157 Intimpinare


 


JUDECATARIA  BRASOV

DOSAR nr.2543/197/2008

  INTIMPINARE

   04.aprilie 2008

 

 

 

DOMNULE  PRESEDINTE

 

Subsemnatul Dan POPESCU COLIBASI  domiciliat in Brasov strada Jepilor nr.34 bl.A33 ap. 14 in baza prevederilor art.115 Cod Procedura Civila formulez urmatoara

 

INTIMPINARE

 

 

            Recunosc faptul ca am refuzat sa platesc cheltuielile de intretinere pentru perioada ianuarie 2006-decembrie 2007 intrucit am fost lipsit de posibilitatea legala de a constata corectitudinea acestora. Am incercat verbal ,in scris sa primesc explicatii si nu am fost convocat la nici o adunare generala motiv pentru care incerc in acest mod sa fortez A.P.162 . sa devina transparenta in aceasta privinta. Mai mult am dovezi obtinute de la Primaria Brasov din care rezulta ca unele din sumele pretinse se fac cu incalcarea legii motiv pentru care ma prevalez de art 23 din LEGE nr.246 din 18 iulie 2005 cu privire la asociatii si fundatii care prevede:

"Art. 23. - (1) Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva." rezultind ca hotaririle care incalca legea nu sunt obligatorii.

            Solicit sa am acces la inscrisurile care se afla in posesia A.P. 162 pentru a le consulta ca ulterior sa cere infatisarea lor si a le propune ca dovezi. Am o experienta anterioara in care acestea se “fabricau” pe masura ce le ceram asa ca in baza Art. 239 solicit instantei sa delege un executor judecatoresc care sa constate integritatea arhivei pe perioada ianuarie 2000-decembrie 2007 iar dosarele sunt indosariate snuruite si sigilate incit nu se mai poate interveni asupra lor. 

Solicit in baza art. 146 sa dati dispozite ca partea reclamanta sa depuna  concluzii scrise, a sustinerilor  verbale la fiecare sedinta in parte si  in baza art. 148 solicit ca sa primesc copie de pe incheierea de sedinta , de la toate infatisarile.

Solicit pentru deslegarea pricini in baza art 218 sa incuvintati chemarea la interogatoriu a urmatoarelor persoane:

-Branduse Ieronim str.Jepilor nr.28 bl. A33 sc.D ap.27 in calitate de reprezentantul legal personal pentru actele incheiate si faptele savarsite de el in aceasta calitate.

-Capolna Toader str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A ap. 2  implicat in gestionarea fondurilor speciale

-Muresan Dumitru str. Alunis .nr 4 Bl. A33 sc.E Ap. 16 fost salariat la A.P. 162

-Ene Alina functionara la Primaria Brasov B-dul Eroilor nr.8  Serviciu Relatii cu Asociatii de Propietari care a executat control contabil la A.P. 162

Solicit in baza art. 186 sa incuviintati dovada cu urmatorii martori:

-Macavei Ioan      str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A ap.6

-Giurgiuveanu      str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A ap.7

-Dron Petre          str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A ap.8

-Hututui Cornel    str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A ap.16

-Mirica Ioan        str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A ap.17

-Ciuciu C-tn        str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A ap.18

-Aanei Gheorghe str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A ap.22

-Halaciuga Ion    str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A ap.28

 

Solicit in baza art.111 constatarea existentei dreptului reclamantului de a reprezenta A.P.162  intrucit nu rezulta urmatoarele:

-pe ce se bazeaza  declaratiei data pe propria raspundere in fata notarului la data de 02 noiembrie 1998 in care sustine ca are "mandatul expres al tuturor propietarilor asa cum rezulta din P.V. din data de 25.10.1998.”

-care sunt datele de identificare si adresa  propietarilor care au iscalit Acord de Asociere

-unde este anexa 1 care face parte integranta din Acord de Asociere  si cuprinde lista apartamentelor din propietate, suprafetele corespunzatoare in metri patrati

-citi propietari de pe str.Jepilor nr.34 bl. A33 sc A au participat la sedinta de constituire si au iscalit Acordul de Asociere

 

Solicit ca reclamantul sa prezinte situatia sumei pretinse defalcat pe conturi incit sa se poate identifica ce servicii pretinde ca a efectuat si cit costa in total fiecare.

Daca exista o posibilitate legala depun ca garantie chiar inainte de administarea probelor totalul sumei pretinse ca sa dovedesc ca nu caut sa ma sustrag . 

Referitor la probele care le detin acuma din ele rezulta ca A.P. 162 a angajat personal fara acordul adunarii generale, a scutit de la plata unor cheltuileilor comune anumite persoane si a repartizat cheltuieli de energie electrica fara sa se bazeze pe instrumente de masura.

In final revin reamintesc solicitarea de a aproba sa cer adminstrarea de probe dupa ce o sa pot consulta arhiva Asociatiei de Propietari nr. 162

 


        pot fi contactat prin E-mail            © 2009 ASCII-Lob            Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"