062 INTIMPINARE_1


 


JUDECATARIA BRASOV
DOSAR nr.4092 din 2006
INTIMPINARE
05 iunie 2006

     DOMNULE PRESEDINTE
Subsemnatul Dan POPESCU COLIBASI domiciliat in Brasov strada Jepilor nr.34 bl.A33 ap. 14 in baza prevederilor art.115 Cod Procedura Civila formulez urmatoara

     Am ajuns in aceasta situatie jenanta pentru mine din cauza ca nu am reusit prin caile prevazute in Statutul Asociatie de Propietari sa rezolv o situatie conflictuala. Verbal sau in scris nu am primit nici un fel de raspuns iar in adunarea generala nu am putut ridica problema din simplul motiv ca nu a avut loc. Prezentarea situatie create se poate vedea din scrisoarea trimisa de mine prin "cititorul de contoare" Petrica in luna aprilie 2005 pe care numitul BRANDUSA IERONIM a refuzat sa o inregistreze returnind-o prin acelasi intermediar solicitind :"sa vin la asociatie ca sa negociez". Scrisoarea se afla in Anexa la fila 3 si prezinta tot "istoricul" conflictului. Poate este vina mea ca nu accept sa negociez cit consider acceptabil sa fiu furat. Recunosc salariatul meu BRANDUSA IERONIM a incercat sa se implice in rezolvarea situatiei prin somatii "in repetate rinduri" care de fapt au fost in numar de trei in trei ani insa a evitat un procedeu foarte simplu ca sa ridice aceasta problema la una din cele trei adunari generale care ar fi trebuit sa se tina in aceasta perioada. In Anexa anterior acestei scrisori se mai afla alte doua care "normal" au ramas fara raspuns si cit a inteles din ele se vede incit nu a reusit sa observe ca numele meu este Colibasi nu Colibas asa ca m-a dat in judecata ajungind ca prin Dos.inst 150/2005 sa ceara daune unei persoane care nu exista.

     La inceputul conflictului cu toate ca cunosteam cadrul ilegal in care functiona asociatia doream numai sa platesc pretul real al serviciilor cum am facut pana in decembrie 2002 insa acuma intii solicit ca asociatia intii sa intre in legalitate si ulterior sa aiba si pretentii finaciare. Din scrisoarea prezentata in anexa la fila 3 rezulta abuzurile facute in numele asociatii. De fapt abuzurile apartin in totalitate sefilor de scara care sunt si in comitetul executiv in frunte cu presedintele BRANDUSA IERONIM

     Sunt acuzat ca am incalcat obligatiile prevazute in Statutul Asociatiei de Propietari insa acolo sunt prezazute numai urmatoarele obligatii:
ART 24 Proprietarii, membri ai asociatiei de proprietari, au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte statutul asociatiei de proprietari;
b) sa se supuna hotararilor adunarii generale a asociatiei de proprietari;
c) sa participe la adunarile generale ale asociatiei de proprietari;
ART 23 Proprietarii ....sunt obligati:
a) sa plateasca in avans cota ce le revine din bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari; Consider ca nu am incalcat nici o obligatie din simplul motiv ca nu a fost nici o adunare generala in cadrul asociatiei iar din art.23 se observa ca am obligatia sa platesc numai cota ce imi revine din bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei Conform statutului ca sa apara aceasta obligatie trebuiesc respectate anticipat urmatoarele articole:
ART 13 - Comisia de cenzori b) propunerile pentru proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator
ART 12 - Comitetul executiv (7) Atributiile comitetului executiv sunt:
a) intocmeste proiectul bugetului pentru anul urmator;
ART 11 - Adunarea generala (9) Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
a)aproba .....adopta si amendeaza bugetele de venituri si cheltuieli
ART 12 - Comitetul executiv (7) Atributiile comitetului executiv sunt:
a)..... executa bugetul de venituri si cheltuieli
ART 13 - Comisia de cenzori (5) Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
b) verifica executia bugetara
ART 44 (1) Pentru recuperarea banilor datorati si a dobanzii aferente, asociatia de proprietari ii va putea chema in justitie pe proprietarii care nu isi achita cotele de intretinere datorate mai mult de 90 de zile. Faptul ca nu au fost respectate primele cinci articole nu permite sa se aplice art.44 al. 1 decit daca se face asimilarea cu gripa aviara care apare spontan si inexplicabil. Din acest motiv solicit ca reclamantul sa prezinte propunerea de proiect de buget elaborata de comisia de cenzori, proiectul de buget elaboarat de Comitetul Executiv si procesul verbal al Adunarii Generale care a dezbatut si aprobat acest buget. Aceasta solicitare se refera la anii 2003,2004, 2005 si 2006

     Solicit ca reclamantul BRANDUSA IERONIM sa prezinte procesul verbal al Adunarii Generale in baza caruia a fost ales presedinte , conform statutului: ART 11 - Adunarea generala
k) la constituirea asociatiei de proprietari, hotaraste numarul membrilor comitetului executiv si ai comisiei de cenzori, precum si durata mandatelor acestora;
l) alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comitetul executiv al asociatiei, validandu-l dintre acestia pe presedinte;
n) revoca, atunci cand este cazul,.... alegand un succesor
Solicit sa aduca procesul verbal al Adunarii Generale din care sa rezulte numele persoanelor care fac parte din comitetul executiv si procesul verbal de constituire a Asociatiei de Propietari din cauza ca eu l-am vazut si acesta nu indeplineste conditiile prevazute de leg

     In situatia cind actele prezentatate nu sunt conform legii reclamatia facuta pe numele meu nu are nici un fel de justificare mai mult BRANDUSA IERONIM se face vinovat de fals uz de fals cu consecintele de rigoare. Situatia respectiva am semnalat-o in scris in declaratia data in fata executorului judecatoresc si se afla in anexa la fila 9 si ar fi trebuit sa atraga atentia cel putin avocatului care trebuia sa faca cercetarile minime pentru a verifica situatia . In cazul ca se confirma cele scrise de mine mai sus solicit in baza art.244 Cod Procedura Civila sa se suspende aceasta judecata pana se stabileste daca numitul BRANDUSA IERONIM avea dreptul legal sa ma cheme in judecata

     Acuma sunt in posesia a doua extrase de cont a debitorului Colibas conform Dos.inst 150/2005 si a debitorului Colibasi din actualul dosar aflate in anexa la fila 7 respectiv 8 care ridica o serie de semne de intrebare:
-in ambele se regasete perioada ianuarie 2003- mai 2005 la care penalizarea in primul caz are valoarea de 5.043.995 lei iar in al doilea caz are valoarea de 5.877.536 lei aparind o diferenta de "numai" 833.541 lei care probabil a rezultat din lungirea numelui debitorului cu o litera.
-nu inteleg "minunea" contabila prin care la un debitor Colibasi i-a fost atasat debitul lui Colibas si doresc sa vad actul care a permis acest "transplant"
-nu inteleg cum poti sa pretinzi acuma acest debit cind sub propria semnatura apare ca pana in luna mai 2005 aveai alt debitor pe acelasi apartament
-de fapt cu cine are asociatia incheiat contract de prestare servicii pentru ap.14

     Reclamantul afirma : "in fapt paritul a beneficiat de serviciile..".Acest sens al termenului de "beneficiat" a ramas mostenire dinainte de '89 cind poporul muncitor beneficia de cit stabilea statul si platea cit stabilea tot statul. Cum mentalitatea iese greu din cap a fost necesar ca sa apara Legea protectiei consumatorului care ca sa limiteze abuzurile prestatorilor de servicii precizind:
ART. 10 c)de a fi exonerati de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate;
Mai mult prin Lege nr.296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului armonizata cu normele UE se prevede:
Art. 25. - Obligatiile prestatorilor de servicii:
b) să presteze numai servicii care nu afectează .... interesele economice ale consumatorilor ;
e) să răspundă pentru prejudiciul actual si cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat.
Art. 5. h) prevenirea si combaterea, prin toate mijloacele, a practicilor comerciale abuzive si a prestării serviciilor, ... care pot afecta interesele economice ale consumatorilor.
Art 56-in cazul prestarilor de servicii,informatiile trebuie sa cuprinda categoria calitativa a serviciului,...preturi si tarife

      Solicit ca partea oponenta sa faca dovada cu actele originale asupra urmatoarelor aspecte:
-validarea sistemului de penalizari stabilit de adunarea generala
-acordul adunarii generale de angaja "cititorul de contoare" Petrica
-acordul adunarii generale de scutire a propietarilore de la parter si etajul unu de plata a curentului pentru lift si a platii taxei de intretinere lift
-acordul adunarii generale privind crearea unui fond special pentru repararea acoperisului la bl.114 sc.A si justificarea cum au fost gestionat acest cont
-acordul adunarii generale privind crearea unui fond special pentru instalarea unui interfon la bl.114 sc.A si justificarea cum au fost gestionat acest cont

     In baza art.172 Cod Procedura Civila solicit ca instanta sa oblige partea potrivnica sa prezinte inscrisurile solicitate de mine mai sus pentru a lamuri cauza. In situatia cind instanta considera ca am dreptate solicit ca partea care cade in pretentiune sa plateasca cheltuieli de judecata si onorariul avocatului pe care il angajez. Totodata din cauza ca trei ani am fost supus oprobiului public si mi-a fost stirbita imaginea solicit ca partea care cade in pretentiune sa emita o scrisoare semnata de presedinte si membrii comitetului prin care acestia sa-si recunosca greseala si sa ceara scuze pentru daunele produse. Scrisoarea sa fie afisata la cele 16 scari care apartin asociatiei timp de una luna . Doresc sa se stabileasca de fapt cine m-a chemat in judecata iar vinovatul sa plateasca ca despagubire morala exact suma pe care mi-o imputa. Achitarea sumei sa se faca in nume personal direct in contul caminului de batrini de pe stada Constantin Lacea iar mie sa-mi prezine chitanta. Anexez la prezenta intimpinare si 11 file cuprinzind :
-3 scrisori trimise de mine catre asociatie
-2 extrase de cont pe numele Colibas si Colibasi
-1 declaratie data de subsemnatul in data de 23.02.2006 in fata notarului
-2 extrase din actele cu care am fost chemat in fata instantei

05 iunie 2006

 


        pot fi contactat prin E-mail                      Home Popescu-Colibasi  


click spre "negustori"