cp_Drepturile omului si protejarea lor prin lege


 

    Sunt articole care exemplifica ce sustin si ca sa fiu sigur ca nu dispar din locatia originala apelind la performantul instrument "copy&paste" le fixez la mine pe site. Pornind de la ele cu resursele mele limitate caut sa le adaug TVA.(fara "Taxa" mai mult "Valoare Adaugata") Ca reusesc sau nu asta este alta poveste.  Sursa 


Drepturile omului si protejarea lor prin lege - index-

1. Tratatele internationale privind drepturile omului
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului
(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.


Declaratia Universala a Drepturilor Omului:
Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948 


Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale:
Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale, adoptata de guvernele membre ale Consiliului Europei la 4 noiembrie 1950 


Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului:
Conventia cu privire la Drepturile Copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 20 noiembrie 1989 


Conventia de la Aarhus:
Conventiei de la Aarhus privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei 
  si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la 25 iunie 1998 Carta Europeana a Autonomiei Locale:
Carta Europeana a Autonomiei Locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 


Organizatia Natiunilor Unite:
Parlamentul European:
Consiliul Europei:
Comisia Europeana:

Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului:
Asociatia pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania - Comitetul Helsinki:

2. Principiul egalitatii in drepturi si a egalitatii sanselor
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 16 - Egalitatea in drepturi
(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Functiile si demnitatile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, in conditiile legii, de persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara. Statul roman garanteaza egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru ocuparea acestor functii si demnitati.


Legislatie romaneasca antidiscriminare:
Legea nr. 48/2002 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare  + Modificare 


Egalitatea de sanse intre femei si barbati:
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati 


Combaterea violentei domestice:
Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie 


Declaratia Principiilor Tolerantei:
Declaratia Principiilor Tolerantei proclamata si semnata la 16 noiembrie 1995 


Centrul pentru Parteneriat in Egalitate:
Asociatia pentru Promovarea Femeii din Romania - APFR:
Asociatia Femeilor din Romania - AFR:
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturala:
Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi:
Institutul Intercultural Timisoara:
Asociatia Romana Anti-SIDA - ARAS:
Fundatia Romanian Angel Appeal:
Asociatia ACCEPT:

3. Dreptul la aparare si principiul accesului nediscriminatoriu la actul de justitie
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 24 - Dreptul la aparare
(1) Dreptul la aparare este garantat.
(2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 21 - Accesul liber la justitie
(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.


Conventia privind facilitarea accesului international la justitie
Legea nr. 215/2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind 
 facilitarea accesului international la justitie, incheiata la Haga la 25 octombrie 1980 www.crj.ro 

4. Dreptul la viata, dreptul la ocrotirea sanatatii si dreptul la un mediu sanatos
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 22 - Dreptul la viata si la integritate fizica si psihica
(1) Dreptul la viata, precum si dreptul la integritate fizica si psihica ale persoanei sunt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisa.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 34 - Dreptul la ocrotirea sanatatii
(1) Dreptul la ocrotirea sanatatii este garantat.
(2) Statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 35 - Dreptul la mediu sanatos
(1) Statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic.
(2) Statul asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si a ameliora mediul inconjurator.


Protectia consumatorilor
Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor 
(modificarile ulterioare sunt incluse in fisier)


Protectia mediului
Legea nr. 137/1995 - Legea protectiei mediului 


Prevenirea, reducerea si controlul poluarii
Legea nr. 645/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002  
 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii www.cpss.ro 

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania:
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor:

5. Libertatea individuala si dreptul la libera circulatie a individului
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 23 - Libertatea individuala
(1) Libertatea individuala si siguranta persoanei sunt inviolabile.
(2) Perchezitionarea, retinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege.
(3) Retinerea nu poate depasi 24 de ore.
(4) Arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal.
(5) In cursul urmaririi penale arestarea preventiva se poate dispune pentru cel mult 30 de zile si se poate prelungi cu cate cel mult 30 de zile, fara ca durata totala sa depaseasca un termen rezonabil, si nu mai mult de 180 de zile.
(6) In faza de judecata instanta este obligata, in conditiile legii, sa verifice periodic, si nu mai tarziu de 60 de zile, legalitatea si temeinicia arestarii preventive si sa dispuna, de indata, punerea in libertate a inculpatului, daca temeiurile care au determinat arestarea preventiva au incetat sau daca instanta constata ca nu exista temeiuri noi care sa justifice mentinerea privarii de libertate.
(7) Incheierile instantei privind masura arestarii preventive sunt supuse cailor de atac prevazute de lege.
(8) Celui retinut sau arestat i se aduc de indata la cunostinta, in limba pe care o intelege, motivele retinerii sau ale arestarii, iar invinuirea, in cel mai scurt termen; invinuirea se aduce la cunostinta numai in prezenta unui avocat, ales sau numit din oficiu.
(9) Punerea in libertate a celui retinut sau arestat este obligatorie, daca motivele acestor masuri au disparut, precum si in alte situatii prevazute de lege.
(10) Persoana arestata preventiv are dreptul sa ceara punerea sa in libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune.
(11) Pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata.
(12) Nici o pedeapsa nu poate fi stabilita sau aplicata decat in conditiile si in temeiul legii.
(13) Sanctiunea privativa de libertate nu poate fi decat de natura penala.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 25 - Libera circulatie
(1) Dreptul la libera circulatie, in tara si in strainatate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitarii acestui drept.


6. Viata intima, inviolabilitatea domiciliului si secretul corespondentei
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 26 - Viata intima, familiala si privata
(1) Autoritatile publice respecta si ocrotesc viata intima, familiala si privata.
(2) Persoana fizica are dreptul sa dispuna de ea insasi, daca nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 27 - Inviolabilitatea domiciliului
(1) Domiciliul si resedinta sunt inviolabile. Nimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei persoane fara invoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru urmatoarele situatii:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti;
b) inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane;
c) apararea securitatii nationale sau a ordinii publice;
d) prevenirea raspandirii unei epidemii.
(3) Perchezitia se dispune de judecator si se efectueaza in conditiile si in formele prevazute de lege.
(4) Perchezitiile in timpul noptii sunt interzise, in afara de cazul infractiunilor flagrante.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 28 - Secretul corespondentei
Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.


7. Libertatea constiintei
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 29 - Libertatea constiintei
(1) Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nici o forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea constiintei este garantata; ea trebuie sa se manifeste in spirit de toleranta si de respect reciproc.


Regimul cultelor religioase
Decret nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase 


8. Libertatea de exprimare
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 30 - Libertatea de exprimare
(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisa.


Dreptul la propria imagine:
Decizie CNA nr. 80/2002 privind protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine 


Legea audiovizualului:
Legea nr. 504/2002 a audiovizualului 9. Accesul la informatiile detinute de catre institutiile publice
si protejarea intereselor legitime ce ar putea fi lezate prin publicarea acestora
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 31 - Dreptul la informatie
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
(2) Autoritatile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.


Accesul la informatiile detinute de catre institutiile publice:
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Protectia avertizorilor de integritate:
Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii 


Prelucrarea datelor cu caracter personal:
Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 si libera circulatie a acestor date Protectia informatiilor clasificate:
Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate 


Protectia informatiilor secrete de serviciu:
H.G. nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu 


Siguranta nationala a Romaniei:
Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei 


Legea privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii:
Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii  
(modificarile ulterioare sunt incluse in fisier)


Accesul la dosarele fostei securitati:
Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitatii ca politie politica 


Protectia martorilor:
Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor Principiile de la Johannesburg:
Principiile de la Johannesburg privind siguranta nationala, libertatea de exprimare si accesul la informatie 

Centrele de Resurse pentru Liberul Acces la Informatiile de Interes Public:

10. Dreptul la invatatura si accesul la cultura
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 32 - Dreptul la invatatura
(1) Dreptul la invatatura este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal si prin cel profesional, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare.
(2) Invatamantul de toate gradele se desfasoara in limba romana. In conditiile legii, invatamantul se poate desfasura si intr-o limba de circulatie internationala.
(3) Dreptul persoanelor apartinand minoritatilor nationale de a invata limba lor materna si dreptul de a putea fi instruite in aceasta limba sunt garantate; modalitatile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
(4) Invatamantul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acorda burse sociale de studii copiilor si tinerilor proveniti din familii defavorizate si celor institutionalizati, in conditiile legii.
(5) Invatamantul de toate gradele se desfasoara in unitati de stat, particulare si confesionale, in conditiile legii.
(6) Autonomia universitara este garantata.
(7) Statul asigura libertatea invatamantului religios, potrivit cerintelor specifice fiecarui cult. In scolile de stat, invatamantul religios este organizat si garantat prin lege.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 33 - Accesul la cultura
(1) Accesul la cultura este garantat, in conditiile legii.
(2) Libertatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale nu poate fi ingradita.
(3) Statul trebuie sa asigure pastrarea identitatii spirituale, sprijinirea culturii nationale, stimularea artelor, protejarea si conservarea mostenirii culturale, dezvoltarea creativitatii contemporane, promovarea valorilor culturale si artistice ale Romaniei in lume.


Legea Invatamantului:
Legea nr. 84/1995 a Invatamantului - republicata in 1999 


Centrul Educatia 2000+:

Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala:

Fundatia CONCEPT:

Academia Romana:
Biblioteca Nationala a Romaniei:

11. Dreptul cetateanului de a alege si de a fi ales
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 36 - Dreptul de vot
(1) Cetatenii au drept de vot de la varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv.
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienatii mintal, pusi sub interdictie, si nici persoanele condamnate, prin hotarare judecatoreasca definitiva, la pierderea drepturilor electorale.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 37 - Dreptul de a fi ales
(1) Au dreptul de a fi alesi cetatenii cu drept de vot care indeplinesc conditiile prevazute in articolul 16 alineatul (3), daca nu le este interzisa asocierea in partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2) Candidatii trebuie sa fi implinit, pana in ziua alegerilor inclusiv, varsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi in Camera Deputatilor sau in organele administratiei publice locale, varsta de cel putin 33 de ani pentru a fi alesi in Senat si varsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi in functia de Presedinte al Romaniei.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 38 - Dreptul de a fi ales in Parlamentul European
In conditiile aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenii romani au dreptul de a alege si de a fi alesi in Parlamentul European.


Legislatie electorala - alegeri locale 2004
- Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale 
- HG nr. 501/2004 privind aprobarea programului calendaristic 


Legislatie electorala - alegeri prezidentiale 2004:
- Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei 


Legislatie electorala - alegeri generale 2004:
- Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului 


12. Dreptul cetateanului la initiativa legislativa
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 74 - Initiativa legislativa
(1) Initiativa legislativa apartine, dupa caz, Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 150 - Initiativa revizuirii Constitutiei
(1) Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot.
(2) Cetatenii care initiaza revizuirea Constitutiei trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.


Exercitarea dreptului la initiativa legislativa cetateneasca:
Legea nr. 189/1999 privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni 


www.apd.ro 

13. Dreptul cetateanului de a organiza si participa la intruniri publice
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 39 - Libertatea intrunirilor
Mitingurile, demonstratiile, procesiunile sau orice alte intruniri sunt libere si se pot organiza si desfasura numai in mod pasnic, fara nici un fel de arme.


Organizarea si desfasurarea adunarilor publice:
Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice 
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 


14. Dreptul de asociere
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 40 - Dreptul de asociere
(1) Cetatenii se pot asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate si in alte forme de asociere.
(2) Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza impotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitatii, a integritatii sau a independentei Romaniei sunt neconstitutionale.
(3) Nu pot face parte din partide politice judecatorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.
(4) Asociatiile cu caracter secret sunt interzise.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 9 - Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale
Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor, in conditiile legii. Ele contribuie la apararea drepturilor si la promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor lor.


Infiintarea si functionarea organizatiilor neguvernamentale:
Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii  + Modificare 


Activitatea voluntarilor:
Legea nr. 195/2001 - Legea voluntariatului 


Infiintarea si functionarea partidelor politice:
Legea nr. 14/2003 a partidelor politice 


CENTRAS - Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale:
> FDSC - Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile:
AID-ONG - Agentia pentru Informarea si Dezvoltarea Organizatiilor Neguvernamentale:
SON - Soros Open Network Romania:
Centrul National de Voluntriat - "Pro Vobis":
Centrul de Voluntariat Constanta:
Centrul pentru Voluntariat Timisoara:
Partide politice in Romania:

15. Munca si dreptul la greva
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 41 - Munca si protectia sociala a muncii
(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.
(2) Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala. Acestea privesc securitatea si sanatatea salariatilor, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tara, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.
(3) Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.
(4) La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.
(5) Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 42 - Interzicerea muncii fortate
(1) Munca fortata este interzisa.
(2) Nu constituie munca fortata:
a) activitatile pentru indeplinirea indatoririlor militare, precum si cele desfasurate, potrivit legii, in locul acestora, din motive religioase sau de constiinta;
b) munca unei persoane condamnate, prestata in conditii normale, in perioada de detentie sau de libertate conditionata;
c) prestatiile impuse in situatia creata de calamitati ori de alt pericol, precum si cele care fac parte din obligatiile civile normale stabilite de lege.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 43 - Dreptul la greva
(1) Salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice si sociale.
(2) Legea stabileste conditiile si limitele exercitarii acestui drept, precum si garantiile necesare asigurarii serviciilor esentiale pentru societate.


Codul muncii:
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 


Contractul colectiv de munca:
Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca 


BNS - Blocul National Sindical:
Confederatia Nationala Sindicala - Cartel Alfa:
Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din Romania - Fratia:
FSLI - Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant:

16. Libertatea economica
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 45 - Libertatea economica
Accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora in conditiile legii sunt garantate.
Desfasurarea de activitati economice de catre persoane fizice
Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice  


Centrul de Dezvoltare Economica:

17. Dreptul de proprietate privata si dreptul la mostenire
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 44 - Dreptul de proprietate privata
(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
(2) Proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular. Cetatenii straini si apatrizii pot dobandi dreptul de proprietate privata asupra terenurilor numai in conditiile rezultate din aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si din alte tratate internationale la care Romania este parte, pe baza de reciprocitate, in conditiile prevazute prin lege organica, precum si prin mostenire legala.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire.
(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte masuri de trecere silita in proprietate publica a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de alta natura discriminatorie a titularilor.
(5) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.
(6) Despagubirile prevazute in alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.
(7) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
(8) Averea dobandita licit nu poate fi confiscata. Caracterul licit al dobandirii se prezuma.
(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.

CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 46 - Dreptul la mostenire
Dreptul la mostenire este garantat.


Proprietatea intelectuala si dreptul de autor:
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe 


Dreptul de mostenire al sotului supravietuitor:
Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mostenire al sotului supravietuitor  


18. Protectia copiilor si a tinerilor
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 49 - Protectia copiilor si a tinerilor
(1) Copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor.
(2) Statul acorda alocatii pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protectie sociala a copiilor si a tinerilor se stabilesc prin lege.
(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in primejdie viata ori dezvoltarea normala sunt interzise.
(4) Minorii sub varsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariati.
(5) Autoritatile publice au obligatia sa contribuie la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii.


Conventia ONU cu privire la drepturile copilului:
Conventia cu privire la drepturile copilului, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite 
 la 20 noiembrie 1989 Protectia copilului:
O.G. nr. 26/1997 Ordonanta de urgenta privind protectia copilului aflat in dificultate 


Sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural:
Legea nr. 646/2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural 


Sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala:
Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala 


Asociatia Salvati Copiii:
http://salvati.copiii.roknet.ro 

PALTIN - Prticiparea TINerilor la Administrarea Locala:

ANSIT - Agentia Nationala pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor:

19. Protectia persoanelor cu handicap
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 50 - Protectia persoanelor cu handicap
Persoanele cu handicap se bucura de protectie speciala. Statul asigura realizarea unei politici nationale de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapului, in vederea participarii efective a persoanelor cu handicap in viata comunitatii, respectand drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor.


Protectia speciala a persoanelor cu deficiente
Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate 


Incadrarea in munca a persoanelor cu deficiente
Legea nr. 57/1992 privind incadrarea in munca a persoanelor handicapate 


Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap:

Organizatia Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania:

20. Dreptul de petitionare
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 51 - Dreptul de petitionare
(1) Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.
(2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.
(3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.
(4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.


Solutionarea petitiilor:
Legea nr. 233/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor 


21. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 52 - Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica
(1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.
(2) Conditiile si limitele exercitarii acestui drept se stabilesc prin lege organica.
(3) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.


Avocatul Poporului:
Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului   + Modificare 


Legea contenciosului administrativ
Legea nr. 29/1990 - Legea contenciosului administrativ 


Avocatul Poporului:

Institutia Europeana a Avocatului Poporului:

22. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati
CONSTITUTIA ROMANIEI
ARTICOLUL 53 - Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati
(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.


accesind acest  link ajungeti in pagina home a blog-ului

 


    E-mail            © 2009~2085 OSCII-Lab       Home    Popescu-Colibasi  
free counters