatorului serviciilor de plata, prestatorul de servicii de plata ii transmite informatiile si conditiile pe suport hartie sau pe un alt suport durabil.
   (4) Obligatiile prevazute pot fi indeplinite si prin furnizarea unui exemplar al propunerii de contract de prestare de servicii de plata singulara sau al formularului de ordin de plata care cuprinde informatiile si conditiile specificate la art. 93.
   Art. 92. - In cazul in care contractul de servicii de plata singulara a fost incheiat, la cererea utilizatorului serviciilor de plata, printr-un mijloc de comunicare la distanta ce nu permite prestatorului de servicii de plata sa respecte prevederile art. 91, prestatorul isi indeplineste obligatiile ce ii revin conform art. 91 imediat dupa executarea operatiunii de plata.
   Art. 93. -
(1) Prestatorul transmite sau pune la dispozitia utilizatorului serviciilor de plata urmatoarele informatii si conditii:
   a) specificarea informatiilor sau a codului unic de identificare ce trebuie furnizate de catre utilizatorul serviciilor de plata in vederea executarii corecte a unui ordin de plata;
   b) termenul maxim de executare in care trebuie furnizat serviciul de plata;
   c) pretul total pe care utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa il plateasca prestatorului sau de servicii de plata si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in pret;
   d) daca este cazul, cursurile de schimb efective sau de referinta care urmeaza sa fie aplicate operatiunii de plata.
   (2) Daca este cazul, orice alte informatii si conditii relevante specificate la art. 99 sunt puse la dispozitia utilizatorului serviciilor de plata intr-un mod usor accesibil.
   Art. 94. - Imediat dupa primirea ordinului de plata, prestatorul de servicii de plata al platitorului transmite sau pune la dispozitia platitorului, astfel cum este prevazut la art. 91 alin. (2) si (3), urmatoarele informatii:
   a) o referinta care sa permita platitorului identificarea operatiunii de plata si, daca este cazul, informatii privind beneficiarul platii;
   b) valoarea operatiunii de plata in moneda utilizata in ordinul de plata;
   c) pretul total corespunzator operatiunii de plata care trebuie suportat de catre platitor si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in pretul total;
   d) daca este cazul, cursul de schimb utilizat in operatiunea de plata de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului sau o referinta la acesta, in cazul in care difera de cursul prevazut conform art. 93 alin. (1) lit. d), precum si valoarea operatiunii de plata dupa conversia monetara respectiva;
   e) data primirii ordinului de plata.
   Art. 95. - Imediat dupa executarea operatiunii de plata, prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii transmite sau pune la dispozitia beneficiarului, in conformitate cu prevederile art. 91, urmatoarele informatii:
   a) o referinta care sa permita beneficiarului platii identificarea operatiunii de plata si, dupa caz, a platitorului, precum si a oricarei informatii transferate impreuna cu operatiunea de plata;
   b) valoarea operatiunii de plata in moneda in care fondurile au fost puse la dispozitia beneficiarului platii;
   c) pretul total corespunzator operatiunii de plata care trebuie suportat de catre platitor si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in pretul total;
   d) daca este cazul, cursul de schimb utilizat in operatiunea de plata de catre prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii si valoarea operatiunii de plata inaintea conversiei monetare;
   e) data valutei creditarii contului.

   CAPITOLUL III
 Contracte-cadru

   Art. 96. - Prezentul capitol se aplica operatiunilor de plata care intra sub incidenta unui contract-cadru.
   Art. 97. -
(1) Cu suficient timp, dar nu mai putin de 15 zile inainte ca utilizatorul sa devina parte la un contract-cadru sau la o oferta, prestatorul de servicii de plata transmite utilizatorului serviciilor de plata informatiile si conditiile specificate la art. 99.
   (2) Perioada de 15 zile se poate reduce cu acordul expres al utilizatorului.
   (3) Informatiile si conditiile specificate la art. 99 sunt transmise utilizatorului:
   a) pe suport hartie sau pe alt suport durabil;
   b) intr-un limbaj usor de inteles, intr-o forma clara, completa si precisa;
   c) in limba romana sau in orice alta limba stabilita de comun acord intre parti.
   (4) Obligatiile prevazute pot fi indeplinite si prin furnizarea unui exemplar al propunerii de contract-cadru care sa cuprinda informatiile si conditiile specificate la art. 99.
   Art. 98. - In cazul in care contractul-cadru a fost incheiat, la cererea utilizatorului serviciilor de plata, printr-un mijloc de comunicare la distanta ce nu permite prestatorului de servicii de plata sa respecte prevederile art. 97, prestatorul isi indeplineste obligatiile ce ii revin imediat dupa incheierea contractului-cadru.

   SECTIUNEA 1
Informatii prealabile

   Art. 99. - Prestatorul de servicii de plata transmite utilizatorului serviciilor de plata urmatoarele informatii si conditii:
   1. cu privire la prestatorul serviciilor de plata:
   a) numele prestatorului de servicii de plata, adresa sediului sau social si, unde este cazul, adresa filialei sau a sucursalei stabilite in Romania, precum si orice alta adresa, inclusiv adresa de posta electronica, relevanta pentru comunicarea cu prestatorul de servicii de plata;
   b) datele de identificare ale autoritatilor de supraveghere corespunzatoare si ale registrului prevazute la art. 55 alin. (1) si la art. 61 alin. (2) sau ale oricarui alt registru public de autorizare a prestatorului de servicii de plata si numarul de inregistrare ori mijloace echivalente de identificare in registrul respectiv;
   2. cu privire la utilizarea serviciului de plata:
   a) o descriere a principalelor caracteristici ale serviciului de plata ce va fi prestat;
   b) specificarea informatiilor sau a codului unic de identificare ce trebuie furnizate de catre utilizatorul serviciilor de plata in vederea executarii corecte a unui ordin de plata;
   c) forma si procedura de exprimare a consimtamantului pentru executarea operatiunii de plata si retragerea acestui consimtamant in conformitate cu art. 120-122 si cu art. 146-149;
   d) o referinta la momentul primirii unui ordin de plata, astfel cum a fost definit la art. 141 si 142, si ora-limita, daca este cazul, stabilita de prestatorul de servicii de plata;
   e) termenul maxim de executare pentru serviciul de plata care urmeaza sa fie prestat;
   f) daca exista posibilitatea de a conveni asupra unor limite de cheltuieli pentru utilizarea unui instrument de plata in conformitate cu art. 123 alin. (1);
   3. cu privire la pret, la rata dobanzii si la cursul de schimb:
   a) pretul total pe care utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa il plateasca prestatorului de servicii de plata si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in acesta;
   b) daca este cazul, rata dobanzii si cursul de schimb care urmeaza sa fie aplicate sau, in cazul in care urmeaza sa fie utilizate rata dobanzii de referinta si cursul de schimb de referinta, metoda de calcul al dobanzii efective, precum si data si indexul ori baza corespunzatoare pentru determinarea cursului de schimb de referinta sau a ratei dobanzii de referinta corespunzatoare;
   c) daca partile convin, aplicarea imediata a modificarilor ratei dobanzii de referinta sau a cursului de schimb de referinta, precum si cerintele in materie de informare legate de modificari, in conformitate cu art. 102 si 103;
   4. cu privire la comunicare:
   a) daca este cazul, mijloacele de comunicare, inclusiv cerintele tehnice privind echipamentele utilizatorului serviciilor de plata, convenite de comun acord intre parti in vederea transmiterii informatiilor sau notificarilor specificate in prezenta ordonanta de urgenta;
   b) modalitatea in care si frecventa cu care informatiile trebuie sa fie transmise sau sa fie facute disponibile, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta;
   c) limba sau limbile in care este incheiat contractul-cadru si in care se desfasoara comunicarea pe durata relatiei contractuale;
   d) dreptul utilizatorului serviciilor de plata de a primi termenii contractuali ai contractului-cadru, precum si informatiile si conditiile in conformitate cu art. 100;
   5. cu privire la cerintele de securitate si la masurile corective:
   a) daca este cazul, o descriere a etapelor pe care utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa le parcurga pentru a pastra siguranta unui instrument de plata, precum si a modalitatilor de notificare a prestatorului de servicii de plata in scopul aplicarii art. 124 alin. (1) lit. b);
   b) daca partile convin, conditiile in care prestatorul de servicii de plata isi rezerva dreptul de a bloca un instrument de plata, in conformitate cu art. 123;
   c) raspunderea platitorului in conformitate cu art. 131-135, inclusiv informatii privind suma corespunzatoare;
   d) modalitatile si termenul in care utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa notifice prestatorul de servicii de plata in legatura cu orice operatiune neautorizata sau incorect executata, in conformitate cu art. 127, precum si raspunderea prestatorului de servicii de plata pentru operatiunile de plata neautorizate, in conformitate cu art. 130;
   e) raspunderea prestatorului de servicii de plata pentru executarea operatiunilor de plata in conformitate cu art. 164-173;
   f) conditiile de rambursare in conformitate cu art. 136-140;
   6. cu privire la modificarea si la incetarea contractului-cadru:
   a) daca partile convin, se considera ca utilizatorul serviciilor de plata a acceptat modificarile conditiilor contractuale, in conformitate cu art. 101-103, cu exceptia cazului in care, inainte de data propusa a intrarii lor in vigoare, notifica prestatorului de servicii de plata ca nu le accepta;
   b) durata contractului;
   c) dreptul utilizatorului serviciilor de plata de a denunta unilateral contractul-cadru, precum si informatii referitoare la orice alte acorduri cu privire la denuntarea unilaterala, in conformitate cu art. 101 si cu art. 105-110;
   7. cu privire la solutionarea eventualelor litigii:
   a) orice clauza contractuala referitoare la dreptul aplicabil contractului-cadru si/sau la instanta competenta;
   b) procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor si de obtinere a despagubirilor pe care utilizatorul serviciilor de plata le are la dispozitie, precum si autoritatile competente la care utilizatorul serviciilor de plata poate depune o reclamatie, in conformitate cu art. 178-182.
   Art. 100. - In orice moment in timpul relatiei contractuale, utilizatorul serviciilor de plata are dreptul sa primeasca, la cerere, pe suport hartie sau pe orice alt suport durabil clauzele contractului-cadru, precum si informatiile si conditiile specificate la art. 99.

   SECTIUNEA a 2-a
Modificarea clauzelor contractului-cadru

   Art. 101. -
(1) Fiecare modificare din contractul-cadru, precum si informatiile si conditiile specificate la art. 99 sunt propuse de prestatorul de servicii de plata in conformitate cu art. 97 alin. (3) cu cel putin doua luni inainte de data propusa pentru aplicarea acestora.
   (2) In cazul in care sunt aplicabile prevederile art. 99 pct. 6 lit. a), prestatorul de servicii de plata informeaza utilizatorul serviciilor de plata ca se considera ca acesta din urma a acceptat modificarile respective, cu exceptia cazului in care, inainte de data propusa pentru intrarea lor in vigoare, il notifica pe prestatorul de servicii de plata ca nu le accepta. In acest caz, prestatorul de servicii de plata specifica faptul ca utilizatorul serviciilor de plata are dreptul sa denunte unilateral contractul-cadru imediat si in mod gratuit, inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor.
   Art. 102. - Modificarile survenite cu privire la rata dobanzii sau la cursul de schimb pot fi aplicate imediat si fara nicio notificare, in una dintre urmatoarele situatii:
   a) un astfel de drept este convenit in contractul-cadru si modificarile se bazeaza pe rata dobanzii de referinta sau pe cursul de schimb de referinta, convenit in conformitate cu art. 99 pct. 3 lit. b) si c);
   b) modificarile ratei dobanzii sau ale cursului de schimb sunt mai avantajoase pentru utilizatorii serviciilor de plata.
   Art. 103. - Utilizatorul serviciilor de plata este informat in cel mai scurt timp cu privire la orice modificare survenita in legatura cu rata dobanzii, in conformitate cu art. 97 alin. (3), cu exceptia cazului in care partile au convenit asupra unei frecvente specifice sau a unei modalitati in care informatia trebuie transmisa ori facuta disponibila.
   Art. 104. - Modificarile ratei dobanzii sau ale cursului de schimb folosit in cadrul operatiunilor de plata sunt introduse si calculate intr-un mod neutru, care sa nu faca discriminari intre utilizatorii serviciilor de plata.

   SECTIUNEA a 3-a
Denuntarea unilaterala a contractului-cadru

   Art. 105. - Utilizatorul serviciilor de plata poate denunta unilateral contractul-cadru oricand, daca partile nu au convenit o perioada de notificare. O astfel de perioada nu poate depasi 30 de zile.
   Art. 106. - Denuntarea unilaterala de catre utilizatorul serviciilor de plata a unui contract-cadru incheiat pe o durata determinata mai mare de 12 luni sau pe o durata nedeterminata se face in mod gratuit pentru utilizatorul serviciilor de plata, dupa expirarea a 12 luni.
   Art. 107. -
(1) In toate cazurile ce nu se incadreaza la art. 106, pretul perceput de prestatorul de servicii de plata pentru denuntarea unilaterala a contractului de catre utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa corespunda costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plata, sa se limiteze la acoperirea acestora, sa nu conduca la obtinerea de venituri suplimentare sau la descurajarea utilizatorului de a denunta unilateral contractul.
   (2) Inainte de incheierea contractului, precum si in contractul-cadru, prestatorul de servicii de plata stabileste si comunica utilizatorului pretul total aferent denuntarii unilaterale a contractului sau modul de calcul al acestuia.

   Art. 108. - In cazul in care se convine astfel in contractul-cadru, prestatorul de servicii de plata poate denunta unilateral un contract-cadru incheiat pe o durata nedeterminata prin transmiterea unui preaviz cu cel putin doua luni inainte, astfel cum este prevazut la art. 97 alin (3).
   Art. 109. - Pretul perceput periodic pentru serviciile de plata este suportat de catre utilizatorul serviciilor de plata doar proportional cu perioada care preceda incetarea contractului. In cazul in care pretul este platit in avans, acesta este rambursat proportional.
   Art. 110. - Prevederile prezentei sectiuni nu aduc atingere prevederilor legale cu privire la nulitatea contractelor sau la imposibilitatea executarii acestora.

   SECTIUNEA a 4-a
Informatii oferite inainte de executarea si dupa executarea unei
operatiuni de plata individuala

   Art. 111. - Inainte de executarea oricarei operatiuni de plata individuala stabilita printr-un contract-cadru, initiata de un platitor, prestatorul de servicii de plata ofera, la cererea platitorului exprimata pentru aceasta operatiune specifica de plata, informatii explicite cu privire la:
   a) termenul maxim de executare;
   b) pretul ce trebuie suportat de catre platitor;
   c) defalcarea sumelor incluse in pret, unde este cazul.
   Art. 112. -
(1) Dupa ce suma unei operatiuni de plata individuala este debitata din contul platitorului sau in cazul in care platitorul nu utilizeaza un cont de plati, dupa primirea ordinului de plata prestatorul de servicii de plata al platitorului pune la dispozitia acestuia, fara intarziere nejustificata, astfel cum este prevazut la art. 97 alin. (3), urmatoarele informatii:
   a) o referinta care sa permita platitorului identificarea fiecarei operatiuni de plata si, daca este cazul, informatii privind beneficiarul platii;
   b) valoarea operatiunii de plata in moneda in care este debitat contul de plati al platitorului sau in moneda utilizata pentru ordinul de plata;
   c) pretul total corespunzator operatiunii de plata si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in pretul total sau dobanda suportata de catre platitor;
   d) daca este cazul, cursul de schimb utilizat in cadrul operatiunii de plata de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului si valoarea totala a operatiunii de plata dupa conversia monetara respectiva;
   e) data valutei debitarii contului sau data primirii ordinului de plata.
   (2) Prestatorii de servicii de plata transmit platitorului- consumator gratuit, pe suport hartie, o data pe luna, informatiile mentionate la alin. (1).
   (3) In plus, daca partile convin, informatiile mentionate la alin. (1) pot fi transmise sau facute disponibile, in mod periodic, cel putin o data pe luna, intr-o modalitate aleasa de consumator si acceptata de prestator, astfel incat consumatorul sa poata stoca si reproduce informatii identice.
   (4) Consumatorii pot renunta la dreptul prevazut la alin. (2) numai printr-o solicitare expresa formulata in acest scop, cu indicarea altei modalitati gratuite de informare.
   Art. 113. -
(1) Dupa executarea unei operatiuni de plata individuala, prestatorul serviciilor de plata al beneficiarului platii ii furnizeaza fara intarziere nejustificata beneficiarului, in conformitate cu prevederile art. 97 alin. (3), urmatoarele informatii:
   a) o referinta care sa permita beneficiarului platii identificarea operatiunii de plata si, unde este cazul, a platitorului, precum si orice informatii transferate odata cu operatiunea de plata;
   b) valoarea operatiunii de plata in moneda in care este creditat contul de plati al beneficiarului platii;
   c) pretul total corespunzator operatiunii de plata si, unde este cazul, defalcarea sumelor incluse in acesta sau dobanda suportata de catre beneficiarul platii;
   d) daca este cazul, cursul de schimb utilizat in cadrul operatiunii de plata de catre prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii si valoarea operatiunii de plata inaintea conversiei monetare;
   e) data valutei creditarii contului.
   (2) Prestatorii de servicii de plata transmit beneficiarului-consumator gratuit, pe suport hartie, o data pe luna, informatiile mentionate la alin. (1).
   (3) In plus, daca partile convin, informatiile mentionate la alin. (1) pot fi transmise sau facute disponibile, in mod periodic, cel putin o data pe luna, intr-o modalitate aleasa de consumator si acceptata de prestator, astfel incat consumatorul sa poata stoca si reproduce informatii identice.

   (4) Consumatorii pot renunta la dreptul prevazut la alin. (2) numai printr-o solicitare expresa formulata in acest scop, cu indicarea altei modalitati gratuite de informare.

   TITLUL IV
Drepturi si obligatii privind prestarea
si utilizarea serviciilor de plata

   CAPITOLUL I
 Dispozitii comune

   Art. 114. -
(1) Prevederile prezentului titlu reglementeaza drepturile si obligatiile partilor in cazul operatiunilor de plata singulara, al contractelor-cadru si al operatiunilor de plata prevazute de acestea, in cazul in care utilizatorul actioneaza in calitate de consumator.
   (2) In cazul in care utilizatorul nu actioneaza in calitate de consumator, partile pot conveni sa nu aplice, total sau partial, prevederile art. 115, art. 122 alin (2) si (3), art. 128, art. 129, art. 131-140, art. 146-149, art. 164-173, precum si sa convina asupra unei alte perioade de timp decat cea stabilita la art. 127.
   (3) Prestatorii de servicii de plata pot acorda utilizatorilor serviciilor de plata mai multe drepturi si beneficii decat cele mentionate in prezenta ordonanta de urgenta.
   Art. 115. -
(1) Prestatorul de servicii de plata nu solicita utilizatorului serviciilor de plata niciun fel de plata pentru indeplinirea obligatiilor in materie de informare sau pentru luarea masurilor corective si de prevenire prevazute in prezentul titlu, daca nu se prevede altfel la art. 143, 149 si 162.
   (2) Pretul pe care il poate solicita prestatorul de servicii de plata in conformitate cu alin. (1) trebuie sa fie convenit de comun acord cu utilizatorul serviciilor de plata si sa se limiteze la acoperirea costurilor efective ale prestatorului serviciilor de plata, sa nu conduca la obtinerea de venituri suplimentare de catre prestatorul de servicii de plata sau la descurajarea utilizatorului de a solicita informatii ori de a solicita luarea masurilor corective si de prevenire.
   Art. 116. - In cazul in care o operatiune de plata nu implica nicio conversie monetara, beneficiarul platii suporta pretul perceput de prestatorul sau de servicii de plata, iar platitorul suporta pretul perceput de prestatorul sau de servicii de plata.
   Art. 117. - Beneficiarul platii nu poate solicita platitorului un pret suplimentar pentru utilizarea unui anumit instrument de plata.
   Art. 118. -
(1) In cazul instrumentelor de plata care, in conformitate cu contractul-cadru, privesc numai operatiunile de plata individuale care nu depasesc 25 euro sau echivalentul in lei a 25 euro la data efectuarii tranzactiei ori care au o limita de cheltuieli de 100 euro sau echivalentul in lei a 100 euro ori depoziteaza fonduri ce nu depasesc niciodata 100 euro sau echivalentul in lei a 100 euro la data efectuarii tranzactiei, prestatorii de servicii de plata pot conveni cu utilizatorii serviciilor de plata:
   a) ca art. 124 alin. (1) lit. b), art. 125 lit. c) si d), precum si art. 134 si 135 sa nu se aplice in cazul in care instrumentul de plata nu permite blocarea sau impiedicarea unei utilizari ulterioare a acestuia;
   b) ca art. 128-132 sa nu se aplice in cazul in care instrumentul de plata este utilizat anonim sau in cazul in care, din alte motive care tin de natura instrumentului de plata, prestatorul de servicii de plata nu este in masura a dovedi ca o anumita operatiune de plata a fost autorizata;
   c) ca, prin derogare de la art. 143, prestatorul de servicii de plata sa nu fie obligat sa il notifice pe utilizatorul serviciilor de plata in legatura cu refuzul unui ordin de plata, in cazul in care neefectuarea platii reiese din context;
   d) ca, prin derogare de la art. 146-149, platitorul sa nu poata revoca ordinul de plata dupa transmiterea ordinului de plata sau dupa exprimarea consimtamantului sau pentru executarea operatiunii de plata catre beneficiarul platii;
   e) ca, prin derogare de la art. 154-157, sa se aplice alte termene de executare.
   (2) Pentru operatiunile de plata transfrontaliere efectuate pe teritoriul Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, sumele prevazute la alin. (1) sunt de 30 euro sau echivalentul in lei a 30 euro, in cazul instrumentelor de plata, si de 150 euro ori echivalentul in lei a 150 euro, in cazul limitelor de cheltuieli sau al fondurilor depozitate.
   Art. 119. - In cazul monedei electronice, in sensul art. 7 alin. (1) pct. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 130-135 din prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica daca:
   a) prestatorul de servicii de plata al platitorului nu poate ingheta contul de plati sau nu poate bloca instrumentul de plata;
   b) conturile de plati au o limita de cheltuieli sau depoziteaza fonduri ce nu depasesc 150 euro ori echivalentul in lei a 150 euro sau instrumentele de plata privesc operatiuni ce nu depasesc 150 euro ori echivalentul in lei a 150 euro.

   CAPITOLUL II
 Autorizarea operatiunilor de plata

   SECTIUNEA 1
Consimtamantul si limitele de utilizare a instrumentului de plata

   Art. 120. - O operatiune de plata este considerata autorizata daca platitorul si-a exprimat consimtamantul pentru executarea operatiunii de plata.
   Art. 121. -
(1) Consimtamantul de a executa o operatiune de plata sau o serie de operatiuni de plata trebuie sa fie dat in forma convenita intre platitor si prestatorul sau de servicii de plata. In absenta unui astfel de consimtamant, operatiunea de plata este considerata ca fiind neautorizata.
   (2) Procedura de exprimare a consimtamantului trebuie convenita intre platitor si prestatorul de servicii de plata.
   Art. 122. -
(1) O operatiune de plata poate fi autorizata de catre platitor fie inainte, fie dupa executarea sa, daca platitorul si prestatorul sau de servicii de plata au convenit astfel.
   (2) Platitorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment, dar nu mai tarziu de momentul irevocabilitatii, in conformitate cu prevederile art. 146-149.
   (3) Consimtamantul exprimat pentru executarea mai multor operatiuni de plata poate fi retras urmand ca orice operatiune de plata viitoare sa fie considerata neautorizata.
   Art. 123. -
(1) In cazul in care este utilizat un instrument specific de plata pentru exprimarea consimtamantului, platitorul si prestatorul sau de servicii de plata pot conveni asupra unor limite de cheltuieli pentru operatiunile executate prin instrumentul de plata respectiv.
   (2) In cazul in care este convenit in contractul-cadru, prestatorul de servicii de plata isi poate rezerva dreptul de a bloca instrumentul de plata din motive justificate in mod obiectiv, legate de securitatea instrumentului de plata, de o suspiciune de utilizare neautorizata sau frauduloasa a acestuia sau, in cazul unui instrument de plata cu o linie de credit, de un risc sporit in mod semnificativ ca platitorul sa fie in incapacitatea de a se achita de obligatia de plata.
   (3) In cazurile mentionate la alin. (2), prestatorul de servicii de plata informeaza in modul convenit platitorul in legatura cu blocarea instrumentului de plata si cu motivele acestui blocaj, daca este posibil, inainte de blocare si, cel mai tarziu, imediat dupa blocarea acestuia, cu exceptia cazului in care furnizarea acestei informatii aduce atingere motivelor de siguranta justificate in mod obiectiv sau este interzisa de alte dispozitii legislative relevante.
   (4) Prestatorul de servicii de plata deblocheaza instrumentul de plata sau il inlocuieste cu un nou instrument de plata odata ce motivele de blocare inceteaza sa mai existe.

   SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile partilor cu privire la instrumentele de plata

   Art. 124. -
(1) Utilizatorul serviciilor de plata care foloseste un instrument de plata are urmatoarele obligatii:
   a) sa utilizeze instrumentul de plata in conformitate cu termenii care reglementeaza emiterea si utilizarea acestuia;
   b) sa notifice prestatorul de servicii de plata sau entitatea desemnata de acesta, fara intarziere nejustificata, de indata ce ia cunostinta de pierderea, furtul, folosirea fara drept a instrumentului sau de plata sau de orice alta utilizare neautorizata a acestuia.
   (2) In scopul prevazut la alin. (1) lit. a), de indata ce utilizatorul serviciilor de plata primeste un instrument de plata, acesta, in mod special, ia toate masurile rezonabile pentru a pastra elementele de securitate personalizate in siguranta.
   Art. 125. - Prestatorul serviciilor de plata care emite un instrument de plata are urmatoarele obligatii:
   a) sa se asigure ca elementele de securitate personalizate ale instrumentului de plata nu sunt accesibile altor parti in afara de utilizatorul serviciilor de plata care are dreptul de utilizare a instrumentului de plata, fara a aduce atingere obligatiilor utilizatorului serviciilor de plata prevazute la art. 124;
   b) sa nu trimita un instrument de plata nesolicitat, cu exceptia cazului in care instrumentul de plata transmis deja utilizatorului serviciilor de plata trebuie inlocuit;
   c) sa se asigure ca in orice moment sunt disponibile mijloace corespunzatoare care sa permita utilizatorului serviciilor de plata sa faca o notificare in temeiul art. 124 alin. (1) lit. b) sau sa ceara deblocarea in temeiul art. 123 alin. (4);
   d) sa puna la dispozitia utilizatorului serviciilor de plata, la cerere, mijloacele de a dovedi, timp de 18 luni de la notificare, ca a facut o astfel de notificare;
   e) sa impiedice orice utilizare a instrumentului de plata, odata ce a fost facuta notificarea in temeiul art. 124 alin. (1) lit. b).
   Art. 126. - Prestatorul de servicii de plata isi asuma toate riscurile legate de transmiterea unui instrument de plata solicitat sau nesolicitat catre un platitor sau de transmiterea oricaror elemente de securitate personalizate ale acestuia.

   SECTIUNEA a 3-a
Operatiuni de plata neautorizate sau executate incorect

   Art. 127. -
(1) Prestatorul de servicii de plata corecteaza o operatiune de plata numai daca utilizatorul serviciilor de plata semnaleaza, fara intarziere nejustificata, prestatorului sau de servicii de plata, dar nu mai tarziu de 13 luni de la data debitarii, faptul ca a constatat o operatiune de plata neautorizata sau executata incorect, care da nastere unei plangeri, inclusiv in conditiile art. 164-173.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care prestatorul de servicii de plata nu si-a indeplinit obligatia de a furniza sau de a face disponibile informatiile legate de aceasta operatiune de plata, in conformitate cu prevederile titlului III.
   Art. 128. - In cazul in care un utilizator al serviciilor de plata neaga faptul ca a autorizat o operatiune de plata executata sau sustine ca operatiunea de plata nu a fost corect executata, prestatorul de servicii de plata trebuie sa demonstreze ca operatiunea de plata a fost autentificata, inregistrata corect, introdusa in conturi si nu a fost afectata de nicio defectiune tehnica ori de alte deficiente.
   Art. 129. - In cazul in care un utilizator al serviciilor de plata neaga faptul ca a autorizat o operatiune de plata executata, folosirea in sine a unui instrument de plata care a fost inregistrat de prestatorul de servicii de plata nu este in mod necesar suficienta pentru a dovedi ca operatiunea de plata a fost autorizata de catre platitor sau ca platitorul a actionat in mod fraudulos ori ca nu a respectat, intentionat sau din neglijenta grava, una ori mai multe dintre obligatiile care ii revin in temeiul art. 124.
   Art. 130. -
(1) Fara a aduce atingere art. 127, in cazul unei operatiuni de plata neautorizate, prestatorul de servicii de plata al platitorului are obligatia ca, imediat:
   a) sa ramburseze platitorului suma aferenta operatiunii de plata neautorizate respective;
   b) sa readuca contul de plati debitat, in situatia in care s-ar fi aflat daca operatiunea de plata neautorizata nu s-ar fi efectuat, daca este cazul.
   (2) O compensatie financiara suplimentara se poate stabili in conformitate cu legislatia aplicabila contractului incheiat intre platitor si prestatorul sau de servicii de plata.
   Art. 131. -
(1) Prin derogare de la art. 130, platitorul suporta pierderile legate de orice operatiuni de plata neautorizate care rezulta din utilizarea unui instrument de plata pierdut sau furat ori, in cazul in care platitorul nu a pastrat in siguranta elementele de securitate personalizate, pierderile care rezulta din folosirea fara drept a unui instrument de plata pana la momentul notificarii realizate conform art. 124 alin. (1) lit. b).
   (2) Pierderile suportate de platitor pot fi in valoare de cel mult 150 euro sau echivalentul in lei al sumei mentionate.
   Art. 132. - Platitorul suporta toate pierderile legate de orice operatiuni neautorizate daca aceste pierderi rezulta in urma fraudei sau a nerespectarii, intentionate sau din neglijenta grava, a uneia sau a mai multor obligatii care ii revin in temeiul art. 124. In astfel de cazuri, suma de cel mult 150 euro sau echivalentul in lei al acestei sume nu se aplica.
   Art. 133. -
(1) Platitorul suporta pierderi in valoare de cel mult 50 euro sau echivalentul in lei al sumei mentionate la data efectuarii tranzactiei neautorizate, in una dintre urmatoarele situatii:
   a) platitorul nu a actionat in mod fraudulos;
   b) platitorul si-a incalcat, fara intentie, obligatiile ce ii revin in temeiul art. 124.
   (2) Evaluarea raspunderii platitorului se face tinand cont, in special, de natura elementelor de securitate personalizate ale instrumentului de plata si de situatiile in care acesta a fost pierdut, furat sau folosit fara drept.
   Art. 134. - Platitorul nu suporta nicio consecinta financiara care rezulta din utilizarea unui instrument de plata pierdut, furat sau folosit fara drept dupa notificarea realizata conform art. 124 alin. (1) lit. b), exceptand cazul in care acesta a actionat in mod fraudulos.
   Art. 135. - In cazul in care prestatorul de servicii de plata nu pune la dispozitie mijloacele adecvate care sa permita notificarea in orice moment a unui instrument de plata pierdut, furat sau deturnat, astfel cum se prevede la art. 125 alin. (1) lit. c), platitorul nu este raspunzator pentru consecintele financiare care rezulta din utilizarea unui astfel de instrument de plata, exceptand cazul in care acesta a actionat in mod fraudulos.

   SECTIUNEA a 4-a
Rambursare pentru operatiuni de plata initiate de sau prin
intermediul beneficiarului platii

   Art. 136. -
(1) Platitorul are dreptul la rambursare din partea prestatorului sau de servicii de plata a unei operatiuni de plata autorizate initiate de sau prin intermediul unui beneficiar al platii care a fost deja executata, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
   a) autorizatia nu specifica, in momentul emiterii acesteia, suma exacta a operatiunii de plata;
   b) suma operatiunii de plata a depasit suma la care s-ar fi putut astepta in mod rezonabil platitorul, luand in calcul profilul cheltuielilor sale anterioare, conditiile din contractul sau cadru si circumstantele relevante pentru cazul respectiv.
   (2) La cererea prestatorului de servicii de plata, platitorul furnizeaza elemente concrete legate de conditiile mentionate la alin. (1).
   (3) Rambursarea consta in suma totala a operatiunii de plata executate.
   Art. 137. -
(1) Platitorul poate solicita rambursarea prevazuta la art. 136 pentru o operatiune de plata autorizata, initiata de sau prin intermediul unui beneficiar al platii, in termen de 8 saptamani de la data la care fondurile au fost debitate.
   (2) In termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii de rambursare, prestatorul de servicii de plata fie ramburseaza intreaga suma a operatiunii de plata, fie justifica refuzul de a rambursa suma, indicand organismele pe care platitorul le poate sesiza in temeiul art. 178-182, in cazul in care nu accepta justificarea oferita.
   (3) Dreptul prestatorului de servicii de plata de a refuza rambursarea, dupa implinirea termenului de 8 saptamani de la data la care fondurile au fost debitate, nu se aplica in situatia prevazuta la art. 138.
   Art. 138. - In cazul operatiunilor de debitare directa, platitorul si prestatorul sau de servicii de plata pot conveni in contractul-cadru ca platitorul sa aiba dreptul la rambursare din partea prestatorului sau de servicii de plata, chiar daca nu sunt intrunite conditiile de rambursare prevazute la art. 136.
   Art. 139. - In scopul aplicarii art. 136 alin. (1) lit. b), platitorul nu poate invoca motive legate de operatiuni de schimb valutar daca s-a aplicat cursul de schimb de referinta convenit cu prestatorul sau de servicii de plata in conformitate cu art. 93 alin. (1) lit. d) si cu art. 99 pct. 3 lit. b).
   Art. 140. - In contractul-cadru dintre platitor si prestatorul sau de servicii de plata se poate conveni ca platitorul sa nu aiba dreptul la nicio rambursare in cazul in care si-a exprimat consimtamantul de a executa operatiunea de plata direct catre prestatorul sau de servicii de plata si, daca este cazul, informatiile privind operatiunile de plata viitoare au fost transmise sau au fost puse la dispozitia platitorului, in forma convenita, cu cel putin 4 saptamani inainte de data scadentei, de catre prestatorul de servicii de plata sau de catre beneficiarul platii.

   CAPITOLUL III
 Executarea operatiunilor de plata

   SECTIUNEA 1
Ordine de plata

   Art. 141. -
(1) Momentul primirii ordinului de plata reprezinta momentul in care ordinul de plata, transmis direct de catre platitor ori indirect de catre sau prin intermediul unui beneficiar al platii, este primit de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului.
   (2) In cazul in care momentul primirii nu este intr-o zi lucratoare pentru prestatorul de servicii de plata al platitorului, ordinul de plata se considera primit in urmatoarea zi lucratoare.
   (3) Prestatorul de servicii de plata poate stabili o ora-limita aproape de sfarsitul zilei lucratoare, dupa care orice ordin de plata primit se considera primit in urmatoarea zi lucratoare.
   Art. 142. - In cazul in care utilizatorul serviciilor de plata care initiaza un ordin de plata si prestatorul sau de servicii de plata convin ca executarea ordinului de plata sa inceapa intr-o anumita zi sau la sfarsitul unei anumite perioade ori in ziua in care platitorul a pus fonduri la dispozitia prestatorului sau de servicii de plata, momentul primirii, in sensul art. 154-156, este considerat ziua convenita. In cazul in care ziua convenita nu este o zi lucratoare pentru prestatorul de servicii de plata, ordinul de plata se considera primit in urmatoarea zi lucratoare.
   Art. 143. -
(1) In cazul in care prestatorul de servicii de plata refuza executarea unui ordin de plata, refuzul si, daca este posibil, motivele refuzului, precum si procedura de remediere a oricaror erori de fapt care au condus la refuz sunt notificate utilizatorului serviciilor de plata, daca acest lucru nu este interzis prin alte prevederi legislative relevante.
   (2) Prestatorul de servicii de plata transmite sau pune la dispozitie notificarea, in modul convenit, in cel mai scurt timp si, in orice situatie, in termenele specificate in art. 154-156.
   (3) Contractul-cadru poate include o conditie ca, in cazul in care refuzul este justificat in mod obiectiv, prestatorul de servicii de plata sa poata percepe un pret pentru aceasta notificare.
   Art. 144. - In cazurile in care sunt indeplinite toate conditiile stabilite in contractul-cadru incheiat cu platitorul, prestatorul de servicii de plata al platitorului nu poate refuza executarea unui ordin de plata autorizat, indiferent daca ordinul de plata a fost initiat de un platitor sau de un beneficiar al platii ori prin intermediul acestuia din urma, daca acest lucru nu este interzis prin alte prevederi legislative relevante.
   Art. 145. - In sensul art. 154-156 si al art. 164-173, un ordin de plata a carui executare a fost refuzata se considera ca nu a fost primit.
   Art. 146. - Utilizatorul serviciilor de plata nu poate revoca un ordin de plata dupa ce acesta a fost primit de catre prestatorul de servicii de plata al platitorului decat in cazul mentionat la art. 142 si cel tarziu pana la sfarsitul zilei lucratoare care preceda ziua convenita.
   Art. 147. - In cazul in care operatiunea de plata este initiata de sau prin intermediul beneficiarului platii, platitorul nu poate revoca ordinul de plata dupa transmiterea acestuia sau dupa exprimarea consimtamantului sau de executare a operatiunii de plata catre beneficiarul platii.
   Art. 148. - Prin exceptie de la prevederile art. 147, platitorul poate revoca ordinul de plata, in cazul unei debitari directe si fara a aduce atingere drepturilor de rambursare, cel tarziu la sfarsitul zilei lucratoare care preceda ziua convenita pentru debitarea fondurilor.
   Art. 149. -
(1) Dupa limitele de timp specificate la art. 146-148, ordinele de plata pot fi revocate numai daca utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul sau de servicii de plata convin astfel.
   (2) In cazul mentionat la art. 147 si 148, este necesar si acordul beneficiarului platii.
   (3) In cazul in care se convine in contractul-cadru, prestatorul de servicii de plata poate percepe un pret de revocare.

   SECTIUNEA a 2-a
Sume transferate

   Art. 150. - Prestatorul de servicii de plata al platitorului, prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii, precum si toti intermediarii prestatorilor de servicii de plata transfera intreaga suma a operatiunii de plata fara a percepe vreun pret din suma transferata.
   Art. 151. - Beneficiarul platii si prestatorul sau de servicii de plata pot conveni ca prestatorul de servicii de plata sa perceapa pretul din suma transferata inainte de a credita beneficiarul platii cu suma respectiva. In acest caz, valoarea totala a operatiunii de plata si pretul perceput sunt specificate in mod separat in informatiile transmise beneficiarului platii.
   Art. 152. - In cazul in care din suma transferata este perceput vreun pret, altul decat cel prevazut la art. 151:
   a) prestatorul de servicii de plata al platitorului se asigura ca beneficiarul platii primeste suma totala a operatiunii de plata initiate de platitor;

   b) prestatorul de servicii de plata al beneficiarului se asigura ca beneficiarul platii primeste suma totala a operatiunii de plata, in cazurile in care operatiunea de plata este initiata de catre sau prin intermediul beneficiarului platii.

   SECTIUNEA a 3-a
Termenul de executare si data valutei

   Art. 153. -
(1) Prezenta sectiune se aplica:
   a) operatiunilor de plata in euro;
   b) operatiunilor nationale de plata efectuate in lei;
   c) operatiunilor de plata care implica o singura conversie monetara intre euro si lei, cu conditia ca serviciul de conversie monetara necesar sa fie realizat in Romania si, in cazul operatiunilor de plata transfrontaliere, transferul transfrontalier sa aiba loc in euro.
   (2) Prezenta sectiune se aplica si altor operatiuni de plata, daca utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul de servicii de plata nu convin altfel, cu exceptia art. 159 si 160, care se aplica in orice situatie.
   (3) In cazul in care utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul de servicii de plata convin, pentru operatiunile de plata transfrontaliere prevazute la alin. (2) si efectuate pe teritoriul Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, asupra unei perioade mai lungi decat cea prevazuta la art. 154-156, aceasta perioada nu poate depasi 4 zile lucratoare din momentul primirii ordinului de plata, in conformitate cu art. 141 si 142.
   Art. 154. -
(1) Prestatorul de servicii de plata al platitorului asigura ca, dupa momentul primirii ordinului de plata, in conformitate cu art. 141 si 142, suma operatiunii de plata este creditata in contul prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii, cel mai tarziu pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.
   (2) Pana la data de 1 ianuarie 2012, un platitor poate conveni cu prestatorul sau de servicii de plata o perioada care sa nu depaseasca 3 zile lucratoare. Aceste perioade pot fi prelungite cu o zi lucratoare suplimentara pentru operatiunile de plata initiate pe suport hartie.
   (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul operatiunilor de plata nationale.
   Art. 155. - Prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii atribuie o data a valutei si pune la dispozitie suma operatiunii de plata in contul de plati al beneficiarului platii dupa ce prestatorul de servicii de plata a primit fondurile, in conformitate cu art. 159 si 160.
   Art. 156. - Prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii transmite prestatorului de servicii de plata al platitorului ordinul de plata initiat de catre sau prin intermediul beneficiarului platii in termenele convenite intre beneficiarul platii si prestatorul sau de servicii de plata, astfel incat plata sa poata fi facuta, in ceea ce priveste debitarea directa, la data scadenta convenita.
   Art. 157. - In cazul in care beneficiarul platii nu are un cont de plati la prestatorul de servicii de plata, fondurile sunt puse la dispozitia beneficiarului platii de catre prestatorul de servicii de plata care primeste fondurile pentru beneficiarul platii in termenul prevazut la art. 154-156.
   Art. 158. -
(1) In cazul in care un consumator plaseaza numerar intr-un cont de plati deschis la prestatorul de servicii de plata in moneda respectivului cont de plati, prestatorul de servicii de plata se asigura ca suma este disponibila si ca i se atribuie o data a valutei imediat dupa momentul primirii fondurilor.
   (2) In cazul in care utilizatorul serviciilor de plata nu este consumator, suma este disponibilizata cu o data a valutei care este cel tarziu urmatoarea zi lucratoare dupa primirea fondurilor.
   Art. 159. -
(1) Data valutei la care se face creditarea contului de plati al beneficiarului platii nu poate fi ulterioara zilei lucratoare in care suma ce face obiectul operatiunii de plata este creditata in contul prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii.
   (2) Prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii se asigura ca suma operatiunii de plata se afla la dispozitia beneficiarului platii imediat dupa ce aceasta suma este creditata in contul prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii.
   Art. 160. - Data valutei la care se face debitarea contului de plati al platitorului nu poate fi anterioara momentului in care suma ce face obiectul operatiunii de plata este debitata din contul respectiv.

   CAPITOLUL IV
 Raspunderea juridica

   SECTIUNEA 1
Coduri unice de identificare incorecte

   Art. 161. - Ordinul de plata este considerat ca fiind corect executat in ceea ce priveste beneficiarul platii specificat prin codul unic de identificare, daca ordinul de plata este executat in conformitate cu codul unic de identificare.

   Art. 162. -
(1) In cazul in care codul unic de identificare furnizat de utilizatorul serviciilor de plata este incorect, prestatorul de servicii de plata nu raspunde, in conformitate cu art. 164-173, pentru neexecutarea sau executarea defectuoasa a operatiunii de plata.
   (2) In cazul prevazut la alin. (1), prestatorul de servicii de plata al platitorului trebuie sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a recupera fondurile implicate in operatiunea de plata.
   (3) Prestatorul de servicii de plata poate percepe un pret utilizatorului serviciilor de plata pentru operatiunea de recuperare, daca este convenit in contractul-cadru.
   Art. 163. - In cazul in care utilizatorul serviciilor de plata furnizeaza informatii suplimentare fata de cele prevazute la art. 93 alin. (1) lit. a) sau la art. 99 pct. 2 lit. b), prestatorul de servicii de plata raspunde numai pentru executarea operatiunilor de plata, in conformitate cu codul unic de identificare furnizat de utilizatorul serviciilor de plata.

   SECTIUNEA a 2-a
Neexecutarea sau executarea incorecta a operatiunilor

   Art. 164. -
(1) In cazul in care un ordin de plata este initiat de platitor, prestatorul sau de servicii de plata este tinut responsabil in fata platitorului, fara a aduce atingere art. 127, 162, 163 si 176, pentru executarea corecta a operatiunii de plata, cu exceptia cazului prevazut la alin. (2).
   (2) Daca prestatorul de servicii de plata al platitorului poate dovedi platitorului si, daca este cazul, prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii ca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii a primit suma care face obiectul operatiunii de plata in conformitate cu art. 154, prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii este tinut responsabil in fata beneficiarului platii pentru executarea corecta a operatiunii de plata.
   Art. 165. - Daca prestatorul de servicii de plata al platitorului este tinut responsabil in conformitate cu art. 164, acesta ramburseaza, fara intarziere, platitorului suma ce face obiectul operatiunii de plata neexecutate sau incorect executate si, daca este cazul, restabileste contul de plati debitat la starea in care s-ar fi aflat daca operatiunea de plata incorecta nu ar fi avut loc.
   Art. 166. - Daca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii este tinut responsabil in conformitate cu art. 164, acesta pune imediat la dispozitia beneficiarului platii suma care face obiectul operatiunii de plata si, daca este cazul, crediteaza suma corespunzatoare in contul de plati al acestuia.
   Art. 167. - Prestatorul de servicii de plata al platitorului depune, la cerere, eforturi imediate, indiferent de raspunderea sa in conformitate cu art. 164, pentru a identifica si a urmari operatiunea de plata si pentru a-l notifica pe platitor cu privire la rezultate, in cazul unei operatiuni de plata neexecutate sau incorect executate in care ordinul de plata este initiat de platitor.
   Art. 168. - Daca un ordin de plata este initiat de sau prin intermediul beneficiarului platii, prestatorul sau de servicii de plata este tinut responsabil in fata beneficiarului platii, fara a aduce atingere art. 127, 162, 163 si 176, pentru:
   a) transmiterea corecta a ordinului de plata catre prestatorul de servicii de plata al platitorului, in conformitate cu art. 156;
   b) efectuarea operatiunii de plata in conformitate cu obligatiile sale prevazute la art. 159.
   Art. 169. -
(1) Daca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii este tinut responsabil in conformitate cu art. 168 lit. a), acesta retransmite imediat ordinul de plata in cauza catre prestatorul de servicii de plata al platitorului.
   (2) Daca prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii este tinut responsabil in conformitate cu art. 168 lit. b), acesta garanteaza punerea la dispozitia beneficiarului platii a sumei ce face obiectul operatiunii de plata, imediat dupa ce aceasta suma este creditata in contul de plati al prestatorului de servicii de plata al beneficiarului platii.
   Art. 170. - In cazul unei operatiuni de plata neexecutate sau executate incorect pentru care prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii nu este tinut responsabil in conformitate cu art. 168, prestatorul de servicii de plata al platitorului este raspunzator fata de platitor.
   Art. 171. - In cazul in care, conform art. 170, prestatorul de servicii de plata al platitorului este tinut responsabil, acesta ramburseaza platitorului, in mod corespunzator si fara intarzieri nejustificate, suma ce face obiectul operatiunii de plata neexecutate sau incorect executate si restabileste contul de plati debitat la starea in care s-ar fi aflat daca operatiunea de plata incorect executata nu ar fi avut loc.
   Art. 172. - Prestatorul de servicii de plata al beneficiarului platii depune, la cerere, eforturi imediate, indiferent de raspunderea sa prevazuta la art. 168-171, pentru a identifica si a urmari operatiunea de plata si pentru a-l notifica pe beneficiarul platii cu privire la rezultate, in cazul unei operatiuni de plata neexecutate sau incorect executate in care ordinul de plata este initiat de sau prin intermediul beneficiarului platii.
   Art. 173. - Prestatorii de servicii de plata sunt raspunzatori in fata utilizatorilor serviciilor de plata ai acestora pentru toate pierderile cauzate, inclusiv pentru eventualele dobanzi aplicate utilizatorilor serviciilor de plata ca urmare a neexecutarii sau a executarii in mod defectuos a operatiunii de plata.
   Art. 174. - Orice compensatie financiara suplimentara fata de cea prevazuta in prezentul capitol poate fi stabilita in conformitate cu legea aplicabila contractului incheiat intre utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul sau de servicii de plata.
   Art. 175. -
(1) In cazul in care raspunderea unui prestator de servicii de plata in conformitate cu art. 168-173 revine unui alt prestator de servicii de plata sau unui intermediar, prestatorul de servicii de plata sau intermediarul respectiv compenseaza primul prestator de servicii de plata pentru toate pierderile survenite sau sumele achitate in conformitate cu art. 168-173.
   (2) O compensatie financiara complementara se poate stabili in conformitate cu acordurile incheiate intre prestatorii de servicii de plata si/sau intermediari si cu legislatia aplicabila acordului incheiat intre acestia.
   Art. 176. - Raspunderea prevazuta la cap. II, III si IV nu intervine in imprejurari anormale si neprevazute, in afara controlului persoanei care le invoca si ale caror consecinte nu ar fi putut fi evitate in pofida tuturor diligentelor in acest sens sau in cazul in care un prestator de servicii de plata este obligat sa respecte alte dispozitii legislative.

   CAPITOLUL V
 Protectia datelor

   Art. 177. -
(1) Sistemele de plati si prestatorii de servicii de plata pot procesa datele personale in cazul in care acest lucru este necesar pentru a garanta prevenirea, anchetarea si detectarea fraudelor in domeniul platilor.
   (2) Procesarea datelor personale se realizeaza in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

   CAPITOLUL VI
 Competenta, sesizare si control

   SECTIUNEA 1
Competenta si sesizare

   Art. 178. -
(1) In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre prestatorii de servicii de plata, consumatorii, alte parti interesate, inclusiv asociatiile de consumatori, pot fie sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor in legatura cu cazurile de incalcare de catre prestatorii de servicii de plata a dispozitiilor titlurilor III si IV din prezenta ordonanta de urgenta, fie sa initieze actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.
   (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor informeaza, dupa caz, reclamantul, in raspunsul formulat catre acesta, despre existenta procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor.
   (3) In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor dispute si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a disputelor.
   (4) In cazul incalcarii de catre institutiile de plata a dispozitiilor titlului II, utilizatorii serviciilor de plata se pot adresa Bancii Nationale a Romaniei in calitate de autoritate responsabila cu supravegherea prudentiala a institutiilor de plata.
   Art. 179. -
(1) Banca Nationala a Romaniei asigura aplicarea unor proceduri extrajudiciare de reparatie adecvate si eficace pentru solutionarea reclamatiilor cu care este sesizata din partea utilizatorilor serviciilor de plata care se considera prejudiciati de catre prestatorii de servicii de plata ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit prezentei ordonante de urgenta. Utilizatorii serviciilor de plata pot sa apeleze la aceste proceduri de rezolvare a reclamatiilor in mod facultativ.
   (2) In aplicarea dispozitiilor alin. (1), in structura Bancii Nationale a Romaniei va fi creat un compartiment specializat, care va asigura medierea diferendelor aparute intre categoriile de prestatori de servicii de plata prevazute la art. 2 si utilizatorii serviciilor de plata potrivit reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.
   (3) Compartimentul specializat din Banca Nationala a Romaniei poate emite puncte de vedere cu caracter consultativ cu privire la diferendele care nu au facut obiectul medierii de catre Banca Nationala a Romaniei, daca asemenea puncte de vedere sunt solicitate de instantele judecatoresti sesizate cu judecarea cauzei.
   (4) Procedura de solutionare a diferendelor de catre Banca Nationala a Romaniei, prin intermediul compartimentului specializat, este gratuita. Compartimentul specializat va formula o solutie cu privire la aspectele semnalate, in maximum 30 de zile de la inregistrarea unei cereri de mediere la Banca Nationala a Romaniei. Daca sunt necesare documente si/sau informatii suplimentare, un nou termen de 30 de zile va curge de la data prezentarii acestor documente sau informatii.
   (5) Solutia formulata de compartimentul specializat din cadrul Bancii Nationale a Romaniei nu are caracter obligatoriu pentru partile interesate si nu intra sub incidenta dispozitiilor art. 73 si 74. In situatia in care partea nemultumita se adreseaza Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau instantelor judecatoresti pentru apararea drepturilor sale, solutia formulata de compartimentul specializat din cadrul Bancii Nationale a Romaniei poate fi avuta in vedere, cu caracter consultativ, de instanta judecatoreasca competenta.
   (6) In cazul disputelor transfrontaliere, Banca Nationala a Romaniei coopereaza in mod activ cu organismele care asigura solutionarea pe cale extrajudiciara a disputelor dintre utilizatorii serviciilor de plata si prestatorii de servicii de plata in legatura cu drepturile si obligatiile ce decurg din prezenta ordonanta de urgenta, pentru solutionarea acestora.
   SECTIUNEA a 2-a
Contraventii si sanctiuni

   Art. 180. -
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 181 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori ori din oficiu, in cazul in care, prin incalcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.
   (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are competente conform alin. (1) in cazul prestatorilor de servicii de plata al caror stat membru de origine este Romania si in cazul agentiilor sau sucursalelor pentru care Romania este stat membru gazda si care actioneaza in conformitate cu dreptul de stabilire.
   Art. 181. -
(1) Constituie contraventii incalcarea dispozitiilor din cadrul titlului III referitoare la transparenta pentru conditii si cerinte de informare, precum si incalcarea dispozitiilor art. 115 - art. 122 alin. (2) si (3), art. 123 alin. (2), (3) si (4), art. 125 - art. 127 alin. (1), art. 128 - art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (2), art. 133 - art. 136 alin. (1) si (3), art. 137 alin (2), art. 143 alin. (1) si (2), art. 144, art. 149 alin. (2), art. 150 - 152, art. 153 alin. (3), art. 154 - art. 158 alin. (1), art. 159, 160, art. 162 alin. (2) si (3), art. 165 - 169, art. 171 - 173, care se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
   (2) Valoarea amenzilor prevazute la alin. (1) se va actualiza prin hotarare a Guvernului.
   Art. 182. - Contraventiilor prevazute la art. 181 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   SECTIUNEA a 3-a
Infractiuni

   Art. 183. -
(1) Prestarea cu titlu profesional a serviciilor de plata prevazute la art. 8 de catre o persoana care nu este prestator de servicii de plata in intelesul art. 2 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda de la 1.000 lei la 15.000 lei.
   (2) Fapta prevazuta la alin. (1), daca este savarsita de o persoana juridica, se pedepseste cu amenda de la 5.000 lei la 200.000 lei.
   Art. 184. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an fapta unei persoane care, in cadrul activitatii desfasurate pentru institutia de plata, cu rea-credinta, incalca dispozitiile art. 63 alin. (4) si (5) sau obstructioneaza in orice alt mod exercitarea competentelor de supraveghere ale Bancii Nationale a Romaniei.

 


        pot fi contactat prin E-mail            © 2009 ASCII-Lob            Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"