ASCII codes table - Format of standard characters

    Sunt articole care ma ajuta sa exemplific ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy/paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa-ascii.cl 

begin copy/paste

ASCII

Hex

Symbol

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

NUL
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK
BEL
BS
TAB
LF
VT
FF
CR
SO
SI


ASCII

Hex

Symbol

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F

DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN
EM
SUB
ESC
FS
GS
RS
US


ASCII

Hex

Symbol

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
2F

(space)
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
.
/


ASCII

Hex

Symbol

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?


ASCII

Hex

Symbol

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F

@
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O


ASCII

Hex

Symbol

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F

P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]
^
_


ASCII

Hex

Symbol

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F

`
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o


ASCII

Hex

Symbol

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F

p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
|
}
~


end copy/paste
Home
                                © 2009~2085 OSCII-Lab               Home    Popescu-Colibasi          Free counters!