SRAP RX 82884


 


ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV 

D.J.A.P.L. - SERVICIUL RELATII CU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI

Ind.: X-D

S/82884/29.10.2007/X - D

Popescu Coli basi Dan

Str.Jepilor nr.34,BI A 33, ap.14 Brasov, cod 500294

Stimate domnule Popescu Colibasi Dan

Ca urmare a sesizarilor dv. inregistrate la Primaria Municipiului Brasov  cu nr. 74824/3.10.2007 si 74830/3.10.2007 va facem cunoscute urmatoarele:

La solicitarea dv. de a se delega un alt functionar public pentru solutionarea petitiilor dv. nu s-a dat curs Intrucat inspectorilor din cadrul Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari Ii se repartizeaza sesizarile In functie de zona, de cunoasterea unor aspecte ale asociatiei de proprietari din care face parte petentul ca urmare a verificarii documentelor financiare contabile ale respectivei asociatii, de volumul de lucru existent la acea data, etc. In plus fata de cele anterior mentionate, analizandu-se raspunsurile formulate de catre inspectorul pe care dv. iI acuzati ca minte, s-a constatat ca acestea au fast Intocmite corect, pe baza unor documente justificative si cu respectarea prevederilor legale. In aceasta situatie cererea dv. de cercetare a persoanei care se face vinovata de nerepartizarea  sesizarii dv. altui functionar public din cadrul serviciului este neintemeiata.

Art.8 al Ordonantei nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor prin care autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa formuleze raspuns scris petitionarului In termen de 30 de zile de la data Inregistrarii petitiei impune intr-adevar un termen limita de raspuns, astfel ca functionarul caruia ii este repartizata lucrarea, in functie de volumul de lucrari si gradul de dlficultate al problemelor semnalate Intocmeste adresa de raspuns cu incadrarea In termenul anterior mentionat.

Fata de cele prezentate mai sus, dorim sa va asiguram de obiectivitatea cu care functionarii Serviciului Relatii cu Asociatiile de Propietari trateaza problemele expuse de petenti.

 


        pot fi contactat prin E-mail                      Home Popescu-Colibasi